LỊCH HỌC THÁNG 12/2016. LỚP SAO MAI (3-4 TUỔI)-TRƯỜNG MN “SAO KHUÊ”-

LỊCH HỌC THÁNG 12/2016 - LỚP: SAO MAI - TRƯỜNG MẦM NON SAO KHUÊ

                      Thời gian

 

Hoạt động

                                             Nội dung

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

7h00 - 8h00

Đón trẻ

Ăn sáng

Cô đón trẻ và quản lý, cho trẻ chơi trong lớp học

7h30 - 8h00

Cho trẻ ăn sáng (nếu đăng ký)

8h00 - 8h15

Thể dục buổi sáng

Tập thể dục: Tập động tác kết hợp với lời ca

8h15 - 8h55

Hoạt động học

 LVPTNT: Tìm hiểu môi trường xung quanh

Năng khiếu: Võ và múa

 

LVPTTC


LVPTNT

 LVPTNN: Truyện hoặc thơ

 Âm nhạc

8h45 - 9h00

 

Uống sữa bột (Vinamilk) - chuẩn bị học tiếng anh

9h00 - 9h40

Học chương trình Tiếng Anh

LVPTNN: Làm quen chữ cái

 Năng khiếu: Võ và múa

 Tiếng Anh

 KNS

 LVPTNN: Làm quen chữ cái

 Tiếng anh

9h45 - 10h25

Hoạt động ngoài trời

HĐ: Ngoài trời

HĐ: Ngoài trời

Tiếng Anh

Tiếng Anh

 

HĐ: Ngoài trời

Tiếng anh TT

10h10- 10h40

Hoạt động góc

Kỹ năng sống

10h40- 11h40

 

Vệ sinh, ăn trưa

11h40 - 14h20

Ngủ trưa

14h20 - 14h40

 

Vệ sinhsau ngủ trưa, ăn bữa phụ

         

14h15 - 14H55

Học năng khiếu- chương trình chính

Tiếng Anh

     LVPTNN: Làm quen với toán

 

   

LVPTNN: Truyện hoặc thơ

 

 

 

 

 

Âm nhạc (GVMN)

KNS

  LVPTNT

15h00 -15h40

 

HĐG

HĐG

HĐG

HĐG

Âm nhạc (GVMN)

Nêu gương cuối tuần

16h00 - 16h10

 

Uống sữa bột (Vinamilk

16h10 - 16h30

 

Xem phim hoạt hình

16h30 - 17h30

 

 

Cho trẻ chơi và hoạt động theo ý thích - Vệ sinh - Ra về

LỊCH HỌC THÁNG 11/2016 - LỚP: SAO MAI - TRƯỜNG MẦM NON SAO KHUÊ

                      Thời gian

 

Hoạt động

                                             Nội dung

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

7h00 - 8h00

Đón trẻ

Ăn sáng

Cô đón trẻ và quản lý, cho trẻ chơi trong lớp học

7h30 - 8h00

Cho trẻ ăn sáng (nếu đăng ký)

8h00 - 8h15

Thể dục buổi sáng

Tập thể dục: Tập động tác kết hợp với lời ca

8h15 - 8h55

Hoạt động học

 LVPTNT: Tìm hiểu môi trường xung quanh

Năng khiếu: Võ và múa

 

LVPTTC


LVPTNT

 LVPTNN: Truyện hoặc thơ

 Âm nhạc

8h45 - 9h00

 

Uống sữa bột (Vinamilk) - chuẩn bị học tiếng anh

9h00 - 9h40

Học chương trình Tiếng Anh

LVPTNN: Làm quen chữ cái

 Năng khiếu: Võ và múa

 Tiếng Anh

 KNS

 LVPTNN: Làm quen chữ cái

 Tiếng anh

9h45 - 10h25

Hoạt động ngoài trời

HĐ: Ngoài trời

HĐ: Ngoài trời

Tiếng Anh

Tiếng Anh

 

HĐ: Ngoài trời

Tiếng anh TT

10h10- 10h40

Hoạt động góc

Kỹ năng sống

10h40- 11h40

 

Vệ sinh, ăn trưa

11h40 - 14h20

Ngủ trưa

14h20 - 14h40

 

Vệ sinhsau ngủ trưa, ăn bữa phụ

         

14h15 - 14H55

Học năng khiếu- chương trình chính

Tiếng Anh

     LVPTNN: Làm quen với toán

 

   

LVPTNN: Truyện hoặc thơ

 

 

 

 

 

Âm nhạc (GVMN)

KNS

  LVPTNT

15h00 -15h40

 

HĐG

HĐG

HĐG

HĐG

Âm nhạc (GVMN)

Nêu gương cuối tuần

16h00 - 16h10

 

Uống sữa bột (Vinamilk

16h10 - 16h30

 

Xem phim hoạt hình

16h30 - 17h30

 

 

Cho trẻ chơi và hoạt động theo ý thích - Vệ sinh - Ra về

LỊCH HỌC THÁNG 10/2016 - LỚP: SAO MAI - TRƯỜNG MẦM NON SAO KHUÊ

                      Thời gian

 

Hoạt động

                                             Nội dung

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

7h00 - 8h00

Đón trẻ

Ăn sáng

Cô đón trẻ và quản lý, cho trẻ chơi trong lớp học

7h30 - 8h00

Cho trẻ ăn sáng (nếu đăng ký)

8h00 - 8h15

Thể dục buổi sáng

Tập thể dục: Tập động tác kết hợp với lời ca

8h15 - 8h55

Hoạt động học

 LVPTNT: Tìm hiểu môi trường xung quanh

Năng khiếu: Võ và múa

 

LVPTTC


LVPTNT

 LVPTNN: Truyện hoặc thơ

 Âm nhạc

8h45 - 9h00

 

Uống sữa bột (Vinamilk) - chuẩn bị học tiếng anh

9h00 - 9h40

Học chương trình Tiếng Anh

LVPTNN: Làm quen chữ cái

 Năng khiếu: Võ và múa

 Tiếng Anh

 KNS

 LVPTNN: Làm quen chữ cái

 Tiếng anh

9h45 - 10h25

Hoạt động ngoài trời

HĐ: Ngoài trời

HĐ: Ngoài trời

Tiếng Anh

Tiếng Anh

 

HĐ: Ngoài trời

Tiếng anh TT

10h10- 10h40

Hoạt động góc

Kỹ năng sống

10h40- 11h40

 

Vệ sinh, ăn trưa

11h40 - 14h20

Ngủ trưa

14h20 - 14h40

 

Vệ sinhsau ngủ trưa, ăn bữa phụ

         

14h15 - 14H55

Học năng khiếu- chương trình chính

Tiếng Anh

     LVPTNN: Làm quen với toán

 

   

LVPTNN: Truyện hoặc thơ

 

 

 

 

 

Âm nhạc (GVMN)

KNS

  LVPTNT

15h00 -15h40

 

HĐG

HĐG

HĐG

HĐG

Âm nhạc (GVMN)

Nêu gương cuối tuần

16h00 - 16h10

 

Uống sữa bột (Vinamilk

16h10 - 16h30

 

Xem phim hoạt hình

16h30 - 17h30

 

 

Cho trẻ chơi và hoạt động theo ý thích - Vệ sinh - Ra về

LỊCH HỌC THÁNG 9/2016 - LỚP: SAO MAI 2- TRƯỜNG MẦM NON SAO KHUÊ

                      Thời gian

 

Hoạt động

                                             Nội dung

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

7h00 - 8h00

Đón trẻ

Ăn sáng

Cô đón trẻ và quản lý, cho trẻ chơi trong lớp học

7h30 - 8h00

Cho trẻ ăn sáng (nếu đăng ký)

8h00 - 8h15

Thể dục buổi sáng

Tập thể dục: Tập động tác kết hợp với lời ca: Em chơi đu

8h15 - 8h55

Hoạt động học

 LVPTNT: Tìm hiểu môi trường xung quanh

Năng khiếu: Võ và múa

 

LVPTTC


LVPTNT

 LVPTNN: Truyện hoặc thơ

 Âm nhạc

8h45 - 9h00

 

Uống sữa bột (Vinamilk) - chuẩn bị học tiếng anh

9h00 - 9h40

Học chương trình Tiếng Anh

LVPTNN: Làm quen chữ cái

 Năng khiếu: Võ và múa

 Tiếng Anh

 KNS

 LVPTNN: Làm quen chữ cái

 Tiếng anh

9h45 - 10h25

Hoạt động ngoài trời

HĐ: Ngoài trời

HĐ: Ngoài trời

Tiếng Anh

Tiếng Anh

 

HĐ: Ngoài trời

Tiếng anh TT

10h10- 10h40

Hoạt động góc

Kỹ năng sống

10h40- 11h40

 

Vệ sinh, ăn trưa

11h40 - 14h20

Ngủ trưa

14h20 - 14h40

 

Vệ sinhsau ngủ trưa, ăn bữa phụ

         

14h15 - 14H55

Học năng khiếu- chương trình chính

Tiếng Anh

     LVPTNN: Làm quen với toán

 

   

LVPTNN: Truyện hoặc thơ

 

 

 

 

 

Âm nhạc (GVMN)

KNS

  LVPTNT

15h00 -15h40

 

HĐG

HĐG

HĐG

HĐG

Âm nhạc (GVMN)

Nêu gương cuối tuần

16h00 - 16h10

 

Uống sữa bột (Vinamilk

16h10 - 16h30

 

Xem phim hoạt hình

16h30 - 17h30

 

 

Cho trẻ chơi và hoạt động theo ý thích - Vệ sinh - Ra về

                                               

LỊCH HỌC THÁNG 9/2016 - LỚP: SAO MAI 1- TRƯỜNG MẦM NON SAO KHUÊ

                      Thời gian

 

Hoạt động

                                             Nội dung

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

7h00 - 8h00

Đón trẻ

Ăn sáng

Cô đón trẻ và quản lý, cho trẻ chơi trong lớp học

7h30 - 8h00

Cho trẻ ăn sáng (nếu đăng ký)

8h00 - 8h15

Thể dục buổi sáng

Tập thể dục: Tập động tác kết hợp với lời ca: Em chơi đu

8h15 - 8h55

Hoạt động học

 LVPTNT: Tìm hiểu môi trường xung quanh

Năng khiếu: Võ và múa

 

LVPTNN: Làm quen chữ cái


Năng khiếu: Võ và múa

 LVPTNN

 Tiếng anh

8h45 - 9h00

 

Uống sữa bột (Vinamilk) - chuẩn bị học tiếng anh

9h00 - 9h40

Học chương trình Tiếng Anh

LVPTNN: Làm quen chữ cái

 KNS

 LVPTTM: Âm nhạc

 Năng khiếu: Võ và múa

 KNS

 Âm nhạc

9h45 - 10h25

Hoạt động ngoài trời

HĐ: Ngoài trời

HĐ: Ngoài trời

Tiếng Anh

Hoạt động ngoài trời

 

HĐ: Ngoài trời

Tiếng anh TT

10h10- 10h40

Hoạt động góc

Kỹ năng sống

10h40- 11h40

 

Vệ sinh, ăn trưa

11h40 - 14h20

Ngủ trưa

14h20 - 14h40

 

Vệ sinhsau ngủ trưa, ăn bữa phụ

         

14h15 - 14H55

Học năng khiếu- chương trình chính

Tiếng Anh

     LVPTNN: Làm quen với toán

 

   

Mỹ Thuật

 

 

 

 

 

Âm nhạc (GVMN)

LVPTNT: làm quen với toán

 Âm nhạc

15h00 -15h40

 

HĐG

Tiếng Anh

HĐG

Tiếng Anh

HĐG

Nêu gương cuối tuần

16h00 - 16h10

 

Uống sữa bột (Vinamilk

16h10 - 16h30

 

Xem phim hoạt hình

16h30 - 17h30

 

 

Cho trẻ chơi và hoạt động theo ý thích - Vệ sinh - Ra về

LỊCH HỌC THÁNG 8/2016 - LỚP: SAO MAI 2- TRƯỜNG MẦM NON SAO KHUÊ

                      Thời gian

 

Hoạt động

                                             Nội dung

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

7h00 - 8h00

Đón trẻ

Ăn sáng

Cô đón trẻ và quản lý, cho trẻ chơi trong lớp học

7h30 - 8h00

Cho trẻ ăn sáng (nếu đăng ký)

8h00 - 8h15

Thể dục buổi sáng

Tập thể dục: Tập động tác kết hợp với lời ca: Em chơi đu

8h15 - 8h55

Hoạt động học

 LVPTNT: Tìm hiểu môi trường xung quanh

Năng khiếu: Võ và múa

 

LVPTTC


LVPTNT

 LVPTNN: Truyện hoặc thơ

 Âm nhạc

8h45 - 9h00

 

Uống sữa bột (Vinamilk) - chuẩn bị học tiếng anh

9h00 - 9h40

Học chương trình Tiếng Anh

LVPTNN: Làm quen chữ cái

 Năng khiếu: Võ và múa

 Tiếng Anh

 KNS

 LVPTNN: Làm quen chữ cái

 Tiếng anh

9h45 - 10h25

Hoạt động ngoài trời

HĐ: Ngoài trời

HĐ: Ngoài trời

Tiếng Anh

Tiếng Anh

 

HĐ: Ngoài trời

Tiếng anh TT

10h10- 10h40

Hoạt động góc

Kỹ năng sống

10h40- 11h40

 

Vệ sinh, ăn trưa

11h40 - 14h20

Ngủ trưa

14h20 - 14h40

 

Vệ sinhsau ngủ trưa, ăn bữa phụ

         

14h15 - 14H55

Học năng khiếu- chương trình chính

Tiếng Anh

     LVPTNN: Làm quen với toán

 

   

LVPTNN: Truyện hoặc thơ

 

 

 

 

 

Âm nhạc (GVMN)

KNS

  LVPTNT

15h00 -15h40

 

HĐG

HĐG

HĐG

HĐG

Âm nhạc (GVMN)

Nêu gương cuối tuần

16h00 - 16h10

 

Uống sữa bột (Vinamilk

16h10 - 16h30

 

Xem phim hoạt hình

16h30 - 17h30

 

 

Cho trẻ chơi và hoạt động theo ý thích - Vệ sinh - Ra về

                                               

LỊCH HỌC THÁNG 8/2016 - LỚP: SAO MAI 1- TRƯỜNG MẦM NON SAO KHUÊ

                      Thời gian

 

Hoạt động

                                             Nội dung

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

7h00 - 8h00

Đón trẻ

Ăn sáng

Cô đón trẻ và quản lý, cho trẻ chơi trong lớp học

7h30 - 8h00

Cho trẻ ăn sáng (nếu đăng ký)

8h00 - 8h15

Thể dục buổi sáng

Tập thể dục: Tập động tác kết hợp với lời ca: Em chơi đu

8h15 - 8h55

Hoạt động học

 LVPTNT: Tìm hiểu môi trường xung quanh

Năng khiếu: Võ và múa

 

LVPTNN: Làm quen chữ cái


Năng khiếu: Võ và múa

 LVPTNN

 Tiếng anh

8h45 - 9h00

 

Uống sữa bột (Vinamilk) - chuẩn bị học tiếng anh

9h00 - 9h40

Học chương trình Tiếng Anh

LVPTNN: Làm quen chữ cái

 KNS

 LVPTTM: Âm nhạc

 Năng khiếu: Võ và múa

 KNS

 Âm nhạc

9h45 - 10h25

Hoạt động ngoài trời

HĐ: Ngoài trời

HĐ: Ngoài trời

Tiếng Anh

Hoạt động ngoài trời

 

HĐ: Ngoài trời

Tiếng anh TT

10h10- 10h40

Hoạt động góc

Kỹ năng sống

10h40- 11h40

 

Vệ sinh, ăn trưa

11h40 - 14h20

Ngủ trưa

14h20 - 14h40

 

Vệ sinhsau ngủ trưa, ăn bữa phụ

         

14h15 - 14H55

Học năng khiếu- chương trình chính

Tiếng Anh

     LVPTNN: Làm quen với toán

 

   

Mỹ Thuật

 

 

 

 

 

Âm nhạc (GVMN)

LVPTNT: làm quen với toán

 Âm nhạc

15h00 -15h40

 

HĐG

Tiếng Anh

HĐG

Tiếng Anh

HĐG

Nêu gương cuối tuần

16h00 - 16h10

 

Uống sữa bột (Vinamilk

16h10 - 16h30

 

Xem phim hoạt hình

16h30 - 17h30

 

 

Cho trẻ chơi và hoạt động theo ý thích - Vệ sinh - Ra về

 LỊCH HỌC THÁNG 7/ 2016 MÙA HÈ CỦA BÉ- LỚP: SAO MAI 3  TRƯỜNG MẦM NON SAO KHUÊ 

                      Thời gian

 

Hoạt động

                                             Nội dung

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

7h00 - 8h00

Đón trẻ

Ăn sáng

Cô đón trẻ và quản lý, cho trẻ chơi trong lớp học

7h30 - 8h00

Cho trẻ ăn sáng (nếu đăng ký)

8h00 - 8h15

Thể dục buổi sáng

Tập thể dục: Tập động tác kết hợp với lời ca: Mùa hè đến

8h15 - 8h55

Hoạt động học

LVPTTN

Võ / Múa

LVPTTC

KNS

LVPTNN: Làm quen chữ cái

LVPTNT: Làm quen chữ số

8h45 - 9h00

 

Uống sữa bột (Vinamilk)

9h 00- 9h45

Hoạt động học

LVPTNN: Làm quen chữ cái

Võ / Múa

LVPTNN

Tiếng ANH

LVPTTM

Tiếng Anh

9h45 - 10h25

 

HĐG

HĐG

Tiếng anh TT

HĐG

Âm nhạc

Tiếng Anh TT

10h20- 10h40

Hoạt động ở các góc

Hoạt động góc

10h40- 11h40

 

Vệ sinh, ăn trưa

11h40 - 14h20

Ngủ trưa

14h20 - 14h40

 

Vệ sinhsau ngủ trưa, ăn bữa phụ

14h15 - 14h55

HĐC:  HĐG rèn kỹ  năng  - LQ chương trình MN theo độ tuổi

 Tiếng Anh TT


 LVPTNT: Làm quen  chữ số

LVPTNN: Văn học

 

 LV Phát triển tc xã hội

 Mỹ Thuật

  LVPTNT
 

15h00 -15h40

 

KNS

 Tiếng Anh  HĐ Tự chọn  HĐ Tự chọn   LVPTTM: Âm nhạc  Nêu gương cuối tuần

16h00 - 16h10

 

Uống sữa bột (Vinamilk)

16h10 - 16h30

 

Xem phim hoạt hình

16h30 - 17h30

 

Cho trẻ chơi và hoạt động theo ý thích - Vệ sinh - Ra về

                                                         LỊCH HỌC THÁNG 7/ 2016 MÙA HÈ CỦA BÉ- LỚP: SAO MAI 2  TRƯỜNG MẦM NON SAO KHUÊ 

                      Thời gian

 

Hoạt động

                                             Nội dung

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

7h00 - 8h00

Đón trẻ

Ăn sáng

Cô đón trẻ và quản lý, cho trẻ chơi trong lớp học

7h30 - 8h00

Cho trẻ ăn sáng (nếu đăng ký)

8h00 - 8h15

Thể dục buổi sáng

Tập thể dục: Tập động tác kết hợp với lời ca: Mùa hè đến

8h15 - 8h55

Hoạt động học

LVPTTN

Võ / Múa

LVPTTC

Tiếng anh

LVPTNN: Làm quen chữ cái

Âm nhạc

8h45 - 9h00

 

Uống sữa bột (Vinamilk)

9h 00- 9h45

Hoạt động học

LVPTNN: Làm quen chữ cái

Võ / Múa

KNS

LVPTNN: Chữ cái

LVPTTM

LVPTNT: THMTXP

9h45 - 10h25

 

Tiếng Anh

KNS

Tiếng anh TT

HĐG

HĐG

Tiếng Anh TT

10h20- 10h40

Hoạt động ở các góc

Hoạt động góc

10h40- 11h40

 

Vệ sinh, ăn trưa

11h40 - 14h20

Ngủ trưa

14h20 - 14h40

 

Vệ sinhsau ngủ trưa, ăn bữa phụ

14h15 - 14h55

HĐC:  HĐG rèn kỹ  năng  - LQ chương trình MN theo độ tuổi

 Tiếng Anh TT


 Tiếng Anh

HĐ Tự chọn

 

 LV Phát triển tc xã hội

 KNS

  LVPTNT: Làm quen chữ số
 

15h00 -15h40

 

 Múa

 LVPTNT  LVPTTM  HĐ Tự chọn   LVPTTM: Âm nhạc  Nêu gương cuối tuần

16h00 - 16h10

 

Uống sữa bột (Vinamilk)

16h10 - 16h30

 

Xem phim hoạt hình

16h30 - 17h30

 

Cho trẻ chơi và hoạt động theo ý thích - Vệ sinh - Ra về

LỊCH HỌC THÁNG 7/ 2016 MÙA HÈ CỦA BÉ- LỚP: SAO MAI  TRƯỜNG MẦM NON SAO KHUÊ 

                      Thời gian

 

