LỊCH HỌC THÁNG 12/2016: LỚP SAO HÔM (4-5 TUỔI) -TRƯỜNG MN SAO KHUÊ-

LỊCH HỌC THÁNG 12/2016 - LỚP: SAO HÔM - TRƯỜNG MẦM NON SAO KHUÊ

    Thời gian

 

Hoạt động

                                             Nội dung

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

7h00 - 8h00

Đón trẻ

Ăn sáng

Cô đón trẻ và quản lý, cho trẻ chơi trong lớp học

7h30 - 8h00

Cho trẻ ăn sáng (nếu đăng ký)

8h00 - 8h15

Thể dục buổi sáng

Tập thể dục: Tập động tác kết hợp với lời ca

8h15 - 8h55

Hoạt động học

LVPTNT: THMTXQ

LVPT Thể chất

 LVPTNN: Làm quen chữ cáiHọc Năng Khiếu Võ/ Múa

Âm nhạc

  LVPTTM: Mỹ Thuật

8h45 - 9h00

 

Uống sữa bột (Vinamilk) - chuẩn bị học tiếng anh

9h00 - 9h40

Học chương trình Tiếng Anh

 

Mỹ Thuật

 LVPTTN: Làm quen với toán

ÂM nhạc

 Tiếng Anh

 

HĐ: ngoài trời

 Hoạt động ngoài trời

9h45 - 10h25

Hoạt động ngoài trời

Tiếng Anh

HĐ: Ngoài trời

Tiếng Anh

HĐ: NGOÀI TRỜI

KNS

Tiếng anh TT

10h10- 10h40

Hoạt động góc

Kỹ năng sống

10h40- 11h40

 

Vệ sinh, ăn trưa

11h40 - 14h20

Ngủ trưa

14h20 - 14h40

 

Vệ sinhsau ngủ trưa, ăn bữa phụ

         

14h15 - 14H55

Học năng khiếu- chương trình chính

Tiếng Anh

  Tiếng Anh

 

   

LV Phát triển ngôn ngữ: Tuyện hoặc thơ

 

 

 

 

 

KNS (GVMN)

 

LVPTTM : Âm nhạc

 LVPTTM (GVMN)

15h00 -15h40

 

 HĐG

KNS

HĐG

HĐG

HĐG

Nêu gương cuối tuần

16h00 - 16h10

 

Uống sữa bột (Vinamilk

16h10 - 16h30

 

Xem phim hoạt hình

16h30 - 17h30

 

 

Cho trẻ chơi và hoạt động theo ý thích - Vệ sinh - Ra về

LỊCH HỌC THÁNG 11/2016 - LỚP: SAO HÔM - TRƯỜNG MẦM NON SAO KHUÊ

                      Thời gian

 

Hoạt động

                                             Nội dung

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

7h00 - 8h00

Đón trẻ

Ăn sáng

Cô đón trẻ và quản lý, cho trẻ chơi trong lớp học

7h30 - 8h00

Cho trẻ ăn sáng (nếu đăng ký)

8h00 - 8h15

Thể dục buổi sáng

Tập thể dục: Tập động tác kết hợp với lời ca: Mùa Hè Đến

8h15 - 8h55

Hoạt động học

LVPTNT: THMTXQ

LVPT Thể chất

 LVPTNN: Làm quen chữ cáiHọc Năng Khiếu Võ/ Múa

Âm nhạc

  LVPTTM: Mỹ Thuật

8h45 - 9h00

 

Uống sữa bột (Vinamilk) - chuẩn bị học tiếng anh

9h00 - 9h40

Học chương trình Tiếng Anh

 

Mỹ Thuật

 LVPTTN: Làm quen với toán

ÂM nhạc

 Tiếng Anh

 

HĐ: ngoài trời

 Hoạt động ngoài trời

9h45 - 10h25

Hoạt động ngoài trời

Tiếng Anh

HĐ: Ngoài trời

Tiếng Anh

HĐ: NGOÀI TRỜI

KNS

Tiếng anh TT

10h10- 10h40

Hoạt động góc

Kỹ năng sống

10h40- 11h40

 

Vệ sinh, ăn trưa

11h40 - 14h20

Ngủ trưa

14h20 - 14h40

 

Vệ sinhsau ngủ trưa, ăn bữa phụ

         

14h15 - 14H55

Học năng khiếu- chương trình chính

Tiếng Anh

  Tiếng Anh

 

   

LV Phát triển ngôn ngữ: Tuyện hoặc thơ

 

 

 

 

 

KNS (GVMN)

 

LVPTTM : Âm nhạc

 LVPTTM (GVMN)

15h00 -15h40

 

 HĐG

KNS

HĐG

HĐG

HĐG

Nêu gương cuối tuần

16h00 - 16h10

 

Uống sữa bột (Vinamilk

16h10 - 16h30

 

Xem phim hoạt hình

16h30 - 17h30

 

 

Cho trẻ chơi và hoạt động theo ý thích - Vệ sinh - Ra về

 

LỊCH HỌC THÁNG 10/2016 - LỚP: SAO HÔM - TRƯỜNG MẦM NON SAO KHUÊ

                      Thời gian

 

Hoạt động

                                             Nội dung

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

7h00 - 8h00

Đón trẻ

Ăn sáng

Cô đón trẻ và quản lý, cho trẻ chơi trong lớp học

7h30 - 8h00

Cho trẻ ăn sáng (nếu đăng ký)

8h00 - 8h15

Thể dục buổi sáng

Tập thể dục: Tập động tác kết hợp với lời ca: Mùa Hè Đến

8h15 - 8h55

Hoạt động học

LVPTNT: THMTXQ

LVPT Thể chất

 LVPTNN: Làm quen chữ cáiHọc Năng Khiếu Võ/ Múa

Âm nhạc

  LVPTTM: Mỹ Thuật

8h45 - 9h00

 

Uống sữa bột (Vinamilk) - chuẩn bị học tiếng anh

9h00 - 9h40

Học chương trình Tiếng Anh

 

Mỹ Thuật

 LVPTTN: Làm quen với toán

ÂM nhạc

 Tiếng Anh

 

HĐ: ngoài trời

 Hoạt động ngoài trời

9h45 - 10h25

Hoạt động ngoài trời

Tiếng Anh

HĐ: Ngoài trời

Tiếng Anh

HĐ: NGOÀI TRỜI

KNS

Tiếng anh TT

10h10- 10h40

Hoạt động góc

Kỹ năng sống

10h40- 11h40

 

Vệ sinh, ăn trưa

11h40 - 14h20

Ngủ trưa

14h20 - 14h40

 

Vệ sinhsau ngủ trưa, ăn bữa phụ

         

14h15 - 14H55

Học năng khiếu- chương trình chính

Tiếng Anh

  Tiếng Anh

 

   

LV Phát triển ngôn ngữ: Tuyện hoặc thơ

 

 

 

 

 

KNS (GVMN)

 

LVPTTM : Âm nhạc

 LVPTTM (GVMN)

15h00 -15h40

 

 HĐG

KNS

HĐG

HĐG

HĐG

Nêu gương cuối tuần

16h00 - 16h10

 

Uống sữa bột (Vinamilk

16h10 - 16h30

 

Xem phim hoạt hình

16h30 - 17h30

 

 

Cho trẻ chơi và hoạt động theo ý thích - Vệ sinh - Ra về

 

LỊCH HỌC THÁNG 9/2016 - LỚP: SAO HÔM 2 - TRƯỜNG MẦM NON SAO KHUÊ

                      Thời gian

 

Hoạt động

                                             Nội dung

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

7h00 - 8h00

Đón trẻ

Ăn sáng

Cô đón trẻ và quản lý, cho trẻ chơi trong lớp học

7h30 - 8h00

Cho trẻ ăn sáng (nếu đăng ký)

8h00 - 8h15

Thể dục buổi sáng

Tập thể dục: Tập động tác kết hợp với lời ca: Mùa Hè Đến

8h15 - 8h55

Hoạt động học

LVPTNT: THMTXQ

LVPT Thể chất

 LVPTNN: Làm quen chữ cáiHọc Năng Khiếu Võ/ Múa

Âm nhạc

  LVPTTM: Mỹ Thuật

8h45 - 9h00

 

Uống sữa bột (Vinamilk) - chuẩn bị học tiếng anh

9h00 - 9h40

Học chương trình Tiếng Anh

 

Mỹ Thuật

 LVPTTN: Làm quen với toán

ÂM nhạc

 Tiếng Anh

 

HĐ: ngoài trời

 Hoạt động ngoài trời

9h45 - 10h25

Hoạt động ngoài trời

Tiếng Anh

HĐ: Ngoài trời

Tiếng Anh

HĐ: NGOÀI TRỜI

KNS

Tiếng anh TT

10h10- 10h40

Hoạt động góc

Kỹ năng sống

10h40- 11h40

 

Vệ sinh, ăn trưa

11h40 - 14h20

Ngủ trưa

14h20 - 14h40

 

Vệ sinhsau ngủ trưa, ăn bữa phụ

         

14h15 - 14H55

Học năng khiếu- chương trình chính

Tiếng Anh

  Tiếng Anh

 

   

LV Phát triển ngôn ngữ: Tuyện hoặc thơ

 

 

 

 

 

KNS (GVMN)

 

LVPTTM : Âm nhạc

 LVPTTM (GVMN)

15h00 -15h40

 

 HĐG

KNS

HĐG

HĐG

HĐG

Nêu gương cuối tuần

16h00 - 16h10

 

Uống sữa bột (Vinamilk

16h10 - 16h30

 

Xem phim hoạt hình

16h30 - 17h30

 

 

Cho trẻ chơi và hoạt động theo ý thích - Vệ sinh - Ra về

 

LỊCH HỌC THÁNG 9/2016 - LỚP: SAO HÔM 1 - TRƯỜNG MẦM NON SAO KHUÊ

                      Thời gian

 

Hoạt động

                                             Nội dung

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

7h00 - 8h00

Đón trẻ

Ăn sáng

Cô đón trẻ và quản lý, cho trẻ chơi trong lớp học

7h30 - 8h00

Cho trẻ ăn sáng (nếu đăng ký)

8h00 - 8h15

Thể dục buổi sáng

Tập thể dục: Tập động tác kết hợp với lời ca: Mùa Hè Đến

8h15 - 8h55

Hoạt động học

 LVPTNT: THMTXQ

LVPT Thể chất

 

 

LVPTNN: Làm quen chữ cái
Tiếng Anh

KNS

  LVPTNT: TOÁN

8h45 - 9h00

 

Uống sữa bột (Vinamilk) - chuẩn bị học tiếng anh

9h00 - 9h40

Học chương trình Tiếng Anh

 

Mỹ Thuật

 LVPTTN: Làm quen với toán

LVPTTM: Âm nhạc(GVMN)

 Học Năng Khiếu Võ/ Múa

 

Âm nhạc 

 Mỹ Thuật

9h45 - 10h25

Hoạt động ngoài trời

Hoạt động ngoài trời

HĐNT

Tiếng anh TT

HĐ: NGOÀI TRỜI

HĐNT

Tiếng anh TT

10h10- 10h40

Hoạt động góc

Kỹ năng sống

10h40- 11h40

 

Vệ sinh, ăn trưa

11h40 - 14h20

Ngủ trưa

14h20 - 14h40

 

Vệ sinh sau ngủ trưa, ăn bữa phụ

         

14h15 - 14H55

Học năng khiếu- chương trình chính

Tiếng Anh

   Tiếng Anh

 

   

LV Phát triển ngôn ngữ: Tuyện hoặc thơ

 

 

 

 

 

KNS( GVMN)

 

LVPTTM

 LVPTTM (GVMN)

15h00 -15h40

 

 Tiếng Anh

HĐG

HĐG

HĐG

HĐG

Nêu gương cuối tuần

16h00 - 16h10

 

Uống sữa bột (Vinamilk

16h10 - 16h30

 

Xem phim hoạt hình

16h30 - 17h30

 

 

Cho trẻ chơi và hoạt động theo ý thích - Vệ sinh - Ra về

LỊCH HỌC THÁNG 8/2016 - LỚP: SAO HÔM 2 - TRƯỜNG MẦM NON SAO KHUÊ

                      Thời gian

 

Hoạt động

                                             Nội dung

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

7h00 - 8h00

Đón trẻ

Ăn sáng

Cô đón trẻ và quản lý, cho trẻ chơi trong lớp học

7h30 - 8h00

Cho trẻ ăn sáng (nếu đăng ký)

8h00 - 8h15

Thể dục buổi sáng

Tập thể dục: Tập động tác kết hợp với lời ca: Mùa Hè Đến

8h15 - 8h55

Hoạt động học

LVPTNT: THMTXQ

LVPT Thể chất

 LVPTNN: Làm quen chữ cáiHọc Năng Khiếu Võ/ Múa

Âm nhạc

  LVPTTM: Mỹ Thuật

8h45 - 9h00

 

Uống sữa bột (Vinamilk) - chuẩn bị học tiếng anh

9h00 - 9h40

Học chương trình Tiếng Anh

 

Mỹ Thuật

 LVPTTN: Làm quen với toán

ÂM nhạc

 Tiếng Anh

 

HĐ: ngoài trời

 Hoạt động ngoài trời

9h45 - 10h25

Hoạt động ngoài trời

Tiếng Anh

HĐ: Ngoài trời

Tiếng Anh

HĐ: NGOÀI TRỜI

KNS

Tiếng anh TT

10h10- 10h40

Hoạt động góc

Kỹ năng sống

10h40- 11h40

 

Vệ sinh, ăn trưa

11h40 - 14h20

Ngủ trưa

14h20 - 14h40

 

Vệ sinhsau ngủ trưa, ăn bữa phụ

         

14h15 - 14H55

Học năng khiếu- chương trình chính

Tiếng Anh

  Tiếng Anh

 

   

LV Phát triển ngôn ngữ: Tuyện hoặc thơ

 

 

 

 

 

KNS (GVMN)

 

LVPTTM : Âm nhạc

 LVPTTM (GVMN)

15h00 -15h40

 

 HĐG

KNS

HĐG

HĐG

HĐG

Nêu gương cuối tuần

16h00 - 16h10

 

Uống sữa bột (Vinamilk

16h10 - 16h30

 

Xem phim hoạt hình

16h30 - 17h30

 

 

Cho trẻ chơi và hoạt động theo ý thích - Vệ sinh - Ra về

 

LỊCH HỌC THÁNG 8/2016 - LỚP: SAO HÔM 1 - TRƯỜNG MẦM NON SAO KHUÊ

                      Thời gian

 

Hoạt động

                                             Nội dung

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

7h00 - 8h00

Đón trẻ

Ăn sáng

Cô đón trẻ và quản lý, cho trẻ chơi trong lớp học

7h30 - 8h00

Cho trẻ ăn sáng (nếu đăng ký)

8h00 - 8h15

Thể dục buổi sáng

Tập thể dục: Tập động tác kết hợp với lời ca: Mùa Hè Đến

8h15 - 8h55

Hoạt động học

 LVPTNT: THMTXQ

LVPT Thể chất

 

 

LVPTNN: Làm quen chữ cái
Tiếng Anh

KNS

  LVPTNT: TOÁN

8h45 - 9h00

 

Uống sữa bột (Vinamilk) - chuẩn bị học tiếng anh

9h00 - 9h40

Học chương trình Tiếng Anh

 

Mỹ Thuật

 LVPTTN: Làm quen với toán

LVPTTM: Âm nhạc(GVMN)

 Học Năng Khiếu Võ/ Múa

 

Âm nhạc 

 Mỹ Thuật

9h45 - 10h25

Hoạt động ngoài trời

Hoạt động ngoài trời

HĐNT

Tiếng anh TT

HĐ: NGOÀI TRỜI

HĐNT

Tiếng anh TT

10h10- 10h40

Hoạt động góc

Kỹ năng sống

10h40- 11h40

 

Vệ sinh, ăn trưa

11h40 - 14h20

Ngủ trưa

14h20 - 14h40

 

Vệ sinhsau ngủ trưa, ăn bữa phụ

         

14h15 - 14H55

Học năng khiếu- chương trình chính

Tiếng Anh

   Tiếng Anh

 

   

LV Phát triển ngôn ngữ: Tuyện hoặc thơ

 

 

 

 

 

KNS( GVMN)

 

LVPTTM

 LVPTTM (GVMN)

15h00 -15h40

 

 Tiếng Anh

HĐG

HĐG

HĐG

HĐG

Nêu gương cuối tuần

16h00 - 16h10

 

Uống sữa bột (Vinamilk

16h10 - 16h30

 

Xem phim hoạt hình

16h30 - 17h30

 

 

Cho trẻ chơi và hoạt động theo ý thích - Vệ sinh - Ra về


LỊCH HỌC THÁNG 7/2016 - LỚP: SAO HÔM 2 - TRƯỜNG MẦM NON SAO KHUÊ

                      Thời gian

 

Hoạt động

                                             Nội dung

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

7h00 - 8h00

Đón trẻ

Ăn sáng

Cô đón trẻ và quản lý, cho trẻ chơi trong lớp học

7h30 - 8h00

Cho trẻ ăn sáng (nếu đăng ký)

8h00 - 8h15

Thể dục buổi sáng

Tập thể dục: Tập động tác kết hợp với lời ca: Mùa Hè Đến

8h15 - 8h55

Hoạt động học

 LVPTTN 

LVPT Thể chất

 LVPTNT: Làm quen chữ cái
Học Năng Khiếu Võ/ Múa

 Năng Khiếu: Âm nhạc

  LVPTTM: Mỹ Thuật

8h45 - 9h00

 

Uống sữa bột (Vinamilk) - chuẩn bị học tiếng anh

9h00 - 9h40

Học chương trình Tiếng Anh

Tiếng Anh

 LVPTTN: Làm quen với số

Tiếng Anh

 Học Năng Khiếu Võ/ Múa

 

 LVPTNN: Làm quen chữ cái

 HĐ tự chọn

9h45 - 10h25

Hoạt động ngoài trời

KNS

HĐG

Tiếng anh TT

KNS

HĐG

Tiếng anh TT

10h10- 10h40

Hoạt động góc

Kỹ năng sống

10h40- 11h40

 

Vệ sinh, ăn trưa

11h40 - 14h20

Ngủ trưa

14h20 - 14h40

 

Vệ sinhsau ngủ trưa, ăn bữa phụ

         

14h15 - 14H55

Học năng khiếu- chương trình chính

Tiếng Anh

     LVPTNN

 

   

LV Phát triển ngôn ngữ: Tuyện hoặc thơ

 

 

 

 

 

HĐ Tự chọn

 

LVPTTM

 LVPTNT

15h00 -15h40

 

 Năng khiêu: Múa

PT Tình cảm xã hội

KNS

Tiếng Anh

Năng khiếu: Hát

Nêu gương cuối tuần

16h00 - 16h10

 

Uống sữa bột (Vinamilk

16h10 - 16h30

 

Xem phim hoạt hình

16h30 - 17h30

 

 

Cho trẻ chơi và hoạt động theo ý thích - Vệ sinh - Ra về

LỊCH HỌC THÁNG 7/2016 - LỚP: SAO HÔM 1 - TRƯỜNG MẦM NON SAO KHUÊ

                      Thời gian

 

Hoạt động

                                             Nội dung

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

7h00 - 8h00

Đón trẻ

Ăn sáng

Cô đón trẻ và quản lý, cho trẻ chơi trong lớp học

7h30 - 8h00

Cho trẻ ăn sáng (nếu đăng ký)

8h00 - 8h15

Thể dục buổi sáng

Tập thể dục: Tập động tác kết hợp với lời ca: Mùa Hè Đến

8h15 - 8h55

Hoạt động học

  Tiếng Anh 

LVPT Thể chất

 

Tiếng anh
Học Năng Khiếu Võ/ Múa

 LVPTNN: LQ với chữ cái

 LVPTNT: LQ với chữ số

8h45 - 9h00

 

Uống sữa bột (Vinamilk) - chuẩn bị học tiếng anh

9h00 - 9h40

Học chương trình Tiếng Anh

LVPT Nhận thức

 LVPTTN: Làm quen với số

 LVPTNT: Làm quen chữ cái

 Học Năng Khiếu Võ/ Múa

 

 LVPTTM: Âm nhạc

  LVPTTM: Mỹ Thuật

9h45 - 10h25

Hoạt động ngoài trời

HĐG

HĐG

Tiếng anh TT

HĐG

HĐG

Tiếng anh TT

10h10- 10h40

Hoạt động góc

Kỹ năng sống

10h40- 11h40

 

Vệ sinh, ăn trưa

11h40 - 14h20

Ngủ trưa

14h20 - 14h40

 

Vệ sinhsau ngủ trưa, ăn bữa phụ

         

14h15 - 14H55

Học năng khiếu- chương trình chính

Tiếng Anh

     Kỹ Năng Sống

 

   

LV Phát triển ngôn ngữ: Tuyện hoặc thơ

 

 

 

 

 

Tiếng Anh

 

LVPTTM 

 LVPTTN

15h00 -15h40

 

 Năng khiêu: Múa

PT Tình cảm xã hội

PT Thẩm mỹ

Kỹ Năng Sống

Năng khiếu: Hát

Nêu gương cuối tuần

16h00 - 16h10

 

Uống sữa bột (Vinamilk)

16h10 - 16h30

 

Xem phim hoạt hình

16h30 - 17h30

 

 

Cho trẻ chơi và hoạt động theo ý thích - Vệ sinh - Ra về

LỊCH HỌC THÁNG 7/2016 - LỚP: SAO HÔM - TRƯỜNG MẦM NON SAO KHUÊ CƠ SỞ II.

