LỊCH HỌC THÁNG 12/2016 - LỚP SAO KIM (5-6 TUỔI)-TRƯỜNG MN “SAO KHUÊ”-

LỊCH HỌC THÁNG 12/2016 - LỚP: SAO KIM - TRƯỜNG MẦM NON SAO KHUÊ

                      Thời gian

 

Hoạt động

                                             Nội dung

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

7h00 - 8h00

Đón trẻ

Ăn sáng

Cô đón trẻ và quản lý, cho trẻ chơi trong lớp học

7h30 - 8h00

Cho trẻ ăn sáng (nếu đăng ký)

8h00 - 8h15

Thể dục buổi sáng

Tập thể dục: Tập động tác kết hợp với lời ca

8h15 - 8h55

Hoạt động học

 LVPTTN: Mỹ thuật

LVPTTC

 

Tiếng Anh


KNS( GVMN)

 Năng khiếu: Võ và múa

  LVPTNT: Làm quen với toán

8h45 - 9h00

 

Uống sữa bột (Vinamilk) - chuẩn bị học tiếng anh

9h00 - 9h40

Học chương trình Tiếng Anh

Tiếng Anh

 LVPTNT: Làm quen với toán

 LVPTnt: Làm quen với toán

 Âm nhạc

 Năng khiếu: Võ và múa

 HĐNT

9h45 - 10h25

Hoạt động ngoài trời

LVPTNT: THMTXQ

KNS

Tiếng Anh

Hoạt động ngoài trời

 

Hoạt động ngoài trời

 

Tiếng anh TT

10h10- 10h40

Hoạt động góc

Kỹ năng sống

10h40- 11h40

 

Vệ sinh, ăn trưa

11h40 - 14h20

Ngủ trưa

14h20 - 14h40

 

Vệ sinhsau ngủ trưa, ăn bữa phụ

         

14h15 - 14H55

Học năng khiếu- chương trình chính

Tiếng Anh

     LVPTNN

 

   

LVPTNN: Truyện và thơ

 

 

 

 

Tiếng anh

LVPTTM (GVMN)

 Âm nhạc

15h00 -15h40

 

 HĐG

HĐG

LVPTTM

HĐG

KNS

Nêu gương cuối tuần

16h00 - 16h10

 

Uống sữa bột (Vinamilk

16h10 - 16h30

 

Xem phim hoạt hình

16h30 - 17h30

 

 

Cho trẻ chơi và hoạt động theo ý thích - Vệ sinh - Ra về

LỊCH HỌC THÁNG 11/2016 - LỚP: SAO KIM - TRƯỜNG MẦM NON SAO KHUÊ

                      Thời gian

 

Hoạt động

                                             Nội dung

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

7h00 - 8h00

Đón trẻ

Ăn sáng

Cô đón trẻ và quản lý, cho trẻ chơi trong lớp học

7h30 - 8h00

Cho trẻ ăn sáng (nếu đăng ký)

8h00 - 8h15

Thể dục buổi sáng

Tập thể dục: Tập động tác kết hợp với lời ca

8h15 - 8h55

Hoạt động học

 LVPTTN: Mỹ thuật

LVPTTC

 

Tiếng Anh


KNS( GVMN)

 Năng khiếu: Võ và múa

  LVPTNT: Làm quen với toán

8h45 - 9h00

 

Uống sữa bột (Vinamilk) - chuẩn bị học tiếng anh

9h00 - 9h40

Học chương trình Tiếng Anh

Tiếng Anh

 LVPTNT: Làm quen với toán

 LVPTnt: Làm quen với toán

 Âm nhạc

 Năng khiếu: Võ và múa

 HĐNT

9h45 - 10h25

Hoạt động ngoài trời

LVPTNT: THMTXQ

KNS

Tiếng Anh

Hoạt động ngoài trời

 

Hoạt động ngoài trời

 

Tiếng anh TT

10h10- 10h40

Hoạt động góc

Kỹ năng sống

10h40- 11h40

 

Vệ sinh, ăn trưa

11h40 - 14h20

Ngủ trưa

14h20 - 14h40

 

Vệ sinhsau ngủ trưa, ăn bữa phụ

         

14h15 - 14H55

Học năng khiếu- chương trình chính

Tiếng Anh

     LVPTNN

 

   

LVPTNN: Truyện và thơ

 

 

 

 

Tiếng anh

LVPTTM (GVMN)

 Âm nhạc

15h00 -15h40

 

 HĐG

HĐG

LVPTTM

HĐG

KNS

Nêu gương cuối tuần

16h00 - 16h10

 

Uống sữa bột (Vinamilk

16h10 - 16h30

 

Xem phim hoạt hình

16h30 - 17h30

 

 