Hoạt động

                                             Nội dung

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

7h00 - 8h00

Đón trẻ

Ăn sáng

Cô đón trẻ và quản lý, cho trẻ chơi trong lớp học

7h30 - 8h00

Cho trẻ ăn sáng (nếu đăng ký)

8h00 - 8h15

Thể dục buổi sáng

Tập thể dục: Tập động tác kết hợp với lời ca: Mùa hè đến

8h15 - 8h55

Hoạt động học

Kỹ Năng sống

LVPTTC

LVPTNN: Làm quen chữ cái

Học năng khiếu: Võ/ Múa

LVPTTM: Âm nhạc

Tiếng Anh

8h45 - 9h00

 

Uống sữa bột (Vinamilk)

9h 00- 9h45

Hoạt động học

LVPTNN: Làm quen chữ cái

LLVPNT

Tiếng anh

Học năng khiếu: Võ/ Múa

LVPTNN: Làm quen chữ cái

LVPTTM: Âm nhạc

9h45 - 10h25

 

HĐG

HĐG

Tiếng anh tập thể

KNS

HĐG

Tiếng Anh TT

10h20- 10h40

Hoạt động ở các góc

Hoạt động góc

10h40- 11h40

 

Vệ sinh, ăn trưa

11h40 - 14h20

Ngủ trưa

14h20 - 14h40

 

Vệ sinhsau ngủ trưa, ăn bữa phụ

14h15 - 14h55

HĐC:  HĐG rèn kỹ  năng  - LQ chương trình MN theo độ tuổi

 Tiếng Anh TT


 LVPT NN

PTNN


 

 Tiếng Anh

  LVPTNN:

  LVPTNT: Làm quen chữ số
 

15h00 -15h40

 

 Múa

 Lĩnh vực phát triển tình cảm xã hội  KNS  LVPTTM: Âm nhạc   LVPTTM: Âm nhạc  Nêu gương cuối tuần

16h00 - 16h10

 

Uống sữa bột (Vinamilk)

16h10 - 16h30

 

Xem phim hoạt hình

16h30 - 17h30

 

Cho trẻ chơi và hoạt động theo ý thích - Vệ sinh - Ra về

LLỊCH HỌC THÁNG 7/ 2016 MÙA HÈ CỦA BÉ- LỚP: SAO MAI  TRƯỜNG MẦM NON SAO KHUÊ CƠ SỞ II

TUẦN 1: MÙA HÈ SÔI ĐỘNG ( TỪ NGÀY 04/7 - 09/7/2016) 

                      Thời gian

 

Hoạt động

                                             Nội dung

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

7h00 - 8h00

Đón trẻ

Ăn sáng

Cô đón trẻ và quản lý, cho trẻ chơi trong lớp học

7h30 - 8h00

Cho trẻ ăn sáng (nếu đăng ký)

8h00 - 8h15

Thể dục buổi sáng

Tập thể dục: Tập động tác kết hợp với lời ca: Mùa hè đến

8h15 - 8h55

Hoạt động học

LNPTNN (Văn học) 
Tự chọn 

LVPTNN : Luyện phát âm

LVPTTM 
(TẠO HÌNH) 
lớp học của bé

LPTNT 
( Làm quen với toán) 
Ôn đếm số lượng 

LNPTNN (Văn học) 
Thơ: tình bạn 

Năng khiêu nhạc 

8h45 - 9h00

 

Uống sữa bột (Vinamilk)

9h 00- 9h40

Hoạt động học

Năng khiếu: Võ / Múa

LLVPTTM

LVPTTC (Thể dục giờ học) đội hình đội ngũ

kỹ năng sống

Học năng khiếu 
Vẽ

LVPTNN : Luyện phát âm

10h20- 10h40

Hoạt động ở các góc

Hoạt động góc

10h40- 11h40

 

Vệ sinh, ăn trưa

11h40 - 14h20

Ngủ trưa

14h20 - 14h40

 

Vệ sinhsau ngủ trưa, ăn bữa phụ

14h20 - 15H20

HĐC:  HĐG rèn kỹ  năng  - LQ chương trình MN theo độ tuổi

 Tiếng Anh 
- Little Friends/ Unit 5: Colours.Little Friends/ Review 2 


  Tiếng Anh Songs and Games

 Tiếng Anh - Little Friends/Unit 6: Lesson 1


 

 Tiếng Anh Songs and Games


  Tiếng Anh
Little Friends/Unit 5: Lesson 2

  Tiếng Anh Songs and Games
 

15h20 -16h00

 

 

         

16h00 - 16h10

 

Uống sữa bột (Vinamilk)

16h10 - 16h30

 

Xem phim hoạt hình

16h30 - 17h30

 

Cho trẻ chơi và hoạt động theo ý thích - Vệ sinh - Ra về

LỊCH HỌC THÁNG 7/ 2016 MÙA HÈ CỦA BÉ- LỚP: SAO MAI TRƯỜNG MẦM NON SAO KHUÊ CƠ SỞ I.

TUẦN 1: MÙA HÈ SÔI ĐỘNG ( TỪ NGÀY 04/7 - 02/7/2016)

                      Thời gian

 

Hoạt động

                                             Nội dung

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

7h00 - 8h00

Đón trẻ

Ăn sáng

Cô đón trẻ và quản lý, cho trẻ chơi trong lớp học

7h30 - 8h00

Cho trẻ ăn sáng (nếu đăng ký)

8h00 - 8h15

Thể dục buổi sáng

Tập thể dục: Tập động tác kết hợp với lời ca: Mùa hè đến

8h15 - 8h55

Hoạt động học

kỹ năng sống 

NĂNG KHIẾU ÂM NHẠC   

NĂNG KHIẾU VẼ 

LNPTNN (Văn học) Chuyện hoặc thơ về mùa hè

LVPTTM 
(TẠO HÌNH) Vẽ đồ dùng về mùa hè 

LVPTTM
VĐ mùa hè đến

8h45 - 9h00

 

Uống sữa bột (Vinamilk)

9h 00- 9h40

Hoạt động học

 Tiếng Anh Little Friends/Unit 5: Colours. Lesson 6

  Tiếng Anh Songs: Good morning/ Hello/ ABC/ Head, shoulders, knees and toes /The Hokey Pokey/What do you see?/ …………………..Goodbye/

  Tiếng Anh 
Little Friends/Unit 4: Colours. Lesson 6

  Tiếng AnhSongs: Good morning/ Hello/ ABC/ Head, shoulders, knees and toes /The Hokey Pokey/What do you see?/ …………………..Goodbye


Tiếng AnhLittle Friends/ I know ....... : Review 1TIẾNG ANH Songs: Good morning/ Hello/ ABC/ Head, shoulders, knees and toes /The Hokey Pokey/What do you see?/ …………………..Goodbye

9h40 - 10h20

 

Kỹ năng sống:

 

Hoạt động ngoài trời

10h20- 10h40

Hoạt động ở các góc

Hoạt động góc

10h40- 11h40

 

Vệ sinh, ăn trưa

11h40 - 14h20

Ngủ trưa

14h20 - 14h40

 

Vệ sinhsau ngủ trưa, ăn bữa phụ

14h20 - 15H20

HĐC:  HĐG rèn kỹ  năng  - LQ chương trình MN theo độ tuổi

Năng khiếu: Võ / Múa

LVPTTC (Thể dục giờ học) đội hình đội ngũ

NĂNG KHIẾU VẼ 

 

LVPTTC (Thể dục giờ học) đội hình đội ngũ

LVPTNN
LQCC : Ôn lại chữ cái

Lao động tự phục vụ Xếp đồ chơi đúng theo yêu cầu của cô

15h20 -16h00

 

Hoạt động ở các góc

 

   
 Lao động tự phục vụ Xếp đồ chơi đúng theo yêu cầu của cô  Lao động tự phục vụ Xếp đồ chơi đúng theo yêu cầu của cô  LVPTNN : Luyện phát âm  Lao động tự phục vụ Xếp đồ chơi đúng theo yêu cầu của cô  Nêu gương cuối tuần

16h00 - 16h10

 

Uống sữa bột (Vinamilk)

16h10 - 16h30

 

Xem phim hoạt hình

16h30 - 17h30

 

Cho trẻ chơi và hoạt động theo ý thích - Vệ sinh - Ra về

LỊCH HỌC THÁNG 6/ 2016 MÙA HÈ CỦA BÉ- LỚP: SAO MAI  TRƯỜNG MẦM NON SAO KHUÊ CƠ SỞ II

TUẦN 4 MÙA HÈ SÔI ĐỘNG ( TỪ NGÀY 27/6 - 02/7/2016) 

                      Thời gian

 

Hoạt động

                                             Nội dung

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

7h00 - 8h00

Đón trẻ

Ăn sáng

Cô đón trẻ và quản lý, cho trẻ chơi trong lớp học

7h30 - 8h00

Cho trẻ ăn sáng (nếu đăng ký)

8h00 - 8h15

Thể dục buổi sáng

Tập thể dục: Tập động tác kết hợp với lời ca: Mùa hè đến

8h15 - 8h55

Hoạt động học

LNPTNN (Văn học) 
Tự chọn 

LVPTNN : Luyện phát âm

LVPTTM 
(TẠO HÌNH) 
lớp học của bé

LPTNT 
( Làm quen với toán) 
Ôn đếm số lượng 

LNPTNN (Văn học) 
Thơ: tình bạn 

Năng khiêu nhạc 

8h45 - 9h00

 

Uống sữa bột (Vinamilk)

9h 00- 9h40

Hoạt động học

Năng khiếu: Võ / Múac

LLVPTTM

LVPTTC (Thể dục giờ học) đội hình đội ngũ

kỹ năng sống

Học năng khiếu 
Vẽ

LVPTNN : Luyện phát âm

10h20- 10h40

Hoạt động ở các góc

Hoạt động góc

10h40- 11h40

 

Vệ sinh, ăn trưa

11h40 - 14h20

Ngủ trưa

14h20 - 14h40

 

Vệ sinhsau ngủ trưa, ăn bữa phụ

14h20 - 15H20

HĐC:  HĐG rèn kỹ  năng  - LQ chương trình MN theo độ tuổi

 Tiếng Anh 
- Little Friends/ Unit 5: Colours.Little Friends/ Review 2 


  Tiếng Anh Songs and Games

 Tiếng Anh - Little Friends/Unit 6: Lesson 1


 

 Tiếng Anh Songs and Games


  Tiếng Anh
Little Friends/Unit 5: Lesson 2

  Tiếng Anh Songs and Games
 

15h20 -16h00

 

 

         

16h00 - 16h10

 

Uống sữa bột (Vinamilk)

16h10 - 16h30

 

Xem phim hoạt hình

16h30 - 17h30

 

Cho trẻ chơi và hoạt động theo ý thích - Vệ sinh - Ra về

LỊCH HỌC THÁNG 6/ 2016 MÙA HÈ CỦA BÉ- LỚP: SAO MAI TRƯỜNG MẦM NON SAO KHUÊ CƠ SỞ I.

TUẦN 4: MÙA HÈ SÔI ĐỘNG ( TỪ NGÀY 27/6 - 02/7/2016)

                      Thời gian

 

Hoạt động

                                             Nội dung

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

7h00 - 8h00

Đón trẻ

Ăn sáng

Cô đón trẻ và quản lý, cho trẻ chơi trong lớp học

7h30 - 8h00

Cho trẻ ăn sáng (nếu đăng ký)

8h00 - 8h15

Thể dục buổi sáng

Tập thể dục: Tập động tác kết hợp với lời ca: Mùa hè đến

8h15 - 8h55

Hoạt động học

kỹ năng sống 

NĂNG KHIẾU ÂM NHẠC   

NĂNG KHIẾU VẼ 

LNPTNN (Văn học) Chuyện hoặc thơ về mùa hè

LVPTTM 
(TẠO HÌNH) Vẽ đồ dùng về mùa hè 

LVPTTM
VĐ mùa hè đến

8h45 - 9h00

 

Uống sữa bột (Vinamilk)

9h 00- 9h40

Hoạt động học

 Tiếng Anh Little Friends/Unit 5: Colours. Lesson 6

  Tiếng Anh Songs: Good morning/ Hello/ ABC/ Head, shoulders, knees and toes /The Hokey Pokey/What do you see?/ …………………..Goodbye/

  Tiếng Anh 
Little Friends/Unit 4: Colours. Lesson 6

  Tiếng AnhSongs: Good morning/ Hello/ ABC/ Head, shoulders, knees and toes /The Hokey Pokey/What do you see?/ …………………..Goodbye


Tiếng AnhLittle Friends/ I know ....... : Review 1TIẾNG ANH Songs: Good morning/ Hello/ ABC/ Head, shoulders, knees and toes /The Hokey Pokey/What do you see?/ …………………..Goodbye

9h40 - 10h20

 

Kỹ năng sống:

 

Hoạt động ngoài trời

10h20- 10h40

Hoạt động ở các góc

Hoạt động góc

10h40- 11h40

 

Vệ sinh, ăn trưa

11h40 - 14h20

Ngủ trưa

14h20 - 14h40

 

Vệ sinhsau ngủ trưa, ăn bữa phụ

14h20 - 15H20

HĐC:  HĐG rèn kỹ  năng  - LQ chương trình MN theo độ tuổi

Năng khiếu: Võ / Múa

LVPTTC (Thể dục giờ học) đội hình đội ngũ

NĂNG KHIẾU VẼ 

 

LVPTTC (Thể dục giờ học) đội hình đội ngũ

LVPTNN
LQCC : Ôn lại chữ cái

Lao động tự phục vụ Xếp đồ chơi đúng theo yêu cầu của cô

15h20 -16h00

 

Hoạt động ở các góc

 

   
 Lao động tự phục vụ Xếp đồ chơi đúng theo yêu cầu của cô  Lao động tự phục vụ Xếp đồ chơi đúng theo yêu cầu của cô  LVPTNN : Luyện phát âm  Lao động tự phục vụ Xếp đồ chơi đúng theo yêu cầu của cô  Nêu gương cuối tuần

16h00 - 16h10

 

Uống sữa bột (Vinamilk)

16h10 - 16h30

 

Xem phim hoạt hình

16h30 - 17h30

 

Cho trẻ chơi và hoạt động theo ý thích - Vệ sinh - Ra về

LỊCH HỌC THÁNG 6/ 2016 MÙA HÈ CỦA BÉ- LỚP: SAO MAI  TRƯỜNG MẦM NON SAO KHUÊ CƠ SỞ II

TUẦN 3 MÙA HÈ SÔI ĐỘNG ( TỪ NGÀY 20/6 - 25/6/2016) 

                      Thời gian

 

Hoạt động

                                             Nội dung

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

7h00 - 8h00

Đón trẻ

Ăn sáng

Cô đón trẻ và quản lý, cho trẻ chơi trong lớp học

7h30 - 8h00

Cho trẻ ăn sáng (nếu đăng ký)

8h00 - 8h15

Thể dục buổi sáng

Tập thể dục: Tập động tác kết hợp với lời ca: Mùa hè đến

8h15 - 8h55

Hoạt động học

LNPTNN (Văn học)
Tự chọn 

LVPTNN : Luyện phát âm

LVPTTM
(TẠO HÌNH)
lớp học của bé

LPTNT
( Làm quen với toán)
Ôn đếm số lượng 

LNPTNN (Văn học)
Thơ: tình bạn 

Năng khiêu nhạc 

8h45 - 9h00

 

Uống sữa bột (Vinamilk)

9h 00- 9h40

Hoạt động học

Năng khiếu: Võ / Múac

LLVPTTM

LVPTTC (Thể dục giờ học) đội hình đội ngũ

kỹ năng sống

Học năng khiếu
Vẽ

LVPTNN : Luyện phát âm

10h20- 10h40

Hoạt động ở các góc

Hoạt động góc

10h40- 11h40

 

Vệ sinh, ăn trưa

11h40 - 14h20

Ngủ trưa

14h20 - 14h40

 

Vệ sinhsau ngủ trưa, ăn bữa phụ

14h20 - 15H20

HĐC:  HĐG rèn kỹ  năng  - LQ chương trình MN theo độ tuổi

 Tiếng Anh
- Little Friends/ Unit 4: Colours.Little Friends/ Review 2


  Tiếng Anh Songs and Games

 Tiếng Anh - Little Friends/Unit 5: Lesson 1


 

 Tiếng Anh Songs and Games


  Tiếng Anh
Little Friends/Unit 5: Lesson 1

  Tiếng Anh Songs and Games
 

15h20 -16h00

 

 Hoạt động tự chọn LQchương trình MN 

Hoạt động tự chọn

  Tiếng Anh - Little Friends/Unit 2: Family
Lesson 6

Hoạt động tự chọn LQchương trình MN 

  Hoạt động tự chọn LQchương trình MN 

Nêu gương cuối tuần

16h00 - 16h10

 

Uống sữa bột (Vinamilk)

16h10 - 16h30

 

Xem phim hoạt hình

16h30 - 17h30

 

Cho trẻ chơi và hoạt động theo ý thích - Vệ sinh - Ra về

LỊCH HỌC THÁNG 6/ 2016 MÙA HÈ CỦA BÉ- LỚP: SAO MAI TRƯỜNG MẦM NON SAO KHUÊ CƠ SỞ I.

TUẦN 3: MÙA HÈ SÔI ĐỘNG ( TỪ NGÀY 20/6 - 25/6/2016)

                      Thời gian

 

Hoạt động

                                             Nội dung

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

7h00 - 8h00

Đón trẻ

Ăn sáng

Cô đón trẻ và quản lý, cho trẻ chơi trong lớp học

7h30 - 8h00

Cho trẻ ăn sáng (nếu đăng ký)

8h00 - 8h15

Thể dục buổi sáng

Tập thể dục: Tập động tác kết hợp với lời ca: Mùa hè đến

8h15 - 8h55

Hoạt động học

kỹ năng sống 

NĂNG KHIẾU ÂM NHẠC   

NĂNG KHIẾU VẼ 

LNPTNN (Văn học) Chuyện hoặc thơ về mùa hè

LVPTTM 
(TẠO HÌNH) Vẽ đồ dùng về mùa hè 

LVPTTM
VĐ mùa hè đến

8h45 - 9h00

 

Uống sữa bột (Vinamilk)

9h 00- 9h40

Hoạt động học

 Tiếng Anh Little Friends/Unit 4: Colours. Lesson 5

  Tiếng Anh Songs: Good morning/ Hello/ ABC/ Head, shoulders, knees and toes /The Hokey Pokey/What do you see?/ …………………..Goodbye/

  Tiếng Anh 
Little Friends/Unit 4: Colours. Lesson 6

  Tiếng AnhSongs: Good morning/ Hello/ ABC/ Head, shoulders, knees and toes /The Hokey Pokey/What do you see?/ …………………..Goodbye


Tiếng AnhLittle Friends/ I know ....... : Review 1TIẾNG ANH Songs: Good morning/ Hello/ ABC/ Head, shoulders, knees and toes /The Hokey Pokey/What do you see?/ …………………..Goodbye

9h40 - 10h20

 

Kỹ năng sống:

 

Hoạt động ngoài trời

10h20- 10h40

Hoạt động ở các góc

Hoạt động góc

10h40- 11h40

 

Vệ sinh, ăn trưa

11h40 - 14h20

Ngủ trưa

14h20 - 14h40

 

Vệ sinhsau ngủ trưa, ăn bữa phụ

14h20 - 15H20

HĐC:  HĐG rèn kỹ  năng  - LQ chương trình MN theo độ tuổi

Năng khiếu: Võ / Múa

LVPTTC (Thể dục giờ học) đội hình đội ngũ

NĂNG KHIẾU VẼ 

 

LVPTTC (Thể dục giờ học) đội hình đội ngũ

LVPTNN
LQCC : Ôn lại chữ cái

Lao động tự phục vụ Xếp đồ chơi đúng theo yêu cầu của cô

15h20 -16h00

 

Hoạt động ở các góc

 

   
 Lao động tự phục vụ Xếp đồ chơi đúng theo yêu cầu của cô  Lao động tự phục vụ Xếp đồ chơi đúng theo yêu cầu của cô  LVPTNN : Luyện phát âm  Lao động tự phục vụ Xếp đồ chơi đúng theo yêu cầu của cô  Nêu gương cuối tuần

16h00 - 16h10

 

Uống sữa bột (Vinamilk)

16h10 - 16h30

 

Xem phim hoạt hình

16h30 - 17h30

 

Cho trẻ chơi và hoạt động theo ý thích - Vệ sinh - Ra về

LỊCH HỌC THÁNG 6/ 2016 MÙA HÈ CỦA BÉ- LỚP: SAO MAI  TRƯỜNG MẦM NON SAO KHUÊ CƠ SỞ II

TUẦN 2: :(từ ngày: 13/6 đến 19/ 06/2016) 

                      Thời gian

 

Hoạt động

                                             Nội dung

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

7h00 - 8h00

Đón trẻ

Ăn sáng

Cô đón trẻ và quản lý, cho trẻ chơi trong lớp học

7h30 - 8h00

Cho trẻ ăn sáng (nếu đăng ký)

8h00 - 8h15

Thể dục buổi sáng

Tập thể dục: Tập động tác kết hợp với lời ca: Mùa hè

8h15 - 8h55

Hoạt động học

Kỹ Năng Sống

LVPTNN : Luyện phát âm   

LVPTTM 
(TẠO HÌNH) 
lớp học của bé

LPTNT 
( Làm quen với toán) 
Ôn đếm số lượng 

LNPTNN (Văn học) 
Thơ: tình bạn 

Năng khiếu nhạc 

8h45 - 9h00

 

Uống sữa bột (Vinamilk)

9h 00- 9h40

Hoạt động học

LVPTTC (Thể dục giờ học) đội hình đội ngũ

LVPTTM
VĐ mùa hè đến

LVPTTC (Thể dục giờ học) đội hình đội ngũ

kỹ năng sống

Học năng khiếu 
Vẽ

LVPTNN : Luyện phát âm

9h40 - 10h20

 

Kỹ năng sống:

 

Hoạt động ngoài trời

10h20- 10h40

Hoạt động ở các góc

Hoạt động góc

10h40- 11h40

 

Vệ sinh, ăn trưa

11h40 - 14h20

Ngủ trưa

14h20 - 14h40

 

Vệ sinhsau ngủ trưa, ăn bữa phụ

14h20 - 15H20

HĐC:  HĐG rèn kỹ  năng  - LQ chương trình MN theo độ tuổi

kỹ năng sống

 Tiếng Anh -- Songs: Wheel on the bus/ Good morning!/Hello! How are you?/
Fun action/ What is your name?/ Jump!/ What do you see?/ The Hokey Pokey Shake...... / Good bye song.