TUẦN 2: MÙA HÈ SÔI ĐỘNG (từ ngày: 11/07 đến 16/07/2016)

                      Thời gian

 

Hoạt động

                                             Nội dung

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

7h00 - 8h00

Đón trẻ

Ăn sáng

Cô đón trẻ và quản lý, cho trẻ chơi trong lớp học

7h30 - 8h00

Cho trẻ ăn sáng (nếu đăng ký)

8h00 - 8h15

Thể dục buổi sáng

Tập thể dục  : Tập theo động tác: Mùa Hè Đến

8h15 - 8h55

Hoạt động học

Rèn luyện kỹ năng sống

Học năng khiếu 
Vẽ

LVPTNT
Ôn đếm số lượng

.

LVPTNN
( thơ, chuyện hoặc đóng kịch)

LVPTTM
( tạo hình)
Vẽ phong cảnh mùa hè

Bé Thích Học Chữ Số: 
Trò chơi toán học

8h45 - 9h00

 

Uống sữa bột (Vinamilk) - chuẩn bị học tiếng anh

9h 00- 9h40

Học chương trình Tiếng Anh

Học năng khiếu:
Võ (hoặc) Múa.

Tiếng Anh
Little Friends/ Unit 5: Lesson 7 

 Tiếng Anh TT
- Songs and Games

 

 Bé Yêu Các Chữ Cái: Trò chơi chữ cái đã học

 Tiếng Anh 
Little Friends/ Unit 6: Lesson 5

LVPTNN
( thơ, chuyện hoặc đóng kịch)

9h 40- 10h10

Hoạt động ngoài trời

Quan sát lá cờ 
Tổ Quốc 
TC: Tự chọn

10h10- 10h40

Hoạt động góc

Kỹ năng sống

10h40- 11h40

 

Vệ sinh, ăn trưa

11h40 - 14h20

Ngủ trưa

14h20 - 14h40

 

Vệ sinhsau ngủ trưa, ăn bữa phụ

14h20 - 15H20

Học năng khiếu- chương trình chính

   HĐHỌC - HĐtự chọn

 Tiếng Anh TT
- Songs and Games

Tiếng Anh
Little Friends/Unit 5: Lesson 4

Tiếng Anh Songs and Games

 

   Tiếng Anh TT
- Songs and Games

 Tiếng Anh TT
- Songs and Games

15h20 -16h00

 

 Rèn luyện kỹ năng sống

  Tiếng Anh TT
- Songs and Games
 Hoạt động tự chọn LQchương trình MN 


Hoạt động tự chọn LQchương trình MN 

 Lao động tự phục vụ Xếp đồ chơi đúng theo yêu cầu của cô

 Nêu gương cuối tuần

16h00 - 16h10

 

Uống sữa bột (Vinamilk)

16h10 - 16h30

 

Xem phim hoạt hình

16h30 - 17h30

 

 

Cho trẻ chơi và hoạt động theo ý thích - Vệ sinh - Ra về

 

 

LỊCH HỌC THÁNG 7/2016 - LỚP: SAO HÔM - TRƯỜNG MẦM NON SAO KHUÊ CƠ SỞ I

TUẦN 2:MÙA HÈ SÔI ĐỘNG : (từ ngày: 11/7 đến 17/07/2016)

                      Thời gian

 

Hoạt động

                                             Nội dung

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

7h00 - 8h00

Đón trẻ

Ăn sáng

Cô đón trẻ và quản lý, cho trẻ chơi trong lớp học

7h30 - 8h00

Cho trẻ ăn sáng (nếu đăng ký)

8h00 - 8h15

Thể dục buổi sáng

Tập thể dục: Tập động tác kết hợp với lời ca: Mùa Hè Đến

8h15 - 8h55

Hoạt động học

  Tiếng Anh 
First and Friends/ Unit 9: Lesson 3 - 4

LVPTNT
Tách gộp trong phạm vi 6

   kỹ năng sống
LVPTNN
( thơ, chuyện hoặc đóng kịch)

LVPTNN
( thơ, chuyện hoặc đóng kịch)

Bé Thích Học Chữ Số: 
Trò chơi toán học

8h45 - 9h00

 

Uống sữa bột (Vinamilk) - chuẩn bị học tiếng anh

9h 00- 9h40

Học chương trình Tiếng Anh

LVPTTC
(TD giờ học) Đội hình đội ngũ

 LVPTNN
( thơ, chuyện hoặc đóng kịch)

Bé cùng chơi hoạt động ở các góc

 

LVPTTC
(TD giờ học) Đội hình đội ngũ

 

Kỹ năng sống

  Tiếng Anh TT
Songs: Good morning/ Hello/ ABC/ Head, shoulders, knees and toes /The Hokey Pokey/What do you see?/..Goodbye/

9h 40- 10h10

Hoạt động ngoài trời

Quan sát lá cờ 
Tổ Quốc 
TC: Tự chọn

10h10- 10h40

Hoạt động góc

Kỹ năng sống

10h40- 11h40

 

Vệ sinh, ăn trưa

11h40 - 14h20

Ngủ trưa

14h20 - 14h40

 

Vệ sinhsau ngủ trưa, ăn bữa phụ

14h20 - 15H20

Học năng khiếu- chương trình chính

Học năng khiếu:
Võ (hoặc) Múa.

kỹ năng sống

 

Tiếng Anh
First and Friends/Unit 9: Lesson 1

 

 

 

 

Tiếng Anh
First and Friends/ Unit 9: Lesson 2

 

 Tiếng Anh TT
Songs: Good morning/ Hello/ ABC/ Head, shoulders, knees and toes /The Hokey Pokey/What do you see?/..Goodbye/

Hoạt động tự chọn LQchương trình MN 

15h20 -16h00

 

 HĐC: rèn kỹ năng - LQ chương trình MN theo độ tuổi

 Hoạt động tự chọn LQchương trình MN 

LVPTNN : Luyện phát âm

Hoạt động tự chọn LQchương trình MN 

Hoạt động tự chọn LQchương trình MN 

Nêu gương cuối tuần

16h00 - 16h10

 

Uống sữa bột (Vinamilk)

16h10 - 16h30

 

Xem phim hoạt hình

16h30 - 17h30

 

 

Cho trẻ chơi và hoạt động theo ý thích - Vệ sinh - Ra về

LỊCH HỌC THÁNG 7/2016 - LỚP: SAO HÔM - TRƯỜNG MẦM NON SAO KHUÊ CƠ SỞ II.

TUẦN 1: MÙA HÈ SÔI ĐỘNG (từ ngày: 04/07 đến 09/07/2016)

                      Thời gian

 

Hoạt động

                                             Nội dung

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

7h00 - 8h00

Đón trẻ

Ăn sáng

Cô đón trẻ và quản lý, cho trẻ chơi trong lớp học

7h30 - 8h00

Cho trẻ ăn sáng (nếu đăng ký)

8h00 - 8h15

Thể dục buổi sáng

Tập thể dục  : Tập theo động tác: Mùa Hè Đến

8h15 - 8h55

Hoạt động học

Rèn luyện kỹ năng sống

Học năng khiếu
Vẽ

LVPTNT
Ôn đếm số lượng

.

LVPTNN
( thơ, chuyện hoặc đóng kịch)

kỹ năng sống

Bé Thích Học Chữ Số: 
Trò chơi toán học

8h45 - 9h00

 

Uống sữa bột (Vinamilk) - chuẩn bị học tiếng anh

9h 00- 9h40

Học chương trình Tiếng Anh

Học năng khiếu:
Võ (hoặc) Múa.

Tiếng Anh
Little Friends/ Unit 5: Lesson 6  

 Tiếng Anh TT
- Songs and Games

 

 Bé Yêu Các Chữ Cái: Trò chơi chữ cái đã học

 Tiếng Anh
Little Friends/ Unit 5: Lesson 5

LVPTNN
( thơ, chuyện hoặc đóng kịch)

9h 40- 10h10

Hoạt động ngoài trời

Quan sát lá cờ 
Tổ Quốc 
TC: Tự chọn

10h10- 10h40

Hoạt động góc

Kỹ năng sống

10h40- 11h40

 

Vệ sinh, ăn trưa

11h40 - 14h20

Ngủ trưa

14h20 - 14h40

 

Vệ sinhsau ngủ trưa, ăn bữa phụ

14h20 - 15H20

Học năng khiếu- chương trình chính

   HĐHỌC - HĐtự chọn

 Tiếng Anh TT
- Songs and Games

Tiếng Anh
Little Friends/Unit 5: Lesson 4

Tiếng Anh Songs and Games

 

   Tiếng Anh TT
- Songs and Games

 Tiếng Anh TT
- Songs and Games

15h20 -16h00

 

 Rèn luyện kỹ năng sống

  Tiếng Anh TT
- Songs and Games
 Hoạt động tự chọn LQchương trình MN 


Hoạt động tự chọn LQchương trình MN 

 Lao động tự phục vụ Xếp đồ chơi đúng theo yêu cầu của cô

 Nêu gương cuối tuần

16h00 - 16h10

 

Uống sữa bột (Vinamilk)

16h10 - 16h30

 

Xem phim hoạt hình

16h30 - 17h30

 

 

Cho trẻ chơi và hoạt động theo ý thích - Vệ sinh - Ra về

 

 

LỊCH HỌC THÁNG 7/2016 - LỚP: SAO HÔM - TRƯỜNG MẦM NON SAO KHUÊ CƠ SỞ I

TUẦN 1:MÙA HÈ SÔI ĐỘNG : (từ ngày: 04/7 đến 09/07/2016)

                      Thời gian

 

Hoạt động

                                             Nội dung

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

7h00 - 8h00

Đón trẻ

Ăn sáng

Cô đón trẻ và quản lý, cho trẻ chơi trong lớp học

7h30 - 8h00

Cho trẻ ăn sáng (nếu đăng ký)

8h00 - 8h15

Thể dục buổi sáng

Tập thể dục: Tập động tác kết hợp với lời ca: Mùa Hè Đến

8h15 - 8h55

Hoạt động học

  Tiếng Anh
First and Friends/ Unit 9: Lesson 3 - 4

LVPTNT
Tách gộp trong phạm vi 6

   kỹ năng sống
LVPTNN
( thơ, chuyện hoặc đóng kịch)

LVPTNN
( thơ, chuyện hoặc đóng kịch)

Bé Thích Học Chữ Số: 
Trò chơi toán học

8h45 - 9h00

 

Uống sữa bột (Vinamilk) - chuẩn bị học tiếng anh

9h 00- 9h40

Học chương trình Tiếng Anh

LVPTTC
(TD giờ học) Đội hình đội ngũ

 LVPTNN
( thơ, chuyện hoặc đóng kịch)

Bé cùng chơi hoạt động ở các góc

 

LVPTTC
(TD giờ học) Đội hình đội ngũ

 

Kỹ năng sống

  Tiếng Anh TT
Songs: Good morning/ Hello/ ABC/ Head, shoulders, knees and toes /The Hokey Pokey/What do you see?/..Goodbye/

9h 40- 10h10

Hoạt động ngoài trời

Quan sát lá cờ 
Tổ Quốc 
TC: Tự chọn

10h10- 10h40

Hoạt động góc

Kỹ năng sống

10h40- 11h40

 

Vệ sinh, ăn trưa

11h40 - 14h20

Ngủ trưa

14h20 - 14h40

 

Vệ sinhsau ngủ trưa, ăn bữa phụ

14h20 - 15H20

Học năng khiếu- chương trình chính

Học năng khiếu:
Võ (hoặc) Múa.

kỹ năng sống

 

Tiếng Anh
First and Friends/Unit 9: Lesson 1

 

 

 

 

Tiếng Anh
First and Friends/ Unit 9: Lesson 2

 

 Tiếng Anh TT
Songs: Good morning/ Hello/ ABC/ Head, shoulders, knees and toes /The Hokey Pokey/What do you see?/..Goodbye/

Hoạt động tự chọn LQchương trình MN 

15h20 -16h00

 

 HĐC: rèn kỹ năng - LQ chương trình MN theo độ tuổi

 Hoạt động tự chọn LQchương trình MN 

LVPTNN : Luyện phát âm

Hoạt động tự chọn LQchương trình MN 

Hoạt động tự chọn LQchương trình MN 

Nêu gương cuối tuần

16h00 - 16h10

 

Uống sữa bột (Vinamilk)

16h10 - 16h30

 

Xem phim hoạt hình

16h30 - 17h30

 

 

Cho trẻ chơi và hoạt động theo ý thích - Vệ sinh - Ra về

LỊCH HỌC THÁNG 6/2016 - LỚP: SAO HÔM - TRƯỜNG MẦM NON SAO KHUÊ CƠ SỞ II.

TUẦN 4: CHỦ ĐỀ NHÁNH : MÙA HÈ SÔI ĐỘNG (từ ngày: 27/6 đến 02/ 07/2016)

                      Thời gian

 

Hoạt động

                                             Nội dung

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

7h00 - 8h00

Đón trẻ

Ăn sáng

Cô đón trẻ và quản lý, cho trẻ chơi trong lớp học

7h30 - 8h00

Cho trẻ ăn sáng (nếu đăng ký)

8h00 - 8h15

Thể dục buổi sáng

Tập thể dục  : Tập theo động tác: Mùa Hè Đến

8h15 - 8h55

Hoạt động học

Học năng khiếu:
Võ (hoặc) Múa.

LVPTTM(GDÂN)VĐ mùa hè đến

LVPTTM 
(TẠO HÌNH) 
vẽ tô màu theo chủ đề
.

kỹ năng sống

LVPTTM 
Năng khiếu vẽ

Bé Thích Học Chữ Số: 
Trò chơi toán học

8h45 - 9h00

 

Uống sữa bột (Vinamilk) - chuẩn bị học tiếng anh

9h 00- 9h40

Học chương trình Tiếng Anh

LVPTTC (Thể dục giờ học) đội hình đội ngũ

LVPTNN
LQCC : ôn nhận biết chữ

LNPTNN (Văn học) tự Chọn

 

 LVPTTC (Thể dục giờ học) đội hình đội ngũ

LPTNT
( làm quen với toán )
ôn số lượng 

LVPTNN : Luyện phát âm

9h 40- 10h10

Hoạt động ngoài trời

Quan sát lá cờ 
Tổ Quốc 
TC: Tự chọn

10h10- 10h40

Hoạt động góc

Kỹ năng sống

10h40- 11h40

 

Vệ sinh, ăn trưa

11h40 - 14h20

Ngủ trưa

14h20 - 14h40

 

Vệ sinhsau ngủ trưa, ăn bữa phụ

14h20 - 15H20

Học năng khiếu- chương trình chính

   HĐHỌC - HĐtự chọn

 

  Lao động tự phục vụ Xếp đồ chơi đúng theo yêu cầu của cô

  Nêu gương cuối tuần

15h20 -16h00

 

 Tiếng Anh 
- Little Friends/ Unit 4: Colours.Little Friends/ Review 2 


 Tiếng Anh Songs and Games Tiếng Anh - Little Friends/Unit 5: Lesson 1


 Tiếng Anh Songs and Games

 Tiếng Anh
Little Friends/Unit 5: Lesson 1

 Tiếng Anh Songs and Games

16h00 - 16h10

 

Uống sữa bột (Vinamilk)

16h10 - 16h30

 

Xem phim hoạt hình

16h30 - 17h30

 

 

Cho trẻ chơi và hoạt động theo ý thích - Vệ sinh - Ra về

 

 

LỊCH HỌC THÁNG 6/2016 - LỚP: SAO HÔM - TRƯỜNG MẦM NON SAO KHUÊ CƠ SỞ I

TUẦN 4: CHỦ ĐỀ NHÁNH:  MÙA HÈ SÔI ĐỘNG : (từ ngày: 27/6 đến 02 07/2016)

                      Thời gian

 

Hoạt động

                                             Nội dung

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

7h00 - 8h00

Đón trẻ

Ăn sáng

Cô đón trẻ và quản lý, cho trẻ chơi trong lớp học

7h30 - 8h00

Cho trẻ ăn sáng (nếu đăng ký)

8h00 - 8h15

Thể dục buổi sáng

Tập thể dục: Tập động tác kết hợp với lời ca: Mùa Hè Đến

8h15 - 8h55

Hoạt động học

  Tiếng Anh 
First and Friends/ Unit 5: Lesson 6

LVPTNT
Ôn đếm số lượng

   kỹ năng sống
LVPTNN
( thơ, chuyện hoặc đóng kịch)

LVPTNN
( thơ, chuyện hoặc đóng kịch)

Bé Thích Học Chữ Số: 
Trò chơi toán học

8h45 - 9h00

 

Uống sữa bột (Vinamilk) - chuẩn bị học tiếng anh

9h 00- 9h40

Học chương trình Tiếng Anh

Bé Yêu Các Chữ Cái: Trò chơi chữ cái đã học

 Tiếng Anh TT
Songs: Good morning/ Hello/ ABC/ Head, shoulders, knees and toes /The Hokey Pokey/What do you see?/..Goodbye/

Bé cùng chơi hoạt động ở các góc

 

 kỹ năng sốngBé cùng chơi hoạt động ở các góc

  Tiếng Anh TT
Songs: Good morning/ Hello/ ABC/ Head, shoulders, knees and toes /The Hokey Pokey/What do you see?/..Goodbye/

9h 40- 10h10

Hoạt động ngoài trời

Quan sát lá cờ 
Tổ Quốc 
TC: Tự chọn

10h10- 10h40

Hoạt động góc

Kỹ năng sống

10h40- 11h40

 

Vệ sinh, ăn trưa

11h40 - 14h20

Ngủ trưa

14h20 - 14h40

 

Vệ sinhsau ngủ trưa, ăn bữa phụ

14h20 - 15H20

Học năng khiếu- chương trình chính

Học năng khiếu:
Võ (hoặc) Múa.

kỹ năng sống

 

Tiếng Anh
First and Friends/Unit 9: Lesson 1

 

 

 

 

Tiếng Anh
First and Friends/ Unit 9: Lesson 2

 

 Tiếng Anh TT
Songs: Good morning/ Hello/ ABC/ Head, shoulders, knees and toes /The Hokey Pokey/What do you see?/..Goodbye/

Hoạt động tự chọn LQchương trình MN 

15h20 -16h00

 

 HĐC: rèn kỹ năng - LQ chương trình MN theo độ tuổi

 Hoạt động tự chọn LQchương trình MN 

LVPTNN : Luyện phát âm

Hoạt động tự chọn LQchương trình MN 

Hoạt động tự chọn LQchương trình MN 

Nêu gương cuối tuần

16h00 - 16h10

 

Uống sữa bột (Vinamilk)

16h10 - 16h30

 

Xem phim hoạt hình

16h30 - 17h30

 

 

Cho trẻ chơi và hoạt động theo ý thích - Vệ sinh - Ra về

LỊCH HỌC THÁNG 6/2016 - LỚP: SAO HÔM - TRƯỜNG MẦM NON SAO KHUÊ CƠ SỞ II.

TUẦN 3: CHỦ ĐỀ NHÁNH : MÙA HÈ SÔI ĐỘNG (từ ngày: 19/6 đến 25/ 06/2016)

                      Thời gian

 

Hoạt động

                                             Nội dung

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

7h00 - 8h00

Đón trẻ

Ăn sáng

Cô đón trẻ và quản lý, cho trẻ chơi trong lớp học

7h30 - 8h00

Cho trẻ ăn sáng (nếu đăng ký)

8h00 - 8h15

Thể dục buổi sáng

Tập thể dục  : Tập theo động tác: Mùa Hè Đến

8h15 - 8h55

Hoạt động học

Học năng khiếu:
Võ (hoặc) Múa.