Cho trẻ chơi và hoạt động theo ý thích - Vệ sinh - Ra về

LỊCH HỌC THÁNG 10/2016 - LỚP: SAO KIM - TRƯỜNG MẦM NON SAO KHUÊ

                      Thời gian

 

Hoạt động

                                             Nội dung

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

7h00 - 8h00

Đón trẻ

Ăn sáng

Cô đón trẻ và quản lý, cho trẻ chơi trong lớp học

7h30 - 8h00

Cho trẻ ăn sáng (nếu đăng ký)

8h00 - 8h15

Thể dục buổi sáng

Tập thể dục: Tập động tác kết hợp với lời ca: Em chơi đu

8h15 - 8h55

Hoạt động học

 LVPTTN: Mỹ thuật

LVPTTC

 

Tiếng Anh


KNS( GVMN)

 Năng khiếu: Võ và múa

  LVPTNT: Làm quen với toán

8h45 - 9h00

 

Uống sữa bột (Vinamilk) - chuẩn bị học tiếng anh

9h00 - 9h40

Học chương trình Tiếng Anh

Tiếng Anh

 LVPTNT: Làm quen với toán

 LVPTnt: Làm quen với toán

 Âm nhạc

 Năng khiếu: Võ và múa

 HĐNT

9h45 - 10h25

Hoạt động ngoài trời

LVPTNT: THMTXQ

KNS

Tiếng Anh

Hoạt động ngoài trời

 

Hoạt động ngoài trời

 

Tiếng anh TT

10h10- 10h40

Hoạt động góc

Kỹ năng sống

10h40- 11h40

 

Vệ sinh, ăn trưa

11h40 - 14h20

Ngủ trưa

14h20 - 14h40

 

Vệ sinhsau ngủ trưa, ăn bữa phụ

         

14h15 - 14H55

Học năng khiếu- chương trình chính

Tiếng Anh

     LVPTNN

 

   

LVPTNN: Truyện và thơ

 

 

 

 

Tiếng anh

LVPTTM (GVMN)

 Âm nhạc

15h00 -15h40

 

 HĐG

HĐG

LVPTTM

HĐG

KNS

Nêu gương cuối tuần

16h00 - 16h10

 

Uống sữa bột (Vinamilk

16h10 - 16h30

 

Xem phim hoạt hình

16h30 - 17h30

 

 

Cho trẻ chơi và hoạt động theo ý thích - Vệ sinh - Ra về

LỊCH HỌC THÁNG 9/2016 - LỚP: SAO KIM 2 - TRƯỜNG MẦM NON SAO KHUÊ

                      Thời gian

 

Hoạt động

                                             Nội dung

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

7h00 - 8h00

Đón trẻ

Ăn sáng

Cô đón trẻ và quản lý, cho trẻ chơi trong lớp học

7h30 - 8h00

Cho trẻ ăn sáng (nếu đăng ký)

8h00 - 8h15

Thể dục buổi sáng

Tập thể dục: Tập động tác kết hợp với lời ca: Em chơi đu

8h15 - 8h55

Hoạt động học

 LVPTTN: Mỹ thuật

LVPTTC

 

Tiếng Anh


KNS( GVMN)

 Năng khiếu: Võ và múa

  LVPTNT: Làm quen với toán

8h45 - 9h00

 

Uống sữa bột (Vinamilk) - chuẩn bị học tiếng anh

9h00 - 9h40

Học chương trình Tiếng Anh

Tiếng Anh

 LVPTNT: Làm quen với toán

 LVPTnt: Làm quen với toán

 Âm nhạc

 Năng khiếu: Võ và múa

 HĐNT

9h45 - 10h25

Hoạt động ngoài trời

LVPTNT: THMTXQ

KNS

Tiếng Anh

Hoạt động ngoài trời

 

Hoạt động ngoài trời

 

Tiếng anh TT

10h10- 10h40

Hoạt động góc

Kỹ năng sống

10h40- 11h40

 

Vệ sinh, ăn trưa

11h40 - 14h20

Ngủ trưa

14h20 - 14h40

 

Vệ sinhsau ngủ trưa, ăn bữa phụ

         

14h15 - 14H55

Học năng khiếu- chương trình chính

Tiếng Anh

     LVPTNN

 

   

LVPTNN: Truyện và thơ

 

 

 

 

Tiếng anh

LVPTTM (GVMN)

 Âm nhạc

15h00 -15h40

 

 HĐG

HĐG

LVPTTM

HĐG

KNS

Nêu gương cuối tuần

16h00 - 16h10

 

Uống sữa bột (Vinamilk

16h10 - 16h30

 

Xem phim hoạt hình

16h30 - 17h30

 

 

Cho trẻ chơi và hoạt động theo ý thích - Vệ sinh - Ra về

LỊCH HỌC THÁNG 9/2016 - LỚP: SAO KIM 1 - TRƯỜNG MẦM NON SAO KHUÊ

                      Thời gian

 