Hoạt động tự chọn

 

  Tiếng Anh -- Songs: Wheel on the bus/ Good morning!/Hello! How are you?/
Fun action/ What is your name?/ Jump!/ What do you see?/ The Hokey Pokey Shake...... / Good bye song.

Lao động tự phục vụ Xếp đồ chơi đúng theo yêu cầu của cô

 Tiếng Anh 

15h20 -16h00

 

  Tiếng Anh 
Colours.
Lesson 2 

Năng khiếu: Võ / Múa

  Tiếng Anh - Little Friends/Unit 2: Family
Lesson 6

Hoạt động tự chọn

  Tiếng Anh 
Little Friends: I Know…: Review 1 

Nêu gương cuối tuần

16h00 - 16h10

 

Uống sữa bột (Vinamilk)

16h10 - 16h30

 

Xem phim hoạt hình

16h30 - 17h30

 

Cho trẻ chơi và hoạt động theo ý thích - Vệ sinh - Ra về

LỊCH HỌC THÁNG 6/ 2016 MÙA HÈ CỦA BÉ- LỚP: SAO MAI TRƯỜNG MẦM NON SAO KHUÊ CƠ SỞ I.

TUẦN 2: :(từ ngày: 13/6 đến 19/ 06/2016)  

                      Thời gian

 

Hoạt động

                                             Nội dung

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

7h00 - 8h00

Đón trẻ

Ăn sáng

Cô đón trẻ và quản lý, cho trẻ chơi trong lớp học

7h30 - 8h00

Cho trẻ ăn sáng (nếu đăng ký)

8h00 - 8h15

Thể dục buổi sáng

Tập thể dục: Tập động tác kết hợp với lời ca: Em yêu thủ đô

8h15 - 8h55

Hoạt động học

kỹ năng sống 

NĂNG KHIẾU ÂM NHẠC   

NĂNG KHIẾU VẼ 

LNPTNN (Văn học) Chuyện hoặc thơ về mùa hè

LVPTTM 
(TẠO HÌNH) Vẽ đồ dùng về mùa hè 

LVPTTM
VĐ mùa hè đến

8h45 - 9h00

 

Uống sữa bột (Vinamilk)

9h 00- 9h40

Hoạt động học

 Tiếng Anh Little Friends/Unit 4: Colours. Lesson 5

  Tiếng Anh Songs: Good morning/ Hello/ ABC/ Head, shoulders, knees and toes /The Hokey Pokey/What do you see?/ …………………..Goodbye/

  Tiếng Anh 
Little Friends/Unit 4: Colours. Lesson 6

  Tiếng AnhSongs: Good morning/ Hello/ ABC/ Head, shoulders, knees and toes /The Hokey Pokey/What do you see?/ …………………..Goodbye


Tiếng AnhLittle Friends/ I know ....... : Review 1TIẾNG ANH Songs: Good morning/ Hello/ ABC/ Head, shoulders, knees and toes /The Hokey Pokey/What do you see?/ …………………..Goodbye

9h40 - 10h20

 

Kỹ năng sống:

 

Hoạt động ngoài trời

10h20- 10h40

Hoạt động ở các góc

Hoạt động góc

10h40- 11h40

 

Vệ sinh, ăn trưa

11h40 - 14h20

Ngủ trưa

14h20 - 14h40

 

Vệ sinhsau ngủ trưa, ăn bữa phụ

14h20 - 15H20

HĐC:  HĐG rèn kỹ  năng  - LQ chương trình MN theo độ tuổi

Năng khiếu: Võ / Múa

LVPTTC (Thể dục giờ học) đội hình đội ngũ

NĂNG KHIẾU VẼ 

 

LVPTTC (Thể dục giờ học) đội hình đội ngũ

LVPTNN
LQCC : Ôn lại chữ cái

Nêu gương cuối tuần

15h20 -16h00

 

Hoạt động ở các góc

 

  
 LVPTNN : Luyện phát âm  Lao động tự phục vụ Xếp đồ chơi đúng theo yêu cầu của cô  Nêu gương cuối tuần

16h00 - 16h10

 

Uống sữa bột (Vinamilk)

16h10 - 16h30

 

Xem phim hoạt hình

16h30 - 17h30

 

Cho trẻ chơi và hoạt động theo ý thích - Vệ sinh - Ra về

LỊCH HỌC THÁNG 6/ 2016 MÙA HÈ CỦA BÉ- LỚP: SAO MAI  TRƯỜNG MẦM NON SAO KHUÊ CƠ SỞ II

TUẦN 1: :(từ ngày: 6/6 đến 11/ 06/2016) 

                      Thời gian

 

Hoạt động

                                             Nội dung

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

7h00 - 8h00

Đón trẻ

Ăn sáng

Cô đón trẻ và quản lý, cho trẻ chơi trong lớp học

7h30 - 8h00

Cho trẻ ăn sáng (nếu đăng ký)

8h00 - 8h15

Thể dục buổi sáng

Tập thể dục: Tập động tác kết hợp với lời ca: Mùa hè

8h15 - 8h55

Hoạt động học

Kỹ Năng Sống

LVPTNN : Luyện phát âm   

LVPTTM
(TẠO HÌNH)
lớp học của bé

LPTNT
( Làm quen với toán)
Ôn đếm số lượng 

LNPTNN (Văn học)
Thơ: tình bạn 

Năng khiếu nhạc 

8h45 - 9h00

 

Uống sữa bột (Vinamilk)

9h 00- 9h40

Hoạt động học

LVPTTC (Thể dục giờ học) đội hình đội ngũ

LVPTTM
VĐ mùa hè đến

LVPTTC (Thể dục giờ học) đội hình đội ngũ

kỹ năng sống

Học năng khiếu 
Vẽ

LVPTNN : Luyện phát âm

9h40 - 10h20

 

Kỹ năng sống:

 

Hoạt động ngoài trời

10h20- 10h40

Hoạt động ở các góc

Hoạt động góc

10h40- 11h40

 

Vệ sinh, ăn trưa

11h40 - 14h20

Ngủ trưa

14h20 - 14h40

 

Vệ sinhsau ngủ trưa, ăn bữa phụ

14h20 - 15H20

HĐC:  HĐG rèn kỹ  năng  - LQ chương trình MN theo độ tuổi

kỹ năng sống

 Tiếng Anh -- Songs: Wheel on the bus/ Good morning!/Hello! How are you?/
Fun action/ What is your name?/ Jump!/ What do you see?/ The Hokey Pokey Shake...... / Good bye song.

Hoạt động tự chọn

 

  Tiếng Anh -- Songs: Wheel on the bus/ Good morning!/Hello! How are you?/
Fun action/ What is your name?/ Jump!/ What do you see?/ The Hokey Pokey Shake...... / Good bye song.

Lao động tự phục vụ Xếp đồ chơi đúng theo yêu cầu của cô

 Tiếng Anh 

15h20 -16h00

 

  Tiếng Anh
Colours.
Lesson 2

Năng khiếu: Võ / Múa

  Tiếng Anh - Little Friends/Unit 2: Family
Lesson 6

Hoạt động tự chọn

  Tiếng Anh
Little Friends: I Know…: Review 1 

Nêu gương cuối tuần

16h00 - 16h10

 

Uống sữa bột (Vinamilk)

16h10 - 16h30

 

Xem phim hoạt hình

16h30 - 17h30

 

Cho trẻ chơi và hoạt động theo ý thích - Vệ sinh - Ra về

LỊCH HỌC THÁNG 6/ 2016 MÙA HÈ CỦA BÉ- LỚP: SAO MAI TRƯỜNG MẦM NON SAO KHUÊ CƠ SỞ I.

TUẦN 1: :(từ ngày: 6/6 đến 11/ 06/2016)  

                      Thời gian

 

Hoạt động

                                             Nội dung

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

7h00 - 8h00

Đón trẻ

Ăn sáng

Cô đón trẻ và quản lý, cho trẻ chơi trong lớp học

7h30 - 8h00

Cho trẻ ăn sáng (nếu đăng ký)

8h00 - 8h15

Thể dục buổi sáng

Tập thể dục: Tập động tác kết hợp với lời ca: Em yêu thủ đô

8h15 - 8h55

Hoạt động học

kỹ năng sống 

NĂNG KHIẾU ÂM NHẠC   

NĂNG KHIẾU VẼ 

LNPTNN (Văn học) Chuyện hoặc thơ về mùa hè

LVPTTM 
(TẠO HÌNH) Vẽ đồ dùng về mùa hè 

LVPTTM
VĐ mùa hè đến

8h45 - 9h00

 

Uống sữa bột (Vinamilk)

9h 00- 9h40

Hoạt động học

 Tiếng Anh Little Friends/Unit 4: Colours. Lesson 5

  Tiếng Anh Songs: Good morning/ Hello/ ABC/ Head, shoulders, knees and toes /The Hokey Pokey/What do you see?/ …………………..Goodbye/

  Tiếng Anh
Little Friends/Unit 4: Colours. Lesson 6

  Tiếng AnhSongs: Good morning/ Hello/ ABC/ Head, shoulders, knees and toes /The Hokey Pokey/What do you see?/ …………………..Goodbye


Tiếng AnhLittle Friends/ I know ....... : Review 1TIẾNG ANH Songs: Good morning/ Hello/ ABC/ Head, shoulders, knees and toes /The Hokey Pokey/What do you see?/ …………………..Goodbye

9h40 - 10h20

 

Kỹ năng sống:

 

Hoạt động ngoài trời

10h20- 10h40

Hoạt động ở các góc

Hoạt động góc

10h40- 11h40

 

Vệ sinh, ăn trưa

11h40 - 14h20

Ngủ trưa

14h20 - 14h40

 

Vệ sinhsau ngủ trưa, ăn bữa phụ

14h20 - 15H20

HĐC:  HĐG rèn kỹ  năng  - LQ chương trình MN theo độ tuổi

Năng khiếu: Võ / Múa

LVPTTC (Thể dục giờ học) đội hình đội ngũ

NĂNG KHIẾU VẼ 

 

LVPTTC (Thể dục giờ học) đội hình đội ngũ

LVPTNN
LQCC : Ôn lại chữ cái

Nêu gương cuối tuần

15h20 -16h00

 

Hoạt động ở các góc

 

  
 LVPTNN : Luyện phát âm  Lao động tự phục vụ Xếp đồ chơi đúng theo yêu cầu của cô  Nêu gương cuối tuần

16h00 - 16h10

 

Uống sữa bột (Vinamilk)

16h10 - 16h30

 

Xem phim hoạt hình

16h30 - 17h30

 

Cho trẻ chơi và hoạt động theo ý thích - Vệ sinh - Ra về

LỊCH HỌC THÁNG 5\2016  CHỦ ĐỀ QUÊ HƯƠNG ĐẤT NƯỚC BÁC HỒ - LỚP: SAO MAI - TRƯỜNG MẦM NON SAO KHUÊ CƠ SỞ II.

TUẦN 4: CHỦ ĐỀ NHÁNH : ÔN TẬP :(từ ngày: 22/05 đến 30/ 05/2016) 

                      Thời gian

 

Hoạt động

                                             Nội dung

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

7h00 - 8h00

Đón trẻ

Ăn sáng

Cô đón trẻ và quản lý, cho trẻ chơi trong lớp học

7h30 - 8h00

Cho trẻ ăn sáng (nếu đăng ký)

8h00 - 8h15

Thể dục buổi sáng

Tập thể dục  : Tập theo động tác (Cháu yêu cô chú công nhân )

8h15 - 8h55

Hoạt động học

LVPTNT (MTXQ) - Trò chuyện về tình cảm yêu thương của Bác Hồ đối với các cháu thiếu nhi

LVPTTC 
(Thể dục giờ học)
Trèo lên xuống ghế, tung và bắt bóng
TCVĐ: tự chọn   

LPTNT 
( Làm quen với toán) 
Sắp xếp theo quy tắc 

LNPTNN (Văn học) 
Truyện: Qủa Táo Bác Hồ

LVPTTM 
(TẠO HÌNH) 
Trang Tía ảnh Bác

BBé Yêu Các Chữ Cái: Trò chơi chữ cái đã học

8h45 - 9h00

 

Uống sữa bột (Vinamilk)

9h 00- 9h40

Hoạt động học

LVPTNN : Luyện phát âm

LVPTNN
LQCC: ôn chữ cái

LVPTTM(GDÂN) 
VĐ: Nhớ ơn Bác
nghe: Ai yêu Bác Hồ Chí Minh
T/C tự chọn

kỹ năng sống: 

Học năng khiếu 
Vẽ

LVPTNN : Luyện phát âm

9h40 - 10h20

 

Kỹ năng sống:

 

Hoạt động ngoài trời

10h20- 10h40

Hoạt động ở các góc

Hoạt động góc

10h40- 11h40

 

Vệ sinh, ăn trưa

11h40 - 14h20

Ngủ trưa

14h20 - 14h40

 

Vệ sinhsau ngủ trưa, ăn bữa phụ

14h20 - 15H20

HĐC:  HĐG rèn kỹ  năng  - LQ chương trình MN theo độ tuổi

HĐC:  HĐG rèn kỹ  năng  tô màu, nặn, xé dán bổ trợ các bài trong chủ đề 

Năng khiếu: Võ / Múa

HĐC: HĐG rèn kỹ năng tô màu, nặn, xé dán bổ trợ các bài trong chủ đề  

 

 Tiếng Anh - Songs: Wheel on the bus/ Good morning!/Hello! How are you?/
Fun action/ What is your name?/ Jump!/ What do you see?/ The Hokey Pokey Shake...... / Good bye song

Lao động tự phục vụ Xếp đồ chơi đúng theo yêu cầu của cô

Ôn : HĐG rèn kỹ năng tô màu bổ sung những bài trong chủ đề giao thông

LQ chương trình MN 3T - 4T

15h20 -16h00

 

 Tiếng Anh 
- Little Friends/Unit 2: Family
Lesson 5

Tiếng Anh - Songs: Wheel on the bus/ Good morning!/Hello! How are you?/
Fun action/ What is your name?/ Jump!/ What do you see?/ The Hokey Pokey Shake...... / Good bye song.

 Tiếng Anh - Little Friends/Unit 2: Family
Lesson 6

HĐC: HĐG rèn kỹ năng tô màu, nặn, xé dán bổ trợ các bài trong chủ đề  

 Tiếng Anh 
Little Friends: I Know…: Review 1 

Ôn : HĐG rèn kỹ năng tô màu bổ sung những bài trong chủ đề giao thông

LQ chương trình MN 3T - 4T

Nêu gương cuối tuần

16h00 - 16h10

 

Uống sữa bột (Vinamilk)

16h10 - 16h30

 

Xem phim hoạt hình

16h30 - 17h30

 

Cho trẻ chơi và hoạt động theo ý thích - Vệ sinh - Ra về

 

LỊCH HỌC THÁNG 5\2016  CHỦ ĐỀ QUÊ HƯƠNG ĐẤT NƯỚC BÁC HỒ - LỚP: SAO MAI TRƯỜNG MẦM NON CƠ SỞ I.

TUẦN 4: CHỦ ĐỀ NHÁNH : ÔN TẬP :(từ ngày: 22/05 đến 30/ 05/2016) 

                      Thời gian

 

Hoạt động

                                             Nội dung

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

7h00 - 8h00

Đón trẻ

Ăn sáng

Cô đón trẻ và quản lý, cho trẻ chơi trong lớp học

7h30 - 8h00

Cho trẻ ăn sáng (nếu đăng ký)

8h00 - 8h15

Thể dục buổi sáng

Tập thể dục  : Tập theo động tác (Cháu yêu cô chú công nhân )

8h15 - 8h55

Hoạt động học

LVPTNT (MTXQ) - Trò chuyện về tình cảm yêu thương của Bác Hồ đối với các cháu thiếu nhi

LVPTTC 
(Thể dục giờ học)
Trèo lên xuống ghế, tung và bắt bóng
TCVĐ: tự chọn   

LPTNT 
( Làm quen với toán) 
Sắp xếp theo quy tắc

LNPTNN (Văn học) 
Truyện: Qủa Táo Bác Hồ

LVPTTM 
(TẠO HÌNH) 
trang trí ảnh Bác Hồ

Bé Yêu Các Chữ Cái: Trò chơi chữ cái đã học

8h45 - 9h00

 

Uống sữa bột (Vinamilk)

9h 00- 9h40

Hoạt động học

 Tiếng Anh 
Little Friends/Unit 3: School. Lesson 2

 Tiếng Anh Songs: Good morning/ Hello/ ABC/ Head, shoulders, knees and toes /The Hokey Pokey/What do you see?/….Goodbye

  Tiếng Anh First and Friends 1/ Unit 6: My farm. Lesson 2.

   Tiếng Anh 
Songs: Good morning/ Hello/ ABC/ Head, shoulders, knees and toes /The Hokey Pokey/What do you see?/ …Goodbye


Tiếng Anh
Little Friends/ Unit 3: School. Lesson 4
Little Friends/ Unit 3: School. Lesson 4

TiẾNG ANHSongs: Good morning/ Hello/ ABC/ Head, shoulders, knees and toes /The Hokey Pokey/What do you see?/ …Goodbye/

9h40 - 10h20

 

Kỹ năng sống:

 

Hoạt động ngoài trời

10h20- 10h40

Hoạt động ở các góc

Hoạt động góc

10h40- 11h40

 

Vệ sinh, ăn trưa

11h40 - 14h20

Ngủ trưa

14h20 - 14h40

 

Vệ sinhsau ngủ trưa, ăn bữa phụ

14h20 - 15H20

HĐC:  HĐG rèn kỹ  năng  - LQ chương trình MN theo độ tuổi

Năng khiếu: Võ / Múa

LVPTNN : Luyện phát âm

Học năng khiếu 
Vẽ

 

LVPTTM(GDÂN) 
Dậy VĐ: Nhớ ơn Bác
nghe: tự chọn
T/C tự chọn

LVPTNN
LQCC : Ôn lại chữ cái

Nêu gương cuối tuần

15h20 -16h00

 

4

         

16h00 - 16h10

 

Uống sữa bột (Vinamilk)

16h10 - 16h30

 

Xem phim hoạt hình

16h30 - 17h30

 

Cho trẻ chơi và hoạt động theo ý thích - Vệ sinh - Ra về

LỊCH HỌC THÁNG 5\2016  CHỦ ĐỀ QUÊ HƯƠNG ĐẤT NƯỚC BÁC HỒ - LỚP: SAO MAI - TRƯỜNG MẦM NON SAO KHUÊ CƠ SỞ II.