LVPTTM(GDÂN)VĐ mùa hè đến

LVPTTM
(TẠO HÌNH)
vẽ tô màu theo chủ đề

.

kỹ năng sống

LVPTTM
Năng khiếu vẽ

Bé Thích Học Chữ Số: 
Trò chơi toán học

8h45 - 9h00

 

Uống sữa bột (Vinamilk) - chuẩn bị học tiếng anh

9h 00- 9h40

Học chương trình Tiếng Anh

LVPTTC (Thể dục giờ học) đội hình đội ngũ

LVPTNN
LQCC : ôn nhận biết chữ

LNPTNN (Văn học) tự Chọn

 

 LVPTTC (Thể dục giờ học) đội hình đội ngũ

LPTNT
( làm quen với toán )
ôn số lượng 

LVPTNN : Luyện phát âm

9h 40- 10h10

Hoạt động ngoài trời

Quan sát lá cờ 
Tổ Quốc 
TC: Tự chọn

10h10- 10h40

Hoạt động góc

Kỹ năng sống

10h40- 11h40

 

Vệ sinh, ăn trưa

11h40 - 14h20

Ngủ trưa

14h20 - 14h40

 

Vệ sinhsau ngủ trưa, ăn bữa phụ

14h20 - 15H20

Học năng khiếu- chương trình chính

   HĐHỌC - HĐtự chọn

 

  Lao động tự phục vụ Xếp đồ chơi đúng theo yêu cầu của cô

  Nêu gương cuối tuần

15h20 -16h00

 

 Tiếng Anh
- Little Friends/ Unit 4: Colours.Little Friends/ Review 2


 Tiếng Anh Songs and Games Tiếng Anh - Little Friends/Unit 5: Lesson 1


 Tiếng Anh Songs and Games

 Tiếng Anh
Little Friends/Unit 5: Lesson 1

 Tiếng Anh Songs and Games

16h00 - 16h10

 

Uống sữa bột (Vinamilk)

16h10 - 16h30

 

Xem phim hoạt hình

16h30 - 17h30

 

 

Cho trẻ chơi và hoạt động theo ý thích - Vệ sinh - Ra về

 

 

LỊCH HỌC THÁNG 6/2016 - LỚP: SAO HÔM - TRƯỜNG MẦM NON SAO KHUÊ CƠ SỞ I

TUẦN 3: CHỦ ĐỀ NHÁNH:  MÙA HÈ SÔI ĐỘNG : (từ ngày: 19/6 đến 25/ 06/2016)

                      Thời gian

 

Hoạt động

                                             Nội dung

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

7h00 - 8h00

Đón trẻ

Ăn sáng

Cô đón trẻ và quản lý, cho trẻ chơi trong lớp học

7h30 - 8h00

Cho trẻ ăn sáng (nếu đăng ký)

8h00 - 8h15

Thể dục buổi sáng

Tập thể dục: Tập động tác kết hợp với lời ca: Mùa Hè Đến

8h15 - 8h55

Hoạt động học

  Tiếng Anh
First and Friends/ Unit 5: Lesson 4

LVPTNT
Ôn đếm số lượng

   kỹ năng sống
LVPTTM: Ôn Tập

LVPTNN
( thơ, chuyện hoặc đóng kịch)

Bé Thích Học Chữ Số: 
Trò chơi toán học

8h45 - 9h00

 

Uống sữa bột (Vinamilk) - chuẩn bị học tiếng anh

9h 00- 9h40

Học chương trình Tiếng Anh

Bé Yêu Các Chữ Cái: Trò chơi chữ cái đã học

 Tiếng Anh TT
Songs: Good morning/ Hello/ ABC/ Head, shoulders, knees and toes /The Hokey Pokey/What do you see?/..Goodbye/

Bé cùng chơi hoạt động ở các góc

 

 kỹ năng sốngBé cùng chơi hoạt động ở các góc

  Tiếng Anh TT
Songs: Good morning/ Hello/ ABC/ Head, shoulders, knees and toes /The Hokey Pokey/What do you see?/..Goodbye/

9h 40- 10h10

Hoạt động ngoài trời

Quan sát lá cờ 
Tổ Quốc 
TC: Tự chọn

10h10- 10h40

Hoạt động góc

Kỹ năng sống

10h40- 11h40

 

Vệ sinh, ăn trưa

11h40 - 14h20

Ngủ trưa

14h20 - 14h40

 

Vệ sinhsau ngủ trưa, ăn bữa phụ

14h20 - 15H20

Học năng khiếu- chương trình chính

Học năng khiếu:
Võ (hoặc) Múa.

kỹ năng sống

 

Tiếng Anh
First and Friends/Unit 5: Lesson 5

 

 

 

 

Tiếng Anh
First and Friends/ Unit 5: Lesson 6

 

 Tiếng Anh TT
Songs: Good morning/ Hello/ ABC/ Head, shoulders, knees and toes /The Hokey Pokey/What do you see?/..Goodbye/

Hoạt động tự chọn LQchương trình MN 

15h20 -16h00

 

 HĐC: rèn kỹ năng - LQ chương trình MN theo độ tuổi

 Hoạt động tự chọn LQchương trình MN 

LVPTNN : Luyện phát âm

Hoạt động tự chọn LQchương trình MN 

Hoạt động tự chọn LQchương trình MN 

Nêu gương cuối tuần

16h00 - 16h10

 

Uống sữa bột (Vinamilk)

16h10 - 16h30

 

Xem phim hoạt hình

16h30 - 17h30

 

 

Cho trẻ chơi và hoạt động theo ý thích - Vệ sinh - Ra về

LỊCH HỌC THÁNG 6/2016 - LỚP: SAO HÔM - TRƯỜNG MẦM NON SAO KHUÊ CƠ SỞ II.

TUẦN 2: CHỦ ĐỀ NHÁNH : MÙA HÈ CỦA BÉ (từ ngày: 13/6 đến 19/ 06/2016)

                      Thời gian

 

Hoạt động

                                             Nội dung

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

7h00 - 8h00

Đón trẻ

Ăn sáng

Cô đón trẻ và quản lý, cho trẻ chơi trong lớp học

7h30 - 8h00

Cho trẻ ăn sáng (nếu đăng ký)

8h00 - 8h15

Thể dục buổi sáng

Tập thể dục  : Tập theo động tác em yêu  thủ đô

8h15 - 8h55

Hoạt động học

LVPTTC (Thể dục giờ học) đội hình đội ngũ

LVPTTM(GDÂN)VĐ mùa hè đến

LVPTTM 
(TẠO HÌNH) 
vẽ tô màu theo chủ đề
.

kỹ năng sống

LVPTTM 
Năng khiế vẽ

Bé Thích Học Chữ Số: 
Trò chơi toán học

8h45 - 9h00

 

Uống sữa bột (Vinamilk) - chuẩn bị học tiếng anh

9h 00- 9h40

Học chương trình Tiếng Anh

LVPTNN : Luyện phát âm

LVPTNN
LQCC : ôn nhận biết chữ

LNPTNN (Văn học) Truyện : Sự Tích Hồ Gươm

 

 LVPTTC (Thể dục giờ học) đội hình đội ngũ

LPTNT
( làm quen với toán )
ôn số lượng 

LVPTNN : Luyện phát âm

9h 40- 10h10

Hoạt động ngoài trời

Quan sát lá cờ 
Tổ Quốc 
TC: Tự chọn

10h10- 10h40

Hoạt động góc

Kỹ năng sống

10h40- 11h40

 

Vệ sinh, ăn trưa

11h40 - 14h20

Ngủ trưa

14h20 - 14h40

 

Vệ sinhsau ngủ trưa, ăn bữa phụ

14h20 - 15H20

Học năng khiếu- chương trình chính

  Tiếng Anh Colours.
Lesson 2 


Tiếng Anh - Songs: Wheel on the bus/ Good morning!/Hello! How are you?/
Fun action/ What is your name?/ Jump!/ What do you see?/ The Hokey Pokey Shake...... / Good bye song.

 

  Tiếng Anh - Little Friends/Unit 2: Family
Lesson 6

 

 

 

 

  Tiếng Anh - Songs: Wheel on the bus/ Good morning!/Hello! How are you?/
Fun action/ What is your name?/ Jump!/ What do you see?/ The Hokey Pokey Shake...... / Good bye song

 

   Tiếng Anh 
Little Friends: I Know…: Review 1 

  Tiếng Anh - Songs: Wheel on the bus/ Good morning!/Hello! How are you?/
Fun action/ What is your name?/ Jump!/ What do you see?/ The Hokey Pokey shake...... / Good bye song

15h20 -16h00

 

Hoạt động tự chọn 

Học năng khiếu:
Võ (hoặc) Múa.

Hoạt động tự chọn Hoạt động tự chọn 

Hoạt động tự chọn Hoạt động tự chọn

Lao động tự phục vụ Xếp đồ chơi đúng theo yêu cầu của cô

Nêu gương cuối tuần

16h00 - 16h10

 

Uống sữa bột (Vinamilk)

16h10 - 16h30

 

Xem phim hoạt hình

16h30 - 17h30

 

 

Cho trẻ chơi và hoạt động theo ý thích - Vệ sinh - Ra về

 

 

LỊCH HỌC THÁNG 6/2016 - LỚP: SAO HÔM - TRƯỜNG MẦM NON SAO KHUÊ CƠ SỞ I

TUẦN 2: CHỦ ĐỀ NHÁNH:  MÙA HÈ CỦA BÉ : (từ ngày: 13/6 đến 19/ 06/2016)

                      Thời gian

 

Hoạt động

                                             Nội dung

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

7h00 - 8h00

Đón trẻ

Ăn sáng

Cô đón trẻ và quản lý, cho trẻ chơi trong lớp học

7h30 - 8h00

Cho trẻ ăn sáng (nếu đăng ký)

8h00 - 8h15

Thể dục buổi sáng

Tập thể dục: Tập động tác kết hợp với lời ca: Hòa Bình Cho Bé

8h15 - 8h55

Hoạt động học

 Tiếng Anh First and Friends 1/ Unit 7: My clothes. Lesson 4

Kỹ năng sống

   Tiếng Anh First and Friends 1/ Unit 7: My clothes. Lesson 5 
Học năng khiếu 
Vẽ

Tiếng Anh First and Friends 1/ Unit 6: My clothes. Lesson 6

Bé Thích Học Chữ Số: 
Trò chơi toán học

8h45 - 9h00

 

Uống sữa bột (Vinamilk) - chuẩn bị học tiếng anh

9h 00- 9h40

Học chương trình Tiếng Anh

Năng khiếu âm nhạc 

Tiếng Anh Songs: Good morning/ Hello/ ABC/ Head, shoulders, knees and toes /The Hokey Pokey/What do you see?/ …………………..Goodbye/

LVPTTM 
(TẠO HÌNH)
vẽ quần áo mùa hè

 

 Tiếng Anh Songs: Good morning/ Hello/ ABC/ Head, shoulders, knees and toes /The Hokey Pokey/What do you see?/ …………………..Goodbyekỹ năng sống

 TIẾNG ANHSongs: Good morning/ Hello/ ABC/ Head, shoulders, knees and toes /The Hokey Pokey/What do you see?/ …………………..Goodbye 

9h 40- 10h10

Hoạt động ngoài trời

Quan sát lá cờ 
Tổ Quốc 
TC: Tự chọn

10h10- 10h40

Hoạt động góc

Kỹ năng sống

10h40- 11h40

 

Vệ sinh, ăn trưa

11h40 - 14h20

Ngủ trưa

14h20 - 14h40

 

Vệ sinhsau ngủ trưa, ăn bữa phụ

14h20 - 15H20

Học năng khiếu- chương trình chính

Học năng khiếu 
Vẽ

kỹ năng sống

 

Học năng khiếu vẽ

 

 

 

 

Bổ trợ Tiếng Anh Lớp Sao Hôm 2

 

LVPTTM(GDÂN)
Dậy hát: Mùa Hè Đến
nghe: Lý chiều chiều T/c tự chọn

Học năng khiếu:

 Võ(hoặc) Múa.

15h20 -16h00

 

HĐC: HĐG rèn kỹ năng tô màu bổ trợ các bài trong chủ đề hiện tượng thiên nhiên LQchương trình MN 

 L VPTNN( học thơ hoạc kể chuyên hoặc đóng kịch 

Năng khiếu: Võ / Múa

LVPTTM(GDÂN)
VĐ mùa hè đến

Lao động tự phục vụ Xếp đồ chơi đúng theo yêu cầu của cô.

Nêu gương cuối tuần

16h00 - 16h10

 

Uống sữa bột (Vinamilk)

16h10 - 16h30

 

Xem phim hoạt hình

16h30 - 17h30

 

 

Cho trẻ chơi và hoạt động theo ý thích - Vệ sinh - Ra về

LỊCH HỌC THÁNG 6/2016 - LỚP: SAO HÔM - TRƯỜNG MẦM NON SAO KHUÊ CƠ SỞ II.

TUẦN 1: CHỦ ĐỀ NHÁNH : MÙA HÈ CỦA BÉ (từ ngày: 6/6 đến 11/ 06/2016)

                      Thời gian

 

Hoạt động

                                             Nội dung

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

7h00 - 8h00

Đón trẻ

Ăn sáng

Cô đón trẻ và quản lý, cho trẻ chơi trong lớp học

7h30 - 8h00

Cho trẻ ăn sáng (nếu đăng ký)

8h00 - 8h15

Thể dục buổi sáng

Tập thể dục  : Tập theo động tác em yêu  thủ đô

8h15 - 8h55

Hoạt động học

LVPTTC (Thể dục giờ học) đội hình đội ngũ

LVPTTM(GDÂN)VĐ mùa hè đến

LVPTTM
(TẠO HÌNH)
vẽ tô màu theo chủ đề

.

kỹ năng sống

LVPTTM
Năng khiế vẽ

Bé Thích Học Chữ Số:
Trò chơi toán học

8h45 - 9h00

 

Uống sữa bột (Vinamilk) - chuẩn bị học tiếng anh

9h 00- 9h40

Học chương trình Tiếng Anh

LVPTNN : Luyện phát âm

LVPTNN
LQCC : ôn nhận biết chữ

LNPTNN (Văn học) Truyện : Sự Tích Hồ Gươm

 

 LVPTTC (Thể dục giờ học) đội hình đội ngũ

LPTNT
( làm quen với toán )
ôn số lượng 

LVPTNN : Luyện phát âm

9h 40- 10h10

Hoạt động ngoài trời

Quan sát lá cờ 
Tổ Quốc 
TC: Tự chọn

10h10- 10h40

Hoạt động góc

Kỹ năng sống

10h40- 11h40

 

Vệ sinh, ăn trưa

11h40 - 14h20

Ngủ trưa

14h20 - 14h40

 

Vệ sinhsau ngủ trưa, ăn bữa phụ

14h20 - 15H20

Học năng khiếu- chương trình chính

  Tiếng Anh Colours.
Lesson 2


Tiếng Anh - Songs: Wheel on the bus/ Good morning!/Hello! How are you?/
Fun action/ What is your name?/ Jump!/ What do you see?/ The Hokey Pokey Shake...... / Good bye song.

 

  Tiếng Anh - Little Friends/Unit 2: Family
Lesson 6

 

 

 

 

  Tiếng Anh - Songs: Wheel on the bus/ Good morning!/Hello! How are you?/
Fun action/ What is your name?/ Jump!/ What do you see?/ The Hokey Pokey Shake...... / Good bye song

 

   Tiếng Anh
Little Friends: I Know…: Review 1 

  Tiếng Anh - Songs: Wheel on the bus/ Good morning!/Hello! How are you?/
Fun action/ What is your name?/ Jump!/ What do you see?/ The Hokey Pokey shake...... / Good bye song

15h20 -16h00

 

Hoạt động tự chọn 

Học năng khiếu:
Võ (hoặc) Múa.


Hoạt động tự chọn Hoạt động tự chọn 

Hoạt động tự chọn Hoạt động tự chọn

Lao động tự phục vụ Xếp đồ chơi đúng theo yêu cầu của cô

Nêu gương cuối tuần

16h00 - 16h10

 

Uống sữa bột (Vinamilk)

16h10 - 16h30

 

Xem phim hoạt hình

16h30 - 17h30

 

 

Cho trẻ chơi và hoạt động theo ý thích - Vệ sinh - Ra về

 

 

LỊCH HỌC THÁNG 6/2016 - LỚP: SAO HÔM - TRƯỜNG MẦM NON SAO KHUÊ CƠ SỞ I

TUẦN 1: CHỦ ĐỀ NHÁNH:  MÙA HÈ CỦA BÉ : (từ ngày: 6/6 đến 11/ 06/2016)

                      Thời gian

 

Hoạt động

                                             Nội dung

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

7h00 - 8h00

Đón trẻ

Ăn sáng

Cô đón trẻ và quản lý, cho trẻ chơi trong lớp học

7h30 - 8h00

Cho trẻ ăn sáng (nếu đăng ký)

8h00 - 8h15

Thể dục buổi sáng

Tập thể dục: Tập động tác kết hợp với lời ca: Hòa Bình Cho Bé

8h15 - 8h55

Hoạt động học

 Tiếng Anh First and Friends 1/ Unit 7: My clothes. Lesson 4

Kỹ năng sống

   Tiếng Anh First and Friends 1/ Unit 7: My clothes. Lesson 5
Học năng khiếu
Vẽ

Tiếng Anh First and Friends 1/ Unit 6: My clothes. Lesson 6

Bé Thích Học Chữ Số:
Trò chơi toán học

8h45 - 9h00

 

Uống sữa bột (Vinamilk) - chuẩn bị học tiếng anh

9h 00- 9h40

Học chương trình Tiếng Anh

Năng khiếu âm nhạc 

Tiếng Anh Songs: Good morning/ Hello/ ABC/ Head, shoulders, knees and toes /The Hokey Pokey/What do you see?/ …………………..Goodbye/

LVPTTM
(TẠO HÌNH)
vẽ quần áo mùa hè

 

 Tiếng Anh Songs: Good morning/ Hello/ ABC/ Head, shoulders, knees and toes /The Hokey Pokey/What do you see?/ …………………..Goodbyekỹ năng sống

 TIẾNG ANHSongs: Good morning/ Hello/ ABC/ Head, shoulders, knees and toes /The Hokey Pokey/What do you see?/ …………………..Goodbye 

9h 40- 10h10

Hoạt động ngoài trời

Quan sát lá cờ 
Tổ Quốc 
TC: Tự chọn

10h10- 10h40

Hoạt động góc

Kỹ năng sống

10h40- 11h40

 

Vệ sinh, ăn trưa

11h40 - 14h20

Ngủ trưa

14h20 - 14h40

 

Vệ sinhsau ngủ trưa, ăn bữa phụ

14h20 - 15H20

Học năng khiếu- chương trình chính

Học năng khiếu 
Vẽ

kỹ năng sống

 

Học năng khiếu vẽ

 

 

 

 

Bổ trợ Tiếng Anh Lớp Sao Hôm 2

 

LVPTTM(GDÂN)
Dậy hát: Mùa Hè Đến
nghe: Lý chiều chiều T/c tự chọn

Học năng khiếu:

 Võ(hoặc) Múa.

15h20 -16h00

 

HĐC: HĐG rèn kỹ năng tô màu bổ trợ các bài trong chủ đề hiện tượng thiên nhiên LQchương trình MN 

 L VPTNN( học thơ hoạc kể chuyên hoặc đóng kịch 

Năng khiếu: Võ / Múa

LVPTTM(GDÂN)
VĐ mùa hè đến

Lao động tự phục vụ Xếp đồ chơi đúng theo yêu cầu của cô.

Nêu gương cuối tuần

16h00 - 16h10

 

Uống sữa bột (Vinamilk)

16h10 - 16h30

 

Xem phim hoạt hình

16h30 - 17h30

 

 

Cho trẻ chơi và hoạt động theo ý thích - Vệ sinh - Ra về

 

LỊCH HỌC THÁNG 5/2016 - LỚP: SAO HÔM - TRƯỜNG MẦM NON SAO KHUÊ CƠ SỞ II.

TUẦN 4: CHỦ ĐỀ NHÁNH : BÁC HỒ KÍNH YÊU CỦA CHÚNG CHÁU:(từ ngày: 24/05 đến 30/ 05/2016) 

                      Thời gian

 

Hoạt động

                                             Nội dung

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

7h00 - 8h00

Đón trẻ

Ăn sáng

Cô đón trẻ và quản lý, cho trẻ chơi trong lớp học

7h30 - 8h00

Cho trẻ ăn sáng (nếu đăng ký)

8h00 - 8h15

Thể dục buổi sáng

Tập thể dục  : Tập theo động tác em yêu  thủ đô

8h15 - 8h55

Hoạt động học

LVPTNT (MTXQ) - Trò chuyện về tình cảm yêu thương của Bác Hồ đối với các cháu thiếu nhi

LVPTTC (Thể dục giờ học) Bật xa, ném xa bằng 1 tay
T CVĐ: Chuyền bóng

LVPTTM 
(TẠO HÌNH) 
mở rộng đề tài theo chủ đề
.

kỹ năng sống

LVPTTM 
Năng khiế vẽ

Bé Thích Học Chữ Số: 
Trò chơi toán học

8h45 - 9h00

 

Uống sữa bột (Vinamilk) - chuẩn bị học tiếng anh

9h 00- 9h40

Học chương trình Tiếng Anh

LVPTNN : Luyện phát âm

LVPTNN
LQCC : r, v

LNPTNN (Văn học) Truyện : Sự Tích Hồ Gươm

 

 LVPTTM(GDÂN)
Dạy hát : Em yêu thủ đô
Nghe: Bác Hồ người cho em tất cả

 

LPTNT
( làm quen với toán )
phát hiện ra quy tắc sắp xếp và sắp xếp theo quy tắc

LVPTNN : Luyện phát âm

9h 40- 10h10

Hoạt động ngoài trời

Quan sát lá cờ 
Tổ Quốc 
TC: Tự chọn

10h10- 10h40

Hoạt động góc

Kỹ năng sống

10h40- 11h40

 

Vệ sinh, ăn trưa

11h40 - 14h20

Ngủ trưa

14h20 - 14h40

 

Vệ sinhsau ngủ trưa, ăn bữa phụ

14h20 - 15H20

Học năng khiếu- chương trình chính

 Tiếng Anh 
- Little Friends/Unit 2: Family
Lesson 5

Học năng khiếu:
Võ (hoặc) Múa.

 

 Tiếng Anh - Little Friends/Unit 2: Family
Lesson 6

 

 

 

 

 Tiếng Anh - Songs: Wheel on the bus/ Good morning!/Hello! How are you?/
Fun action/ What is your name?/ Jump!/ What do you see?/ The Hokey Pokey Shake...... / Good bye song

 

  Tiếng Anh 
Little Friends: I Know…: Review 1 

 Tiếng Anh - Songs: Wheel on the bus/ Good morning!/Hello! How are you?/
Fun action/ What is your name?/ Jump!/ What do you see?/ The Hokey Pokey shake...... / Good bye song

15h20 -16h00

 

HĐC: HĐG rèn kỹ năng tô màu bổ trợ các bài trong chủ đề hiện tượng thiên nhiên LQchương trình MN 

Tiếng Anh - Songs: Wheel on the bus/ Good morning!/Hello! How are you?/
Fun action/ What is your name?/ Jump!/ What do you see?/ The Hokey Pokey Shake...... / Good bye song.

HĐC: HĐG rèn kỹ năng tô màu bổ trợ các bài trong chủ đề hiện tượng thiên nhiên LQchương trình MN 

LVPTNN : Luyện phát âm

Kỹ năng sống.