Hoạt động

                                             Nội dung

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

7h00 - 8h00

Đón trẻ

Ăn sáng

Cô đón trẻ và quản lý, cho trẻ chơi trong lớp học

7h30 - 8h00

Cho trẻ ăn sáng (nếu đăng ký)

8h00 - 8h15

Thể dục buổi sáng

Tập thể dục: Tập động tác kết hợp với lời ca: Em chơi đu

8h15 - 8h55

Hoạt động học

 

Tiếng Anh

 

KNS

 

Tiếng Anh

KNS

 Năng khiếu: Võ và múa

  LVPTNT: Làm quen với toán

8h45 - 9h00

 

Uống sữa bột (Vinamilk) - chuẩn bị học tiếng anh

9h00 - 9h40

Học chương trình Tiếng Anh

LVPTTN: Mỹ thuật

 LVPTTC

 LVPTNT: Làm quen với toán

 Âm nhạc

 

 Năng khiếu: Võ và múa

 HĐ: Ngoài trời

9h45 - 10h25

Hoạt động ngoài trời

LVPTNT: THMTXQ

HĐNT

Tiếng anh TT

HĐG

 

Âm nhạc (GVMN)

 

Tiếng anh TT

10h10- 10h40

Hoạt động góc

Kỹ năng sống

10h40- 11h40

 

Vệ sinh, ăn trưa

11h40 - 14h20

Ngủ trưa

14h20 - 14h40

 

Vệ sinhsau ngủ trưa, ăn bữa phụ

         

14h15 - 14H55

Học năng khiếu- chương trình chính

Tiếng Anh

     LVPTNN

 

   

LV Phát triển ngôn ngữ: Tuyện hoặc thơ

 

 

 

 

 

Tiếng anh

 

Mỹ Thuật

 Âm nhạc (GVMN)

15h00 -15h40

 

 Năng khiêu: Múa(GVMN)

HĐG

LVPTTM

HĐG

KNS (GVMN)

Nêu gương cuối tuần

16h00 - 16h10

 

Uống sữa bột (Vinamilk

16h10 - 16h30

 

Xem phim hoạt hình

16h30 - 17h30

 

 

Cho trẻ chơi và hoạt động theo ý thích - Vệ sinh - Ra về

LỊCH HỌC THÁNG 8/2016 - LỚP: SAO KIM 2 - TRƯỜNG MẦM NON SAO KHUÊ

                      Thời gian

 

Hoạt động

                                             Nội dung

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

7h00 - 8h00

Đón trẻ

Ăn sáng

Cô đón trẻ và quản lý, cho trẻ chơi trong lớp học

7h30 - 8h00

Cho trẻ ăn sáng (nếu đăng ký)

8h00 - 8h15

Thể dục buổi sáng

Tập thể dục: Tập động tác kết hợp với lời ca: Em chơi đu

8h15 - 8h55

Hoạt động học

 LVPTTN: Mỹ thuật

LVPTTC

 

Tiếng Anh


KNS( GVMN)

 Năng khiếu: Võ và múa

  LVPTNT: Làm quen với toán

8h45 - 9h00

 

Uống sữa bột (Vinamilk) - chuẩn bị học tiếng anh

9h00 - 9h40

Học chương trình Tiếng Anh

Tiếng Anh

 LVPTNT: Làm quen với toán

 LVPTnt: Làm quen với toán

 Âm nhạc

 Năng khiếu: Võ và múa

 HĐNT

9h45 - 10h25

Hoạt động ngoài trời

LVPTNT: THMTXQ

KNS

Tiếng Anh

Hoạt động ngoài trời

 

Hoạt động ngoài trời

 

Tiếng anh TT

10h10- 10h40

Hoạt động góc

Kỹ năng sống

10h40- 11h40

 

Vệ sinh, ăn trưa

11h40 - 14h20

Ngủ trưa

14h20 - 14h40

 

Vệ sinhsau ngủ trưa, ăn bữa phụ

         

14h15 - 14H55

Học năng khiếu- chương trình chính

Tiếng Anh

     LVPTNN

 

   

LVPTNN: Truyện và thơ

 

 

 

 

Tiếng anh

LVPTTM (GVMN)

 Âm nhạc

15h00 -15h40

 

 HĐG

HĐG

LVPTTM

HĐG

KNS

Nêu gương cuối tuần

16h00 - 16h10

 

Uống sữa bột (Vinamilk

16h10 - 16h30

 

Xem phim hoạt hình

16h30 - 17h30

 

 

Cho trẻ chơi và hoạt động theo ý thích - Vệ sinh - Ra về

LỊCH HỌC THÁNG 8/2016 - LỚP: SAO KIM 1 - TRƯỜNG MẦM NON SAO KHUÊ

                      Thời gian

 