TUẦN 3: CHỦ ĐỀ NHÁNH : BÁC HỒ KÍNH YÊU CỦA CHÚNG CHÁU:(từ ngày: 16/05 đến 21/ 05/2016) 

                      Thời gian

 

Hoạt động

                                             Nội dung

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

7h00 - 8h00

Đón trẻ

Ăn sáng

Cô đón trẻ và quản lý, cho trẻ chơi trong lớp học

7h30 - 8h00

Cho trẻ ăn sáng (nếu đăng ký)

8h00 - 8h15

Thể dục buổi sáng

Tập thể dục  : Tập theo động tác (Cháu yêu cô chú công nhân )

8h15 - 8h55

Hoạt động học

LVPTNT (MTXQ) - Trò chuyện về tình cảm yêu thương của Bác Hồ đối với các cháu thiếu nhi

LVPTTC
(Thể dục giờ học)
Trèo lên xuống ghế, tung và bắt bóng
TCVĐ: tự chọn  
 

LPTNT
( Làm quen với toán)
Sắp xếp theo quy tắc
 

LNPTNN (Văn học)
Truyện: Qủa Táo Bác Hồ

LVPTTM
(TẠO HÌNH)
Trang Tía ảnh Bác

BBé Yêu Các Chữ Cái: Trò chơi chữ cái đã học

8h45 - 9h00

 

Uống sữa bột (Vinamilk)

9h 00- 9h40

Hoạt động học

LVPTNN : Luyện phát âm

LVPTNN
LQCC: ôn chữ cái

LVPTTM(GDÂN)
VĐ: Nhớ ơn Bác
nghe: Ai yêu Bác Hồ Chí Minh
T/C tự chọn

kỹ năng sống: 

Học năng khiếu 
Vẽ

LVPTNN : Luyện phát âm

9h40 - 10h20

 

Kỹ năng sống:

 

Hoạt động ngoài trời

10h20- 10h40

Hoạt động ở các góc

Hoạt động góc

10h40- 11h40

 

Vệ sinh, ăn trưa

11h40 - 14h20

Ngủ trưa

14h20 - 14h40

 

Vệ sinhsau ngủ trưa, ăn bữa phụ

14h20 - 15H20

HĐC:  HĐG rèn kỹ  năng  - LQ chương trình MN theo độ tuổi

HĐC:  HĐG rèn kỹ  năng  tô màu, nặn, xé dán bổ trợ các bài trong chủ đề 

Năng khiếu: Võ / Múa

HĐC: HĐG rèn kỹ năng tô màu, nặn, xé dán bổ trợ các bài trong chủ đề  

 

 Tiếng Anh - Songs: Wheel on the bus/ Good morning!/Hello! How are you?/
Fun action/ What is your name?/ Jump!/ What do you see?/ The Hokey Pokey Shake...... / Good bye song

Lao động tự phục vụ Xếp đồ chơi đúng theo yêu cầu của cô

Ôn : HĐG rèn kỹ năng tô màu bổ sung những bài trong chủ đề giao thông

LQ chương trình MN 3T - 4T

15h20 -16h00

 

 Tiếng Anh 
- Little Friends/Unit 2: Family
Lesson 5

Tiếng Anh - Songs: Wheel on the bus/ Good morning!/Hello! How are you?/
Fun action/ What is your name?/ Jump!/ What do you see?/ The Hokey Pokey Shake...... / Good bye song.

 Tiếng Anh - Little Friends/Unit 2: Family
Lesson 6

HĐC: HĐG rèn kỹ năng tô màu, nặn, xé dán bổ trợ các bài trong chủ đề  

 Tiếng Anh 
Little Friends: I Know…: Review 1 

Ôn : HĐG rèn kỹ năng tô màu bổ sung những bài trong chủ đề giao thông

LQ chương trình MN 3T - 4T

Nêu gương cuối tuần

16h00 - 16h10

 

Uống sữa bột (Vinamilk)

16h10 - 16h30

 

Xem phim hoạt hình

16h30 - 17h30

 

Cho trẻ chơi và hoạt động theo ý thích - Vệ sinh - Ra về

 

LỊCH HỌC THÁNG 5\2016  CHỦ ĐỀ QUÊ HƯƠNG ĐẤT NƯỚC BÁC HỒ - LỚP: SAO MAI TRƯỜNG MẦM NON CƠ SỞ I.

TUẦN 3: CHỦ ĐỀ NHÁNH : BÁC HỒ KÍNH YÊU CỦA CHÚNG CHÁU:(từ ngày: 16/05 đến 21/ 05/2016) 

                      Thời gian

 

Hoạt động

                                             Nội dung

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

7h00 - 8h00

Đón trẻ

Ăn sáng

Cô đón trẻ và quản lý, cho trẻ chơi trong lớp học

7h30 - 8h00

Cho trẻ ăn sáng (nếu đăng ký)

8h00 - 8h15

Thể dục buổi sáng

Tập thể dục  : Tập theo động tác (Cháu yêu cô chú công nhân )

8h15 - 8h55

Hoạt động học

LVPTNT (MTXQ) - Trò chuyện về tình cảm yêu thương của Bác Hồ đối với các cháu thiếu nhi

LVPTTC
(Thể dục giờ học)
Trèo lên xuống ghế, tung và bắt bóng
TCVĐ: tự chọn  
 

LPTNT
( Làm quen với toán)
Sắp xếp theo quy tắc

LNPTNN (Văn học)
Truyện: Qủa Táo Bác Hồ

LVPTTM
(TẠO HÌNH)
trang trí ảnh Bác Hồ

Bé Yêu Các Chữ Cái: Trò chơi chữ cái đã học

8h45 - 9h00

 

Uống sữa bột (Vinamilk)

9h 00- 9h40

Hoạt động học

 Tiếng Anh
Little Friends/Unit 3: School. Lesson 2

 Tiếng Anh Songs: Good morning/ Hello/ ABC/ Head, shoulders, knees and toes /The Hokey Pokey/What do you see?/….Goodbye

  Tiếng Anh First and Friends 1/ Unit 6: My farm. Lesson 2.

   Tiếng Anh
Songs: Good morning/ Hello/ ABC/ Head, shoulders, knees and toes /The Hokey Pokey/What do you see?/ …Goodbye


Tiếng Anh
Little Friends/ Unit 3: School. Lesson 4
Little Friends/ Unit 3: School. Lesson 4


TiẾNG ANHSongs: Good morning/ Hello/ ABC/ Head, shoulders, knees and toes /The Hokey Pokey/What do you see?/ …Goodbye/

9h40 - 10h20

 

Kỹ năng sống:

 

Hoạt động ngoài trời

10h20- 10h40

Hoạt động ở các góc

Hoạt động góc

10h40- 11h40

 

Vệ sinh, ăn trưa

11h40 - 14h20

Ngủ trưa

14h20 - 14h40

 

Vệ sinhsau ngủ trưa, ăn bữa phụ

14h20 - 15H20

HĐC:  HĐG rèn kỹ  năng  - LQ chương trình MN theo độ tuổi

Năng khiếu: Võ / Múa

LVPTNN : Luyện phát âm

Học năng khiếu
Vẽ

 

LVPTTM(GDÂN)
Dậy VĐ: Nhớ ơn Bác
nghe: tự chọn
T/C tự chọn

LVPTNN
LQCC : Ôn lại chữ cái

Nêu gương cuối tuần

15h20 -16h00

 

Hoạt động ngoài trời

HĐC:  HĐG rèn kỹ  năng tô màu bổ trợ cho các bài trong chủ đề - LQ chương trình MN theo độ tuổi

Năng khiếu múa, võ

LVPTNN : Luyện phát âm

Lao động tự phục vụ Xếp đồ chơi đúng theo yêu cầu của cô

Ôn : HĐG rèn kỹ năng tô màu bổ sung những bài trong chủ đề giao thông

LQ chương trình MN 3T - 4T

16h00 - 16h10

 

Uống sữa bột (Vinamilk)

16h10 - 16h30

 

Xem phim hoạt hình

16h30 - 17h30

 

Cho trẻ chơi và hoạt động theo ý thích - Vệ sinh - Ra về

 

LỊCH HỌC THÁNG 5\2016  CHỦ ĐỀ QUÊ HƯƠNG ĐẤT NƯỚC BÁC HỒ - LỚP: SAO MAI - TRƯỜNG MẦM NON SAO KHUÊ CƠ SỞ II.

TUẦN 2: CHỦ ĐỀ NHÁNH : ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM THÂN YÊU:(từ ngày: 09/05 đến 14/ 05/2016) 

                      Thời gian

 

Hoạt động

                                             Nội dung

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

7h00 - 8h00

Đón trẻ

Ăn sáng

Cô đón trẻ và quản lý, cho trẻ chơi trong lớp học

7h30 - 8h00

Cho trẻ ăn sáng (nếu đăng ký)

8h00 - 8h15

Thể dục buổi sáng

Tập thể dục  : Tập theo động tác (Cháu yêu cô chú công nhân )

8h15 - 8h55

Hoạt động học

LVPTNT (MTXQ) - Trò chuyện về đất nước Việt Nam yêu dấu

LVPTTC
(Thể dục giờ học)
Ném xa bằng 1 tay, bật liên tục qua các vòng
TCVĐ: tự chọn  

LVPTTM
(TẠO HÌNH) 

LPTNT
( Làm quen với toán)
Ôn đếm số lượng trong phạm vi 5

LNPTNN (Văn học)
Thơ: Bác Hồ của Em

BBé Yêu Các Chữ Cái: Trò chơi chữ cái đã học

8h45 - 9h00

 

Uống sữa bột (Vinamilk)

9h 00- 9h40

Hoạt động học

LVPTNN : Luyện phát âm

LVPTNN
LQCC: r

 LVPTTM(GDÂN)
Dậy hát: Em yêu thủ đô
nghe: Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ
T/C tự chọn

kỹ năng sống: 

Học năng khiếu
Vẽ

LVPTNN : Luyện phát âm

9h40 - 10h20

 

Kỹ năng sống:

 

Hoạt động ngoài trời

10h20- 10h40

Hoạt động ở các góc

Hoạt động góc

10h40- 11h40

 

Vệ sinh, ăn trưa

11h40 - 14h20

Ngủ trưa

14h20 - 14h40

 

Vệ sinhsau ngủ trưa, ăn bữa phụ

14h20 - 15H20

HĐC:  HĐG rèn kỹ  năng  - LQ chương trình MN theo độ tuổi

HĐC:  HĐG rèn kỹ  năng  tô màu, nặn, xé dán bổ trợ các bài trong chủ đề 

Năng khiếu: Võ / Múa

HĐC: HĐG rèn kỹ năng tô màu, nặn, xé dán bổ trợ các bài trong chủ đề  

 

 Tiếng Anh - Songs: Wheel on the bus/ Good morning!/Hello! How are you?/
Fun action/ What is your name?/ Jump!/ What do you see?/ The Hokey Pokey Shake...... / Good bye song

Lao động tự phục vụ Xếp đồ chơi đúng theo yêu cầu của cô

Ôn : HĐG rèn kỹ năng tô màu bổ sung những bài trong chủ đề giao thông

LQ chương trình MN 3T - 4T

15h20 -16h00

 

 Tiếng Anh
- Little Friends/Unit 2: Family
Lesson 5

Tiếng Anh - Songs: Wheel on the bus/ Good morning!/Hello! How are you?/
Fun action/ What is your name?/ Jump!/ What do you see?/ The Hokey Pokey Shake...... / Good bye song.

 Tiếng Anh - Little Friends/Unit 2: Family
Lesson 6

HĐC: HĐG rèn kỹ năng tô màu, nặn, xé dán bổ trợ các bài trong chủ đề  

 Tiếng Anh
Little Friends: I Know…: Review 1 

Ôn : HĐG rèn kỹ năng tô màu bổ sung những bài trong chủ đề giao thông

LQ chương trình MN 3T - 4T

Nêu gương cuối tuần

16h00 - 16h10

 

Uống sữa bột (Vinamilk)

16h10 - 16h30

 

Xem phim hoạt hình

16h30 - 17h30

 

Cho trẻ chơi và hoạt động theo ý thích - Vệ sinh - Ra về

 

LỊCH HỌC THÁNG 5\2016  CHỦ ĐỀ QUÊ HƯƠNG ĐẤT NƯỚC BÁC HỒ - LỚP: SAO MAI TRƯỜNG MẦM NON CƠ SỞ I.

TUẦN 2: CHỦ ĐỀ NHÁNH : ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM THÂN YÊU:(từ ngày: 09/05 đến 14/ 05/2016) 

                      Thời gian

 

Hoạt động

                                             Nội dung

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

7h00 - 8h00

Đón trẻ

Ăn sáng

Cô đón trẻ và quản lý, cho trẻ chơi trong lớp học

7h30 - 8h00

Cho trẻ ăn sáng (nếu đăng ký)

8h00 - 8h15

Thể dục buổi sáng

Tập thể dục  : Tập theo động tác (Cháu yêu cô chú công nhân )

8h15 - 8h55

Hoạt động học

LVPTNT (MTXQ) - Trò chuyện về đất nước Việt Nam yêu dấu

LVPTTC
(Thể dục giờ học)
Ném xa bằng 1 tay, bật liên tục qua các vòng
TCVĐ: tự chọn  

LPTNT
( Làm quen với toán)
Ôn đếm số lượng trong phạm vi 5

LNPTNN (Văn học)
Thơ: Bác Hồ của Em

LVPTTM
(TẠO HÌNH)
Trang trí khung tranh

Bé Yêu Các Chữ Cái: Trò chơi chữ cái đã học

8h45 - 9h00

 

Uống sữa bột (Vinamilk)

9h 00- 9h40

Hoạt động học

 Tiếng Anh Little Friends:Unit 2: Family: Lesson 6

 Tiếng Anh Songs: Good morning/ Hello/ ABC/ Head, shoulders, knees and toes /The Hokey Pokey/What do you see?/ …Goodbye//

   Tiếng Anh
Little Friends:Unit 3: I Know…: Review 1

  Tiếng Anh
Songs: Good morning/ Hello/ ABC/ Head, shoulders, knees and toes /The Hokey Pokey/What do you see?/ …Goodbye/

Tiếng Anh
First and friends 1: Unit 5: My colours: Lesson 6

TIẾNG ANH Songs: Good morning/ Hello/ ABC/ Head, shoulders, knees and toes /The Hokey Pokey/What do you see?/ …Goodbye

9h40 - 10h20

 

Kỹ năng sống:

 

Hoạt động ngoài trời

10h20- 10h40

Hoạt động ở các góc

Hoạt động góc

10h40- 11h40

 

Vệ sinh, ăn trưa

11h40 - 14h20

Ngủ trưa

14h20 - 14h40

 

Vệ sinhsau ngủ trưa, ăn bữa phụ

14h20 - 15H20

HĐC:  HĐG rèn kỹ  năng  - LQ chương trình MN theo độ tuổi

HĐC:  HĐG rèn kỹ  năng  tô màu, nặn, xé dán bổ trợ các bài trong chủ đề 

Năng khiếu: Võ / Múa

LVPTNN

LQCC: Y

 

LVPTTM(GDÂN) 

Dạy hát: Mùa Hè Đến
nghe: Bốn Mùa 
T/C tự trọn

TC; tư chọn

LVPTNN : Luyện phát âm

Nêu gương cuối tuần

15h20 -16h00

 

Hoạt động ngoài trời

HĐC:  HĐG rèn kỹ  năng tô màu bổ trợ cho các bài trong chủ đề - LQ chương trình MN theo độ tuổi

Năng khiếu múa, võ

LVPTNN : Luyện phát âm

Lao động tự phục vụ Xếp đồ chơi đúng theo yêu cầu của cô

Ôn : HĐG rèn kỹ năng tô màu bổ sung những bài trong chủ đề giao thông

LQ chương trình MN 3T - 4T

16h00 - 16h10

 

Uống sữa bột (Vinamilk)

16h10 - 16h30

 

Xem phim hoạt hình

16h30 - 17h30

 

Cho trẻ chơi và hoạt động theo ý thích - Vệ sinh - Ra về

 

LỊCH HỌC THÁNG 5\2016  CHỦ ĐỀ QUÊ HƯƠNG ĐẤT NƯỚC BÁC HỒ - LỚP: SAO MAI

TUẦN 1: CHỦ ĐỀ NHÁNH: QUÊ HƯƠNG YÊU QUÝ CỦA BÉ   :( từ ngày: 02/05 đến  07/05/2016)

                      Thời gian

 

Hoạt động

                                             Nội dung

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

7h00 - 8h00

Đón trẻ

Ăn sáng

Cô đón trẻ và quản lý, cho trẻ chơi trong lớp học

7h30 - 8h00

Cho trẻ ăn sáng (nếu đăng ký)

8h00 - 8h15

Thể dục buổi sáng

Tập thể dục  : Tập theo động tác (Cháu yêu cô chú công nhân )

8h15 - 8h55

Hoạt động học

LVPTNT  (THMTXQ) - Trò chuyện với trẻ về các mùa trong năm 

LVPTTC
(Thể dục giờ học)
Trườn sấp chui qua cổng về nhà
TCVĐ: tự chọn

LPTNT
( Làm quen với toán)
Tách thành hai nhóm trong phạm vi 3

LNPTNN (Văn học)
Truyện: Ai Ngoan Sẽ Được Thưởng

LVPTTM
(TẠO HÌNH)
Tô màu dây cờ

 

Bé Yêu Các Chữ Cái: Trò chơi chữ cái đã học

8h45 - 9h00

 

Uống sữa bột (Vinamilk)

9h 00- 9h40

Hoạt động học

Tiếng Anh
Little Friends Unit 2: Family: Lesson 3

Tiếng Anh
Songs: Good morning/ Hello/ ABC/ Head, shoulders, knees and toes /The Hokey Pokey/What do you see?/...Goodbye/

 Tiếng Anh                 Little Friends:Unit 2: Family: Lesson 4

Tiếng Anh
Songs: Good morning/ Hello/ ABC/ Head, shoulders, knees and toes /The Hokey Pokey/What do you see?/...Goodbye/

Tiếng Anh
Little Friends: Unit 2: Family: Lesson 5

Tiếng Anh
Songs: Good morning/ Hello/ ABC/ Head, shoulders, knees and toes /The Hokey Pokey/What do you see?/...Goodbye/

9h40 - 10h20

 

Kỹ năng sống:

 

Hoạt động ngoài trời

10h20- 10h40

Hoạt động ở các góc

Hoạt động góc

10h40- 11h40

 

Vệ sinh, ăn trưa

11h40 - 14h20

Ngủ trưa

14h20 - 14h40

 

Vệ sinhsau ngủ trưa, ăn bữa phụ

14h20 - 15H20

HĐC:  HĐG rèn kỹ  năng  - LQ chương trình MN theo độ tuổi

HĐC:  HĐG rèn kỹ  năng  tô màu, nặn, xé dán bổ trợ các bài trong chủ đề 

Kỹ Năng Sống

LVPTNN

LQCC: Y

 

LVPTTM(GDÂN) 

Dạy hát: Mùa Hè Đến
nghe: Bốn Mùa 
T/C tự trọn

TC; tư chọn

LVPTNN : Luyện phát âm

Nêu gương cuối tuần

15h20 -16h00

 

Hoạt động ngoài trời

HĐC:  HĐG rèn kỹ  năng tô màu bổ trợ cho các bài trong chủ đề - LQ chương trình MN theo độ tuổi

Năng khiếu múa, võ

BỔ TRỢ TIẾNG ANH LỚP SAO MAI 2

Lao động tự phục vụ Xếp đồ chơi đúng theo yêu cầu của cô

Ôn : HĐG rèn kỹ năng tô màu bổ sung những bài trong chủ đề giao thông

LQ chương trình MN 3T - 4T

16h00 - 16h10

 

Uống sữa bột (Vinamilk)

16h10 - 16h30

 

Xem phim hoạt hình

16h30 - 17h30

 

Cho trẻ chơi và hoạt động theo ý thích - Vệ sinh - Ra về

 

LỊCH HỌC THÁNG 4\2016 - LỚP: SAO MAI

TUẦN 4: CHỦ ĐỀ NHÁNH: Các hiện tượng các mùa  :( từ ngày: 23/04đến  30/04/2016)

                      Thời gian

 

Hoạt động

                                             Nội dung

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

7h00 - 8h00

Đón trẻ

Ăn sáng

Cô đón trẻ và quản lý, cho trẻ chơi trong lớp học

7h30 - 8h00

Cho trẻ ăn sáng (nếu đăng ký)

8h00 - 8h15

Thể dục buổi sáng

Tập thể dục  : Tập theo động tác (Cháu yêu cô chú công nhân )

8h15 - 8h55

Hoạt động học

LVPTNT  (THMTXQ) - Trò chuyện với trẻ về các mùa trong năm 

LVPTTC (Thể dục giờ hoc) - 

Đi trong đường hẹp
TTVĐ: chuyền bóng

LPTNT ( Làm quen với toán)

Nhận biết Rộng - Hẹp

LNPTNN (Vă học) Truyện :  - Thơ “Mưa” hoặc. Truyện: Cóc Kiện Trời

LVPTTM (TẠO HÌNH) - Xé dán tia nắng mặt trời 

Bé Yêu Các Chữ Cái: Trò chơi chữ cái đã học

8h45 - 9h00

 

Uống sữa bột (Vinamilk)

9h 00- 9h40

Hoạt động học

Tiếng Anh 
Kindergarten Aged

Tiếng Anh 
Songs: Hello/ ABC/ Head, shoulders, knees and toes /Good morning/ …..Goodbye/

 Tiếng Anh                 Kindergarten  Aged 

Tiếng Anh Songs: Hello/ / ABC/ Head, shoulders, knees and toes/ Good morning/ ... Goodbye.