Nêu gương cuối tuần

16h00 - 16h10

 

Uống sữa bột (Vinamilk)

16h10 - 16h30

 

Xem phim hoạt hình

16h30 - 17h30

 

 

Cho trẻ chơi và hoạt động theo ý thích - Vệ sinh - Ra về

 

 

LỊCH HỌC THÁNG 5/2016 - LỚP: SAO HÔM - TRƯỜNG MẦM NON SAO KHUÊ CƠ SỞ I

TUẦN 4: CHỦ ĐỀ NHÁNH : BÁC HỒ KÍNH YÊU CỦA CHÚNG CHÁU:(từ ngày: 24/05 đến 30/ 05/2016) 

                      Thời gian

 

Hoạt động

                                             Nội dung

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

7h00 - 8h00

Đón trẻ

Ăn sáng

Cô đón trẻ và quản lý, cho trẻ chơi trong lớp học

7h30 - 8h00

Cho trẻ ăn sáng (nếu đăng ký)

8h00 - 8h15

Thể dục buổi sáng

Tập thể dục  : Tập theo động tác (Cháu yêu cô chú công nhân )

8h15 - 8h55

Hoạt động học

  Tiếng Anh First and Friends 1/ Unit 6: My farm. Lesson 1

LVPTTC (Thể dục giờ học) Bật xa, ném xa bằng 1 tay
T CVĐ: Chuyền bóng

  Tiếng Anh Little Friends/Unit 3: School. Lesson 3 

.
.

LVPTNN
LQCC : r, v

Tiếng Anh First and Friends 1: Unit 5: My colours: Lesson 6First and Friends 1/ Unit 6: My farm. Lesson 3

Bé Thích Học Chữ Số: 
Trò chơi toán học

8h45 - 9h00

 

Uống sữa bột (Vinamilk) - chuẩn bị học tiếng anh

9h 00- 9h40

Học chương trình Tiếng Anh

LVPTNT (MTXQ) - Trò chuyện về đất nước Việt Nam yêu dấu

Tiếng Anh Songs: Good morning/ Hello/ ABC/ Head, shoulders, knees and toes /The Hokey Pokey/What do you see?/ …Goodbye//

LVPTTM 
(TẠO HÌNH) Dán dây xúc xích trang trí ảnh Bác Hồ

 

 Tiếng Anh 
Songs: Good morning/ Hello/ ABC/ Head, shoulders, knees and toes /The Hokey Pokey/What do you see?/ …Goodbye


kỹ năng sống

 TiẾNG ANHSongs: Good morning/ Hello/ ABC/ Head, shoulders, knees and toes /The Hokey Pokey/What do you see?/ …Goodbye/

9h 40- 10h10

Hoạt động ngoài trời

Quan sát lá cờ 
Tổ Quốc 
TC: Tự chọn

10h10- 10h40

Hoạt động góc

Kỹ năng sống

10h40- 11h40

 

Vệ sinh, ăn trưa

11h40 - 14h20

Ngủ trưa

14h20 - 14h40

 

Vệ sinhsau ngủ trưa, ăn bữa phụ

14h20 - 15H20

Học năng khiếu- chương trình chính

Học năng khiếu 
Vẽ

kỹ năng sống

 

Học năng khiếu vẽ

 

 

 

 

Bổ trợ Tiếng Anh Lớp Sao Hôm 2

 

LVPTTM(GDÂN)
Dậy hát: Mùa Hè Đến
nghe: Lý chiều chiều T/c tự chọn

Học năng khiếu:

 Võ(hoặc) Múa.

15h20 -16h00

 

HĐC: HĐG rèn kỹ năng tô màu bổ trợ các bài trong chủ đề hiện tượng thiên nhiên LQchương trình MN 

LNPTNN (Văn học) Truyện : Sự Tích Hồ Gươm

HĐC: HĐG rèn kỹ năng tô màu bổ trợ các bài trong chủ đề hiện tượng thiên nhiên LQchương trình MN 

LVPTNN : Luyện phát âm

Kỹ năng sống.

Nêu gương cuối tuần

16h00 - 16h10

 

Uống sữa bột (Vinamilk)

16h10 - 16h30

 

Xem phim hoạt hình

16h30 - 17h30

 

 

Cho trẻ chơi và hoạt động theo ý thích - Vệ sinh - Ra về

 


LỊCH HỌC THÁNG 5/2016 - LỚP: SAO HÔM - TRƯỜNG MẦM NON SAO KHUÊ CƠ SỞ II.

TUẦN 3: CHỦ ĐỀ NHÁNH : BÁC HỒ KÍNH YÊU CỦA CHÚNG CHÁU:(từ ngày: 16/05 đến 21/ 05/2016) 

                      Thời gian

 

Hoạt động

                                             Nội dung

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

7h00 - 8h00

Đón trẻ

Ăn sáng

Cô đón trẻ và quản lý, cho trẻ chơi trong lớp học

7h30 - 8h00

Cho trẻ ăn sáng (nếu đăng ký)

8h00 - 8h15

Thể dục buổi sáng

Tập thể dục  : Tập theo động tác em yêu  thủ đô

8h15 - 8h55

Hoạt động học

LVPTNT (MTXQ) - Trò chuyện về tình cảm yêu thương của Bác Hồ đối với các cháu thiếu nhi

LVPTTC (Thể dục giờ học) Bật xa, ném xa bằng 1 tay
T CVĐ: Chuyền bóng

LVPTTM 
(TẠO HÌNH) 
mở rộng đề tài theo chủ đề
.

kỹ năng sống

LVPTTM 
Năng khiế vẽ

Bé Thích Học Chữ Số: 
Trò chơi toán học

8h45 - 9h00

 

Uống sữa bột (Vinamilk) - chuẩn bị học tiếng anh

9h 00- 9h40

Học chương trình Tiếng Anh

LVPTNN : Luyện phát âm

LVPTNN
LQCC : r, v

LNPTNN (Văn học) Truyện : Sự Tích Hồ Gươm

 

 LVPTTM(GDÂN)
Dạy hát : Em yêu thủ đô
Nghe: Bác Hồ người cho em tất cả

 

LPTNT
( làm quen với toán )
phát hiện ra quy tắc sắp xếp và sắp xếp theo quy tắc

LVPTNN : Luyện phát âm

9h 40- 10h10

Hoạt động ngoài trời

Quan sát lá cờ 
Tổ Quốc 
TC: Tự chọn

10h10- 10h40

Hoạt động góc

Kỹ năng sống

10h40- 11h40

 

Vệ sinh, ăn trưa

11h40 - 14h20

Ngủ trưa

14h20 - 14h40

 

Vệ sinhsau ngủ trưa, ăn bữa phụ

14h20 - 15H20

Học năng khiếu- chương trình chính

 Tiếng Anh 
- Little Friends/Unit 2: Family
Lesson 5

Học năng khiếu:
Võ (hoặc) Múa.

 

 Tiếng Anh - Little Friends/Unit 2: Family
Lesson 6

 

 

 

 

 Tiếng Anh - Songs: Wheel on the bus/ Good morning!/Hello! How are you?/
Fun action/ What is your name?/ Jump!/ What do you see?/ The Hokey Pokey Shake...... / Good bye song

 

  Tiếng Anh 
Little Friends: I Know…: Review 1 

 Tiếng Anh - Songs: Wheel on the bus/ Good morning!/Hello! How are you?/
Fun action/ What is your name?/ Jump!/ What do you see?/ The Hokey Pokey shake...... / Good bye song

15h20 -16h00

 

HĐC: HĐG rèn kỹ năng tô màu bổ trợ các bài trong chủ đề hiện tượng thiên nhiên LQchương trình MN 

Tiếng Anh - Songs: Wheel on the bus/ Good morning!/Hello! How are you?/
Fun action/ What is your name?/ Jump!/ What do you see?/ The Hokey Pokey Shake...... / Good bye song.

HĐC: HĐG rèn kỹ năng tô màu bổ trợ các bài trong chủ đề hiện tượng thiên nhiên LQchương trình MN 

LVPTNN : Luyện phát âm

Kỹ năng sống.

Nêu gương cuối tuần

16h00 - 16h10

 

Uống sữa bột (Vinamilk)

16h10 - 16h30

 

Xem phim hoạt hình

16h30 - 17h30

 

 

Cho trẻ chơi và hoạt động theo ý thích - Vệ sinh - Ra về

 

 

LỊCH HỌC THÁNG 5/2016 - LỚP: SAO HÔM - TRƯỜNG MẦM NON SAO KHUÊ CƠ SỞ I

TUẦN 3: CHỦ ĐỀ NHÁNH : BÁC HỒ KÍNH YÊU CỦA CHÚNG CHÁU:(từ ngày: 16/05 đến 21/ 05/2016) 

                      Thời gian

 

Hoạt động

                                             Nội dung

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

7h00 - 8h00

Đón trẻ

Ăn sáng

Cô đón trẻ và quản lý, cho trẻ chơi trong lớp học

7h30 - 8h00

Cho trẻ ăn sáng (nếu đăng ký)

8h00 - 8h15

Thể dục buổi sáng

Tập thể dục  : Tập theo động tác (Cháu yêu cô chú công nhân )

8h15 - 8h55

Hoạt động học

  Tiếng Anh First and Friends 1/ Unit 6: My farm. Lesson 1

LVPTTC (Thể dục giờ học) Bật xa, ném xa bằng 1 tay
T CVĐ: Chuyền bóng

  Tiếng Anh Little Friends/Unit 3: School. Lesson 3

.

.

LVPTNN
LQCC : r, v

Tiếng Anh First and Friends 1: Unit 5: My colours: Lesson 6First and Friends 1/ Unit 6: My farm. Lesson 3

Bé Thích Học Chữ Số:
Trò chơi toán học

8h45 - 9h00

 

Uống sữa bột (Vinamilk) - chuẩn bị học tiếng anh

9h 00- 9h40

Học chương trình Tiếng Anh

LVPTNT (MTXQ) - Trò chuyện về đất nước Việt Nam yêu dấu

Tiếng Anh Songs: Good morning/ Hello/ ABC/ Head, shoulders, knees and toes /The Hokey Pokey/What do you see?/ …Goodbye//

LVPTTM
(TẠO HÌNH) Dán dây xúc xích trang trí ảnh Bác Hồ

 

 Tiếng Anh
Songs: Good morning/ Hello/ ABC/ Head, shoulders, knees and toes /The Hokey Pokey/What do you see?/ …Goodbye


kỹ năng sống

 TiẾNG ANHSongs: Good morning/ Hello/ ABC/ Head, shoulders, knees and toes /The Hokey Pokey/What do you see?/ …Goodbye/

9h 40- 10h10

Hoạt động ngoài trời

Quan sát lá cờ 
Tổ Quốc 
TC: Tự chọn

10h10- 10h40

Hoạt động góc

Kỹ năng sống

10h40- 11h40

 

Vệ sinh, ăn trưa

11h40 - 14h20

Ngủ trưa

14h20 - 14h40

 

Vệ sinhsau ngủ trưa, ăn bữa phụ

14h20 - 15H20

Học năng khiếu- chương trình chính

Học năng khiếu 
Vẽ

kỹ năng sống

 

Học năng khiếu vẽ

 

 

 

 

Bổ trợ Tiếng Anh Lớp Sao Hôm 2

 

LVPTTM(GDÂN)
Dậy hát: Mùa Hè Đến
nghe: Lý chiều chiều T/c tự chọn

Học năng khiếu:

 Võ(hoặc) Múa.

15h20 -16h00

 

HĐC: HĐG rèn kỹ năng tô màu bổ trợ các bài trong chủ đề hiện tượng thiên nhiên LQchương trình MN 

LNPTNN (Văn học) Truyện : Sự Tích Hồ Gươm

HĐC: HĐG rèn kỹ năng tô màu bổ trợ các bài trong chủ đề hiện tượng thiên nhiên LQchương trình MN 

LVPTNN : Luyện phát âm

Kỹ năng sống.

Nêu gương cuối tuần

16h00 - 16h10

 

Uống sữa bột (Vinamilk)

16h10 - 16h30

 

Xem phim hoạt hình

16h30 - 17h30

 

 

Cho trẻ chơi và hoạt động theo ý thích - Vệ sinh - Ra về

 

LỊCH HỌC THÁNG 5/2016 - LỚP: SAO HÔM - TRƯỜNG MẦM NON SAO KHUÊ CƠ SỞ II.

TUẦN 2: CHỦ ĐỀ NHÁNH : ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM THÂN YÊU:(từ ngày: 09/05 đến 14/ 05/2016) 

                      Thời gian

 

Hoạt động

                                             Nội dung

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

7h00 - 8h00

Đón trẻ

Ăn sáng

Cô đón trẻ và quản lý, cho trẻ chơi trong lớp học

7h30 - 8h00

Cho trẻ ăn sáng (nếu đăng ký)

8h00 - 8h15

Thể dục buổi sáng

Tập thể dục  : Tập theo động tác (Cháu yêu cô chú công nhân )

8h15 - 8h55

Hoạt động học

LVPTNT (MTXQ) - Trò chuyện về đất nước Việt Nam yêu dấu

LVPTTC (Thể dục giờ học) Bật xa, ném xa bằng 1 tay
T CVĐ: Chuyền bóng

LVPTTM 
(TẠO HÌNH) 
mở rộng đề tài theo chủ đề
.

kỹ năng sống

LVPTTM 
Năng khiế vẽ

Bé Thích Học Chữ Số: 
Trò chơi toán học

8h45 - 9h00

 

Uống sữa bột (Vinamilk) - chuẩn bị học tiếng anh

9h 00- 9h40

Học chương trình Tiếng Anh

LVPTNN : Luyện phát âm

LVPTNN
LQCC : r, v

LNPTNN (Văn học) Truyện : Sự Tích Hồ Gươm

 

 LVPTTM(GDÂN)
Dạy hát : Em yêu thủ đô
Nghe: Bác Hồ người cho em tất cả

 

LPTNT
( làm quen với toán )
phát hiện ra quy tắc sắp xếp và sắp xếp theo quy tắc

LVPTNN : Luyện phát âm

9h 40- 10h10

Hoạt động ngoài trời

Quan sát lá cờ 
Tổ Quốc 
TC: Tự chọn

10h10- 10h40

Hoạt động góc

Kỹ năng sống

10h40- 11h40

 

Vệ sinh, ăn trưa

11h40 - 14h20

Ngủ trưa

14h20 - 14h40

 

Vệ sinhsau ngủ trưa, ăn bữa phụ

14h20 - 15H20

Học năng khiếu- chương trình chính

 Tiếng Anh 
- Little Friends/Unit 2: Family
Lesson 5

Học năng khiếu:
Võ (hoặc) Múa.

 

 Tiếng Anh - Little Friends/Unit 2: Family
Lesson 6

 

 

 

 

 Tiếng Anh - Songs: Wheel on the bus/ Good morning!/Hello! How are you?/
Fun action/ What is your name?/ Jump!/ What do you see?/ The Hokey Pokey Shake...... / Good bye song

 

  Tiếng Anh 
Little Friends: I Know…: Review 1 

 Tiếng Anh - Songs: Wheel on the bus/ Good morning!/Hello! How are you?/
Fun action/ What is your name?/ Jump!/ What do you see?/ The Hokey Pokey shake...... / Good bye song

15h20 -16h00

 

HĐC: HĐG rèn kỹ năng tô màu bổ trợ các bài trong chủ đề hiện tượng thiên nhiên LQchương trình MN 

Tiếng Anh - Songs: Wheel on the bus/ Good morning!/Hello! How are you?/
Fun action/ What is your name?/ Jump!/ What do you see?/ The Hokey Pokey Shake...... / Good bye song.

HĐC: HĐG rèn kỹ năng tô màu bổ trợ các bài trong chủ đề hiện tượng thiên nhiên LQchương trình MN 

LVPTNN : Luyện phát âm

Kỹ năng sống.

Nêu gương cuối tuần

16h00 - 16h10

 

Uống sữa bột (Vinamilk)

16h10 - 16h30

 

Xem phim hoạt hình

16h30 - 17h30

 

 

Cho trẻ chơi và hoạt động theo ý thích - Vệ sinh - Ra về

 


LỊCH HỌC THÁNG 5/2016 - LỚP: SAO HÔM - TRƯỜNG MẦM NON SAO KHUÊ CƠ SỞ I

TUẦN 2: CHỦ ĐỀ NHÁNH : ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM THÂN YÊU:(từ ngày: 09/05 đến 14/ 05/2016) 

                      Thời gian

 

Hoạt động

                                             Nội dung

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

7h00 - 8h00

Đón trẻ

Ăn sáng

Cô đón trẻ và quản lý, cho trẻ chơi trong lớp học

7h30 - 8h00

Cho trẻ ăn sáng (nếu đăng ký)

8h00 - 8h15

Thể dục buổi sáng

Tập thể dục  : Tập theo động tác (Cháu yêu cô chú công nhân )

8h15 - 8h55

Hoạt động học

 Tiếng Anh First and Friends 1/ Unit 5: My colours: Lesson 4.

LVPTTC (Thể dục giờ học) Bật xa, ném xa bằng 1 tay
T CVĐ: Chuyền bóng

 Tiếng Anh First and Friends 1/ Unit 5: My colours: Lesson 5.

.

LVPTNN
LQCC : r, v

Tiếng Anh First and Friends 1: Unit 5: My colours: Lesson 6

Bé Thích Học Chữ Số:
Trò chơi toán học

8h45 - 9h00

 

Uống sữa bột (Vinamilk) - chuẩn bị học tiếng anh

9h 00- 9h40

Học chương trình Tiếng Anh

LVPTNT (MTXQ) - Trò chuyện về đất nước Việt Nam yêu dấu

Tiếng Anh Songs: Good morning/ Hello/ ABC/ Head, shoulders, knees and toes /The Hokey Pokey/What do you see?/ …Goodbye//

LVPTTM
(TẠO HÌNH)
mở rộng đề tài theo chủ đề

 

 Tiếng Anh
Songs: Good morning/ Hello/ ABC/ Head, shoulders, knees and toes /The Hokey Pokey/What do you see?/ …Goodbye/

 

kỹ năng sống

 TIẾNG ANH Songs: Good morning/ Hello/ ABC/ Head, shoulders, knees and toes /The Hokey Pokey/What do you see?/ …Goodbye

9h 40- 10h10

Hoạt động ngoài trời

Quan sát lá cờ 
Tổ Quốc 
TC: Tự chọn

10h10- 10h40

Hoạt động góc

Kỹ năng sống

10h40- 11h40

 

Vệ sinh, ăn trưa

11h40 - 14h20

Ngủ trưa

14h20 - 14h40

 

Vệ sinhsau ngủ trưa, ăn bữa phụ

14h20 - 15H20

Học năng khiếu- chương trình chính

Học năng khiếu
Vẽ

kỹ năng sống

 

Học năng khiếu vẽ

 

 

 

 

Bổ trợ Tiếng Anh Lớp Sao Hôm 2

 

LVPTTM(GDÂN)
Dậy hát: Mùa Hè Đến
nghe: Lý chiều chiều T/c tự chọn

Học năng khiếu:

 Võ(hoặc) Múa.

15h20 -16h00

 

HĐC: HĐG rèn kỹ năng tô màu bổ trợ các bài trong chủ đề hiện tượng thiên nhiên LQchương trình MN 

LNPTNN (Văn học) Truyện : Sự Tích Hồ Gươm

HĐC: HĐG rèn kỹ năng tô màu bổ trợ các bài trong chủ đề hiện tượng thiên nhiên LQchương trình MN 

LVPTNN : Luyện phát âm

Kỹ năng sống.

Nêu gương cuối tuần

16h00 - 16h10

 

Uống sữa bột (Vinamilk)

16h10 - 16h30

 

Xem phim hoạt hình

16h30 - 17h30

 

 

Cho trẻ chơi và hoạt động theo ý thích - Vệ sinh - Ra về

 

LỊCH HỌC THÁNG 5/2016 - LỚP: SAO HÔM

TUẦN 1:CHỦ ĐỀ NHÁNH: CHỦ ĐỀ QUÊ HƯƠNG ĐẤT NƯỚC BÁC HỒ: (Từ ngày: 02/05 đến 07/05/2016)

                      Thời gian

 

Hoạt động

                                             Nội dung

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

7h00 - 8h00

Đón trẻ

Ăn sáng

Cô đón trẻ và quản lý, cho trẻ chơi trong lớp học

7h30 - 8h00

Cho trẻ ăn sáng (nếu đăng ký)

8h00 - 8h15

Thể dục buổi sáng

Tập thể dục  : Tập theo động tác (Cháu yêu cô chú công nhân )

8h15 - 8h55

Hoạt động học

Tiếng Anh
First and Friends 1: Unit 4: My things: Lesson 6

LVPTTC (Thể dục giờ học) Bật Tách Khép
tcvđ : Bắt chước tạo dáng

Tiếng Anh
First and Friends 1/ Unit 5: My colours: Lesson 1.

LVPTNN
LQCC : s,x

Tiếng Anh
First and Friends 1: Unit 5: My colours: Lesson 2

Bé Thích Học Chữ Số: 
Trò chơi chữ số đã học

8h45 - 9h00

 

Uống sữa bột (Vinamilk) - chuẩn bị học tiếng anh

9h 00- 9h40

Học chương trình Tiếng Anh

LVPTNT (MTXQ) - Trò chuyện với trẻ về Quê hương yêu quý của bé

Tiếng Anh
Songs: Good morning/ Hello/ ABC/ Head, shoulders, knees and toes /The Hokey Pokey/What do you see?/...Goodbye/

LVPTTM
(TẠO HÌNH)
Trang trí dây hoa bằng dấu vân tay

 

Tiếng Anh
Songs: Good morning/ Hello/ ABC/ Head, shoulders, knees and toes /The Hokey Pokey/What do you see?/...Goodbye/

 

kỹ năng sống

 Tiếng Anh Songs: Good morning/ Hello/ ABC/ Head, shoulders, knees and toes /The Hokey Pokey/What do you see?/...Goodbye/

9h 40- 10h10

Hoạt động ngoài trời

Quan sát lá cờ
Tổ Quốc
TC: Tự chọn

10h10- 10h40

Hoạt động góc

Kỹ năng sống

10h40- 11h40

 

Vệ sinh, ăn trưa

11h40 - 14h20

Ngủ trưa

14h20 - 14h40

 

Vệ sinhsau ngủ trưa, ăn bữa phụ

14h20 - 15H20

Học năng khiếu- chương trình chính

Học năng khiếu:
Võ(hoặc) Múa.