Hoạt động

                                             Nội dung

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

7h00 - 8h00

Đón trẻ

Ăn sáng

Cô đón trẻ và quản lý, cho trẻ chơi trong lớp học

7h30 - 8h00

Cho trẻ ăn sáng (nếu đăng ký)

8h00 - 8h15

Thể dục buổi sáng

Tập thể dục: Tập động tác kết hợp với lời ca: Em chơi đu

8h15 - 8h55

Hoạt động học

 

Tiếng Anh

 

KNS

 

Tiếng Anh

KNS

 Năng khiếu: Võ và múa

  LVPTNT: Làm quen với toán

8h45 - 9h00

 

Uống sữa bột (Vinamilk) - chuẩn bị học tiếng anh

9h00 - 9h40

Học chương trình Tiếng Anh

LVPTTN: Mỹ thuật

 LVPTTC

 LVPTNT: Làm quen với toán

 Âm nhạc

 

 Năng khiếu: Võ và múa

 HĐ: Ngoài trời

9h45 - 10h25

Hoạt động ngoài trời

LVPTNT: THMTXQ

HĐNT

Tiếng anh TT

HĐG

 

Âm nhạc (GVMN)

 

Tiếng anh TT

10h10- 10h40

Hoạt động góc

Kỹ năng sống

10h40- 11h40

 

Vệ sinh, ăn trưa

11h40 - 14h20

Ngủ trưa

14h20 - 14h40

 

Vệ sinhsau ngủ trưa, ăn bữa phụ

         

14h15 - 14H55

Học năng khiếu- chương trình chính

Tiếng Anh

     LVPTNN

 

   

LV Phát triển ngôn ngữ: Tuyện hoặc thơ

 

 

 

 

 

Tiếng anh

 

Mỹ Thuật

 Âm nhạc (GVMN)

15h00 -15h40

 

 Năng khiêu: Múa(GVMN)

HĐG

LVPTTM

HĐG

KNS (GVMN)

Nêu gương cuối tuần

16h00 - 16h10

 

Uống sữa bột (Vinamilk

16h10 - 16h30

 

Xem phim hoạt hình

16h30 - 17h30

 

 

Cho trẻ chơi và hoạt động theo ý thích - Vệ sinh - Ra về

LỊCH HỌC THÁNG 7/ 2016 MÙA HÈ CỦA BÉ- LỚP: SAO KIM  TRƯỜNG MẦM NON SAO KHUÊ 

    Thời gian

 

Hoạt động

                                             Nội dung

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

7h00 - 8h00

Đón trẻ

Ăn sáng

Cô đón trẻ và quản lý, cho trẻ chơi trong lớp học

7h30 - 8h00  

Cho trẻ ăn sáng (nếu đăng ký)

8h00 - 8h15

Thể dục buổi sáng

Tập thể dục: Tập động tác kết hợp với lời ca: Mùa hè đến

8h15 - 8h55

Hoạt động học

LQ Tiếng Việt

LQ Toán

LQ Tiếng Việt

LQ Toán

LQ Tiếng Việt

LQ toán

8h45 - 9h00

 

Uống sữa bột (Vinamilk)

9h 00- 9h45

Hoạt động học

LQ Tiếng Việt

LQ Toán

LQ Tiếng Việt

LQ Toán

LQ Tiếng Việt

 

9h45 - 10h25

 

LQ Tiếng Việt

LQ Toán

LQ Tiếng Việt

LQ Toán

LQ Tiếng Việt

LQ Tiếng Việt

10h20- 10h40

Hoạt động ở các góc

Hoạt động góc

10h40- 11h40

 

Vệ sinh, ăn trưa

11h40 - 14h20

Ngủ trưa

14h20 - 14h40

 

Vệ sinhsau ngủ trưa, ăn bữa phụ

14h15 - 14h55

HĐC:  HĐG rèn kỹ  năng  - LQ chương trình MN theo độ tuổi

 LQ Toán


 Tiếng Anh

Tiếng Anh


 

 LQ Tiếng Việt

 KNS

 KNS
 

15h00 -15h40

 

KNS

 LQ Tiếng việt  KNS - Aerobic LQ Tiếng Việt Tiếng Anh  Nêu gương cuối tuần

16h00 - 16h10

 

Uống sữa bột (Vinamilk)

16h10 - 16h30

 

Xem phim hoạt hình

16h30 - 17h30

 

Cho trẻ chơi và hoạt động theo ý thích - Vệ sinh - Ra về

LỊCH HỌC THÁNG 7/2016  CHỦ ĐỀ QUÊ HƯƠNG ĐẤT NƯỚC BÁC HỒ - LỚP: SAO KIM

TUẦN 1: CHỦ ĐỀ NHÁNH : Ôn Tập :(từ ngày: 31/05 đến 6/06/2016) 

                      Thời gian

 

Hoạt động

                                             Nội dung

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

7h00 - 8h00

Đón trẻ

Ăn sáng

Cô đón trẻ và quản lý, cho trẻ chơi trong lớp học

7h30 - 8h00

Cho trẻ ăn sáng (nếu đăng ký)

8h00 - 8h15

Thể dục buổi sáng

Tập thể dục : Tập động tác kết hợp bài ca: em yêu thủ đô

8h15 - 8h55

Hoạt động học

Một số đồ dùng học tập của học sinh lớp 1.