Tiếng Anh Kindergarten Aged

Tiếng Anh Songs: Hello/ ABC/  Head, shoulders, knees and toes/ Good morning/ …Goodbye/

9h40 - 10h20

 

Kỹ năng sống:

 

Hoạt động ngoài trời

10h20- 10h40

Hoạt động ở các góc

Hoạt động góc

10h40- 11h40

 

Vệ sinh, ăn trưa

11h40 - 14h20

Ngủ trưa

14h20 - 14h40

 

Vệ sinhsau ngủ trưa, ăn bữa phụ

14h20 - 15H20

HĐC:  HĐG rèn kỹ  năng  - LQ chương trình MN theo độ tuổi

Năng khiếu múa, võ

Kỹ Năng Sống

LVPTNN

LQCC: Y

 

LVPTTM(GDÂN) 

Dạy hát: Mùa Hè Đến
nghe: Bốn Mùa 
T/C tự trọn

TC; tư chọn

LVPTNN : Luyện phát âm

Nêu gương cuối tuần

15h20 -16h00

 

Hoạt động ngoài trời

HĐC:  HĐG rèn kỹ  năng tô màu bổ trợ cho các bài trong chủ đề - LQ chương trình MN theo độ tuổi

Năng khiếu múa, võ

BỔ TRỢ TIẾNG ANH LỚP SAO MAI 2

Lao động tự phục vụ Xếp đồ chơi đúng theo yêu cầu của cô

Ôn : HĐG rèn kỹ năng tô màu bổ sung những bài trong chủ đề giao thông

LQ chương trình MN 3T - 4T

16h00 - 16h10

 

Uống sữa bột (Vinamilk)

16h10 - 16h30

 

Xem phim hoạt hình

16h30 - 17h30

 

Cho trẻ chơi và hoạt động theo ý thích - Vệ sinh - Ra về

 

 

LỊCH HỌC THÁNG 4\2016 - LỚP: SAO MAI

TUẦN 3: CHỦ ĐỀ NHÁNH: Các hiện tượng thiên nhiên  :( từ ngày: 17/04đến  22/04/2016)

                      Thời gian

 

Hoạt động

                                             Nội dung

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

7h00 - 8h00

Đón trẻ

Ăn sáng

Cô đón trẻ và quản lý, cho trẻ chơi trong lớp học

7h30 - 8h00

Cho trẻ ăn sáng (nếu đăng ký)

8h00 - 8h15

Thể dục buổi sáng

Tập thể dục  : Tập theo động tác (Cháu yêu cô chú công nhân )

8h15 - 8h55

Hoạt động học

LVPTNT  (THMTXQ) - Trò chuyện với trẻ về các mùa trong năm 

LVPTTC (Thể dục giờ hoc) - 

Đi trong đường hẹp
TTVĐ: chuyền bóng

LPTNT ( Làm quen với toán)

Nhận biết Rộng - Hẹp

LNPTNN (Vă học) Truyện :  - Thơ “Mưa” hoặc. Truyện: Cóc Kiện Trời

LVPTTM (TẠO HÌNH) - Xé dán tia nắng mặt trời 

Bé Yêu Các Chữ Cái: Trò chơi chữ cái đã học

8h45 - 9h00

 

Uống sữa bột (Vinamilk)

9h 00- 9h40

Hoạt động học

Tiếng Anh 
Kindergarten Aged

Tiếng Anh 
Songs: Hello/ ABC/ Head, shoulders, knees and toes /Good morning/ …..Goodbye/

 Tiếng Anh                 Kindergarten  Aged 

Tiếng Anh Songs: Hello/ / ABC/ Head, shoulders, knees and toes/ Good morning/ ... Goodbye.

Tiếng Anh Kindergarten Aged

Tiếng Anh Songs: Hello/ ABC/  Head, shoulders, knees and toes/ Good morning/ …Goodbye/

9h40 - 10h20

 

Kỹ năng sống:

 

Hoạt động ngoài trời

10h20- 10h40

Hoạt động ở các góc

Hoạt động góc

10h40- 11h40

 

Vệ sinh, ăn trưa

11h40 - 14h20

Ngủ trưa

14h20 - 14h40

 

Vệ sinhsau ngủ trưa, ăn bữa phụ

14h20 - 15H20

HĐC:  HĐG rèn kỹ  năng  - LQ chương trình MN theo độ tuổi

Năng khiếu múa, võ

Kỹ Năng Sống

LVPTNN

LQCC: Y

 

LVPTTM(GDÂN) 

Dạy hát: Mùa Hè Đến
nghe: Bốn Mùa 
T/C tự trọn

TC; tư chọn

LVPTNN : Luyện phát âm

Nêu gương cuối tuần

15h20 -16h00

 

Hoạt động ngoài trời

HĐC:  HĐG rèn kỹ  năng tô màu bổ trợ cho các bài trong chủ đề - LQ chương trình MN theo độ tuổi

Năng khiếu múa, võ

BỔ TRỢ TIẾNG ANH LỚP SAO MAI 2

Lao động tự phục vụ Xếp đồ chơi đúng theo yêu cầu của cô

Ôn : HĐG rèn kỹ năng tô màu bổ sung những bài trong chủ đề giao thông

LQ chương trình MN 3T - 4T

16h00 - 16h10

 

Uống sữa bột (Vinamilk)

16h10 - 16h30

 

Xem phim hoạt hình

16h30 - 17h30

 

Cho trẻ chơi và hoạt động theo ý thích - Vệ sinh - Ra về

 

 

LỊCH HỌC THÁNG 4\2016 - LỚP: SAO MAI

TUẦN 2: CHỦ ĐỀ NHÁNH: Các hiện tượng thiên nhiên  :( từ ngày: 11/04đến  16/04/2016)

                      Thời gian

 

Hoạt động

                                             Nội dung

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

7h00 - 8h00

Đón trẻ

Ăn sáng

Cô đón trẻ và quản lý, cho trẻ chơi trong lớp học

7h30 - 8h00

Cho trẻ ăn sáng (nếu đăng ký)

8h00 - 8h15

Thể dục buổi sáng

Tập thể dục  : Tập theo động tác (Cháu yêu cô chú công nhân )

8h15 - 8h55

Hoạt động học

LVPTNT  (THMTXQ) - Trò chuyện với trẻ về các mùa trong năm 

LVPTTC (Thể dục giờ hoc) - 

Đi trong đường hẹp
TTVĐ: chuyền bóng

LPTNT ( Làm quen với toán)

Nhận biết Rộng - Hẹp

LNPTNN (Vă học) Truyện :  - Thơ “Mưa” hoặc. Truyện: Cóc Kiện Trời

LVPTTM (TẠO HÌNH) - Xé dán tia nắng mặt trời 

Bé Yêu Các Chữ Cái: Trò chơi chữ cái đã học

8h45 - 9h00

 

Uống sữa bột (Vinamilk)

9h 00- 9h40

Hoạt động học

Tiếng Anh 
Kindergarten Aged

Tiếng Anh 
Songs: Hello/ ABC/ Head, shoulders, knees and toes /Good morning/ …..Goodbye/

 Tiếng Anh                 Kindergarten  Aged 

Tiếng Anh Songs: Hello/ / ABC/ Head, shoulders, knees and toes/ Good morning/ ... Goodbye.

Tiếng Anh Kindergarten Aged

Tiếng Anh Songs: Hello/ ABC/  Head, shoulders, knees and toes/ Good morning/ …Goodbye/

9h40 - 10h20

 

Kỹ năng sống:

 

Hoạt động ngoài trời

10h20- 10h40

Hoạt động ở các góc

Hoạt động góc

10h40- 11h40

 

Vệ sinh, ăn trưa

11h40 - 14h20

Ngủ trưa

14h20 - 14h40

 

Vệ sinhsau ngủ trưa, ăn bữa phụ

14h20 - 15H20

HĐC:  HĐG rèn kỹ  năng  - LQ chương trình MN theo độ tuổi

Năng khiếu múa, võ

Kỹ Năng Sống

LVPTNN

LQCC: Y

 

LVPTTM(GDÂN) 

Dạy hát: Mùa Hè Đến
nghe: Bốn Mùa 
T/C tự trọn

TC; tư chọn

LVPTNN : Luyện phát âm

Nêu gương cuối tuần

15h20 -16h00

 

Hoạt động ngoài trời

HĐC:  HĐG rèn kỹ  năng tô màu bổ trợ cho các bài trong chủ đề - LQ chương trình MN theo độ tuổi

Năng khiếu múa, võ

BỔ TRỢ TIẾNG ANH LỚP SAO MAI 2

Lao động tự phục vụ Xếp đồ chơi đúng theo yêu cầu của cô

Ôn : HĐG rèn kỹ năng tô màu bổ sung những bài trong chủ đề giao thông

LQ chương trình MN 3T - 4T

16h00 - 16h10

 

Uống sữa bột (Vinamilk)

16h10 - 16h30

 

Xem phim hoạt hình

16h30 - 17h30

 

Cho trẻ chơi và hoạt động theo ý thích - Vệ sinh - Ra về

 

 

 

LỊCH HỌC THÁNG 4\2016 - LỚP: SAO MAI

TUẦN 1: CHỦ ĐỀ NHÁNH: CHỦ ĐỀ NƯỚC  :( từ ngày: 04/04đến  09/04/2016)

                      Thời gian

 

Hoạt động

                                             Nội dung

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

7h00 - 8h00

Đón trẻ

Ăn sáng

Cô đón trẻ và quản lý, cho trẻ chơi trong lớp học

7h30 - 8h00

Cho trẻ ăn sáng (nếu đăng ký)

8h00 - 8h15

Thể dục buổi sáng

Tập thể dục  : Tập theo động tác (Cháu yêu cô chú công nhân )

8h15 - 8h55

Hoạt động học

LVPTNT  (THMTXQ) - Trò chuyện với trẻ về các nguồn nước trong thiên nhiên và đời sống hàng ngày

LVPTTC (Thể dục giờ hoc) - Bật qua suối  nước T/C tung bóng

LPTNT ( Làm quen với toán) - Nhận biết phía trên phía dưới, phía trước phía sau của bản thân trẻ

LNPTNN (Vă học) Truyện :  - Thơ “Mưa” hoặc. Truyện “Chú bé và giọt nước

LVPTTM (TẠO HÌNH) - Vẽ mưa

ôn:  HĐG rèn kỹ  năng  tô màu bổ trợ các bài trong chủ đề thiên nhiên  LQchương trình MN 3-4 T

8h45 - 9h00

 

Uống sữa bột (Vinamilk)

9h 00- 9h40

Hoạt động học

Tiếng Anh 
Kindergarten Aged

Tiếng Anh 
Songs: Hello/ ABC/ Head, shoulders, knees and toes /Good morning/ …..Goodbye/

 Tiếng Anh                 Kindergarten  Aged 

Tiếng Anh Songs: Hello/ / ABC/ Head, shoulders, knees and toes/ Good morning/ ... Goodbye.

Tiếng Anh Kindergarten Aged

Tiếng Anh Songs: Hello/ ABC/  Head, shoulders, knees and toes/ Good morning/ …Goodbye/

9h40 - 10h20

 

Kỹ năng sống:

 

Hoạt động ngoài trời

10h20- 10h40

Hoạt động ở các góc

Hoạt động góc

10h40- 11h40

 

Vệ sinh, ăn trưa

11h40 - 14h20

Ngủ trưa

14h20 - 14h40

 

Vệ sinhsau ngủ trưa, ăn bữa phụ

14h20 - 15H20

HĐC:  HĐG rèn kỹ  năng  - LQ chương trình MN theo độ tuổi

Năng khiếu múa, võ

Kỹ Năng Sống

LVPTNN

LQCC: Y

 

LVPTTM(GDÂN) Dạy hát: Em đi chơi thuyền - Nghe hát anh phi công ơi

TC; tư chọn

LVPTNN : Luyện phát âm

Nêu gương cuối tuần

15h20 -16h00

 

Hoạt động ngoài trời

HĐC:  HĐG rèn kỹ  năng tô màu bổ trợ cho các bài trong chủ đề - LQ chương trình MN theo độ tuổi

Năng khiếu múa, võ

BỔ TRỢ TIẾNG ANH LỚP SAO MAI 2

Lao động tự phục vụ Xếp đồ chơi đúng theo yêu cầu của cô

Ôn : HĐG rèn kỹ năng tô màu bổ sung những bài trong chủ đề giao thông

LQ chương trình MN 3T - 4T

16h00 - 16h10

 

Uống sữa bột (Vinamilk)

16h10 - 16h30

 

Xem phim hoạt hình

16h30 - 17h30

 

Cho trẻ chơi và hoạt động theo ý thích - Vệ sinh - Ra về

 

 

 

LỊCH HỌC THÁNG 3\2016 - LỚP: SAO MAI

TUẦN 5 : CHỦ ĐỀ NHÁNH: MỘT SỐ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG  :( từ ngày: 28/03 đến  02/04/2016)

                      Thời gian

 

Hoạt động

                                             Nội dung

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

7h00 - 8h00

Đón trẻ

Ăn sáng

Cô đón trẻ và quản lý, cho trẻ chơi trong lớp học

7h30 - 8h00

Cho trẻ ăn sáng (nếu đăng ký)

8h00 - 8h15

Thể dục buổi sáng

Tập thể dục  : Tập theo động tác (Cháu yêu cô chú công nhân )

8h15 - 8h55

Hoạt động học

LVPTNT  (THMTXQ) Trò chuyện với trẻ về một số phương tiện giao thông

LVPTTC (Thể dục giờ hoc) Bật liên tục qua 3 vòng

LPTNT ( Làm quen với toán) Tách gộp 2 nhóm có số lượng 5

LNPTNN (Văn học)  - Thơ: Xe lu và xe ca

LVPTTM (TẠO HÌNH) Tô màu máy bay

Ôn : HĐG rèn kỹ năng tô màu bổ sung những bài trong chủ đề giao thông

LQ chương trình MN 3T - 4T

8h45 - 9h00

 

Uống sữa bột (Vinamilk)

9h 00- 9h40

Hoạt động học

Tiếng Anh

Topic

Unit3: My toys

Lesson 1

 

Tiếng Anh:


Tiếng anh: Songs:

Wheel on the bus/ Hello!

How are you?/ ABC/ Count 1 - 10/ Head, shoulders, Knees and toes

Tiếng Anh

Topic

Unit3: My toys

Lesson 1

Tiếng Anh:


Tiếng anh: Songs:

Wheel on the bus/ Hello!

How are you?/ ABC/ Count 1 - 10/ Head, shoulders, Knees and toes

Tiếng Anh:


Tiếng anh: My toys

Less:3

Tiếng Anh:


Tiếng anh: Songs:

Wheel on the bus/ Hello!

How are you?/ ABC/ Count 1 - 10/ Head, shoulders, Knees and toes

9h40 - 10h20

 

Kỹ năng sống:

 

Hoạt động ngoài trời

10h20- 10h40

Hoạt động ở các góc

Hoạt động góc

10h40- 11h40

 

Vệ sinh, ăn trưa

11h40 - 14h20

Ngủ trưa

14h20 - 14h40

 

Vệ sinhsau ngủ trưa, ăn bữa phụ

14h20 - 15H20

HĐC:  HĐG rèn kỹ  năng  - LQ chương trình MN theo độ tuổi

Năng khiếu múa, võ

Kỹ Năng Sống

LVPTNN

LQCC: Y

 

LVPTTM(GDÂN) Dạy hát: Em đi chơi thuyền - Nghe hát anh phi công ơi

TC; tư chọn

LVPTNN : Luyện phát âm

Nêu gương cuối tuần

15h20 -16h00

 

Hoạt động ngoài trời

HĐC:  HĐG rèn kỹ  năng tô màu bổ trợ cho các bài trong chủ đề - LQ chương trình MN theo độ tuổi

Năng khiếu múa, võ

BỔ TRỢ TIẾNG ANH LỚP SAO MAI 2

Lao động tự phục vụ Xếp đồ chơi đúng theo yêu cầu của cô

Ôn : HĐG rèn kỹ năng tô màu bổ sung những bài trong chủ đề giao thông

LQ chương trình MN 3T - 4T

16h00 - 16h10

 

Uống sữa bột (Vinamilk)

16h10 - 16h30

 

Xem phim hoạt hình

16h30 - 17h30

 

Cho trẻ chơi và hoạt động theo ý thích - Vệ sinh - Ra về

 

 

LỊCH HỌC THÁNG 3\2016 - LỚP: SAO MAI

TUẦN 4 : CHỦ ĐỀ NHÁNH: MỘT SỐ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY - ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG  :( từ ngày: 21/03 đến  26/03/2016)

                      Thời gian

 

Hoạt động

                                             Nội dung

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

7h00 - 8h00

Đón trẻ

Ăn sáng

Cô đón trẻ và quản lý, cho trẻ chơi trong lớp học

7h30 - 8h00

Cho trẻ ăn sáng (nếu đăng ký)

8h00 - 8h15

Thể dục buổi sáng

Tập thể dục  : Tập theo động tác (Cháu yêu cô chú công nhân )

8h15 - 8h55

Hoạt động học

LVPTNT  (THMTXQ) Trò chuyện với trẻ về một số phương tiện giao thông đường thủy

LVPTTC (Thể dục giờ hoc) Bò thấp chui ném trúng đích.

LPTNT ( Làm quen với toán) ôn nhận biết hình vuông, hình tròn, hình tam giác.

LNPTNN (Văn học)  - Thơ: Xe lu và xe ca

LVPTTM (TẠO HÌNH) 

Ôn : trong chủ đề thế giao thông - vẽ, tô màu bổ sung những bài trong chủ đề thế giới thực vật

8h45 - 9h00

 

Uống sữa bột (Vinamilk)

9h 00- 9h40

Hoạt động học

Tiếng Anh Song: Good morning/ Hello / Abc/ Head, shoulders, knees and toes/ goodbye/happy new year

 

Tiếng Anh Kindergarten agedFist and 4 Fist friends 1 /Unit 2: My/classroom / Leson 1

LVPTNN : LQCC: ôn p,q

Tiếng Anh Kindergarten agedFist and 4 Fist friends 1 /Unit 2: My/classroom / Leson 1

Tiếng Anh Kindergarten aged 5 Fist and friends 1 /Unit 1: Me/ Lesson 4

Tiếng Anh Song: Hello / Abc/ Head, shoulders, knees and toes/ goodbye/happy new year

9h40 - 10h20

 

Kỹ năng sống:

 

Hoạt động ngoài trời

10h20- 10h40

Hoạt động ở các góc

Hoạt động góc

10h40- 11h40

 

Vệ sinh, ăn trưa

11h40 - 14h20

Ngủ trưa

14h20 - 14h40

 

Vệ sinhsau ngủ trưa, ăn bữa phụ

14h20 - 15H20

HĐC:  HĐG rèn kỹ  năng  - LQ chương trình MN theo độ tuổi

HĐC:   rèn kỹ  năng tô màu bổ trợ các bài trong chủ đề - LQ chương trình MN theo độ tuổi

Kỹ Năng Sống

Tiếng Anh Song: Good morning/ Hello / Abc/ Head, shoulders, knees and toes/ goodbye/happy new year 

 

LVPTTM(GDÂN) Dạy hát: Qua ngã tư đường phố - Nghe hát

TC; tư chọn

Học năng khiếu:

 Võ(hoặc) Múa.

Nêu gương cuối tuần

15h20 -16h00

 

LVPTNN : Luyện phát âm

HĐC:  HĐG rèn kỹ  năng tô màu bổ trợ cho các bài trong chủ đề - LQ chương trình MN theo độ tuổi

LVPTNN : Luyện phát âm

BỔ TRỢ TIẾNG ANH LỚP SAO MAI 2

Lao động tự phục vụ Xếp đồ chơi đúng theo yêu cầu của cô

HĐC:  HĐG rèn kỹ  năng  - LQ chương trình MN theo độ tuổi

16h00 - 16h10

 

Uống sữa bột (Vinamilk)

16h10 - 16h30

 

Xem phim hoạt hình

16h30 - 17h30

 

Cho trẻ chơi và hoạt động theo ý thích - Vệ sinh - Ra về

 

 

LỊCH HỌC THÁNG 3\2016 - LỚP: SAO MAI

TUẦN 3 : CHỦ ĐỀ NHÁNH: MỘT SỐ LUẬT LỆ GIAO THÔNG :( từ ngày: 07/03 đến  12/03/2016)

                      Thời gian

 

Hoạt động

                                             Nội dung

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

7h00 - 8h00

Đón trẻ

Ăn sáng

Cô đón trẻ và quản lý, cho trẻ chơi trong lớp học

7h30 - 8h00

Cho trẻ ăn sáng (nếu đăng ký)

8h00 - 8h15

Thể dục buổi sáng

Tập thể dục  : Tập theo động tác (Cháu yêu cô chú công nhân )

8h15 - 8h55

Hoạt động học

LVPTNT  (THMTXQ) Nhận biết một số đèn tín hiệu giao thông

LVPTTC (Thể dục giờ hoc) Bò thấp chui qua cổng

LPTNT ( Làm quen với toán) ôn nhận biết hình vuông, hình tròn, hình tam giác.