LVPTTC (Thể dục giờ hoc) - Bật, nhảy qua dãnh nước - T/c tự chọn 

 

Học năng khiếu vẽ

 

 

 

 

Bổ trợ Tiếng Anh Lớp Sao Hôm 2

 

LVPTTM(GDÂN)
Dậy hát: Mùa Hè Đến
nghe: Lý chiều chiều T/c tự chọn

Học năng khiếu:

 Võ(hoặc) Múa.

15h20 -16h00

 

LNPTNN (Văn học)  Thơ: “Mưa

Kỹ năng sống

Học năng khiếu:

 Võ(hoặc) Múa

Lao động tự phục vụ Xếp đồ chơi đúng theo yêu cầu của cô

Kỹ năng sống.

Nêu gương cuối tuần

16h00 - 16h10

 

Uống sữa bột (Vinamilk)

16h10 - 16h30

 

Xem phim hoạt hình

16h30 - 17h30

 

 

Cho trẻ chơi và hoạt động theo ý thích - Vệ sinh - Ra về

 

LỊCH HỌC THÁNG 4/2016 - LỚP: SAO HÔM

TUẦN 4:CHỦ ĐỀ NHÁNH: BÉ KHÁM PHÁ CÁC MÙA: (Từ ngày: 23/04 đến 30/04/2016)

                      Thời gian

 

Hoạt động

                                             Nội dung

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

7h00 - 8h00

Đón trẻ

Ăn sáng

Cô đón trẻ và quản lý, cho trẻ chơi trong lớp học

7h30 - 8h00

Cho trẻ ăn sáng (nếu đăng ký)

8h00 - 8h15

Thể dục buổi sáng

Tập thể dục  : Tập theo động tác (Cháu yêu cô chú công nhân )

8h15 - 8h55

Hoạt động học

Tiếng Anh 
Kindergarten Aged

Kỹ năng sống

Tiếng Anh 
Kindergarten Aged

LVPTTC (Thể dục giờ học) Tung bóng lên cao và bắt bóng
T/c tự chọn

Tiếng Anh 
Kindergarten Aged

Bé Thích Học Chữ Số: 
Trò chơi chữ số đã học

8h45 - 9h00

 

Uống sữa bột (Vinamilk) - chuẩn bị học tiếng anh

9h 00- 9h40

Học chương trình Tiếng Anh

LVPTNT  (THMTXQ) - Trò chuyện với trẻ về các mùa trong năm 

Tiếng Anh Songs: Hello/ ABC/  Head, shoulders, knees and toes /Good morning/ ……Goodbye/

LVPTTM (TẠO HÌNH) : Vẽ mây mưa

 Tiếng Anh Songs: Hello/ / ABC/ Head, shoulders, knees and toes/ Good morning/ … Goodbye. 

LPTNT ( làm quen với toán )

 Tiếng Anh Songs: Hello/ ABC/  Head, shoulders, knees and toes/ Good morning/ …Goodbye/

9h 40- 10h10

Hoạt động ngoài trời

Quan sát đồ chơi ngoài trời 

10h10- 10h40

Hoạt động góc

Kỹ năng sống

10h40- 11h40

 

Vệ sinh, ăn trưa

11h40 - 14h20

Ngủ trưa

14h20 - 14h40

 

Vệ sinhsau ngủ trưa, ăn bữa phụ

14h20 - 15H20

Học năng khiếu- chương trình chính

Học năng khiếu:
Võ(hoặc) Múa.

LVPTTC (Thể dục giờ hoc) - Bật, nhảy qua dãnh nước - T/c tự chọn 

 

Học năng khiếu vẽ

 

 

 

 

Bổ trợ Tiếng Anh Lớp Sao Hôm 2

 

LVPTTM(GDÂN)
Dậy hát: Mùa Hè Đến
nghe: Lý chiều chiều T/c tự chọn

Học năng khiếu:

 Võ(hoặc) Múa.

15h20 -16h00

 

LNPTNN (Văn học)  Thơ: “Mưa

Kỹ năng sống

Học năng khiếu:

 Võ(hoặc) Múa

Lao động tự phục vụ Xếp đồ chơi đúng theo yêu cầu của cô

Kỹ năng sống.

Nêu gương cuối tuần

16h00 - 16h10

 

Uống sữa bột (Vinamilk)

16h10 - 16h30

 

Xem phim hoạt hình

16h30 - 17h30

 

 

Cho trẻ chơi và hoạt động theo ý thích - Vệ sinh - Ra về

 

LỊCH HỌC THÁNG 4/2016 - LỚP: SAO HÔM

TUẦN 3 :CHỦ ĐỀ NHÁNH: BÉ KHÁM PHÁ CÁC MÙA TRONG NĂM  : (Từ ngày: 17/04 đến 19/04/2016)

                      Thời gian

 

Hoạt động

                                             Nội dung

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

7h00 - 8h00

Đón trẻ

Ăn sáng

Cô đón trẻ và quản lý, cho trẻ chơi trong lớp học

7h30 - 8h00

Cho trẻ ăn sáng (nếu đăng ký)

8h00 - 8h15

Thể dục buổi sáng

Tập thể dục  : Tập theo động tác (Cháu yêu cô chú công nhân )

8h15 - 8h55

Hoạt động học

Tiếng Anh 
Kindergarten Aged

Kỹ năng sống

Tiếng Anh 
Kindergarten Aged

LVPTTC (Thể dục giờ học) Tung bóng lên cao và bắt bóng
T/c tự chọn

Tiếng Anh 
Kindergarten Aged

Bé Thích Học Chữ Số: 
Trò chơi chữ số đã học

8h45 - 9h00

 

Uống sữa bột (Vinamilk) - chuẩn bị học tiếng anh

9h 00- 9h40

Học chương trình Tiếng Anh

LVPTNT  (THMTXQ) - Trò chuyện với trẻ về các mùa trong năm 

Tiếng Anh Songs: Hello/ ABC/  Head, shoulders, knees and toes /Good morning/ ……Goodbye/

LVPTTM (TẠO HÌNH) : Vẽ mây mưa

 Tiếng Anh Songs: Hello/ / ABC/ Head, shoulders, knees and toes/ Good morning/ … Goodbye. 

LPTNT ( làm quen với toán )

 Tiếng Anh Songs: Hello/ ABC/  Head, shoulders, knees and toes/ Good morning/ …Goodbye/

9h 40- 10h10

Hoạt động ngoài trời

Quan sát đồ chơi ngoài trời 

10h10- 10h40

Hoạt động góc

Kỹ năng sống

10h40- 11h40

 

Vệ sinh, ăn trưa

11h40 - 14h20

Ngủ trưa

14h20 - 14h40

 

Vệ sinhsau ngủ trưa, ăn bữa phụ

14h20 - 15H20

Học năng khiếu- chương trình chính

Học năng khiếu:
Võ(hoặc) Múa.

LVPTTC (Thể dục giờ hoc) - Bật, nhảy qua dãnh nước - T/c tự chọn 

 

Học năng khiếu vẽ

 

 

 

 

Bổ trợ Tiếng Anh Lớp Sao Hôm 2

 

LVPTTM(GDÂN)
Dậy hát: Mùa Hè Đến
nghe: Lý chiều chiều T/c tự chọn

Học năng khiếu:

 Võ(hoặc) Múa.

15h20 -16h00

 

LNPTNN (Văn học)  Thơ: “Mưa

Kỹ năng sống

Học năng khiếu:

 Võ(hoặc) Múa

Lao động tự phục vụ Xếp đồ chơi đúng theo yêu cầu của cô

Kỹ năng sống.

Nêu gương cuối tuần

16h00 - 16h10

 

Uống sữa bột (Vinamilk)

16h10 - 16h30

 

Xem phim hoạt hình

16h30 - 17h30

 

 

Cho trẻ chơi và hoạt động theo ý thích - Vệ sinh - Ra về

 

LỊCH HỌC THÁNG 4/2016 - LỚP: SAO HÔM

TUẦN 2 :CHỦ ĐỀ NHÁNH: BÉ KHÁM PHÁ CÁC MÙA TRONG NĂM  : (Từ ngày: 11/04 đến 16/04/2016)

                      Thời gian

 

Hoạt động

                                             Nội dung

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

7h00 - 8h00

Đón trẻ

Ăn sáng

Cô đón trẻ và quản lý, cho trẻ chơi trong lớp học

7h30 - 8h00

Cho trẻ ăn sáng (nếu đăng ký)

8h00 - 8h15

Thể dục buổi sáng

Tập thể dục  : Tập theo động tác (Cháu yêu cô chú công nhân )

8h15 - 8h55

Hoạt động học

Tiếng Anh 
Kindergarten Aged

Kỹ năng sống

Tiếng Anh 
Kindergarten Aged

LVPTTC (Thể dục giờ học) Tung bóng lên cao và bắt bóng
T/c tự chọn

Tiếng Anh 
Kindergarten Aged

Bé Thích Học Chữ Số: 
Trò chơi chữ số đã học

8h45 - 9h00

 

Uống sữa bột (Vinamilk) - chuẩn bị học tiếng anh

9h 00- 9h40

Học chương trình Tiếng Anh

LVPTNT  (THMTXQ) - Trò chuyện với trẻ về các mùa trong năm 

Tiếng Anh Songs: Hello/ ABC/  Head, shoulders, knees and toes /Good morning/ ……Goodbye/

LVPTTM (TẠO HÌNH) : Vẽ mây mưa

 Tiếng Anh Songs: Hello/ / ABC/ Head, shoulders, knees and toes/ Good morning/ … Goodbye. 

LPTNT ( làm quen với toán )

 Tiếng Anh Songs: Hello/ ABC/  Head, shoulders, knees and toes/ Good morning/ …Goodbye/

9h 40- 10h10

Hoạt động ngoài trời

Quan sát đồ chơi ngoài trời 

10h10- 10h40

Hoạt động góc

Kỹ năng sống

10h40- 11h40

 

Vệ sinh, ăn trưa

11h40 - 14h20

Ngủ trưa

14h20 - 14h40

 

Vệ sinhsau ngủ trưa, ăn bữa phụ

14h20 - 15H20

Học năng khiếu- chương trình chính

Học năng khiếu:
Võ(hoặc) Múa.

LVPTTC (Thể dục giờ hoc) - Bật, nhảy qua dãnh nước - T/c tự chọn 

 

Học năng khiếu vẽ

 

 

 

 

Bổ trợ Tiếng Anh Lớp Sao Hôm 2

 

LVPTTM(GDÂN)
Dậy hát: Mùa Hè Đến
nghe: Lý chiều chiều T/c tự chọn

Học năng khiếu:

 Võ(hoặc) Múa.

15h20 -16h00

 

LNPTNN (Văn học)  Thơ: “Mưa

Kỹ năng sống

Học năng khiếu:

 Võ(hoặc) Múa

Lao động tự phục vụ Xếp đồ chơi đúng theo yêu cầu của cô

Kỹ năng sống.

Nêu gương cuối tuần

16h00 - 16h10

 

Uống sữa bột (Vinamilk)

16h10 - 16h30

 

Xem phim hoạt hình

16h30 - 17h30

 

 

Cho trẻ chơi và hoạt động theo ý thích - Vệ sinh - Ra về

 

LỊCH HỌC THÁNG 4/2016 - LỚP: SAO HÔM

TUẦN 1 :CHỦ ĐỀ NHÁNH: CHỦ ĐỀ NƯỚC : (Từ ngày: 04/04 đến 09/04/2016)

                      Thời gian

 

Hoạt động

                                             Nội dung

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

7h00 - 8h00

Đón trẻ

Ăn sáng

Cô đón trẻ và quản lý, cho trẻ chơi trong lớp học

7h30 - 8h00

Cho trẻ ăn sáng (nếu đăng ký)

8h00 - 8h15

Thể dục buổi sáng

Tập thể dục  : Tập theo động tác (Cháu yêu cô chú công nhân )

8h15 - 8h55

Hoạt động học

Tiếng Anh 
Kindergarten Aged

Kỹ năng sống

Tiếng Anh 
Kindergarten Aged

LVPTNN

  LQCC : ôn chữ q,p trong chủ đề giao thông

Tiếng Anh 
Kindergarten Aged

LVPTNN : Luyện phát âm

8h45 - 9h00

 

Uống sữa bột (Vinamilk) - chuẩn bị học tiếng anh

9h 00- 9h40

Học chương trình Tiếng Anh

LVPTNT  (THMTXQ) - Trò chuyện với trẻ về các nguồn nước trong thiên nhiên và đời sống hàng ngày

 Tiếng Anh Songs: Hello/ ABC/  Head, shoulders, knees and toes /Good morning/ ……Goodbye/

LVPTTM (TẠO HÌNH) : vẽ thêm1 hoặc 2 chi tiết (bài máy bay)

 Tiếng Anh Songs: Hello/ / ABC/ Head, shoulders, knees and toes/ Good morning/ … Goodbye. 

LPTNT ( làm quen với toán ) số 8

 Tiếng Anh Songs: Hello/ ABC/  Head, shoulders, knees and toes/ Good morning/ …Goodbye/

9h 40- 10h10

Hoạt động ngoài trời

Quan sát đồ chơi ngoài trời 

10h10- 10h40

Hoạt động góc

Kỹ năng sống

10h40- 11h40

 

Vệ sinh, ăn trưa

11h40 - 14h20

Ngủ trưa

14h20 - 14h40

 

Vệ sinhsau ngủ trưa, ăn bữa phụ

14h20 - 15H20

Học năng khiếu- chương trình chính

Học năng khiếu:
Võ(hoặc) Múa.

LVPTTC (Thể dục giờ hoc) - Bật, nhảy qua dãnh nước - T/c tự chọn 

 

Học năng khiếu vẽ

 

 

 

 

Bổ trợ Tiếng Anh Lớp Sao Hôm 2

 

LVPTTM (GDÂN)

Ca hát đường em đi nghe hát anh phi công ơi - T/C tự chọn

Học năng khiếu:

 Võ(hoặc) Múa.

15h20 -16h00

 

LNPTNN (Văn học)  Thơ: “Mưa

Kỹ năng sống

Học năng khiếu:

 Võ(hoặc) Múa

Lao động tự phục vụ Xếp đồ chơi đúng theo yêu cầu của cô

Kỹ năng sống.

Nêu gương cuối tuần

16h00 - 16h10

 

Uống sữa bột (Vinamilk)

16h10 - 16h30

 

Xem phim hoạt hình

16h30 - 17h30

 

 

Cho trẻ chơi và hoạt động theo ý thích - Vệ sinh - Ra về

LỊCH HỌC THÁNG 3/2016 - LỚP: SAO HÔM

TUẦN 5 :CHỦ ĐỀ NHÁNH: MỘT SỐ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG : (Từ ngày: 28/03 đến 02/04/2016)

                      Thời gian

 

Hoạt động

                                             Nội dung

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

7h00 - 8h00

Đón trẻ

Ăn sáng

Cô đón trẻ và quản lý, cho trẻ chơi trong lớp học

7h30 - 8h00

Cho trẻ ăn sáng (nếu đăng ký)

8h00 - 8h15

Thể dục buổi sáng

Tập thể dục  : Tập theo động tác (Cháu yêu cô chú công nhân )

8h15 - 8h55

Hoạt động học

LVPTNT  (THMTXQ) -Trò chuyện với trẻ về một số phương tiện giao thông đường hàng không

Kỹ năng sống

LVPTTM (TẠO HÌNH): Vẽ thêm 1 hoặc 2 chi tiết ( Bài máy bay) 

LVPTNN

  LQCC : ôn các chữ trong chủ đề giao thông 

LPTNT (làm quen với toán) số 7

LVPTNN : Luyện phát âm

8h45 - 9h00

 

Uống sữa bột (Vinamilk) - chuẩn bị học tiếng anh

9h 00- 9h40

Học chương trình Tiếng Anh

Tiếng Anh Songs: Good morning / Hello/ Abc/ head, shoulders, knees and toes/ goodbye/happy

Tiếng Anh Kindergarten agedFist and 4 Fist and friends 1/ Unit2: My classroom/ Lesson 1

Tiếng Anh

Topic

Unit3: My toys

Lesson 2

 

Tiếng Anh:


Tiếng anh: Songs:

Wheel on the bus/ Hello!

How are you?/ ABC/ Count 1 - 10/ Head, shoulders, Knees and toes

Tiếng Anh

Topic

Unit3: My toys

Lesson 3

Tiếng Anh Song: Hello/ What do you see/ head, shoulders, Knees and toes/ good morning........./

Goodbye

9h 40- 10h10

Hoạt động ngoài trời

Quan sát đồ chơi ngoài trời 

10h10- 10h40

Hoạt động góc

Kỹ năng sống

10h40- 11h40

 

Vệ sinh, ăn trưa

11h40 - 14h20

Ngủ trưa

14h20 - 14h40

 

Vệ sinhsau ngủ trưa, ăn bữa phụ

14h20 - 15H20

Học năng khiếu- chương trình chính

LNPTNN ( Văn học)

Truyện kiến con đi xa mô tô

LVPTTC( Thế dục giờ học) - Bật tách chụm chạy nhanh 10m

 

Học năng khiếu vẽ

 

 

 

 

Bổ trợ Tiếng Anh Lớp Sao Hôm 2

 

LVPTTM (GDÂN)

Ca hát đường em đi nghe hát anh phi công ơi - T/C tự chọn

Học năng khiếu:

 Võ(hoặc) Múa.

15h20 -16h00

 

LNPTNN : Luyện Phát âm

Kỹ năng sống

Học năng khiếu:

 Võ(hoặc) Múa

Lao động tự phục vụ Xếp đồ chơi đúng theo yêu cầu của cô

Kỹ năng sống.

Nêu gương cuối tuần

16h00 - 16h10

 

Uống sữa bột (Vinamilk)

16h10 - 16h30

 

Xem phim hoạt hình

16h30 - 17h30

 

 

Cho trẻ chơi và hoạt động theo ý thích - Vệ sinh - Ra về

LỊCH HỌC THÁNG 3/2016 - LỚP: SAO HÔM

TUẦN 4 :CHỦ ĐỀ NHÁNH: MỘT SỐ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY - ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG : (Từ ngày: 21/03 đến 26/03/2016)

                      Thời gian

 

Hoạt động

                                             Nội dung

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

7h00 - 8h00

Đón trẻ

Ăn sáng

Cô đón trẻ và quản lý, cho trẻ chơi trong lớp học

7h30 - 8h00

Cho trẻ ăn sáng (nếu đăng ký)

8h00 - 8h15

Thể dục buổi sáng

Tập thể dục  : Tập theo động tác (Cháu yêu cô chú công nhân )

8h15 - 8h55

Hoạt động học

LVPTNT  (THMTXQ) -Trò chuyện với trẻ về một số phương tiện giao thông đường thủy

Kỹ năng sống

LVPTTM (TẠO HÌNH): Vẽ thêm 1 hoặc 2 chi tiết ( Bài máy bay) 

LVPTNN

  LQCC : ôn các chữ trong chủ đề giao thông 

Tiếng Anh

Kindergarten aged

3 Fist and friends 1/ Unit 1: Me / Lesson 4

LVPTNN : Luyện phát âm

8h45 - 9h00

 

Uống sữa bột (Vinamilk) - chuẩn bị học tiếng anh

9h 00- 9h40

Học chương trình Tiếng Anh

Tiếng Anh Song: Hello / Abc/ Head, shoulders, knees and toes/ goodbye/happy new year

 

Tiếng Anh Kindergarten agedFist and 4 Fist friends 1 /Unit 2: My/classroom / Leson 1

Học năng khiếu vẽ

Tiếng Anh Song: Hello / Abc/ Head, shoulders, knees and toes/ goodbye/happy new year

LPTNT ( Làm quen với toán)  Nhận biết hình tròn, hình vuông, hình tam giác

Tiếng Anh Song: Hello / Abc/ Head, shoulders, knees and toes/ goodbye/happy new year

9h 40- 10h10

Hoạt động ngoài trời

Quan sát đồ chơi ngoài trời 

10h10- 10h40

Hoạt động góc

Kỹ năng sống

10h40- 11h40

 

Vệ sinh, ăn trưa

11h40 - 14h20

Ngủ trưa

14h20 - 14h40

 

Vệ sinhsau ngủ trưa, ăn bữa phụ

14h20 - 15H20

Học năng khiếu- chương trình chính

LNPTNN ( Văn học)

Thơ giúp bà

LVPTtc( Thế dục giờ học) - Trườn sấp trèo qua ghế thể dục

 

Tiếng Anh Songs: Good morning/ Hello / Abc/ Head, shoulders, knees and toes/ goodbye/happy new year

 

 

 

 

HĐC:  HĐG rèn kỹ  năng  - Tô màu các bài bổ trợ - Tô màu các bài bổ trợ - LQ chương trình MN theo độ tuổi

 

LVPTTM (GDÂN)

Ca hát đường em đi chơi thuyền - nghe hát anh phi công ơi - T/C tự chọn

Học năng khiếu:

 Võ(hoặc) Múa.

15h20 -16h00

 

Học năng khiếu:

 Võ(hoặc) Múa.