LVPTTC (Thể dục giờ học) Ném xa bằng 2 tay nhẩy lò cò.

LVPTTM 
(TẠO HÌNH) 
mở rộng đề tài theo chủ đề.

LVPTNN
LQCC : Tập tô chữ: v, l.

LPTNT
( làm quen với toán )
Ôn khối vuông, khối cầu, khối trụ.

CLBT7:  Bé Học Tiếng Việt

 

8h45 - 9h00

 

Uống sữa bột (Vinamilk) - chuẩn bị học tiếng anh

9h 00- 9h40

Học chương trình Tiếng Anh

Âm nhạc : Hát cháu vẫn nhớ trường Mầm non.

  Tiếng Anh Songs: Good morning/ Hello/ ABC/ Head, shoulders, knees and toes /The Hokey Pokey/What do you see?/….Goodbye.


LVPTTM 
(TẠO HÌNH) 
Vẽ đồ chơi tặng bạn.

 

  Tiếng Anh First and friends 1/ Unit 6: My farm: Lesson 3.

kỹ năng sống.

TiẾNG ANHSongs: Good morning/ Hello/ ABC/ Head, shoulders, knees and toes /The Hokey Pokey/What do you see?/ …Goodbye/

9h40 - 10h20

Hoạt động ngoài trời

Quan sát đồ chơi ngoài trờiHĐC: HĐG rèn kỹ năng tô màu bổ trợ các bài trong chủ đề hiện tượng thiên nhiên LQchương trình MN 

10h10- 10h40

 

Hoạt động góc

10h40- 11h40

 

Vệ sinh, ăn trưa

11h40 - 14h20

Ngủ trưa

14h20 - 14h40

 

Vệ sinh sau ngủ trưa, ăn bữa phụ

14h20 - 15H20

HĐC:  HĐG rèn kỹ  năng  - LQ chương trình MN theo độ tuổi

HĐC: HĐG rèn kỹ năng tô màu bổ trợ các bài trong chủ đề hiện tượng thiên nhiên LQchương trình MN 

 

HĐC: HĐG rèn kỹ năng tô màu bổ trợ các bài trong chủ đề hiện tượng thiên nhiên LQchương trình MN 

 

Quan sát tranh bác hồ đang làm việc
TC: Tự chọn

 

Quan sát tranh bác hồ đang làm việc
TC: Tự chọn

LVPTTM(GDÂN) Biểu diễn: Dạy hát: Cho tôi đi làm mưa với. nghe hát mưa rơi

T/c Tự chọn

Học năng khiếu

Vẽ-  .

15h20 -16h00

 

Tạo tâm thế cho cháu vào lớp 1 

 

  HĐG rèn kỹ  năng - tô màu , vẽ ,xé dán, nặm , Hoặc nặn ông mặt trời. 

Tạo Tâm thế cho cháu vào lớp 1

 LVPTNN: Văn học thơ: Tình bạn

Lao động tự phục vụ Rửa đồ dùng đồ chơi sắp xếp đúng đò chơi ở các góc

Nêu gương cuối tuần

16h00 - 16h10

 

Uống sữa bột (Vinamilk)

 

16h10 - 16h30

 

Xem phim hoạt hình

16h30 - 17h30

 

Cho trẻ chơi và hoạt động theo ý thích - Vệ sinh - Ra về

LỊCH HỌC THÁNG 5/2016  CHỦ ĐỀ QUÊ HƯƠNG ĐẤT NƯỚC BÁC HỒ - LỚP: SAO KIM

TUẦN 4: CHỦ ĐỀ NHÁNH : NGÀY TẾT THIẾU NHI CỦA BÉ:(từ ngày: 24/05 đến 30/ 05/2016) 

                      Thời gian

 

Hoạt động

                                             Nội dung

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

7h00 - 8h00

Đón trẻ

Ăn sáng

Cô đón trẻ và quản lý, cho trẻ chơi trong lớp học

7h30 - 8h00

Cho trẻ ăn sáng (nếu đăng ký)

8h00 - 8h15

Thể dục buổi sáng

Tập thể dục : Tập động tác kết hợp bài ca: em yêu thủ đô

8h15 - 8h55

Hoạt động học

Một số đồ dùng học tập của học sinh lớp 1.