LNPTNN (Văn học)  - Thơ:Đèn tín hiệu

LVPTTM (TẠO HÌNH) – dán đèn tín hiệu

Ôn : trong chủ đề thế giao thông - vẽ, tô màu bổ sung những bài trong chủ đề thế giới thực vật

8h45 - 9h00

 

Uống sữa bột (Vinamilk)

9h 00- 9h40

Hoạt động học

Tiếng Anh Song: Good morning/ Hello / Abc/ Head, shoulders, knees and toes/ goodbye/happy new year

 

Tiếng Anh Kindergarten agedFist and 4 Fist friends 1 /Unit 2: My/classroom / Leson 1

LVPTNN : Luyện phát âm

Tiếng Anh Kindergarten agedFist and 4 Fist friends 1 /Unit 2: My/classroom / Leson 1

Tiếng Anh Kindergarten aged 5 Fist and friends 1 /Unit 1: Me/ Lesson 4

Tiếng Anh Song: Hello / Abc/ Head, shoulders, knees and toes/ goodbye/happy new year

9h40 - 10h20

 

Kỹ năng sống:

 

Hoạt động ngoài trời

10h20- 10h40

Hoạt động ở các góc

Hoạt động góc

10h40- 11h40

 

Vệ sinh, ăn trưa

11h40 - 14h20

Ngủ trưa

14h20 - 14h40

 

Vệ sinhsau ngủ trưa, ăn bữa phụ

14h20 - 15H20

HĐC:  HĐG rèn kỹ  năng  - LQ chương trình MN theo độ tuổi

HĐC:   rèn kỹ  năng - LQ chương trình MN theo độ tuổi

Kỹ Năng Sống

Tiếng Anh Song: Good morning/ Hello / Abc/ Head, shoulders, knees and toes/ goodbye/happy new year 

 

LVPTTM(GDÂN) Dạy hát: Qua ngã tư đường phố - Nghe hát

TC; tư chọn

Học năng khiếu:

 Võ(hoặc) Múa.

Nêu gương cuối tuần

15h20 -16h00

 

Học năng khiếu:

 Võ(hoặc) Múa.

HĐC:  HĐG rèn kỹ  năng  - LQ chương trình MN theo độ tuổi

LVPTNN : Luyện phát âm

Tiếng Anh Kindergarten agedFist and 4 Fist friends 1 /Unit 2: My/classroom / Leson 1 - Lớp sm2

Lao động tự phục vụ Xếp đồ chơi đúng theo yêu cầu của cô

HĐC:  HĐG rèn kỹ  năng  - LQ chương trình MN theo độ tuổi

16h00 - 16h10

 

Uống sữa bột (Vinamilk)

16h10 - 16h30

 

Xem phim hoạt hình

16h30 - 17h30

 

Cho trẻ chơi và hoạt động theo ý thích - Vệ sinh - Ra về

 

 

LỊCH HỌC THÁNG 3\2016 - LỚP: SAO MAI

TUẦN 2 : CHỦ ĐỀ NHÁNH: NGÀY VUI 8 - 3 :( từ ngày: 07/03 đến  12/03/2016)

                      Thời gian

 

Hoạt động

                                             Nội dung

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

7h00 - 8h00

Đón trẻ

Ăn sáng

Cô đón trẻ và quản lý, cho trẻ chơi trong lớp học

7h30 - 8h00

Cho trẻ ăn sáng (nếu đăng ký)

8h00 - 8h15

Thể dục buổi sáng

Tập thể dục  : Tập theo động tác (Cháu yêu cô chú công nhân )

8h15 - 8h55

Hoạt động học

LVPTNT  (THMTXQ) Trò chuyện về ngày 8 - 3

LVPTTC (Thể dục giờ hoc) Ném trúng đích thẳng đứng 

Trò chơi: ai nhanh nhất

LPTNT ( Làm quen với toán) ôn

LNPTNN (Văn học)  - Thơ: bè và mẹ

LVPTTM (TẠO HÌNH) – dán hoa tặng bà, mẹ

Ôn : trong chủ đề thế giao thông - vẽ, tô màu bổ sung những bài trong chủ đề thế giới thực vật

8h45 - 9h00

 

Uống sữa bột (Vinamilk)

9h 00- 9h40

Hoạt động học

Tiếng Anh Kindergarten aged 5 Fist and friends 1 /Unit 1: Me/ Lesson 4

Tiếng Anh Song: Good morning/ Hello / Abc/ Head, shoulders, knees and toes/ goodbye/happy new year

Tiếng Anh Kindergarten aged 5 Fist and friends 1 /Unit 1: Me/ Lesson 4

Tiếng Anh Song: Good morning/ Hello / Abc/ Head, shoulders, knees and toes/ goodbye/happy new year

Tiếng Anh Kindergarten aged 5 Fist and friends 1 /Unit 1: Me/ Lesson 4

Tiếng Anh Song: Hello / Abc/ Head, shoulders, knees and toes/ goodbye/happy new year

9h40 - 10h20

 

Kỹ năng sống:

 

Hoạt động ngoài trời

10h20- 10h40

Hoạt động ở các góc

Hoạt động góc

10h40- 11h40

 

Vệ sinh, ăn trưa

11h40 - 14h20

Ngủ trưa

14h20 - 14h40

 

Vệ sinhsau ngủ trưa, ăn bữa phụ

14h20 - 15H20

HĐC:  HĐG rèn kỹ  năng  - LQ chương trình MN theo độ tuổi

HĐC:   rèn kỹ  năng - LQ chương trình MN theo độ tuổi

Kỹ Năng Sống

LVPTNN : LQCC: q

 

LVPTTM(GDÂN)Tổng hợp  - Nghe hát mùa xuân ơi TC tự chọn

Lao động tự phục vụ Xếp đồ chơi đúng theo yêu cầu của cô

Học năng khiếu:

 Võ(hoặc) Múa.

15h20 -16h00

 

Học năng khiếu:

 Võ(hoặc) Múa.

HĐC:  HĐG rèn kỹ  năng  - LQ chương trình MN theo độ tuổi

LVPTNN : Luyện phát âm

HĐC: HĐG rèn kỹ năng - LQ chương trình MN theo độ tuổi

Học năng khiếu

Vẽ 

Nêu gương cuối tuần

16h00 - 16h10

 

Uống sữa bột (Vinamilk)

16h10 - 16h30

 

Xem phim hoạt hình

16h30 - 17h30

 

Cho trẻ chơi và hoạt động theo ý thích - Vệ sinh - Ra về

 

 

 

LỊCH HỌC THÁNG 2\2016 - LỚP: SAO MAI

TUẦN 3 : CHỦ ĐỀ NHÁNH: Chủ đề rau củ quả :( từ ngày: 22/2 đến  27/02/2016)

                      Thời gian

 

Hoạt động

                                             Nội dung

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

7h00 - 8h00

Đón trẻ

Ăn sáng

Cô đón trẻ và quản lý, cho trẻ chơi trong lớp học

7h30 - 8h00

Cho trẻ ăn sáng (nếu đăng ký)

8h00 - 8h15

Thể dục buổi sáng

Tập thể dục  : Tập theo động tác (Cháu yêu cô chú công nhân )

8h15 - 8h55

Hoạt động học

LVPTNT  (THMTXQ) Trò chuyện về các loại rau củ - quả

LVPTTC (Thể dục giờ hoc) Chuyền bóng bằng 2 tay bằng - TC ai ném xa nhất

LPTNT ( Làm quen với toán) ôn

LNPTNN (Văn học)  - Thơ

LVPTTM (TẠO HÌNH) – Năn các loại củ quả bé thích

Ôn : trong chủ đề thế giới động vật - vẽ, tô màu bổ sung những bài trong chủ đề thế giới thực vật

8h45 - 9h00

 

Uống sữa bột (Vinamilk)

9h 00- 9h40

Hoạt động học

Tiếng Anh Unit - Kindergarten aged 

Tiếng Anh Song: Good morning/ Hello / Abc/ Head, shoulders, knees and toes/ goodbye/happy new year

Tiếng Anh

Kindergarten aged

Tiếng Anh Song: Good morning/ Hello / Abc/ Head, shoulders, knees and toes/ goodbye/happy new year

Tiếng Anh Unit - Kindergarten aged

Tiếng Anh Song: Hello / Abc/ Head, shoulders, knees and toes/ goodbye/happy new year

9h40 - 10h20

 

Kỹ năng sống:

 

Hoạt động ngoài trời

10h20- 10h40

Hoạt động ở các góc

Hoạt động góc

10h40- 11h40

 

Vệ sinh, ăn trưa

11h40 - 14h20

Ngủ trưa

14h20 - 14h40

 

Vệ sinhsau ngủ trưa, ăn bữa phụ

14h20 - 15H20

HĐC:  HĐG rèn kỹ  năng  - LQ chương trình MN theo độ tuổi

LVPTNN : Luyện phát âm

Kỹ Năng Sống

LVPTNN : LQCC

 

LVPTTM(GDÂN)Tổng hợp  - Nghe hát mùa xuân ơi TC tự chọn

Lao động tự phục vụ Xếp đồ chơi đúng theo yêu cầu của cô

Học năng khiếu:

 Võ(hoặc) Múa.

15h20 -16h00

 

Học năng khiếu:

 Võ(hoặc) Múa.

HĐC:  HĐG rèn kỹ  năng  - LQ chương trình MN theo độ tuổi

LVPTNN : Luyện phát âm

HĐC: HĐG rèn kỹ năng - LQ chương trình MN theo độ tuổi

Học năng khiếu

Vẽ 

Nêu gương cuối tuần

16h00 - 16h10

 

Uống sữa bột (Vinamilk)

16h10 - 16h30

 

Xem phim hoạt hình

16h30 - 17h30

 

Cho trẻ chơi và hoạt động theo ý thích - Vệ sinh - Ra về

 

 

LỊCH HỌC THÁNG 2\2016 - LỚP: SAO MAI

TUẦN 1 : CHỦ ĐỀ NHÁNH: MỘT SỐ LOẠI QUẢ :( từ ngày: 01/2 đến  06/02/2016)

                      Thời gian

 

Hoạt động

                                             Nội dung

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

7h00 - 8h00

Đón trẻ

Ăn sáng

Cô đón trẻ và quản lý, cho trẻ chơi trong lớp học

7h30 - 8h00

Cho trẻ ăn sáng (nếu đăng ký)

8h00 - 8h15

Thể dục buổi sáng

Tập thể dục  : Tập theo động tác (Cháu yêu cô chú công nhân )

8h15 - 8h55

Hoạt động học

LVPTNT  (THMTXQ)Trò chuyện về teetr cổ truyền ( Tết nguyên đán)

LVPTTC (Thể dục giờ hoc) Bật xa 20 - 25cm - TC : Ai ném xa nhất

LPTNT ( Làm quen với toán) Tạo thành nhóm các loại quả theo hình dạng ( đếm theo khả năng)

LNPTNN (Văn học)  - Thơ: Cây đào

LVPTTM (TẠO HÌNH) – vẽ hoa ngày tết.

Ôn : trong chủ đề thế giới động vật - vẽ, tô màu bổ sung những bài trong chủ đề thế giới thực vật

8h45 - 9h00

 

Uống sữa bột (Vinamilk)

9h 00- 9h40

Hoạt động học

Tiếng Anh Unit - Kindergarten aged 

Tiếng Anh Song: Good morning/ Hello / Abc/ Head, shoulders, knees and toes/ goodbye/happy new year

Tiếng Anh

Kindergarten aged

Tiếng Anh Song: Good morning/ Hello / Abc/ Head, shoulders, knees and toes/ goodbye/happy new year

Tiếng Anh Unit - Kindergarten aged

Tiếng Anh Song: Hello / Abc/ Head, shoulders, knees and toes/ goodbye/happy new year

9h40 - 10h20

 

Kỹ năng sống:

 

Hoạt động ngoài trời

10h20- 10h40

Hoạt động ở các góc

Hoạt động góc

10h40- 11h40

 

Vệ sinh, ăn trưa

11h40 - 14h20

Ngủ trưa

14h20 - 14h40

 

Vệ sinhsau ngủ trưa, ăn bữa phụ

14h20 - 15H20

HĐC:  HĐG rèn kỹ  năng  - LQ chương trình MN theo độ tuổi

LVPTNN : Luyện phát âm

LVPTNN

  LQCC : h

LVPTNN : Luyện phát âm

 

LVPTTM(GDÂN) Ca hát: Dạy hát bài: Sắp đến tết rồi. Nghe hát mùa xuân ơi.

Lao động tự phục vụ Xếp đồ chơi đúng theo yêu cầu của cô

Học năng khiếu:

 Võ(hoặc) Múa.

15h20 -16h00

 

Học năng khiếu:

 Võ(hoặc) Múa.

HĐC:  HĐG rèn kỹ  năng  - LQ chương trình MN theo độ tuổi

hoạt động góc

HĐC: HĐG rèn kỹ năng - LQ chương trình MN theo độ tuổi

Học năng khiếu

Vẽ 

Nêu gương cuối tuần

16h00 - 16h10

 

Uống sữa bột (Vinamilk)

16h10 - 16h30

 

Xem phim hoạt hình

16h30 - 17h30

 

Cho trẻ chơi và hoạt động theo ý thích - Vệ sinh - Ra về

 

LỊCH HỌC THÁNG 1\2016 - LỚP: SAO MAI

LỊCH HỌC THÁNG 1\2016 - LỚP: SAO MAI

TUẦN 4 : CHỦ ĐỀ NHÁNH: MỘT SỐ LOẠI QUẢ :( từ ngày: 25/1 đến  30/01//2016)

                      Thời gian

 

Hoạt động

                                             Nội dung

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

7h00 - 8h00

Đón trẻ

Ăn sáng

Cô đón trẻ và quản lý, cho trẻ chơi trong lớp học

7h30 - 8h00

Cho trẻ ăn sáng (nếu đăng ký)

8h00 - 8h15

Thể dục buổi sáng

Tập thể dục  : Tập theo động tác (Cháu yêu cô chú công nhân )

8h15 - 8h55

Hoạt động học

LVPTNT  (THMTXQ)Quan sát, trò chuyện, nhận xét đặc điểm nổi bật ích lợi và cách bảo quản sử dụng một số loại quả

LVPTTC (Thể dục giờ hoc) Chạy nhanh 80m hái quả

LPTNT ( Làm quen với toán) Tạo thành nhóm các loại quả theo hình dạng ( đếm theo khả năng)

LNPTNN (Văn học)  - Thơ: thỏ và các bạn

LVPTTM (TẠO HÌNH) – vẽ tô màu quả cà chua, quả bí xanh

Ôn : trong chủ đề thế giới động vật - vẽ, tô màu bổ sung những bài trong chủ đề thế giới thực vật

8h45 - 9h00

 

Uống sữa bột (Vinamilk)

9h 00- 9h40

Hoạt động học

Tiếng Anh Unit - Kindergarten aged 

Tiếng Anh Song: Good morning/ Hello / Abc/ Head, shoulders, knees and toes/ goodbye/happy new year

Tiếng Anh

Kindergarten aged

Tiếng Anh Song: Good morning/ Hello / Abc/ Head, shoulders, knees and toes/ goodbye/happy new year

Tiếng Anh Unit - Kindergarten 

Tiếng Anh Song: Hello / Abc/ Head, shoulders, knees and toes/ goodbye/happy new year

9h40 - 10h20

 

Kỹ năng sống:

 

Hoạt động ngoài trời

10h20- 10h40

Hoạt động ở các góc

Hoạt động góc

10h40- 11h40

 

Vệ sinh, ăn trưa

11h40 - 14h20

Ngủ trưa

14h20 - 14h40

 

Vệ sinhsau ngủ trưa, ăn bữa phụ

14h20 - 15H20

HĐC:  HĐG rèn kỹ  năng  - LQ chương trình MN theo độ tuổi

LVPTNN : Luyện phát âm

LVPTNN

  LQCC : l

LVPTNN : Luyện phát âm

 

LVPTTM(GDÂN) Ca hát: Lý cây xanh hoặc nghe hát lý cây bông

Lao động tự phục vụ Xếp đồ chơi đúng theo yêu cầu của cô

Học năng khiếu:

 Võ(hoặc) Múa.

15h20 -16h00

 

Học năng khiếu:

 Võ(hoặc) Múa.

HĐC:  HĐG rèn kỹ  năng  - LQ chương trình MN theo độ tuổi

hoạt động góc

HĐC: HĐG rèn kỹ năng - LQ chương trình MN theo độ tuổi

Học năng khiếu

Vẽ 

Nêu gương cuối tuần

16h00 - 16h10

 

Uống sữa bột (Vinamilk)

16h10 - 16h30

 

Xem phim hoạt hình

16h30 - 17h30

 

Cho trẻ chơi và hoạt động theo ý thích - Vệ sinh - Ra về

 

LỊCH HỌC THÁNG 1\2016 - LỚP: SAO MAI

TUẦN 3 : CHỦ ĐỀ NHÁNH: CÂY XANH :( từ ngày: 4/1 đến  10/01//2016)

                      Thời gian

 

Hoạt động

                                             Nội dung

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

7h00 - 8h00

Đón trẻ

Ăn sáng

Cô đón trẻ và quản lý, cho trẻ chơi trong lớp học

7h30 - 8h00

Cho trẻ ăn sáng (nếu đăng ký)

8h00 - 8h15

Thể dục buổi sáng

Tập thể dục  : Tập theo động tác (Cháu yêu cô chú công nhân )

8h15 - 8h55

Hoạt động học

LVPTNT  (THMTXQ)Trò chuyện về một số loại hoa

LVPTTC (Thể dục giờ hoc) Bật tách chụm qua các vòng

LPTNT ( Làm quen với toán) tách gộp 2 nhóm đồ vật

LNPTNN (Văn học)  - Thơ: Hồ sen

LVPTTM (TẠO HÌNH) – vẽ tô màu hoa

Ôn : trong chủ đề thế giới động vật - vẽ, tô màu bổ sung những bài trong chủ đề thế giới thực vật

8h45 - 9h00

 

Uống sữa bột (Vinamilk)

9h 00- 9h40

Hoạt động học

Tiếng Anh Unit - Kindergarten aged - Unit 8: Food: Lesson 4,5,6/ letter U

Tiếng Anh Song: Hello / Abc/ Head, shoulders, knees and toes/ goodbye/happy new year

Tiếng Anh

Kindergarten aged

Tiếng Anh Song: Hello / Abc/ Head, shoulders, knees and toes/ goodbye/happy new year

Tiếng Anh Unit - Kindergarten aged - Unit 8: Food: Lesson 4,5,6/ letter U

Tiếng Anh Song: Hello / Abc/ Head, shoulders, knees and toes/ goodbye/happy new year

9h40 - 10h20

 

Kỹ năng sống:

 

Hoạt động ngoài trời

10h20- 10h40

Hoạt động ở các góc

Hoạt động góc

10h40- 11h40

 

Vệ sinh, ăn trưa

11h40 - 14h20

Ngủ trưa

14h20 - 14h40

 

Vệ sinhsau ngủ trưa, ăn bữa phụ

14h20 - 15H20

HĐC:  HĐG rèn kỹ  năng  - LQ chương trình MN theo độ tuổi

LVPTNN : Luyện phát âm

LVPTNN

  LQCC : m

LVPTNN : Luyện phát âm

 

LVPTTM(GDÂN)  Màu hoa hoặc bài đố quả, Nghe hát- Tự chọn

Lao động tự phục vụ Xếp đồ chơi đúng theo yêu cầu của cô

Học năng khiếu:

 Võ(hoặc) Múa.

15h20 -16h00

 

Học năng khiếu:

 Võ(hoặc) Múa.