LNPTNN : Luyện Phát âm

HĐC:  HĐG rèn kỹ  năng  - Tô màu các bài bổ trợ - Tô màu các bài bổ trợ - LQ chương trình MN theo độ tuổi

Lao động tự phục vụ Xếp đồ chơi đúng theo yêu cầu của cô

Học năng khiếu:

 Võ(hoặc) Múa.

Nêu gương cuối tuần

16h00 - 16h10

 

Uống sữa bột (Vinamilk)

16h10 - 16h30

 

Xem phim hoạt hình

16h30 - 17h30

 

 

Cho trẻ chơi và hoạt động theo ý thích - Vệ sinh - Ra về

LỊCH HỌC THÁNG 3/2016 - LỚP: SAO HÔM

TUẦN 3 :CHỦ ĐỀ NHÁNH: MỘT SỐ LUẬT LỆ GIAO THÔNG: (Từ ngày: 14/03 đến 19/03/2016)

                      Thời gian

 

Hoạt động

                                             Nội dung

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

7h00 - 8h00

Đón trẻ

Ăn sáng

Cô đón trẻ và quản lý, cho trẻ chơi trong lớp học

7h30 - 8h00

Cho trẻ ăn sáng (nếu đăng ký)

8h00 - 8h15

Thể dục buổi sáng

Tập thể dục  : Tập theo động tác (Cháu yêu cô chú công nhân )

8h15 - 8h55

Hoạt động học

LVPTNT  (THMTXQ) -Một số luật lệ giao thông.

Kỹ năng sống

LVPTTM (TẠO HÌNH): Vẽ tàu hỏa.

LVPTNN

  LQCC : ôn p, q

Tiếng Anh

Kindergarten aged

3 Fist and friends 1/ Unit 1: Me / Lesson 4

LVPTNN : Luyện phát âm

8h45 - 9h00

 

Uống sữa bột (Vinamilk) - chuẩn bị học tiếng anh

9h 00- 9h40

Học chương trình Tiếng Anh

Tiếng Anh Song: Hello / Abc/ Head, shoulders, knees and toes/ goodbye/happy new year

 

Tiếng Anh Kindergarten agedFist and 4 Fist friends 1 /Unit 2: My/classroom / Leson 1

Học năng khiếu vẽ

Tiếng Anh Song: Hello / Abc/ Head, shoulders, knees and toes/ goodbye/happy new year

LPTNT ( Làm quen với toán) đếm đến 8

Tiếng Anh Song: Hello / Abc/ Head, shoulders, knees and toes/ goodbye/happy new year

9h 40- 10h10

Hoạt động ngoài trời

Quan sát đồ chơi ngoài trời 

10h10- 10h40

Hoạt động góc

Kỹ năng sống

10h40- 11h40

 

Vệ sinh, ăn trưa

11h40 - 14h20

Ngủ trưa

14h20 - 14h40

 

Vệ sinhsau ngủ trưa, ăn bữa phụ

14h20 - 15H20

Học năng khiếu- chương trình chính

LNPTNN ( Văn học)

Truyện qua đường.

LVPTtc( Thế dục giờ học) - Đi theo đường hẹp - T/c làm tín hiệu

 

Tiếng Anh Song: Hello / Abc/ Head, shoulders, knees and toes/ goodbye/happy new year

 

 

 

 

HĐC – HĐC  Rèn kỹ năng  - LQ chương trình MN theo độ tuổi.

 

LVPTTM (GDÂN)

Ca hát đường em đi, Tự Chọn - T/c Tự chọn 

Học năng khiếu:

 Võ(hoặc) Múa.

15h20 -16h00

 

Học năng khiếu:

 Võ(hoặc) Múa.

LNPTNN : Luyện Phát âm

HĐC:  HĐG rèn kỹ  năng  - LQ chương trình MN theo độ tuổi

Lao động tự phục vụ Xếp đồ chơi đúng theo yêu cầu của cô

Học năng khiếu:

 Võ(hoặc) Múa.

Nêu gương cuối tuần

16h00 - 16h10

 

Uống sữa bột (Vinamilk)

16h10 - 16h30

 

Xem phim hoạt hình

16h30 - 17h30

 

 

Cho trẻ chơi và hoạt động theo ý thích - Vệ sinh - Ra về

LỊCH HỌC THÁNG 3/2016 - LỚP: SAO HÔM

TUẦN 2 :CHỦ ĐỀ NHÁNH: NGÀY VUI 8 - 3: (Từ ngày: 07/03 đến 12/03/2016)

                      Thời gian

 

Hoạt động

                                             Nội dung

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

7h00 - 8h00

Đón trẻ

Ăn sáng

Cô đón trẻ và quản lý, cho trẻ chơi trong lớp học

7h30 - 8h00

Cho trẻ ăn sáng (nếu đăng ký)

8h00 - 8h15

Thể dục buổi sáng

Tập thể dục  : Tập theo động tác (Cháu yêu cô chú công nhân )

8h15 - 8h55

Hoạt động học

LVPTNT  (THMTXQ) - Trò chuyện về ngày 8/3

Kỹ năng sống

Tiếng Anh

Kindergarten aged Aged

3Fist and

LVPTNN

  LQCC :ôn các chữ trong chủ đề thế giới thực vật

Tiếng Anh

Kindergarten aged

LVPTNN : Luyện phát âm

8h45 - 9h00

 

Uống sữa bột (Vinamilk) - chuẩn bị học tiếng anh

9h 00- 9h40

Học chương trình Tiếng Anh

Tiếng Anh Kindergarten aged 5 Fist and friends 1 /Unit 1: Me/ Lesson 4

Tiếng Anh Song: Hello / Abc/ Head, shoulders, knees and toes/ goodbye/happy new year

LVPTTM (TẠO HÌNH)  Cắt dán hoa làm bưu tặng bà, tặng mẹ

Tiếng Anh Song: Hello / Abc/ Head, shoulders, knees and toes/ goodbye/happy new year

LPTNT ( Làm quen với toán) Nhận biết khối vuông, khối chữ nhật

Tiếng Anh Song: Hello / Abc/ Head, shoulders, knees and toes/ goodbye/happy new year

9h 40- 10h10

Hoạt động ngoài trời

Quan sát đồ chơi ngoài trời 

10h10- 10h40

Hoạt động góc

Kỹ năng sống

10h40- 11h40

 

Vệ sinh, ăn trưa

11h40 - 14h20

Ngủ trưa

14h20 - 14h40

 

Vệ sinhsau ngủ trưa, ăn bữa phụ

14h20 - 15H20

Học năng khiếu- chương trình chính

LNPTNN ( Văn học)

Thơ - bó hoa tặng cô

LVPTtc( Thế dục giờ học) - Bật liền qua 5 ô- Tc Tự chọn chèo thuyền

 HĐC – HĐC  Rèn kỹ năng  - LQ chương trình MN theo độ tuổi.

 

 

 

HĐC – HĐC  Rèn kỹ năng  - LQ chương trình MN theo độ tuổi.

 

LVPTTM (GDÂN)

Ca hát bông hoa mừng cô, LQ chương trình MN theo độ tuổi. 

HĐC:  HĐG rèn kỹ  năng  - LQ chương trình MN theo độ tuổi

15h20 -16h00

 

Học năng khiếu:

 Võ(hoặc) Múa.

HĐC:  HĐG rèn kỹ  năng  - LQ chương trình MN theo độ tuổi

Kỹ Năng Vẽ

HĐC:  HĐG rèn kỹ  năng  - LQ chương trình MN theo độ tuổi

Lao động tự phục vụ Xếp đồ chơi đúng theo yêu cầu của cô

Nêu gương cuối tuần

16h00 - 16h10

 

Uống sữa bột (Vinamilk)

16h10 - 16h30

 

Xem phim hoạt hình

16h30 - 17h30

 

 

Cho trẻ chơi và hoạt động theo ý thích - Vệ sinh - Ra về

LỊCH HỌC THÁNG 2/2016 CHỦ ĐỀ TẾT VÀ MÙA XUÂN - LỚP: SAO HÔM

TUẦN 4 :CHỦ ĐỀ NHÁNH: Các loại rau củ: (Từ ngày: 15/02 đến 20/02/2016)

                      Thời gian

 

Hoạt động

                                             Nội dung

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

7h00 - 8h00

Đón trẻ

Ăn sáng

Cô đón trẻ và quản lý, cho trẻ chơi trong lớp học

7h30 - 8h00

Cho trẻ ăn sáng (nếu đăng ký)

8h00 - 8h15

Thể dục buổi sáng

Tập thể dục  : Tập theo động tác (Cháu yêu cô chú công nhân )

8h15 - 8h55

Hoạt động học

LVPTNT  (THMTXQ) - Trò chuyện về rau củ quả

Kỹ năng sống

Tiếng Anh

Kindergarten aged

LVPTNN

  LQCC :ôn các chữ trong chủ đề thế giới thực vật

Tiếng Anh

Kindergarten aged

LVPTNN : Luyện phát âm

8h45 - 9h00

 

Uống sữa bột (Vinamilk) - chuẩn bị học tiếng anh

9h 00- 9h40

Học chương trình Tiếng Anh

Tiếng Anh Unit - Kindergarten aged 

 

Tiếng Anh Song: Hello / Abc/ Head, shoulders, knees and toes/ goodbye/happy new year

LVPTTM (TẠO HÌNH) nặn các loại củ quả bé yêu thích

Tiếng Anh Song: Hello / Abc/ Head, shoulders, knees and toes/ goodbye/happy new year

LPTNT ( Làm quen với toán) ôn đếm đến 7 tách gộp nhóm có số lượng 7

Tiếng Anh Song: Hello / Abc/ Head, shoulders, knees and toes/ goodbye/happy new year

9h 40- 10h10

Hoạt động ngoài trời

Quan sát đồ chơi ngoài trời 

10h10- 10h40

Hoạt động góc

Kỹ năng sống

10h40- 11h40

 

Vệ sinh, ăn trưa

11h40 - 14h20

Ngủ trưa

14h20 - 14h40

 

Vệ sinhsau ngủ trưa, ăn bữa phụ

14h20 - 15H20

Học năng khiếu- chương trình chính

LNPTNN ( Văn học)

Thơ - Truyện trong chủ đề thế giới thực vật

LVPTtc( Thế dục giờ học) chuyển bóng sang trái sang phải - Tc Tự chọn

 HĐC – HĐC  Rèn kỹ năng  - LQ chương trình MN theo độ tuổi.

 

 

 

HĐC - HĐG rèn kỹ năng hướng dẫn trẻ vẽ hoa quả, quả ngày tết - LQ chương trình Mn theo độ tuổi

 

LVPTTM (GDÂN)

Chọn bài tổng hợp phù hợp với lớp - LQ chương trình MN theo độ tuổi. 

HĐC:  HĐG rèn kỹ  năng  - LQ chương trình MN theo độ tuổi

15h20 -16h00

 

Học năng khiếu:

 Võ(hoặc) Múa.

HĐC:  HĐG rèn kỹ  năng  - LQ chương trình MN theo độ tuổi

Kỹ Năng Vẽ

HĐC:  HĐG rèn kỹ  năng  - LQ chương trình MN theo độ tuổi

Lao động tự phục vụ Xếp đồ chơi đúng theo yêu cầu của cô

Nêu gương cuối tuần

16h00 - 16h10

 

Uống sữa bột (Vinamilk)

16h10 - 16h30

 

Xem phim hoạt hình

16h30 - 17h30

 

Cho trẻ chơi và hoạt động theo ý thích - Vệ sinh - Ra về

 

LỊCH HỌC THÁNG 2/2016 CHỦ ĐỀ TẾT VÀ MÙA XUÂN - LỚP: SAO HÔM

TUẦN1:CHỦ ĐỀ NHÁNH: TẾT VÀ MÙA XUÂN: (Từ ngày: 01/02 đến 06/02/2016)

                      Thời gian

 

Hoạt động

                                             Nội dung

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

7h00 - 8h00

Đón trẻ

Ăn sáng

Cô đón trẻ và quản lý, cho trẻ chơi trong lớp học

7h30 - 8h00

Cho trẻ ăn sáng (nếu đăng ký)

8h00 - 8h15

Thể dục buổi sáng

Tập thể dục  : Tập theo động tác (Cháu yêu cô chú công nhân )

8h15 - 8h55

Hoạt động học

LVPTNT  (THMTXQ) - Trò chuyện về tết cổ truyền( Tết nguyên đán)

LVPTTC (Thể dục giờ hoc) – Ném trúng đích thẳng đứng

Tiếng Anh

Kindergarten aged

LVPTNN

  LQCC : h

Tiếng Anh

Kindergarten aged

LVPTNN : Luyện phát âm

8h45 - 9h00

 

Uống sữa bột (Vinamilk) - chuẩn bị học tiếng anh

9h 00- 9h40

Học chương trình Tiếng Anh

Tiếng Anh Unit - Kindergarten aged 

 

Tiếng Anh Song: Hello / Abc/ Head, shoulders, knees and toes/ goodbye/happy new year

LVPTTM (TẠO HÌNH) 

Tiếng Anh Song: Hello / Abc/ Head, shoulders, knees and toes/ goodbye/happy new year

LPTNT ( Làm quen với toán) Đếm đến 7 tách gộp nhóm có số lượng 7

Tiếng Anh Song: Hello / Abc/ Head, shoulders, knees and toes/ goodbye/happy new year

9h 40- 10h10

Hoạt động ngoài trời

Quan sát đồ chơi ngoài trời

10h10- 10h40

Hoạt động góc

Kỹ năng sống

10h40- 11h40

 

Vệ sinh, ăn trưa

11h40 - 14h20

Ngủ trưa

14h20 - 14h40

 

Vệ sinhsau ngủ trưa, ăn bữa phụ

14h20 - 15H20

Học năng khiếu- chương trình chính

LNPTNN ( Văn học)

Thơ tết đang vào nhà

LVPTNN : Luyện phát âm

 HĐC – HĐC  Rèn kỹ năng  - LQ chương trình MN theo độ tuổi.

 

 

 

LVPTTM(GDÂN) Hát VĐ: Sắp đến tết rồi 

- Nghe hát : Mùa xuân ơi

tc tùy chọn

 

Học năng khiếu

Vẽ

HĐC:  HĐG rèn kỹ  năng  - LQ chương trình MN theo độ tuổi

15h20 -16h00

 

Học năng khiếu:

 Võ(hoặc) Múa.

HĐC:  HĐG rèn kỹ  năng  - LQ chương trình MN theo độ tuổi

Kỹ Năng Vẽ

HĐC:  HĐG rèn kỹ  năng  - LQ chương trình MN theo độ tuổi

Lao động tự phục vụ Xếp đồ chơi đúng theo yêu cầu của cô

Nêu gương cuối tuần

16h00 - 16h10

 

Uống sữa bột (Vinamilk)

16h10 - 16h30

 

Xem phim hoạt hình

16h30 - 17h30

 

Cho trẻ chơi và hoạt động theo ý thích - Vệ sinh - Ra về

LỊCH HỌC THÁNG 1/2016 CHỦ ĐỀ THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT - LỚP: SAO HÔM

TUẦN 4: CHỦ ĐỀ NHÁNH: MỘT SỐ LOẠI RAU:(từ ngày: 25/1 đến 30/01/2016)

                      Thời gian

 

Hoạt động

                                             Nội dung

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

7h00 - 8h00

Đón trẻ

Ăn sáng

Cô đón trẻ và quản lý, cho trẻ chơi trong lớp học

7h30 - 8h00

Cho trẻ ăn sáng (nếu đăng ký)

8h00 - 8h15

Thể dục buổi sáng

Tập thể dục  : Tập theo động tác (Cháu yêu cô chú công nhân )

8h15 - 8h55

Hoạt động học

LVPTNT  (THMTXQ) - phân biệt một số loại rau củ

LVPTTC (Thể dục giờ hoc) – Bò thấp chui qua cổng

 

Tiếng Anh

Kindergarten aged

LVPTNN

  LQCC : l

Tiếng Anh

Kindergarten aged

LVPTNN : Luyện phát âm

8h45 - 9h00

 

Uống sữa bột (Vinamilk) - chuẩn bị học tiếng anh

9h 00- 9h40

Học chương trình Tiếng Anh

Tiếng Anh Unit - Kindergarten aged 

 

Tiếng Anh Song: Hello / Abc/ Head, shoulders, knees and toes/ goodbye/happy new year

LVPTTM (TẠO HÌNH) Vẽ tô màu rau, củ, quả bé thích

Tiếng Anh Song: Hello / Abc/ Head, shoulders, knees and toes/ goodbye/happy new year

LPTNT ( Làm quen với toán) Đếm đến 7 nhận biết nhóm có 7 đối tượng - Phân biệt to nhỏ. Phân biệt rau công dụng của rau

Tiếng Anh Song: Hello / Abc/ Head, shoulders, knees and toes/ goodbye/happy new year

9h 40- 10h10

Hoạt động ngoài trời

Quan sát đồ chơi ngoài trời

10h10- 10h40

Hoạt động góc

Kỹ năng sống

10h40- 11h40

 

Vệ sinh, ăn trưa

11h40 - 14h20

Ngủ trưa

14h20 - 14h40

 

Vệ sinhsau ngủ trưa, ăn bữa phụ

14h20 - 15H20

Học năng khiếu- chương trình chính

LNPTNN ( Văn học)

Chuyện: Cây táo thuần - Thơ Bắp cải

 

LVPTNN : Luyện phát âm

 HĐC – HĐC  Rèn kỹ năng  - LQ chương trình MN theo độ tuổi.

 

 

 

LVPTTM(GDÂN) dạy hát : " VĐ Màu hoa - nghe hát tự chọn - t/c tùy chọn

 

Học năng khiếu

Vẽ

HĐC:  HĐG rèn kỹ  năng  - LQ chương trình MN theo độ tuổi

15h20 -16h00

 

Học năng khiếu:

 Võ(hoặc) Múa.

HĐC:  HĐG rèn kỹ  năng  - LQ chương trình MN theo độ tuổi

Kỹ Năng Vẽ

HĐC:  HĐG rèn kỹ  năng  - LQ chương trình MN theo độ tuổi

Lao động tự phục vụ Xếp đồ chơi đúng theo yêu cầu của cô

Nêu gương cuối tuần

16h00 - 16h10

 

Uống sữa bột (Vinamilk)

16h10 - 16h30

 

Xem phim hoạt hình

16h30 - 17h30

 

Cho trẻ chơi và hoạt động theo ý thích - Vệ sinh - Ra về

LỊCH HỌC THÁNG 1/2016 CHỦ ĐỀ THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT - LỚP: SAO HÔM

TUẦN 3: CHỦ ĐỀ NHÁNH: MỘT SỐ LOẠI HOA :(từ ngày: 18/1 đến 23/01/2016)

                      Thời gian

 

Hoạt động

                                             Nội dung

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

7h00 - 8h00

Đón trẻ

Ăn sáng

Cô đón trẻ và quản lý, cho trẻ chơi trong lớp học

7h30 - 8h00

Cho trẻ ăn sáng (nếu đăng ký)

8h00 - 8h15

Thể dục buổi sáng

Tập thể dục  : Tập theo động tác (Cháu yêu cô chú công nhân )

8h15 - 8h55

Hoạt động học

LVPTNT  (THMTXQ) - Phân biệt một số loại cây xanh

LVPTTC (Thể dục giờ hoc) – Bật qua 5 vòng, trèo tháng hái quả

 

Tiếng Anh

Kindergarten aged

LVPTNN

  LQCC : n

Tiếng Anh

Kindergarten aged

LVPTNN : Luyện phát âm

8h45 - 9h00

 

Uống sữa bột (Vinamilk) - chuẩn bị học tiếng anh

9h 00- 9h40

Học chương trình Tiếng Anh

Tiếng Anh Unit - Kindergarten aged - Unit7: Clothes: Lesson 4,5,6/ letter T

 

Tiếng Anh Song: Hello / Abc/ Head, shoulders, knees and toes/ goodbye/happy new year

LVPTTM (TẠO HÌNH) Vẽ vườn hoa mùa xuân

Tiếng Anh Song: Hello / Abc/ Head, shoulders, knees and toes/ goodbye/happy new year

LPTNT ( Làm quen với toán) Tách gộp 2 đồ vật có số lượng 6

Tiếng Anh Song: Hello / Abc/ Head, shoulders, knees and toes/ goodbye/happy new year

9h 40- 10h10

Hoạt động ngoài trời

Quan sát đồ chơi ngoài trời

10h10- 10h40

Hoạt động góc

Kỹ năng sống

10h40- 11h40

 

Vệ sinh, ăn trưa

11h40 - 14h20

Ngủ trưa

14h20 - 14h40

 

Vệ sinhsau ngủ trưa, ăn bữa phụ

14h20 - 15H20

Học năng khiếu- chương trình chính

LNPTNN ( Văn học)

Hoa Sen 

LVPTNN : Luyện phát âm

 HĐC – HĐC  Rèn kỹ năng  - LQ chương trình MN theo độ tuổi.

 

 

 

LVPTTM(GDÂN) dạy hát : " VĐ Màu hoa - nghe hát tự chọn - t/c tùy chọn

 

Học năng khiếu

Vẽ

HĐC:  HĐG rèn kỹ  năng  - LQ chương trình MN theo độ tuổi

15h20 -16h00

 

Học năng khiếu:

 Võ(hoặc) Múa.

