Chương trình giáo dục mầm non

Trường mầm non Sao Khuê dạy học tiếng Anh hiệu quả bằng phương pháp

Trường mầm non Sao Khuê dạy học tiếng Anh hiệu quả bằng phương pháp "Học qua chơi - chơi mà học"

Từ 20 tháng cho đến tám tuổi là giai đoạn trẻ nhỏ phát triển mạnh mẽ nhất về ngôn ngữ, giai đoạn này được gọi là thời kỳ “phát cảm về ngôn ngữ”. Nếu trẻ được tạo điều kiện để học ngôn ngữ thứ hai song song cùng tiếng mẹ đẻ thì không những sẽ phát huy tốt khả năng ngôn ngữ của mình mà còn có thêm khả năng tư duy logic khi trưởng thành.