HĐC:  HĐG rèn kỹ  năng  - LQ chương trình MN theo độ tuổi

hoạt động góc

HĐC: HĐG rèn kỹ năng - LQ chương trình MN theo độ tuổi

Học năng khiếu

Vẽ 

Nêu gương cuối tuần

16h00 - 16h10

 

Uống sữa bột (Vinamilk)

16h10 - 16h30

 

Xem phim hoạt hình

16h30 - 17h30

 

Cho trẻ chơi và hoạt động theo ý thích - Vệ sinh - Ra về

 

 

LỊCH HỌC THÁNG 1\2016 - LỚP: SAO MAI

TUẦN 2 : CHỦ ĐỀ NHÁNH: CÂY XANH :( từ ngày: 4/1 đến  10/01//2016)

                      Thời gian

 

Hoạt động

                                             Nội dung

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

7h00 - 8h00

Đón trẻ

Ăn sáng

Cô đón trẻ và quản lý, cho trẻ chơi trong lớp học

7h30 - 8h00

Cho trẻ ăn sáng (nếu đăng ký)

8h00 - 8h15

Thể dục buổi sáng

Tập thể dục  : Tập theo động tác (Cháu yêu cô chú công nhân )

8h15 - 8h55

Hoạt động học

LVPTNT  (THMTXQ)Trò chuyện về một số loại cây

LVPTTC (Thể dục giờ hoc) Ném xa bằng 1 tay  - chạy 10m 

LPTNT ( Làm quen với toán) 

LNPTNN (Văn học)  - Thơ: Cây leo dây

LVPTTM (TẠO HÌNH) – Tô màu cây ăn quả

Ôn : trong chủ đề thế giới động vật - vẽ, tô màu bổ sung những bài trong chủ đề thế giới thực vật

8h45 - 9h00

 

Uống sữa bột (Vinamilk)

9h 00- 9h40

Hoạt động học

Tiếng Anh Song: Hello / Abc/ Head, shoulders, knees and toes/ goodbye/happy new year

Tiếng Anh

Kindergarten aged

Tiếng Anh

Kindergarten aged

Tiếng Anh Song: Hello / Abc/ Head, shoulders, knees and toes/ goodbye/happy new year

Tiếng Anh

Kindergarten aged

Tiếng Anh Song: Hello / Abc/ Head, shoulders, knees and toes/ goodbye/happy new year

9h40 - 10h20

 

Kỹ năng sống:

 

Hoạt động ngoài trời

10h20- 10h40

Hoạt động ở các góc

Hoạt động góc

10h40- 11h40

 

Vệ sinh, ăn trưa

11h40 - 14h20

Ngủ trưa

14h20 - 14h40

 

Vệ sinhsau ngủ trưa, ăn bữa phụ

14h20 - 15H20

HĐC:  HĐG rèn kỹ  năng  - LQ chương trình MN theo độ tuổi

LVPTNN : Luyện phát âm

LVPTNN

  LQCC : n

LVPTNN : Luyện phát âm

 

LVPTTM(GDÂN)  Em yêu cây xanh- Tự chọn

Lao động tự phục vụ Xếp đồ chơi đúng theo yêu cầu của cô

Học năng khiếu:

 Võ(hoặc) Múa.

15h20 -16h00

 

Học năng khiếu:

 Võ(hoặc) Múa.

HĐC:  HĐG rèn kỹ  năng  - LQ chương trình MN theo độ tuổi

hoạt động góc

HĐC: HĐG rèn kỹ năng - LQ chương trình MN theo độ tuổi

Học năng khiếu

Vẽ 

Nêu gương cuối tuần

16h00 - 16h10

 

Uống sữa bột (Vinamilk)

16h10 - 16h30

 

Xem phim hoạt hình

16h30 - 17h30

 

Cho trẻ chơi và hoạt động theo ý thích - Vệ sinh - Ra về

 

 

 

LỊCH HỌC THÁNG 1\2016 - LỚP: SAO MAI

TUẦN 1 : CHỦ ĐỀ NHÁNH CÔN TRÙNG:( từ ngày: 4/1 đến  10/01//2016)

                      Thời gian

 

Hoạt động

                                             Nội dung

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

7h00 - 8h00

Đón trẻ

Ăn sáng

Cô đón trẻ và quản lý, cho trẻ chơi trong lớp học

7h30 - 8h00

Cho trẻ ăn sáng (nếu đăng ký)

8h00 - 8h15

Thể dục buổi sáng

Tập thể dục  : Tập theo động tác (Cháu yêu cô chú công nhân )

8h15 - 8h55

Hoạt động học

LVPTNT  (THMTXQ) tìm hiểu một số con trùng

LVPTTC (Thể dục giờ hoc) : chuyền bóng

LPTNT ( Làm quen với toán) ghép đôi

LNPTNN (Văn học)  - Thơ: ong và bướm

LVPTTM (TẠO HÌNH) – Tô màu con bướm

Ôn : trong chủ đề thế giới động vật - vẽ, tô màu bổ sung những bài trong chủ đề thế giới động vật

8h45 - 9h00

 

Uống sữa bột (Vinamilk)

9h 00- 9h40

Hoạt động học

Tiếng Anh Song: Hello / Abc/ Head, shoulders, knees and toes/ goodbye/happy new year

Tiếng Anh

Songs\ Letter O

Tiếng Anh

Songs\ Letter O

Tiếng Anh Song: Hello / Abc/ Head, shoulders, knees and toes/ goodbye/happy new year

Tiếng Anh

Songs\ Letter O

Tiếng Anh Song: Hello / Abc/ Head, shoulders, knees and toes/ goodbye/happy new year

9h40 - 10h20

 

Kỹ năng sống:

 

Hoạt động ngoài trời

10h20- 10h40

Hoạt động ở các góc

Hoạt động góc

10h40- 11h40

 

Vệ sinh, ăn trưa

11h40 - 14h20

Ngủ trưa

14h20 - 14h40

 

Vệ sinhsau ngủ trưa, ăn bữa phụ

14h20 - 15H20

HĐC:  HĐG rèn kỹ  năng  - LQ chương trình MN theo độ tuổi

LVPTNN : Luyện phát âm

LVPTNN

  LQCC : g

LVPTNN : Luyện phát âm

 

LVPTTM(GDÂN)  con chuồn chuồn - Tự chọn

Lao động tự phục vụ Xếp đồ chơi đúng theo yêu cầu của cô

Học năng khiếu:

 Võ(hoặc) Múa.

15h20 -16h00

 

Học năng khiếu:

 Võ(hoặc) Múa.

HĐC:  HĐG rèn kỹ  năng  - LQ chương trình MN theo độ tuổi

hoạt động góc

HĐC: HĐG rèn kỹ năng - LQ chương trình MN theo độ tuỏi

Học năng khiếu

Vẽ 

Nêu gương cuối tuần

16h00 - 16h10

 

Uống sữa bột (Vinamilk)

16h10 - 16h30

 

Xem phim hoạt hình

16h30 - 17h30

 

Cho trẻ chơi và hoạt động theo ý thích - Vệ sinh - Ra về

 

 

LỊCH HỌC THÁNG 12- LỚP: SAO MAI

TUẦN 5 : CHỦ ĐỀ NHÁNH  ĐỘNG VẬT SỐNG DƯỚI NƯỚC :( từ ngày: 28/12 đến  2/02//2016)

                      Thời gian

 

Hoạt động

                                             Nội dung

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

7h00 - 8h00

Đón trẻ

Ăn sáng

Cô đón trẻ và quản lý, cho trẻ chơi trong lớp học

7h30 - 8h00

Cho trẻ ăn sáng (nếu đăng ký)

8h00 - 8h15

Thể dục buổi sáng

Tập thể dục  : Tập theo động tác (Cháu yêu cô chú công nhân )

8h15 - 8h55

Hoạt động học

LVPTNT  (THMTXQ) tìm hiểu các con vật sống dưới nước

LVPTTC (Thể dục giờ hoc) : Trườn sấp trò chơi ( đánh cá)

LPTNT ( Làm quen với toán) So sánh dài ngắn.

LNPTNN (Văn học)  - Thơ: rong và cá

LVPTTM (TẠO HÌNH) – vẽ con cá

Ôn : trong chủ đề thế giới động vật - vẽ, tô màu bổ sung những bài trong chủ đề thế giới động vật

8h45 - 9h00

 

Uống sữa bột (Vinamilk)

9h 00- 9h40

Hoạt động học

Tiếng Anh Little friends/ / Unit 6:Body/Lesson 1,2,3

Letter M

Tiếng Anh

Kindergarten aged

Tiếng Anh

Kindergarten aged

Tiếng Anh Song: Hello / Abc/ Head, shoulders, knees and toes/ goodbye/happy new year

Nghỉ Tết

Nghỉ Tết

9h40 - 10h20

 

Kỹ năng sống:

 

Hoạt động ngoài trời

10h20- 10h40

Hoạt động ở các góc

Hoạt động góc

10h40- 11h40

 

Vệ sinh, ăn trưa

11h40 - 14h20

Ngủ trưa

14h20 - 14h40

 

Vệ sinhsau ngủ trưa, ăn bữa phụ

14h20 - 15H20

HĐC:  HĐG rèn kỹ  năng  - LQ chương trình MN theo độ tuổi

LVPTNN : Luyện phát âm

LVPTNN

  LQCC : ôn b, d, đ

LVPTNN : Luyện phát âm

 

LVPTTM(GDÂN)  -cá vàng bơi

Lao động tự phục vụ Xếp đồ chơi đúng theo yêu cầu của cô

Học năng khiếu:

 Võ(hoặc) Múa.

15h20 -16h00

 

Học năng khiếu:

 Võ(hoặc) Múa.

HĐC:  HĐG rèn kỹ  năng  - LQ chương trình MN theo độ tuổi

hoạt động góc

Kỹ Năng Sống : Rèn kỹ năng qui trình rửa tay cho trẻ

Học năng khiếu

Vẽ - Tô màu

Nêu gương cuối tuần

16h00 - 16h10

 

Uống sữa bột (Vinamilk)

16h10 - 16h30

 

Xem phim hoạt hình

16h30 - 17h30

 

Cho trẻ chơi và hoạt động theo ý thích - Vệ sinh - Ra về

 

 

 

LỊCH HỌC THÁNG 12- LỚP: SAO MAI

TUẦN 4 : CHỦ ĐỀ NHÁNH  CHÁU YÊU CHÚ BỒ ĐỘI :( từ ngày: 21/12 đến  26/12//2015)

                      Thời gian

 

Hoạt động

                                             Nội dung

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

7h00 - 8h00

Đón trẻ

Ăn sáng

Cô đón trẻ và quản lý, cho trẻ chơi trong lớp học

7h30 - 8h00

Cho trẻ ăn sáng (nếu đăng ký)

8h00 - 8h15

Thể dục buổi sáng

Tập thể dục  : Tập theo động tác (Cháu yêu cô chú công nhân )

8h15 - 8h55

Hoạt động học

LVPTNT  (THMTXQ) Trò chuyện về chú bồ đội

LVPTTC (Thể dục giờ hoc) : bò cao- bật qua ô

LPTNT ( Làm quen với toán)  rộng hẹp

LNPTNN (Văn học)  - Thơ: chú giải phóng quân

LVPTTM (TẠO HÌNH) – vẽ quà tặng chú bồ đội

Ôn : trong chủ đề nhánh ( học  vở chủ đề )

8h45 - 9h00

 

Uống sữa bột (Vinamilk)

9h 00- 9h40

Hoạt động học

Tiếng Anh Little friends/ / Unit 6:Body/Lesson 1,2,3

Letter M

Tiếng Anh

Song: we wish you a merry christmas

Tiếng Anh Little friends/ / Unit 7: Clothes /Lesson 1,2,3/ Letter O

Tiếng Anh Song: Gummy bear/ we wish you a merry Christmas/ ABC song

Tiếng AnhLittle friends/ / Unit 7: Clothes /Lesson  1,2,3/ Letter P

Tiếng Anh

Song: Gummy bear/ we wish you a merry Christmas/ ABC song

9h40 - 10h20

 

Kỹ năng sống:

 

Hoạt động ngoài trời

10h20- 10h40

Hoạt động ở các góc

Hoạt động góc

10h40- 11h40

 

Vệ sinh, ăn trưa

11h40 - 14h20

Ngủ trưa

14h20 - 14h40

 

Vệ sinhsau ngủ trưa, ăn bữa phụ

14h20 - 15H20

HĐC:  HĐG rèn kỹ  năng  - LQ chương trình MN theo độ tuổi

LVPTNN : Luyện phát âm

LVPTNN

  LQCC : đ

LVPTNN : Luyện phát âm

 

LVPTTM(GDÂN)  - Làm chú bồ đội

Lao động tự phục vụ Xếp đồ chơi đúng theo yêu cầu của cô

Học năng khiếu:

 Võ(hoặc) Múa.

15h20 -16h00

 

Học năng khiếu:

 Võ(hoặc) Múa.

HĐC:  HĐG rèn kỹ  năng  - LQ chương trình MN theo độ tuổi

hoạt động góc

Kỹ Năng Sống : Rèn kỹ năng qui trình rửa tay cho trẻ

Học năng khiếu

Vẽ - Tô màu

Nêu gương cuối tuần

16h00 - 16h10

 

Uống sữa bột (Vinamilk)

16h10 - 16h30

 

Xem phim hoạt hình

16h30 - 17h30

 

Cho trẻ chơi và hoạt động theo ý thích - Vệ sinh - Ra về

 


 

LỊCH HỌC THÁNG 12- LỚP: SAO MAI

TUẦN 2 : CHỦ ĐỀ NHÁNH MỘT SỐ CON VẬT NUÔI TRONG GIA ĐÌNH :( từ ngày: 7/12 đến  12/12//2015)

                      Thời gian

 

Hoạt động

                                             Nội dung

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

7h00 - 8h00

Đón trẻ

Ăn sáng

Cô đón trẻ và quản lý, cho trẻ chơi trong lớp học

7h30 - 8h00

Cho trẻ ăn sáng (nếu đăng ký)

8h00 - 8h15

Thể dục buổi sáng

Tập thể dục  : Tập theo động tác (Cháu yêu cô chú công nhân )

8h15 - 8h55

Hoạt động học

LVPTNT  (THMTXQ) Nhận biết gọi tên một số con vật nuôi trong gia đình

LVPTTC (Thể dục giờ hoc) ném a bằng 1 tay

LPTNT ( Làm quen với toán) số 3.

LNPTNN (Văn học)  -Thơ  Đàn gà con

LVPTTM (TẠO HÌNH) – vẽ con gà con

Ôn : trong chủ đề nhánh ( học trong vở chủ đề )

8h45 - 9h00

 

Uống sữa bột (Vinamilk)

9h 00- 9h40

Hoạt động học

Tiếng Anh Little friends/ / Unit 6:Body/Lesson 1,2,3

Letter M

Tiếng Anh

Song: we wish you a merry christmas

Tiếng Anh Little friends/ / Unit 7: Clothes /Lesson 1,2,3/ Letter

Tiếng Anh Song: Gummy bear/ we wish you a merry Christmas/ ABC song

Tiếng AnhLittle friends/ / Unit 7: Clothes /Lesson  1,2,3/ Letter P

Tiếng Anh

Song: Gummy bear/ we wish you a merry Christmas/ ABC song

9h40 - 10h20

 

Kỹ năng sống:

hướng dẫn qui trình rửa tay cho trẻ

Hoạt động ngoài trời

10h20- 10h40

Hoạt động ở các góc

Hoạt động góc

10h40- 11h40

 

Vệ sinh, ăn trưa

11h40 - 14h20

Ngủ trưa

14h20 - 14h40

 

Vệ sinhsau ngủ trưa, ăn bữa phụ

14h20 - 15H20

HĐC:  HĐG rèn kỹ  năng  - LQ chương trình MN theo độ tuổi

LVPTNN : Luyện phát âm

LVPTNN

  LQCC : g

LVPTNN : Luyện phát âm

 

LVPTTM(GDÂN)   

Đàn vịt con - Nghe hát tự chọn

Lao động tự phục vụ Xếp đồ chơi đúng theo yêu cầu của cô

Học năng khiếu:

 Võ(hoặc) Múa.

15h20 -16h00

 

Học năng khiếu:

 Võ(hoặc) Múa.

HĐC:  HĐG rèn kỹ  năng  - LQ chương trình MN theo độ tuổi

hoạt động góc

Kỹ Năng Sống : Rèn kỹ năng qui trình rửa tay cho trẻ

Học năng khiếu

Vẽ - Tô màu

Nêu gương cuối tuần

16h00 - 16h10

 

Uống sữa bột (Vinamilk)

16h10 - 16h30

 

Xem phim hoạt hình

16h30 - 17h30

 

Cho trẻ chơi và hoạt động theo ý thích - Vệ sinh - Ra về

                     

 

 

LỊCH HỌC THÁNG 12- LỚP: SAO MAI

TUẦN  1: CHỦ ĐỀ NHÁNH XÂY DỰNG :(từ ngày: 30/11 đến 5/12/2015)

                      Thời gian

 

Hoạt động

                                             Nội dung

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

7h00 - 8h00

Đón trẻ

Ăn sáng

Cô đón trẻ và quản lý, cho trẻ chơi trong lớp học

7h30 - 8h00

Cho trẻ ăn sáng (nếu đăng ký)

8h00 - 8h15

Thể dục buổi sáng

Tập thể dục  : Tập theo động tác (Cháu yêu cô chú công nhân )

8h15 - 8h55

Hoạt động học

LVPTNT  (THMTXQ) Trò chuyện với trẻ về nghê xây dựng  - nghề nghiệp của bố mẹ

LVPTTC (Thể dục giờ hoc) –bò trong đường hẹp 3m – 4m

LPTNT ( Làm quen với toán) dạy nhận biết gọi tên hình tròn.

LNPTNN (Văn học)  -Thơ – em làm thợ xây

LVPTTM (TẠO HÌNH) – Tô màu đồ dung nghề xây dựng

Ôn : trong chủ đề nhánh ( học trong vở chủ đề )

8h45 - 9h00

 

Uống sữa bột (Vinamilk)

9h 00- 9h40

Hoạt động học

Tiếng Anh Little friends/ / Unit 6:Body/Lesson 1,2,3

Letter M

Tiếng Anh

Song: we wish you a merry christmas

Tiếng Anh Little friends/ / Unit 7: Clothes /Lesson 1,2,3/ Letter

Tiếng Anh Song: Gummy bear/ we wish you a merry Christmas/ ABC song

Tiếng AnhLittle friends/ / Unit 7: Clothes /Lesson  1,2,3/ Letter P

Tiếng Anh

Song: Gummy bear/ we wish you a merry Christmas/ ABC song

9h40 - 10h20

 

Kỹ năng sống:

hướng dẫn qui trình rửa tay cho trẻ

Hoạt động ngoài trời

10h20- 10h40

Hoạt động ở các góc

Hoạt động góc

10h40- 11h40

 

Vệ sinh, ăn trưa

11h40 - 14h20

Ngủ trưa

14h20 - 14h40

 

Vệ sinhsau ngủ trưa, ăn bữa phụ

14h20 - 15H20

HĐC:  HĐG rèn kỹ  năng  - LQ chương trình MN theo độ tuổi

LVPTNN : Luyện phát âm

LVPTNN

  LQCC : ôn tập  u,ư

LVPTNN : Luyện phát âm

 

LVPTTM(GDÂN)   

Cháu yêu cô chú công nhân - Nghe hát tự chọn

Lao động tự phục vụ Xếp đồ chơi đúng theo yêu cầu của cô

Học năng khiếu:

 Võ(hoặc) Múa.

15h20 -16h00

 

Học năng khiếu:

 Võ(hoặc) Múa.

HĐC:  HĐG rèn kỹ  năng  - LQ chương trình MN theo độ tuổi

hoạt động góc

Kỹ Năng Sống : Rèn kỹ năng qui trình rửa tay cho trẻ

Học năng khiếu

Vẽ - Tô màu

Nêu gương cuối tuần

16h00 - 16h10

 

Uống sữa bột (Vinamilk)

16h10 - 16h30

 

Xem phim hoạt hình

16h30 - 17h30

 

Cho trẻ chơi và hoạt động theo ý thích - Vệ sinh - Ra về

 

 

LỊCH HỌC THÁNG 11- LỚP: SAO MAI

TUẦN  4: CHỦ ĐỀ NHÁNH NGHỀ SẢN XUẤT :(từ ngày: 22/11 đến 28/11/2015)

 

                      Thời gian

 

Hoạt động

                                             Nội dung

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

7h00 - 8h00

Đón trẻ

Ăn sáng

Cô đón trẻ và quản lý, cho trẻ chơi trong lớp học

7h30 - 8h00

Cho trẻ ăn sáng (nếu đăng ký)

8h00 - 8h15

Thể dục buổi sáng

Tập thể dục  : Tập theo động tác (Cháu yêu cô chú công nhân )

8h15 - 8h55

Hoạt động học

LVPTNT  (THMTXQ) Trò chuyện về nghề sản xuất nghề nông dân

LVPTTC (Thể dục giờ hoc) -Bước lên, xuống bục cao 30cm

LPTNT ( Làm quen với toán) Nhận biết sự khác biệt về độ lớn giữa hai đồ vật, sử dụng từ to hơn,  nhỏ hơn

LNPTNN (Văn học)  -Truyện cây rau của thỏ út

LVPTTM (TẠO HÌNH) -tô màu sản phẩm nghề nông

Ôn : trong chủ đề nhánh ( học trong vở chủ đề )

8h45 - 9h00

 

Uống sữa bột (Vinamilk)

9h 00- 9h40

Hoạt động học

HĐC:  HĐG rèn kỹ  năng  - LQ chương trình MN theo độ tuổi

Tiếng Anh

Song: we wish you a merry christmas

HĐC:  HĐG rèn kỹ  năng  - LQ chương trình MN theo độ tuổi

Tiếng Anh Song: Song: we wish you a merry christmas

Lao động tự phục vụ Xếp đồ chơi đúng theo yêu cầu của cô

Tiếng Anh

Song: we wish you a merry christmas

9h40 - 10h20

 

Kỹ năng sống:

hướng dẫn qui trình rửa tay cho trẻ

Hoạt động ngoài trời

10h20- 10h40

Hoạt động ở các góc

Hoạt động góc

10h40- 11h40

 

Vệ sinh, ăn trưa

11h40 - 14h20

Ngủ trưa

14h20 - 14h40

 

Vệ sinhsau ngủ trưa, ăn bữa phụ

14h20 - 15H20

HĐC:  HĐG rèn kỹ  năng  - LQ chương trình MN theo độ tuổi

Tiếng Anh

Little friends/ Unit 6:Body/Lesson 1,2,3

Letter L

LVPTNN

  LQCC : ư

Tiếng Anh Little friends/  Unit 6: Body /Lesson 1,2,3/ Letter M

 

LVPTTM(GDÂN)    Hát: Cô và Mẹ

Tiếng Anh Little friends/ / Unit 6: Body /Lesson 4,5,6/ Letter N

Học năng khiếu:

 Võ(hoặc) Múa.