HĐC:  HĐG rèn kỹ  năng  - LQ chương trình MN theo độ tuổi

Kỹ Năng Vẽ

Kỹ Năng Sống 

Lao động tự phục vụ Xếp đồ chơi đúng theo yêu cầu của cô

Nêu gương cuối tuần

16h00 - 16h10

 

Uống sữa bột (Vinamilk)

16h10 - 16h30

 

Xem phim hoạt hình

16h30 - 17h30

 

Cho trẻ chơi và hoạt động theo ý thích - Vệ sinh - Ra về

LỊCH HỌC THÁNG 1/2016 CHỦ ĐỀ THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT - LỚP: SAO HÔM

TUẦN 2: CHỦ ĐỀ NHÁNH: CÂY XANH :(từ ngày: 4/1 đến 10/01/2016)

                      Thời gian

 

Hoạt động

                                             Nội dung

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

7h00 - 8h00

Đón trẻ

Ăn sáng

Cô đón trẻ và quản lý, cho trẻ chơi trong lớp học

7h30 - 8h00

Cho trẻ ăn sáng (nếu đăng ký)

8h00 - 8h15

Thể dục buổi sáng

Tập thể dục  : Tập theo động tác (Cháu yêu cô chú công nhân )

8h15 - 8h55

Hoạt động học

LVPTNT  (THMTXQ)  -Phân biệt một số loại cây xanh

LVPTTC (Thể dục giờ hoc) – Bật qua 5 vòng, trèo thang hái quả

 

Tiếng Anh

Kindergarten aged

LVPTNN

  LQCC : n

Tiếng Anh

Kindergarten aged

LVPTNN : Luyện phát âm

8h45 - 9h00

 

Uống sữa bột (Vinamilk) - chuẩn bị học tiếng anh

9h 00- 9h40

Học chương trình Tiếng Anh

Tiếng Anh Song: Hello / Abc/ Head, shoulders, knees and toes/ goodbye/happy new year

Tiếng Anh

Kindergarten aged

LVPTTM (TẠO HÌNH) Vẽ tô màu cây xanh

Tiếng Anh Song: Hello / Abc/ Head, shoulders, knees and toes/ goodbye/happy new year

LPTNT ( Làm quen với toán) Đếm đến 6

Tiếng Anh Song: Hello / Abc/ Head, shoulders, knees and toes/ goodbye/happy new year

9h 40- 10h10

Hoạt động ngoài trời

Quan sát đồ chơi ngoài trời

10h10- 10h40

Hoạt động góc

Kỹ năng sống

10h40- 11h40

 

Vệ sinh, ăn trưa

11h40 - 14h20

Ngủ trưa

14h20 - 14h40

 

Vệ sinhsau ngủ trưa, ăn bữa phụ

14h20 - 15H20

Học năng khiếu- chương trình chính

LNPTNN ( Văn học)

Chuyện hạt đỗ sót

LVPTNN : Luyện phát âm

 HĐC – HĐC  Rèn kỹ năng  - LQ chương trình MN theo độ tuổi.

 

 

 

LVPTTM(GDÂN) dạy hát : " VĐ em yêu cây xanh - nghe hát

 

Học năng khiếu

Vẽ

HĐC:  HĐG rèn kỹ  năng  - LQ chương trình MN theo độ tuổi

15h20 -16h00

 

Học năng khiếu:

 Võ(hoặc) Múa.

HĐC:  HĐG rèn kỹ  năng  - LQ chương trình MN theo độ tuổi

Kỹ Năng Vẽ

Kỹ Năng Sống 

Lao động tự phục vụ Xếp đồ chơi đúng theo yêu cầu của cô

Nêu gương cuối tuần

16h00 - 16h10

 

Uống sữa bột (Vinamilk)

16h10 - 16h30

 

Xem phim hoạt hình

16h30 - 17h30

 

Cho trẻ chơi và hoạt động theo ý thích - Vệ sinh - Ra về

 

 LỊCH HỌC THÁNG 1/2016 CHỦ ĐỀ THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT - LỚP: SAO HÔM

TUẦN 1 CHỦ ĐỀ NHÁNH: CÔN TRÙNG :(từ ngày: 4/1 đến 10/01/2016)

                      Thời gian

 

Hoạt động

                                             Nội dung

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

7h00 - 8h00

Đón trẻ

Ăn sáng

Cô đón trẻ và quản lý, cho trẻ chơi trong lớp học

7h30 - 8h00

Cho trẻ ăn sáng (nếu đăng ký)

8h00 - 8h15

Thể dục buổi sáng

Tập thể dục  : Tập theo động tác (Cháu yêu cô chú công nhân )

8h15 - 8h55

Hoạt động học

LVPTNT  (THMTXQ)  - Tìm hiểu một số loại côn trùng

LVPTTC (Thể dục giờ hoc) – Ném xa bằng 1 tay

 

Tiếng Anh

Songs \Letter P

LVPTNN

  LQCC : ôn b, d ,đ

Tiếng Anh

Songs \Letter Q

LVPTNN : Luyện phát âm

8h45 - 9h00

 

Uống sữa bột (Vinamilk) - chuẩn bị học tiếng anh

9h 00- 9h40

Học chương trình Tiếng Anh

Tiếng Anh Song: Hello / Abc/ Head, shoulders, knees and toes/ goodbye/happy new year

Tiếng Anh

Songs \Letter Q

LVPTTM (TẠO HÌNH) tô màu con ong và con nhện hoặc vẽ tô màu con bướm

Tiếng Anh Song: Hello / Abc/ Head, shoulders, knees and toes/ goodbye/happy new year

LPTNT ( Làm quen với toán) Đếm đến 6

Tiếng Anh Song: Hello / Abc/ Head, shoulders, knees and toes/ goodbye/happy new year

9h 40- 10h10

Hoạt động ngoài trời

Quan sát đồ chơi ngoài trời

10h10- 10h40

Hoạt động góc

Kỹ năng sống

10h40- 11h40

 

Vệ sinh, ăn trưa

11h40 - 14h20

Ngủ trưa

14h20 - 14h40

 

Vệ sinhsau ngủ trưa, ăn bữa phụ

14h20 - 15H20

Học năng khiếu- chương trình chính

LNPTNN ( Văn học)

Thơ: Con ốc sên

LVPTNN : Luyện phát âm

 HĐC – HĐC  Rèn kỹ năng  - LQ chương trình MN theo độ tuổi.

 

 

 

LVPTTM(GDÂN) dạy hát : " VĐ con chuồn chuồn - nghe hát lượn tròn, lượn khéo

 

Học năng khiếu

Vẽ

HĐC:  HĐG rèn kỹ  năng  - LQ chương trình MN theo độ tuổi

15h20 -16h00

 

Học năng khiếu:

 Võ(hoặc) Múa.

HĐC:  HĐG rèn kỹ  năng  - LQ chương trình MN theo độ tuổi

Kỹ Năng Vẽ

Kỹ Năng Sống 

Lao động tự phục vụ Xếp đồ chơi đúng theo yêu cầu của cô

Nêu gương cuối tuần

16h00 - 16h10

 

Uống sữa bột (Vinamilk)

16h10 - 16h30

 

Xem phim hoạt hình

16h30 - 17h30

 

Cho trẻ chơi và hoạt động theo ý thích - Vệ sinh - Ra về

LỊCH HỌC THÁNG 12- LỚP: SAO HÔM

TUẦN 5:   CHỦ ĐỀ NHÁNH ĐỘNG VẬT SỐNG DƯỚI NƯỚC:(từ ngày: 28/12 đến 2/01/2016)

                      Thời gian

 

Hoạt động

                                             Nội dung

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

7h00 - 8h00

Đón trẻ

Ăn sáng

Cô đón trẻ và quản lý, cho trẻ chơi trong lớp học

7h30 - 8h00

Cho trẻ ăn sáng (nếu đăng ký)

8h00 - 8h15

Thể dục buổi sáng

Tập thể dục  : Tập theo động tác (Cháu yêu cô chú công nhân )

8h15 - 8h55

Hoạt động học

Tiếng Anh Song: Hello / Abc/ Head, shoulders, knees and toes/ goodbye/happy new year

LVPTTC (Thể dục giờ hoc) – Trườn sấp hoặc nhảy như ếch ộp - trò chơi đánh cá

 

 

Tiếng Anh

Kindergarten aged

LVPTNN

  LQCC : ôn b, d ,đ

Nghỉ Tết

Nghỉ tết

8h45 - 9h00

 

Uống sữa bột (Vinamilk) - chuẩn bị học tiếng anh

9h 00- 9h40

Học chương trình Tiếng Anh

LVPTNT  (THMTXQ)  - Tìm hiểu động vật sống dưới nước

Tiếng Anh

Kindergarten aged

LVPTTM (TẠO HÌNH) vẽ con cá

Tiếng Anh Song: Hello / Abc/ Head, shoulders, knees and toes/ goodbye/happy new year

LPTNT ( Làm quen với toán) So sánh cá to, cá to hơn, cá nhỏ hơn - tách gộp 5

Nghỉ Tết

9h 40- 10h10

Hoạt động ngoài trời

Quan sát đồ chơi ngoài trời

10h10- 10h40

Hoạt động góc

Kỹ năng sống

10h40- 11h40

 

Vệ sinh, ăn trưa

11h40 - 14h20

Ngủ trưa

14h20 - 14h40

 

Vệ sinhsau ngủ trưa, ăn bữa phụ

14h20 - 15H20

Học năng khiếu- chương trình chính

LNPTNN ( Văn học)

Thơ: rong và cá (hoặc chuyện kể rùa con tìm nhà)

LVPTNN : Luyện phát âm

 HĐC – HĐC  Rèn kỹ năng  - LQ chương trình MN theo độ tuổi.

 

 

 

LVPTTM(GDÂN) dạy hát : " VĐ Cá vàng bơi - nghe hát cái bông

 

Học năng khiếu

Vẽ

HĐC:  HĐG rèn kỹ  năng  - LQ chương trình MN theo độ tuổi

15h20 -16h00

 

Học năng khiếu:

 Võ(hoặc) Múa.

HĐC:  HĐG rèn kỹ  năng  - LQ chương trình MN theo độ tuổi

Kỹ Năng Sống   - Vẽ

Kỹ Năng Sống – rèn quy trình rửa tay cho trẻ

Lao động tự phục vụ Xếp đồ chơi đúng theo yêu cầu của cô

Nêu gương cuối tuần

16h00 - 16h10

 

Uống sữa bột (Vinamilk)

16h10 - 16h30

 

Xem phim hoạt hình

16h30 - 17h30

 

Cho trẻ chơi và hoạt động theo ý thích - Vệ sinh - Ra về

 

LỊCH HỌC THÁNG 12- LỚP: SAO HÔM

TUẦN 4:   CHỦ ĐỀ NHÁNH CHÁU YÊU CHÚ BỒ ĐỘI: (từ ngày: 21/12 đến 26/12/2015)

                      Thời gian

 

Hoạt động

                                             Nội dung

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

7h00 - 8h00

Đón trẻ

Ăn sáng

Cô đón trẻ và quản lý, cho trẻ chơi trong lớp học

7h30 - 8h00

Cho trẻ ăn sáng (nếu đăng ký)

8h00 - 8h15

Thể dục buổi sáng

Tập thể dục  : Tập theo động tác (Cháu yêu cô chú công nhân )

8h15 - 8h55

Hoạt động học

Tiếng Anh Little friends/ / Unit 6:Body/Lesson 1,2,3

Letter M

LVPTTC (Thể dục giờ hoc) – Ném xa bằng 2 tay

Tiếng Anh

Little friends/ / Unit 7: Clothes /Lesson 1,2,3/ Letter O

LVPTNN

  LQCC :đ

Tiếng Anh Little friends/ / Unit 7: Clothes /Lesson  1,2,3/ Letter P

LVPTNN : Luyện phát âm

8h45 - 9h00

 

Uống sữa bột (Vinamilk) - chuẩn bị học tiếng anh

9h 00- 9h40

Học chương trình Tiếng Anh

LVPTNT  (THMTXQ)  - Tìm hiểu chú bồ đội

Tiếng Anh

Song: Gummy bear/ we wish you a merry Christmas/ ABC song

LVPTTM (TẠO HÌNH) Vẽ quà tặng chú bồ đội

Tiếng Anh  Song: Gummy bear/ we wish you a merry Christmas/ ABC song

LPTNT ( Làm quen với toán) số 5

Tiếng AnhSong: Gummy bear/ we wish you a merry Christmas/ ABC song

9h 40- 10h10

Hoạt động ngoài trời

Quan sát đồ chơi ngoài trời

10h10- 10h40

Hoạt động góc

Kỹ năng sống

10h40- 11h40

 

Vệ sinh, ăn trưa

11h40 - 14h20

Ngủ trưa

14h20 - 14h40

 

Vệ sinhsau ngủ trưa, ăn bữa phụ

14h20 - 15H20

Học năng khiếu- chương trình chính

LNPTNN ( Văn học)

Thơ: chú giải phóng quân

LVPTNN : Luyện phát âm

 HĐC – HĐC  Rèn kỹ năng  - LQ chương trình MN theo độ tuổi.

 

 

 

LVPTTM(GDÂN) dạy hát : " cháu làm chú bồ đội

 

Học năng khiếu

Vẽ

Học năng khiếu:

 Võ(hoặc) Múa.

15h20 -16h00

 

Học năng khiếu:

 Võ(hoặc) Múa.

HĐC:  HĐG rèn kỹ  năng  - LQ chương trình MN theo độ tuổi

Kỹ Năng Sống   - Vẽ

Kỹ Năng Sống – rèn quy trình rửa tay cho trẻ

Lao động tự phục vụ Xếp đồ chơi đúng theo yêu cầu của cô

Nêu gương cuối tuần

16h00 - 16h10

 

Uống sữa bột (Vinamilk)

16h10 - 16h30

 

Xem phim hoạt hình

16h30 - 17h30

 

Cho trẻ chơi và hoạt động theo ý thích - Vệ sinh - Ra về

LỊCH HỌC THÁNG 12- LỚP: SAO HÔM

TUẦN 3:   CHỦ ĐỀ NHÁNH MỘT SỐ CON VẬT NUÔI TRONG GIA ĐÌNH:(từ ngày: 14/12 đến 19/12/2015)

                      Thời gian

 

Hoạt động

                                             Nội dung

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

7h00 - 8h00

Đón trẻ

Ăn sáng

Cô đón trẻ và quản lý, cho trẻ chơi trong lớp học

7h30 - 8h00

Cho trẻ ăn sáng (nếu đăng ký)

8h00 - 8h15

Thể dục buổi sáng

Tập thể dục  : Tập theo động tác (Cháu yêu cô chú công nhân )

8h15 - 8h55

Hoạt động học

Tiếng Anh Little friends/ / Unit 6:Body/Lesson 1,2,3

Letter M

LVPTTC (Thể dục giờ hoc) – Ném xa bằng 1 tay – chạy nhanh 12m

 

Tiếng Anh

Little friends/ / Unit 7: Clothes /Lesson 1,2,3/ Letter O

LVPTNN

  LQCC :d

Tiếng Anh Little friends/ / Unit 7: Clothes /Lesson  1,2,3/ Letter P

LVPTNN : Luyện phát âm

8h45 - 9h00

 

Uống sữa bột (Vinamilk) - chuẩn bị học tiếng anh

9h 00- 9h40

Học chương trình Tiếng Anh

LVPTNT  (THMTXQ)  - Tìm hiểu một số con vật trong rừng

Tiếng Anh

Song: Gummy bear/ we wish you a merry Christmas/ ABC song

LVPTTM (TẠO HÌNH) vẽ hưu cao cổ

Tiếng Anh  Song: Gummy bear/ we wish you a merry Christmas/ ABC song

LPTNT ( Làm quen với toán) tách hai nhóm trong  phạm vi 4

Tiếng AnhSong: Gummy bear/ we wish you a merry Christmas/ ABC song

9h 40- 10h10

Hoạt động ngoài trời

Quan sát đồ chơi ngoài trời

10h10- 10h40

Hoạt động góc

Kỹ năng sống

10h40- 11h40

 

Vệ sinh, ăn trưa

11h40 - 14h20

Ngủ trưa

14h20 - 14h40

 

Vệ sinhsau ngủ trưa, ăn bữa phụ

14h20 - 15H20

Học năng khiếu- chương trình chính

LNPTNN ( Văn học)

Truyện : dê con nhanh trí

LVPTNN : Luyện phát âm

 HĐC – HĐC  Rèn kỹ năng  - LQ chương trình MN theo độ tuổi.

 

 

 

LVPTTM(GDÂN) dạy hát : " Voi làm xiếc

 

Học năng khiếu

Vẽ

Học năng khiếu:

 Võ(hoặc) Múa.

15h20 -16h00

 

Học năng khiếu:

 Võ(hoặc) Múa.

HĐC:  HĐG rèn kỹ  năng  - LQ chương trình MN theo độ tuổi

Kỹ Năng Sống   - Vẽ

Kỹ Năng Sống – rèn quy trình rửa tay cho trẻ

Lao động tự phục vụ Xếp đồ chơi đúng theo yêu cầu của cô

Nêu gương cuối tuần

16h00 - 16h10

 

Uống sữa bột (Vinamilk)

16h10 - 16h30

 

Xem phim hoạt hình

16h30 - 17h30

 

Cho trẻ chơi và hoạt động theo ý thích - Vệ sinh - Ra về

 

 

LỊCH HỌC THÁNG 12- LỚP: SAO HÔM

TUẦN 2:   CHỦ ĐỀ NHÁNH MỘT SỐ CON VẬT NUÔI TRONG GIA ĐÌNH:(từ ngày: 7/12 đến 12/12/2015)

                      Thời gian

 

Hoạt động

                                             Nội dung

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

7h00 - 8h00

Đón trẻ

Ăn sáng

Cô đón trẻ và quản lý, cho trẻ chơi trong lớp học

7h30 - 8h00

Cho trẻ ăn sáng (nếu đăng ký)

8h00 - 8h15

Thể dục buổi sáng

Tập thể dục  : Tập theo động tác (Cháu yêu cô chú công nhân )

8h15 - 8h55

Hoạt động học

Tiếng Anh Little friends/ / Unit 6:Body/Lesson 1,2,3

Letter M

LVPTTC (Thể dục giờ hoc) Đi trên vạch kẻ thẳng

t/c : Mèo và chim sẻ

Tiếng Anh

Little friends/ / Unit 7: Clothes /Lesson 1,2,3/ Letter O

LVPTNN

  LQCC :b

Tiếng Anh Little friends/ / Unit 7: Clothes /Lesson  1,2,3/ Letter P

LVPTNN : Luyện phát âm

8h45 - 9h00

 

Uống sữa bột (Vinamilk) - chuẩn bị học tiếng anh

9h 00- 9h40

Học chương trình Tiếng Anh

LVPTNT  (THMTXQ)  -Tìm hiểu về một số con vật sống trong gia đình

Tiếng Anh

Song: Gummy bear/ we wish you a merry Christmas/ ABC song

LVPTTM (TẠO HÌNH) tô màu con công

Tiếng Anh  Song: Gummy bear/ we wish you a merry Christmas/ ABC song

LPTNT ( Làm quen với toán) số 4

Tiếng AnhSong: Gummy bear/ we wish you a merry Christmas/ ABC song

9h 40- 10h10

Hoạt động ngoài trời

Quan sát đồ chơi ngoài trời

10h10- 10h40

Hoạt động góc

Kỹ năng sống

10h40- 11h40

 

Vệ sinh, ăn trưa

11h40 - 14h20

Ngủ trưa

14h20 - 14h40

 

Vệ sinhsau ngủ trưa, ăn bữa phụ

14h20 - 15H20

Học năng khiếu- chương trình chính

LNPTNN ( Văn học)

Truyện : Cáo thỏ và gà trống

LVPTNN : Luyện phát âm

Học năng khiếu

Vẽ

 

LVPTTM(GDÂN) dạy hát : " Thật đáng chê ". - nghe hát : tự chọn  - T/c bao nhiêu người hát

 

Học năng khiếu

Vẽ

Học năng khiếu:

 Võ(hoặc) Múa.

15h20 -16h00

 

Học năng khiếu:

 Võ(hoặc) Múa.

HĐC:  HĐG rèn kỹ  năng  - LQ chương trình MN theo độ tuổi

Kỹ Năng Sống – LQ chương trình MN theo độ tuổi.