LVPTTC (Thể dục giờ học) Ném xa bằng 2 tay nhẩy lò cò.

LVPTTM 
(TẠO HÌNH) 
mở rộng đề tài theo chủ đề.

LVPTNN
LQCC : Tập tô chữ: v, l.

LPTNT
( làm quen với toán )
Ôn khối vuông, khối cầu, khối trụ.

CLBT7:  Bé Học Tiếng Việt

 

8h45 - 9h00

 

Uống sữa bột (Vinamilk) - chuẩn bị học tiếng anh

9h 00- 9h40

Học chương trình Tiếng Anh

Âm nhạc : Hát cháu vẫn nhớ trường Mầm non.

  Tiếng Anh Songs: Good morning/ Hello/ ABC/ Head, shoulders, knees and toes /The Hokey Pokey/What do you see?/….Goodbye.


LVPTTM 
(TẠO HÌNH) 
Vẽ đồ chơi tặng bạn.

 

  Tiếng Anh First and friends 1/ Unit 6: My farm: Lesson 3.

kỹ năng sống.

TiẾNG ANHSongs: Good morning/ Hello/ ABC/ Head, shoulders, knees and toes /The Hokey Pokey/What do you see?/ …Goodbye/

9h40 - 10h20

Hoạt động ngoài trời

Quan sát đồ chơi ngoài trờiHĐC: HĐG rèn kỹ năng tô màu bổ trợ các bài trong chủ đề hiện tượng thiên nhiên LQchương trình MN 

10h10- 10h40

 

Hoạt động góc

10h40- 11h40

 

Vệ sinh, ăn trưa

11h40 - 14h20

Ngủ trưa

14h20 - 14h40

 

Vệ sinh sau ngủ trưa, ăn bữa phụ

14h20 - 15H20

HĐC:  HĐG rèn kỹ  năng  - LQ chương trình MN theo độ tuổi

HĐC: HĐG rèn kỹ năng tô màu bổ trợ các bài trong chủ đề hiện tượng thiên nhiên LQchương trình MN 

 

HĐC: HĐG rèn kỹ năng tô màu bổ trợ các bài trong chủ đề hiện tượng thiên nhiên LQchương trình MN 

 

Quan sát tranh bác hồ đang làm việc
TC: Tự chọn

 

Quan sát tranh bác hồ đang làm việc
TC: Tự chọn

LVPTTM(GDÂN) Biểu diễn: Dạy hát: Cho tôi đi làm mưa với. nghe hát mưa rơi

T/c Tự chọn

Học năng khiếu

Vẽ-  .

15h20 -16h00

 

Tạo tâm thế cho cháu vào lớp 1 

 

  HĐG rèn kỹ  năng - tô màu , vẽ ,xé dán, nặm , Hoặc nặn ông mặt trời. 

Tạo Tâm thế cho cháu vào lớp 1

 LVPTNN: Văn học thơ: Tình bạn

Lao động tự phục vụ Rửa đồ dùng đồ chơi sắp xếp đúng đò chơi ở các góc

Nêu gương cuối tuần

16h00 - 16h10

 

Uống sữa bột (Vinamilk)

 

16h10 - 16h30

 

Xem phim hoạt hình

16h30 - 17h30

 

Cho trẻ chơi và hoạt động theo ý thích - Vệ sinh - Ra về

LỊCH HỌC THÁNG 5/2016  CHỦ ĐỀ QUÊ HƯƠNG ĐẤT NƯỚC BÁC HỒ - LỚP: SAO KIM

TUẦN 3: CHỦ ĐỀ NHÁNH : BÁC HỒ KÍNH YÊU CỦA CHÚNG CHÁU:(từ ngày: 16/05 đến 21/ 05/2016) 

                      Thời gian

 

Hoạt động

                                             Nội dung

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

7h00 - 8h00

Đón trẻ

Ăn sáng

Cô đón trẻ và quản lý, cho trẻ chơi trong lớp học

7h30 - 8h00

Cho trẻ ăn sáng (nếu đăng ký)

8h00 - 8h15

Thể dục buổi sáng

Tập thể dục : Tập động tác kết hợp bài ca: em yêu thủ đô

8h15 - 8h55

Hoạt động học

LVPTNT (MTXQ) - Trò chuyện về tình cảm yêu thương của Bác Hồ đối với các cháu thiếu nhi

LVPTTC (Thể dục giờ học) Ném xa bằng 2 tay,chạy nhanh 12m Tc: Tung bóng lên cao và bắt bóng 

LVPTTM
(TẠO HÌNH)
mở rộng đề tài theo chủ đề

LVPTNN
LQCC : Ôn lại chữ cái

LPTNT
( làm quen với toán )
Nhận biết thời gian trong ngày( sáng, trưa, chiều, tối)