15h20 -16h00

 

Học năng khiếu:

 Võ(hoặc) Múa.

HĐC:  HĐG rèn kỹ  năng  - LQ chương trình MN theo độ tuổi

hoạt động góc

Kỹ Năng Sống : Rèn kỹ năng qui trình rửa tay cho trẻ

Học năng khiếu

Vẽ - Tô màu

Nêu gương cuối tuần

16h00 - 16h10

 

Uống sữa bột (Vinamilk)

16h10 - 16h30

 

Xem phim hoạt hình

16h30 - 17h30

 

Cho trẻ chơi và hoạt động theo ý thích - Vệ sinh - Ra về

                     

 

  

                                                        LỊCH HỌC THÁNG 11- LỚP: SAO MAI

                   TUẦN  3:  CHỦ ĐỀ NGÀY NHÀ GIÁO ViỆT NAM  (từ ngày: 16/11 đến 21/11/2015)

 

 

                    Thời gian

 

Hoạt động

                                             Nội dung

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

7h00 - 8h00

Đón trẻ

Ăn sáng

Cô đón trẻ và quản lý, cho trẻ chơi trong lớp học

7h30 - 8h00

Cho trẻ ăn sáng (nếu đăng ký)

8h00 - 8h15

Thể dục buổi sáng

Tập thể dục  : Tập theo động tác (Cháu yêu cô chú công nhân )

8h15 - 8h55

Hoạt động học

LVPTNT  (THMTXQ) Trò chuyện với trẻ ngày nhà giáo việt nam 20/11

LVPTTC (Thể dục giờ hoc) -đi dồn ngang trên ghế thể dục

LPTNT ( Làm quen với toán) nhận biết to nhỏ

LNPTNN (Văn học)  Thơ  : Mẹ Và Cô

LVPTTM (TẠO HÌNH) -  Vẽ, tô màu bình hoa

Ôn : trong chủ đề nhánh ( học trong vở chủ đề )

8h45 - 9h00

 

Uống sữa bột (Vinamilk)

9h 00- 9h40

Hoạt động học

HĐC:  HĐG rèn kỹ  năng  - LQ chương trình MN theo độ tuổi

Tiếng Anh

Song: we wish you a merry christmas

HĐC:  HĐG rèn kỹ  năng  - LQ chương trình MN theo độ tuổi

Tiếng Anh Song: Song: we wish you a merry christmas

Lao động tự phục vụ Xếp đồ chơi đúng theo yêu cầu của cô

Tiếng Anh

Song: we wish you a merry christmas

9h40 - 10h20

 

Kỹ năng sống:

hướng dẫn qui trình rửa tay cho trẻ

Hoạt động ngoài trời

10h20- 10h40

Hoạt động ở các góc

Hoạt động góc

10h40- 11h40

 

Vệ sinh, ăn trưa

11h40 - 14h20

Ngủ trưa

14h20 - 14h40

 

Vệ sinhsau ngủ trưa, ăn bữa phụ

14h20 - 15H20

HĐC:  HĐG rèn kỹ  năng  - LQ chương trình MN theo độ tuổi

Tiếng Anh

Little friends/ Unit 6:Body/Lesson 1,2,3

Letter L

LVPTNN

  LQCC : t

Tiếng Anh Little friends/  Unit 6: Body /Lesson 1,2,3/ Letter M

 

LVPTTM(GDÂN)    Hát: Cô và Mẹ

Tiếng Anh Little friends/ / Unit 6: Body /Lesson 4,5,6/ Letter N

Học năng khiếu:

 Võ(hoặc) Múa.

15h20 -16h00

 

Học năng khiếu:

 Võ(hoặc) Múa.

HĐC:  HĐG rèn kỹ  năng  - LQ chương trình MN theo độ tuổi

hoạt động góc

Kỹ Năng Sống : Rèn kỹ năng qui trình rửa tay cho trẻ

Học năng khiếu

Vẽ - Tô màu

Nêu gương cuối tuần

16h00 - 16h10

 

Uống sữa bột (Vinamilk)

16h10 - 16h30

 

Xem phim hoạt hình

16h30 - 17h30

 

Cho trẻ chơi và hoạt động theo ý thích - Vệ sinh - Ra về

                         

 

   

 

                                                                                    LỊCH HỌC THÁNG 11- LỚP: SAO MAI

TUẦN 2: CHỦ ĐỀ NHÁNH : NGHỀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE (từ ngày: 9/11 đến 14/11/2015)

                      Thời gian

 

Hoạt động

                                                                                  Nội dung

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

7h00 - 8h00

Đón trẻ

Ăn sáng

Cô đón trẻ và quản lý, cho trẻ chơi trong lớp học

7h30 - 8h00

Cho trẻ ăn sáng (nếu đăng ký)

8h00 - 8h15

Thể dục buổi sáng

Tập thể dục  : Tập theo động tác (Cháu yêu cô chú công nhân )

8h15 - 8h55

Hoạt động học

LVPTNT  (THMTXQ) Trò chuyện về công việc của bác sỹ, y tá

LVPTTC (Thể dục giờ hoc) -Trườn sấp,đập bóng

LPTNT ( Làm quen với toán)

 

LNPTNN (Văn học)  Thơ  : làm bác sỹ

LVPTTM (TẠO HÌNH) -  Nặn đôi đũa

HĐC:  HĐG rèn kỹ  năng  - LQ chương trình MN theo độ tuổi

8h45 - 9h00

 

Uống sữa bột (Vinamilk)

9h 00- 9h40

Hoạt động học

HĐC:  HĐG rèn kỹ  năng  - LQ chương trình MN theo độ tuổi

Tiếng Anh

Song: Little finger/ If you're happy

HĐC:  HĐG rèn kỹ  năng  - LQ chương trình MN theo độ tuổi

Tiếng Anh Song: Little finger and if you're happy

Lao động tự phục vụ Xếp đồ chơi đúng theo yêu cầu của cô

Tiếng Anh

Song: Little finger and if you're happy

9h40 - 10h20

 

Kỹ năng sống:

hướng dẫn qui trình rửa tay cho trẻ

                                        Hoạt động ngoài trời

10h20- 10h40

Hoạt động ở các góc

                                               Hoạt động góc

10h40- 11h40

 

                                             Vệ sinh, ăn trưa

11h40 - 14h20

                                                Ngủ trưa

14h20 - 14h40

 

Vệ sinhsau ngủ trưa, ăn bữa phụ

14h20 - 15H20

HĐC:  HĐG rèn kỹ  năng  - LQ chương trình MN theo độ tuổi

Tiếng Anh

Little friends/  Unit 5:Toys/Lesson 1,2,3

Letter I

LVPTNN

  LQCC : s

Tiếng Anh Little friends/ / Unit 5: Toys /Lesson 4,5,6/ Letter J

 

LVPTTM(GDÂN)    Khám tay

Tiếng AnhLittle friends/ / Unit 6:Body/Lesson 1,2,3

Letter L,M

Học năng khiếu:

 Võ(hoặc) Múa.

15h20 -16h00

 

Học năng khiếu:

 Võ(hoặc) Múa.

HĐC:  HĐG rèn kỹ  năng  - LQ chương trình MN theo độ tuổi

hoạt động góc

Kỹ Năng Sống : Rèn kỹ năng qui trình rửa tay cho trẻ

Học năng khiếu

Vẽ - Tô màu

Nêu gương cuối tuần

16h00 - 16h10

 

Uống sữa bột (Vinamilk)

16h10 - 16h30

 

Xem phim hoạt hình

16h30 - 17h30

 

Cho trẻ chơi và hoạt động theo ý thích - Vệ sinh - Ra về

                         

 

 

 

 

 

 

 

LỊCH HỌC THÁNG 8. LỚP 3 TUỔI._TRƯỜNG MN “SAO KHUÊ”_

LỊCH HỌC THÁNG: 8 - LỚP: SAO MAI 1
TUẦN 1: BÉ YÊU TRƯỜNG MẦM NON (từ ngày: 03/08 đến 08/08/2015)
Thời gian Hoạt động NỘI DUNG
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
7h00 - 8h05 Đón trẻ
Ăn sáng
Cô đón trẻ và quản lý, cho trẻ chơi trong lớp học
7h30 - 8h05 Cho trẻ ăn sáng (nếu đăng ký)
8h05 - 8h25 Thể dục buổi sáng Tập thể dục theo bài hát: ….
Chơi trò chơi vận động theo bài hát: ….
8h25 - 9h05 Hoạt động học PTTM(tạo hình) Học năng khiếu:
 Võ(hoặc) Múa.
Học năng khiếu:
Âm nhạc
Học năng khiếu
:Vẽ
PTNN(Thơ, truyện) PTNT(toán)
9h05 - 9h35   Ăn hoa quả + Uống sữa bột (Vinamilk)
9h35 - 10h15 Chơi và hoạt động ngoài trời Cô cùng trẻ chơi hoạt động ngoài trời Học kĩ năng:
ngoại khóa
Cô cùng trẻ chơi hoạt động ngoài trời Cô cùng trẻ chơi hoạt động ngoài trời Cô cùng trẻ chơi hoạt động ngoài trời Cô cùng trẻ chơi hoạt động ngoài trời
10h15 - 10h55 Chơi, hoạt động ở các góc Cô cùng trẻ khám phá các góc chơi.
10h55 - 11h50   Vệ sinh, ăn trưa
11h50 - 14h20   Ngủ trưa
14h20 - 14h55   Vệ sinh, ăn bữa phụ
14h55 - 15h35 Hoạt động theo chủ đề để nâng cao kỹ năng Làm quen với tiếng anh cùng gv nước ngoài (hỗ trợ: trợ giảng và gv phụ trách)  Làm quen với tiếng anh cùng gv nước ngoài (hỗ trợ: trợ giảng và gv phụ trách)  Làm quen với tiếng anh cùng gv nước ngoài (hỗ trợ: trợ giảng và gv phụ trách)  Làm quen với tiếng anh cùng gv nước ngoài (hỗ trợ: trợ giảng và gv phụ trách)  Làm quen với tiếng anh cùng gv nước ngoài (hỗ trợ: trợ giảng và gv phụ trách)  Học năng khiếu:
Âm nhạc
15h35 - 15h55   Uống sữa bột (Vinamilk)
15h55 - 16h15   Xem phim hoạt hình.
16h15 - 17h30 Trả trẻ Cho trẻ chơi và hoạt động theo ý thích

 

TUẦN 2: BÉ YÊU TRƯỜNG MẦM NON (từ ngày: 10/08 đến 15/08/2015)
Thời gian Hoạt động NỘI DUNG
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ7
7h00 - 8h05 Đón trẻ
Ăn sáng
Cô đón trẻ và quản lý, cho trẻ chơi trong lớp học
7h30 - 8h05 Cho trẻ ăn sáng (nếu đăng ký)
8h05 - 8h25 Thể dục buổi sáng Tập thể dục theo bài hát: ….
Chơi trò chơi vận động theo bài hát: ….
8h25 - 9h05 Hoạt động học PTTM(tạo hình) Học năng khiếu:
 Võ(hoặc) Múa.
Học năng khiếu:
Âm nhạc
Học năng khiếu
:Vẽ
PTNN(Thơ, truyện) PTNT(toán)
9h05 - 9h35   Ăn hoa quả + Uống sữa bột (Vinamilk)
9h35 - 10h15 Học chương trình Tiếng Anh  Tiếng Anh
(theo lớp chính khóa).
 Tiếng Anh
(sinh hoạt tập thể).
 Tiếng Anh
(theo lớp chính khóa).
 Tiếng Anh
(sinh hoạt tập thể).
 Tiếng Anh
(theo lớp chính khóa).
 Tiếng Anh
 (sinh hoạt tập thể).
10h15 - 10h55 Hoạt động ở các góc Cô cùng trẻ khám phá các góc chơi.
10h55 - 11h50   Vệ sinh, ăn trưa
11h50 - 14h20   Ngủ trưa
14h20 - 14h55   Vệ sinh, ăn bữa phụ
14h55 - 15h35 Học chương trình MN theo độ tuổi Chương trình MN theo độ tuổi Chương trình MN theo độ tuổi Chương trình MN theo độ tuổi Chương trình MN theo độ tuổi Chương trình MN theo độ tuổi Chương trình MN theo độ tuổi
15h35 - 15h55   Uống sữa bột (Vinamilk)
15h55 - 16h15   Xem phim hoạt hình.
16h15 - 17h30 Trả trẻ Cho trẻ chơi và hoạt động theo ý thích

 

TUẦN 3: BÉ YÊU TRƯỜNG MẦM NON (từ ngày: 17/08 đến 22/08/2015)
Thời gian Hoạt động NỘI DUNG
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
7h00 - 8h05 Đón trẻ
Ăn sáng
Cô đón trẻ và quản lý, cho trẻ chơi trong lớp học
7h30 - 8h05 Cho trẻ ăn sáng (nếu đăng ký)
8h05 - 8h25 Thể dục buổi sáng Tập thể dục theo bài hát: ….
Chơi trò chơi vận động theo bài hát: ….
8h25 - 9h05 Hoạt động học PTTM(tạo hình) Học năng khiếu:
 Võ(hoặc) Múa.
Học năng khiếu:
Âm nhạc
Học năng khiếu
:Vẽ
PTNN(Thơ, truyện) PTNT(toán)
9h05 - 9h35   Ăn hoa quả + Uống sữa bột (Vinamilk)
9h35 - 10h15 Học chương trình Tiếng Anh  Tiếng Anh
(theo lớp chính khóa).
 Tiếng Anh
(sinh hoạt tập thể).
 Tiếng Anh
(theo lớp chính khóa).
 Tiếng Anh
(sinh hoạt tập thể).
 Tiếng Anh
(theo lớp chính khóa).
 Tiếng Anh
 (sinh hoạt tập thể).
10h15 - 10h55 Hoạt động ở các góc Cô cùng trẻ khám phá các góc chơi.
10h55 - 11h50   Vệ sinh, ăn trưa
11h50 - 14h20   Ngủ trưa
14h20 - 14h55   Vệ sinh, ăn bữa phụ
14h55 - 15h35 Học chương trình MN theo độ tuổi Chương trình MN theo độ tuổi Chương trình MN theo độ tuổi Chương trình MN theo độ tuổi Chương trình MN theo độ tuổi Chương trình MN theo độ tuổi Chương trình MN theo độ tuổi
15h35 - 15h55   Uống sữa bột (Vinamilk)
15h55 - 16h15   Xem phim hoạt hình.
16h15 - 17h30 Trả trẻ Cho trẻ chơi và hoạt động theo ý thích
TUẦN 4: BÉ YÊU TRƯỜNG MẦM NON (từ ngày: 24/08 đến 29/08/2015)
Thời gian Hoạt động NỘI DUNG
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
7h00 - 8h05 Đón trẻ
Ăn sáng
Cô đón trẻ và quản lý, cho trẻ chơi trong lớp học
7h30 - 8h00 Cho trẻ ăn sáng (nếu đăng ký)
8h00 - 8h20 Thể dục buổi sáng Tập thể dục  : Tập  động tác trường cháu đây là trường mầm non 
Chơi trò chơi vận động theo bài hát: ….
8h20 - 8h45 Hoạt động học PTTM(tạo hình)( cho trẻ làm quen với bút màu - đất nặn - bảng  Học năng khiếu:
 Võ(hoặc) Múa.
Học năng khiếu:
Âm nhạc
Học năng khiếu
:Vẽ
PTNN(Thơ, truyện) PTNT(toán)
8h45 -  8h55   Uống sữa
8h55 - 9h35 Học chương trình Tiếng Anh  Tiếng Anh
(theo lớp chính khóa).
 Tiếng Anh
(sinh hoạt tập thể).
 Tiếng Anh
(theo lớp chính khóa).
 Tiếng Anh
(sinh hoạt tập thể).
 Tiếng Anh
(theo lớp chính khóa).
 Tiếng Anh
 (sinh hoạt tập thể).
9h35 - 10h05 Hoạt động ngoài trời Quan sát đồ chơi ngoài trời
10h05 - 10h40 Hoạt động ở các góc Cô cùng trẻ khám phá các góc chơi.
10h40- 10h45   Vệ sinh, ổn định ăn trưa    
10h45 - 11h35   Ăn trưa
11h35 - 14h20   Ngủ trưa
14h20 - 14h55   Vệ sinh, ăn bữa phụ
14h55 - 15h35  Hoạt động chiều Học chương trình MN theo độ tuổi   Rèn kỹ năng - làm quen bài mới Chương trình MN theo độ tuổi   Rèn kỹ năng - làm quen bài mới Chương trình MN theo độ tuổi   Rèn kỹ năng - làm quen bài mới Chương trình MN theo độ tuổi   Rèn kỹ năng - làm quen bài mới Chương trình MN theo độ tuổi   Rèn kỹ năng - làm quen bài mới Chương trình MN theo độ tuổi   Rèn kỹ năng - làm quen bài mới Chương trình MN theo độ tuổi
15h35 - 15h55    Uống sữa bột (Vinamilk)
15h55 - 16h15   Xem phim hoạt hình.
16h15 - 17h30 Trả trẻ Cho trẻ chơi và hoạt động theo ý thích

 

 

 

                      Thời gian

 

Hoạt động

                                                                                  Nội dung

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

7h00 - 8h00

Đón trẻ

Ăn sáng

Cô đón trẻ và quản lý, cho trẻ chơi trong lớp học

7h30 - 8h00

Cho trẻ ăn sáng (nếu đăng ký)

8h00 - 8h15

Thể dục buổi sáng

Tập thể dục  : Tập theo động tác (Cháu yêu cô chú công nhân )

8h15 - 8h55

Hoạt động học

LVPTNT  (THMTXQ) Trò chuyện về công việc của bác sỹ, y tá

LVPTTC (Thể dục giờ hoc) -Trườn sấp,đập bóng

LPTNT ( Làm quen với toán)

 

LNPTNN (Văn học)  Thơ  : làm bác sỹ

LVPTTM (TẠO HÌNH) -  Nặn đôi đũa

HĐC:  HĐG rèn kỹ  năng  - LQ chương trình MN theo độ tuổi

8h45 - 9h00

 

Uống sữa bột (Vinamilk)

9h 00- 9h40

Hoạt động học

HĐC:  HĐG rèn kỹ  năng  - LQ chương trình MN theo độ tuổi

Tiếng Anh

Song: Little finger/ If you're happy

HĐC:  HĐG rèn kỹ  năng  - LQ chương trình MN theo độ tuổi

Tiếng Anh Song: Little finger and if you're happy

Lao động tự phục vụ Xếp đồ chơi đúng theo yêu cầu của cô

Tiếng Anh

Song: Little finger and if you're happy

9h40 - 10h20

 

Kỹ năng sống:

hướng dẫn qui trình rửa tay cho trẻ

                                        Hoạt động ngoài trời

10h20- 10h40

Hoạt động ở các góc

                                               Hoạt động góc

10h40- 11h40

 

                                             Vệ sinh, ăn trưa

11h40 - 14h20

                                                Ngủ trưa

14h20 - 14h40

 

Vệ sinhsau ngủ trưa, ăn bữa phụ

14h20 - 15H20

HĐC:  HĐG rèn kỹ  năng  - LQ chương trình MN theo độ tuổi

Tiếng Anh

Little friends/  Unit 5:Toys/Lesson 1,2,3

Letter I

LVPTNN

  LQCC : s

Tiếng Anh Little friends/ / Unit 5: Toys /Lesson 4,5,6/ Letter J

 

LVPTTM(GDÂN)    Khám tay

Tiếng AnhLittle friends/ / Unit 6:Body/Lesson 1,2,3

Letter L,M

Học năng khiếu:

 Võ(hoặc) Múa.

15h20 -16h00

 

Học năng khiếu:

 Võ(hoặc) Múa.

HĐC:  HĐG rèn kỹ  năng  - LQ chương trình MN theo độ tuổi

hoạt động góc

Kỹ Năng Sống : Rèn kỹ năng qui trình rửa tay cho trẻ

Học năng khiếu

Vẽ - Tô màu

Nêu gương cuối tuần

16h00 - 16h10

 

Uống sữa bột (Vinamilk)

16h10 - 16h30

 

Xem phim hoạt hình

16h30 - 17h30

 

Cho trẻ chơi và hoạt động theo ý thích - Vệ sinh - Ra về

 

Năng khiếu: Võ và múaOther news