Kỹ Năng Sống – Rèn luyện thao tác quân sự

Lao động tự phục vụ Xếp đồ chơi đúng theo yêu cầu của cô

Nêu gương cuối tuần

16h00 - 16h10

 

Uống sữa bột (Vinamilk)

16h10 - 16h30

 

Xem phim hoạt hình

16h30 - 17h30

 

Cho trẻ chơi và hoạt động theo ý thích - Vệ sinh - Ra về

 

LỊCH HỌC THÁNG 12- LỚP: SAO HÔM

TUẦN 1: CHỦ ĐỀ MỘT SỐ NGHỀ PHỔ BIẾN :(từ ngày: 30/11 đến 05/12/2015)

                      Thời gian

 

Hoạt động

                                             Nội dung

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

7h00 - 8h00

Đón trẻ

Ăn sáng

Cô đón trẻ và quản lý, cho trẻ chơi trong lớp học

7h30 - 8h00

Cho trẻ ăn sáng (nếu đăng ký)

8h00 - 8h15

Thể dục buổi sáng

Tập thể dục  : Tập theo động tác (Cháu yêu cô chú công nhân )

8h15 - 8h55

Hoạt động học

Tiếng Anh Little friends/ / Unit 6:Body/Lesson 1,2,3

Letter M

LVPTTC (Thể dục giờ hoc) đi thăng bằng trên ghế thể dục có vật cầm  trên tay  - t/c tự chọn

Tiếng Anh

Little friends/ / Unit 7: Clothes /Lesson 1,2,3/ Letter O

LVPTNN

  LQCC :i,t, c

Tiếng Anh Little friends/ / Unit 7: Clothes /Lesson  1,2,3/ Letter P

LVPTNN : Luyện phát âm

8h45 - 9h00

 

Uống sữa bột (Vinamilk) - chuẩn bị học tiếng anh

9h 00- 9h40

Học chương trình Tiếng Anh

LVPTNT  (THMTXQ)  -Trò chuyện với trẻ về nghề thợ xây – trẻ hiểu sản phẩm

Tiếng Anh

Song: Gummy bear/ we wish you a merry Christmas/ ABC song

LVPTTM (TẠO HÌNH) tô màu các  dụng cụ  của nghề thợ xây

Tiếng Anh  Song: Gummy bear/ we wish you a merry Christmas/ ABC song

LPTNT ( Làm quen với toán)  so sánh chiêù dài cảu 3 đối tượng - hoặc trước sau

Tiếng AnhSong: Gummy bear/ we wish you a merry Christmas/ ABC song

9h 40- 10h10

Hoạt động ngoài trời

Quan sát đồ chơi ngoài trời

10h10- 10h40

Hoạt động góc

Kỹ năng sống

10h40- 11h40

 

Vệ sinh, ăn trưa

11h40 - 14h20

Ngủ trưa

14h20 - 14h40

 

Vệ sinhsau ngủ trưa, ăn bữa phụ

14h20 - 15H20

Học năng khiếu- chương trình chính

LVPTNT  (THMTXQ)  bé làm bao nhiêu nghề

LVPTNN : Luyện phát âm

HĐC:  HĐG rèn kỹ  năng  - LQ chương trình MN theo độ tuổi

 

LVPTTM(GDÂN) dạy hát : " Thật đáng chê ". - nghe hát : tự chọn  - T/c bao nhiêu người hát

 

Học năng khiếu

Vẽ

Học năng khiếu:

 Võ(hoặc) Múa.

15h20 -16h00

 

Học năng khiếu:

 Võ(hoặc) Múa.

HĐC:  HĐG rèn kỹ  năng  - LQ chương trình MN theo độ tuổi

Học năng khiếu

Vẽ.

Kỹ Năng Sống : Rèn kỹ năng qui trình rửa tay cho trẻ

Lao động tự phục vụ Xếp đồ chơi đúng theo yêu cầu của cô

Nêu gương cuối tuần

16h00 - 16h10

 

Uống sữa bột (Vinamilk)

16h10 - 16h30

 

Xem phim hoạt hình

16h30 - 17h30

 

Cho trẻ chơi và hoạt động theo ý thích - Vệ sinh - Ra về

 

LỊCH HỌC THÁNG 11- LỚP: SAO HÔM

TUẦN 4:   CHỦ ĐỀ NHÁNH NGHỀ SẢN XUẤT :(từ ngày: 22/11 đến 28/11/2015)

                      Thời gian

 

Hoạt động

                                             Nội dung

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

7h00 - 8h00

Đón trẻ

Ăn sáng

Cô đón trẻ và quản lý, cho trẻ chơi trong lớp học

7h30 - 8h00

Cho trẻ ăn sáng (nếu đăng ký)

8h00 - 8h15

Thể dục buổi sáng

Tập thể dục  : Tập theo động tác (Cháu yêu cô chú công nhân )

8h15 - 8h55

Hoạt động học

Tiếng Anh Little friends/ / Unit 6:Body/Lesson 1,2,3

Letter L

LVPTTC (Thể dục giờ hoc) Ném xa bằng môt tayT/ C Bắt chước thao tác  của các nghề

Tiếng Anh

Little friends/Unit 6: Body /Lesson 1,2,3/ Letter M

LVPTNN

  LQCC : c

Tiếng Anh Little friends/ / Unit 6: Body /Lesson 4,5,6/ Letter N

Ôn : trong chủ đề nhánh ( học trong vở chủ đề )

8h45 - 9h00

 

Uống sữa bột (Vinamilk) - chuẩn bị học tiếng anh

9h 00- 9h40

Học chương trình Tiếng Anh

LVPTNT  (THMTXQ)  -T/C tìm hiểu nghề nông

Tiếng Anh

Song: we wish you a merry christmas

LVPTTM (TẠO HÌNH) - Tô màu cô thợ may

Tiếng Anh : Song: Song: we wish you a merry christmas

LPTNT ( Làm quen với toán) - so sánh số lượng trong phạm vi 3.

Tiếng Anh Song: Song: we wish you a merry christmas

9h 40- 10h10

Hoạt động ngoài trời

Quan sát đồ chơi ngoài trời

10h10- 10h40

Hoạt động góc

Kỹ năng sống

10h40- 11h40

 

Vệ sinh, ăn trưa

11h40 - 14h20

Ngủ trưa

14h20 - 14h40

 

Vệ sinhsau ngủ trưa, ăn bữa phụ

14h20 - 15H20

Học năng khiếu- chương trình chính

LVPTNT  (THMTXQ)  - Trò chuyện về ngày 20/11

HĐC:  HĐG rèn kỹ  năng  - LQ chương trình MN theo độ tuổi

HĐC:  HĐG rèn kỹ  năng  - LQ chương trình MN theo độ tuổi

 

LVPTTM(GDÂN) dạy hát : " Thật đáng chê ". - nghe hát : tự chọn  - T/c bao nhiêu người hát

 

Học năng khiếu

Vẽ

Học năng khiếu:

 Võ(hoặc) Múa.

15h20 -16h00

 

Học năng khiếu:

 Võ(hoặc) Múa.

HĐC:  HĐG rèn kỹ  năng  - LQ chương trình MN theo độ tuổi

Học năng khiếu

Vẽ.

Kỹ Năng Sống : Rèn kỹ năng qui trình rửa tay cho trẻ

Lao động tự phục vụ Xếp đồ chơi đúng theo yêu cầu của cô

Nêu gương cuối tuần

16h00 - 16h10

 

Uống sữa bột (Vinamilk)

16h10 - 16h30

 

Xem phim hoạt hình

16h30 - 17h30

 

Cho trẻ chơi và hoạt động theo ý thích - Vệ sinh - Ra về

                 

 

 

                                                                                    LỊCH HỌC THÁNG 11- LỚP: SAO HÔM

TUẦN 3: CHỦ ĐỀ NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM  (từ ngày: 16/11 đến 21/11/2015)

                      Thời gian

 

Hoạt động

                                             Nội dung

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

7h00 - 8h00

Đón trẻ

Ăn sáng

Cô đón trẻ và quản lý, cho trẻ chơi trong lớp học

7h30 - 8h00

Cho trẻ ăn sáng (nếu đăng ký)

8h00 - 8h15

Thể dục buổi sáng

Tập thể dục  : Tập theo động tác (Cháu yêu cô chú công nhân )

8h15 - 8h55

Hoạt động học

Tiếng Anh Little friends/  Unit / 6:Body/Lesson 1,2,3

Letter L

LVPTTC (Thể dục giờ hoc)- Đi trên ghế, đầu đội túi cát

Tiếng Anh

Little friends/Unit 6: Body /Lesson 1,2,3/ Letter M

LVPTNN

  LQCC : t

Tiếng Anh Little friends/ / Unit 6: Body /Lesson 4,5,6/ Letter N

Ôn : trong chủ đề nhánh ( học trong vở chủ đề )

8h45 - 9h00

 

Uống sữa bột (Vinamilk) - chuẩn bị học tiếng anh

9h 00- 9h40

Học chương trình Tiếng Anh

LVPTNT  (THMTXQ)  - Trò chuyện về ngày 20/11

Tiếng Anh

Song: we wish you a merry christmas

LVPTTM (TẠO HÌNH) - Vẽ hoa tặng cô giáo

Tiếng Anh : Song: Song: we wish you a merry christmas

LPTNT ( Làm quen với toán) - so sánh số lượng trong phạm vi 3.

Tiếng Anh Song: Song: we wish you a merry christmas

9h 40- 10h10

Hoạt động ngoài trời

Quan sát đồ chơi ngoài trời

10h10- 10h40

Hoạt động góc

Kỹ năng sống

10h40- 11h40

 

Vệ sinh, ăn trưa

11h40 - 14h20

Ngủ trưa

14h20 - 14h40

 

Vệ sinhsau ngủ trưa, ăn bữa phụ

14h20 - 15H20

Học năng khiếu- chương trình chính

LVPTNT  (THMTXQ)  - Trò chuyện về ngày 20/11

HĐC:  HĐG rèn kỹ  năng  - LQ chương trình MN theo độ tuổi

HĐC:  HĐG rèn kỹ  năng  - LQ chương trình MN theo độ tuổi

 

LVPTTM(GDÂN) dạy hát : " Thật đáng chê ". - nghe hát : tự chọn  - T/c bao nhiêu người hát

 

Học năng khiếu

Vẽ

Học năng khiếu:

 Võ(hoặc) Múa.

15h20 -16h00

 

Học năng khiếu:

 Võ(hoặc) Múa.

HĐC:  HĐG rèn kỹ  năng  - LQ chương trình MN theo độ tuổi

Học năng khiếu

Vẽ.

Kỹ Năng Sống : Rèn kỹ năng qui trình rửa tay cho trẻ

Lao động tự phục vụ Xếp đồ chơi đúng theo yêu cầu của cô

Nêu gương cuối tuần

16h00 - 16h10

 

Uống sữa bột (Vinamilk)

16h10 - 16h30

 

Xem phim hoạt hình

16h30 - 17h30

 

Cho trẻ chơi và hoạt động theo ý thích - Vệ sinh - Ra về

                         

 

LỊCH HỌC THÁNG 11- LỚP: SAO HÔM

TUẦN 2: CHỦ ĐỀ NHÁNH : NGHỀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE (từ ngày: 9/11 đến 14/11/2015)

                      Thời gian

 

Hoạt động

                                                                                  Nội dung

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

7h00 - 8h00

Đón trẻ

Ăn sáng

Cô đón trẻ và quản lý, cho trẻ chơi trong lớp học

7h30 - 8h00

Cho trẻ ăn sáng (nếu đăng ký)

8h00 - 8h15

Thể dục buổi sáng

Tập thể dục  : Tập theo động tác  (Cháu yêu cô chú công nhân )

8h15 - 8h55

Hoạt động học

Tiếng Anh Little friends/  Unit 5:Toys/Lesson 1,2,3

Letter I

LVPTTC (Thể dục giờ hoc)-Bật chụm chân liên tục qua 5 ô (MT2 )

Tiếng Anh

Little friends/ / Unit 5: Toys /Lesson 4,5,6/ Letter J

LVPTNN

 LQCC : S

Tiếng Anh Little friends/ / Unit 6:Body/Lesson 1,2,3

Letter L,M

Ôn : chương trình trong chủ đề nhánh

8h45 - 9h00

 

Uống sữa bột (Vinamilk) - chuẩn bị học tiếng anh

9h 00- 9h10

Hoạt động ngoài trời

                             Quan sát đồ chơi ngoài trời

10h10- 10h40

Hoạt động góc

 Kỹ năng sống

10h40- 11h40

 

 Vệ sinh, ăn trưa

11h40 - 14h20

Ngủ trưa

14h20 - 14h40

 

Vệ sinh sau ngủ trưa, ăn bữa phụ

14h20 - 15H20

Học năng khiếu- chương trình chính

LNPTNN (Văn học) Thơ : Làm bác sỹ

HĐC:  HĐG rèn kỹ  năng  - LQ chương trình MN theo độ tuổi

HĐC:  HĐG rèn kỹ  năng  - LQ chương trình MN theo độ tuổi

 

LVPTTM(GDÂN) dạy hát : " Thật đáng chê ". - nghe hát : tự chọn  - T/c bao nhiêu người hát

 

Học năng khiếu:

Vẽ

Học năng khiếu:

 Võ(hoặc) Múa.

15h20 -16h00

 

Học năng khiếu:

 Võ(hoặc) Múa.

HĐC:  HĐG rèn kỹ  năng  - LQ chương trình MN theo độ tuổi

Học năng khiếu

Vẽ.

Kỹ Năng Sống : Rèn kỹ năng qui trình rửa tay cho trẻ

Lao động tự phục vụ Xếp đồ chơi đúng theo yêu cầu của cô

Nêu gương cuối tuần

16h00 - 16h10

 

Uống sữa bột (Vinamilk)

16h10 - 16h30

 

Xem phim hoạt hình

16h30 - 17h30

 

Cho trẻ chơi và hoạt động theo ý thích - Vệ sinh - Ra về

 

 

 

 

LỊCH HỌC THÁNG 8: LỚP 4 TUỔI _TRƯỜNG MN SAO KHUÊ

LỊCH HỌC THÁNG 8 - LỚP: SAO HÔM 1
TUẦN 1: BÉ YÊU TRƯỜNG MẦM NON (từ ngày: 03/08 đến 08/08/2015)
Thời gian Hoạt động Nội dung
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
7h00 - 8h05 Đón trẻ
Ăn sáng
Cô đón trẻ và quản lý, cho trẻ chơi trong lớp học
7h30 - 8h05 Cho trẻ ăn sáng (nếu đăng ký)
8h05 - 8h25 Thể dục buổi sáng Tập thể dục theo bài hát: ….
Chơi trò chơi vận động theo bài hát: ….
8h25 - 9h05 Hoạt động học PTTM(tạo hình) Học năng khiếu:
 Võ(hoặc) Múa.
PTTM(Thơ, truyện) Học năng khiếu:
Âm nhạc
PTNN(toán) Học năng khiếu:
Âm nhạc
9h05 - 9h35   Ăn hoa quả + Uống sữa bột (Vinamilk)
9h35 - 10h15 Chơi và hoạt động ngoài trời Cô cùng trẻ hoạt động ngoài trời Học kĩ năng:
ngoại khóa
Cô cùng trẻ hoạt động ngoài trời Học năng khiếu
VẼ: Cô cùng trẻ hoạt động ngoài trời.
Cô cùng trẻ hoạt động ngoài trời Cô cùng trẻ hoạt động ngoài trời
10h15 - 10h55 Chơi, hoạt động ở các góc Cô cùng trẻ khám phả các góc chơi
10h55 - 11h50   Vệ sinh, ăn trưa
11h50 - 14h20   Ngủ trưa
14h20 - 14h55   Vệ sinh, ăn bữa phụ
14h55 - 15h35 Hoạt động theo chủ đề để nâng cao kỹ năng Làm quen với tiếng anh cùng gv nước ngoài (hỗ trợ: trợ giảng và gv phụ trách)  Làm quen với tiếng anh cùng gv nước ngoài (hỗ trợ: trợ giảng và gv phụ trách)  Làm quen với tiếng anh cùng gv nước ngoài (hỗ trợ: trợ giảng và gv phụ trách)  Làm quen với tiếng anh cùng gv nước ngoài (hỗ trợ: trợ giảng và gv phụ trách)  Làm quen với tiếng anh cùng gv nước ngoài (hỗ trợ: trợ giảng và gv phụ trách)  Ôn lại bài đã học
15h35 - 15h55   Uống sữa bột (Vinamilk)
15h55 - 16h15   Xem phim hoạt hình.
16h15 - 17h30 Trả trẻ Cho trẻ chơi và hoạt động theo ý thích
TUẦN 2: BÉ YÊU TRƯỜNG MẦM NON (từ ngày: 10/08 đến 15/08/2015)
Thời gian Hoạt động Nội dung
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
7h00 - 8h05 Đón trẻ
Ăn sáng
Cô đón trẻ và quản lý, cho trẻ chơi trong lớp học
7h30 - 8h05 Cho trẻ ăn sáng (nếu đăng ký)
8h05 - 8h25 Thể dục buổi sáng Tập thể dục theo bài hát: ….
Chơi trò chơi vận động theo bài hát: ….
8h25 - 9h05 Học chương trình Tiếng Anh  Tiếng Anh
(theo lớp chính khóa).
Học năng khiếu:
 Võ(hoặc) Múa.
 Tiếng Anh
(theo lớp chính khóa).
Học năng khiếu:
Âm nhạc
 Tiếng Anh
(theo lớp chính khóa).
Học năng khiếu:
Vẽ
9h05 - 9h35   Ăn hoa quả + Uống sữa bột (Vinamilk)
9h35 - 10h15 Học chương trình tiếng anh PTTM (tạo hình)  Tiếng Anh
(sinh hoạt tập thể).
PTTM
(Thơ, truyện)
 Tiếng Anh
(sinh hoạt tập thể).
PTNN(toán)  Tiếng Anh
(sinh hoạt tập thể).
10h15 - 10h55 Hoạt động ở các góc Cô cùng trẻ khám phả các góc chơi
10h55 - 11h50   Vệ sinh, ăn trưa
11h50 - 14h20   Ngủ trưa
14h20 - 14h55   Vệ sinh, ăn bữa phụ
14h55 - 15h35 Học chương trình MN theo độ tuổi Chương trình MN theo độ tuổi Chương trình MN theo độ tuổi Chương trình MN theo độ tuổi Chương trình MN theo độ tuổi Chương trình MN theo độ tuổi Chương trình MN theo độ tuổi
15h35 - 15h55   Uống sữa bột (Vinamilk)
15h55 - 16h15   Xem phim hoạt hình.
16h15 - 17h30 Trả trẻ Cho trẻ chơi và hoạt động theo ý thích
TUẦN 3: BÉ YÊU TRƯỜNG MẦM NON (từ ngày: 17/08 đến 22/08/2015)
Thời gian Hoạt động Nội dung
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
7h00 - 8h05 Đón trẻ
Ăn sáng
Cô đón trẻ và quản lý, cho trẻ chơi trong lớp học
7h30 - 8h05 Cho trẻ ăn sáng (nếu đăng ký)
8h05 - 8h25 Thể dục buổi sáng Tập thể dục theo bài hát: ….
Chơi trò chơi vận động theo bài hát: ….
8h25 - 9h05 Hoạt đông học PTTM
(Tạo hình)
Học năng khiếu:
 Võ (hoặc) Múa.
PTTM
(Thơ, truyện) 
Học năng khiếu:
Âm nhạc
PTNN (toán) Học năng khiếu:
Vẽ
9h05 - 9h35   Ăn hoa quả + Uống sữa bột (Vinamilk)
9h35 - 10h15 Học chương trình tiếng anh  Tiếng Anh
(theo lớp chính khóa).
 Tiếng Anh
(sinh hoạt tập thể).
Tiếng Anh
(theo lớp chính khóa).
 Tiếng Anh
(sinh hoạt tập thể).
Tiếng Anh
(theo lớp chính khóa)
 Tiếng Anh
(sinh hoạt tập thể).
10h15 - 10h55 Hoạt động ở các góc Cô cùng trẻ khám phả các góc chơi
10h55 - 11h50   Vệ sinh, ăn trưa
11h50 - 14h20   Ngủ trưa
14h20 - 14h55   Vệ sinh, ăn bữa phụ
14h55 - 15h35 Học chương trình MN theo độ tuổi Chương trình MN theo độ tuổi Chương trình MN theo độ tuổi Chương trình MN theo độ tuổi Chương trình MN theo độ tuổi Chương trình MN theo độ tuổi Chương trình MN theo độ tuổi
15h35 - 15h55   Uống sữa bột (Vinamilk)
15h55 - 16h15   Xem phim hoạt hình.
16h15 - 17h30 Trả trẻ Cho trẻ chơi và hoạt động theo ý thích
TUẦN 4: BÉ YÊU TRƯỜNG MẦM NON (từ ngày: 24/08 đến 29/08/2015)
Thời gian Hoạt động Nội dung
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
7h00 - 8h05 Đón trẻ
Ăn sáng
Cô đón trẻ và quản lý, cho trẻ chơi trong lớp học
7h30 - 8h00 Cho trẻ ăn sáng (nếu đăng ký)
8h00 - 8h20 Thể dục buổi sáng Tập thể dục  : Tập  động tác trường cháu đây là trường mầm non 
Chơi trò chơi vận động theo bài hát: ….
8h20 - 8h45 Hoạt động học PTTM(tạo hình)
(cho trẻ làm quen với bút màu - đất nặn - bảng) 
Học năng khiếu:
 Võ(hoặc) Múa.
PTTM
(Thơ, truyện) 
Học năng khiếu:
Âm nhạc
PTNN(toán). Học năng khiếu:
Vẽ
8h45 - 8h55    Uống sữa bột (Vinamilk) 
8h55 - 9h35 Học chương trình Tiếng Anh  Tiếng Anh
(theo lớp chính khóa).
 Tiếng Anh
(sinh hoạt tập thể).
Tiếng Anh
(theo lớp chính khóa).
 Tiếng Anh
(sinh hoạt tập thể).
Tiếng Anh
(theo lớp chính khóa)
 Tiếng Anh
(sinh hoạt tập thể).
9h35 - 10h05 Hoạt động ngoài trời Quan sát đồ chơi ngoài trời
10h05 - 10h40 Hoạt động ở các góc Cô cùng trẻ khám phá các góc chơi.
10h40- 10h45   Vệ sinh, ổn định ăn trưa
10h45 - 11h35   Ăn trưa
11h35 - 14h20   Ngủ trưa
14h20 - 14h55   Vệ sinh, ăn bữa phụ
14h55 - 15h35  HĐC: rèn kỹ năng  - LQ chương trình MN theo độ tuổi Chương trình MN theo độ tuổi Chương trình MN theo độ tuổi Chương trình MN theo độ tuổi Chương trình MN theo độ tuổi Chương trình MN theo độ tuổi Chương trình MN theo độ tuổi
15h35 - 15h55   Uống sữa bột (Vinamilk)
15h55 - 16h15   Xem phim hoạt hình.
16h15 - 17h30 Trả trẻ Cho trẻ chơi và hoạt động theo ý thích

 

 

LVPTNN
( thơ, chuyện hoặc đóng kịch)Other news