CLBT7:  Bé Học Tiếng Việt

 

8h45 - 9h00

 

Uống sữa bột (Vinamilk) - chuẩn bị học tiếng anh

9h 00- 9h40

Học chương trình Tiếng Anh

Âm nhạc 

  Tiếng Anh Songs: Good morning/ Hello/ ABC/ Head, shoulders, knees and toes /The Hokey Pokey/What do you see?/….Goodbye


LVPTTM
(TẠO HÌNH)
Dán xúc xích trang trí ảnh Bác 

 

  Tiếng Anh First and friends 1/ Unit 6: My farm: Lesson 3

kỹ năng sống

TiẾNG ANHSongs: Good morning/ Hello/ ABC/ Head, shoulders, knees and toes /The Hokey Pokey/What do you see?/ …Goodbye/

9h40 - 10h20

Hoạt động ngoài trời

Quan sát đồ chơi ngoài trờiHĐC: HĐG rèn kỹ năng tô màu bổ trợ các bài trong chủ đề hiện tượng thiên nhiên LQchương trình MN 

10h10- 10h40

 

Hoạt động góc

10h40- 11h40

 

Vệ sinh, ăn trưa

11h40 - 14h20

Ngủ trưa

14h20 - 14h40

 

Vệ sinh sau ngủ trưa, ăn bữa phụ

14h20 - 15H20

HĐC:  HĐG rèn kỹ  năng  - LQ chương trình MN theo độ tuổi

HĐC: HĐG rèn kỹ năng tô màu bổ trợ các bài trong chủ đề hiện tượng thiên nhiên LQchương trình MN 

 

HĐC: HĐG rèn kỹ năng tô màu bổ trợ các bài trong chủ đề hiện tượng thiên nhiên LQchương trình MN 

 

Quan sát tranh bác hồ đang làm việc
TC: Tự chọn

 

Quan sát tranh bác hồ đang làm việc
TC: Tự chọn

LVPTTM(GDÂN) Biểu diễn: Dạy hát: Cho tôi đi làm mưa với. nghe hát mưa rơi

T/c Tự chọn

Học năng khiếu

Vẽ-  .

15h20 -16h00

 

Tạo tâm thế cho cháu vào lớp 1 

 

  HĐG rèn kỹ  năng - tô màu , vẽ ,xé dán, nặm , Hoặc nặn ông mặt trời 

Tạo Tâm thế cho cháu vào lớp 1

 LVPTNN: Luyện phát âm

Lao động tự phục vụ Rửa đồ dùng đồ chơi sắp xếp đúng đò chơi ở các góc

Nêu gương cuối tuần

16h00 - 16h10

 

Uống sữa bột (Vinamilk)

 

16h10 - 16h30

 

Xem phim hoạt hình

16h30 - 17h30

 

Cho trẻ chơi và hoạt động theo ý thích - Vệ sinh - Ra về

 

LỊCH HỌC THÁNG 5/2016  CHỦ ĐỀ QUÊ HƯƠNG ĐẤT NƯỚC BÁC HỒ - LỚP: SAO KIM

TUẦN 2: CHỦ ĐỀ NHÁNH : ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM THÂN YÊU:(từ ngày: 09/05 đến 14/ 05/2016)

                      Thời gian

 

Hoạt động

                                             Nội dung

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

7h00 - 8h00

Đón trẻ

Ăn sáng

Cô đón trẻ và quản lý, cho trẻ chơi trong lớp học

7h30 - 8h00

Cho trẻ ăn sáng (nếu đăng ký)

8h00 - 8h15

Thể dục buổi sáng

Tập thể dục  : Tập theo động tác (Cháu yêu cô chú công nhân )

8h15 - 8h55

Hoạt động học

LVPTNT (MTXQ) - Trò chuyện về đất nước Việt Nam yêu dấu

LVPTTM
(TẠO HÌNH)
mở rộng đề tài theo chủ đề

LQCC: x (ôn lại chữ cái đã học)

LVPTNT
( Làm quen với toán)
Ôn nhận biết số lượng và chữ số trong phạm vi 10

LNPTNN (Văn học)
Thơ: Ảnh Bác

CLBT7:  Bé Học Tiếng Việt

 

8h45 - 9h00

 

Uống sữa bột (Vinamilk) - chuẩn bị học tiếng anh

9h 00- 9h40

Học chương trình Tiếng Anh

LVPTNN : Luyện phát âm

 

 Tiếng Anh Songs: Good morning/ Hello/ ABC/ Head, shoulders, knees and toes /The Hokey Pokey/What do you see?/ …Goodbye//

LVPTTC
(Thể dục giờ học)
Chuyền bóng qua đầu qua chân
TCVĐ: Tự chọn

 

  Tiếng Anh
Songs: Good morning/ Hello/ ABC/ Head, shoulders, knees and toes /The Hokey Pokey/What do you see?/ …Goodbye/

LVPTTM(GDÂN )
Dạy hát: Em Mơ Gặp Bác Hồ
Nghe: Tự chọn

TIẾNG ANH Songs: Good morning/ Hello/ ABC/ Head, shoulders, knees and toes /The Hokey Pokey/What do you see?/ …Goodbye

9h40 - 10h20

Hoạt động ngoài trời

Quan sát đồ chơi ngoài trời

10h10- 10h40

 

Hoạt động góc

10h40- 11h40

 

Vệ sinh, ăn trưa

11h40 - 14h20

Ngủ trưa

14h20 - 14h40

 

Vệ sinh sau ngủ trưa, ăn bữa phụ

14h20 - 15H20

HĐC:  HĐG rèn kỹ  năng  - LQ chương trình MN theo độ tuổi

 Tiếng Anh
Kindergarten Aged 5First and Friends 1 : My colours : Lesson 4 

Quan sát tranh bác hồ đang làm việc
TC: Tự chọn

 

Quan sát tranh bác hồ đang làm việc
TC: Tự chọn

 

Quan sát tranh bác hồ đang làm việc
TC: Tự chọn

LVPTTM(GDÂN) Biểu diễn: Dạy hát: Cho tôi đi làm mưa với. nghe hát mưa rơi

T/c Tự chọn

Học năng khiếu

Vẽ-  .

15h20 -16h00

 

Tạo tâm thế cho cháu vào lớp 1 

 

  HĐG rèn kỹ  năng - tô màu , vẽ ,xé dán, nặm , Hoặc nặn ông mặt trời 

Tạo Tâm thế cho cháu vào lớp 1

 LVPTNN: Luyện phát âm

Lao động tự phục vụ Rửa đồ dùng đồ chơi sắp xếp đúng đò chơi ở các góc

Nêu gương cuối tuần

16h00 - 16h10

 

Uống sữa bột (Vinamilk)

 

16h10 - 16h30

 

Xem phim hoạt hình

16h30 - 17h30

 

Cho trẻ chơi và hoạt động theo ý thích - Vệ sinh - Ra về

 

LỊCH HỌC THÁNG 5/2016  CHỦ ĐỀ QUÊ HƯƠNG ĐẤT NƯỚC BÁC HỒ - LỚP: SAO KIM

TUẦN 1: CHỦ ĐỀ NHÁNH: QUÊ HƯƠNG YÊU QUÝ CỦA BÉ (từ ngày: 2/05 đến 07/05/2016)

                      Thời gian

 

Hoạt động

                                             Nội dung

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

7h00 - 8h00

Đón trẻ

Ăn sáng

Cô đón trẻ và quản lý, cho trẻ chơi trong lớp học

7h30 - 8h00

Cho trẻ ăn sáng (nếu đăng ký)

8h00 - 8h15

Thể dục buổi sáng

Tập thể dục  : Tập theo động tác (Cháu yêu cô chú công nhân )

8h15 - 8h55

Hoạt động học

LVPTNT (MTXQ) - Trò chuyện với trẻ về Quê hương yêu quý của bé

LVPTTM (TẠO HÌNH) Vẽ ngọn núi

LQCC: S (Ôn các chữ cái đã học)

LVPTNT
( Làm quen với toán)
Đo độ dài các vật, so sánh và diễn đạt kết quả đo

LNPTNN (Văn học)
Truyện: Sự tích Hồ Gươm

CLBT7:  Bé Học Tiếng Việt

 

8h45 - 9h00

 

Uống sữa bột (Vinamilk) - chuẩn bị học tiếng anh

9h 00- 9h40

Học chương trình Tiếng Anh

LVPTNN : Luyện phát âm

 

 Tiếng Anh Songs: Good morning/ Hello/ ABC/ Head, shoulders, knees and toes /The Hokey Pokey/What do you see?/ ...Goodbye

LVPTTC
(Thể dục giờ học)
Chạy theo đường gấp khúc. Đi thăng bằng trên ghế thể dục

 

Tiếng Anh
Songs: Good morning/ Hello/ ABC/ Head, shoulders, knees and toes /The Hokey Pokey/What do you see?/...Goodbye/

LVPTTM(GDÂN )
Dậy hát: Mùa Hè Đến
nghe: Lý chiều chiều

Tiếng Anh Songs: Good morning/ Hello/ ABC/ Head, shoulders, knees and toes /The Hokey Pokey/What do you see?/ ...Goodbye/

9h40 - 10h20

Hoạt động ngoài trời

Quan sát đồ chơi ngoài trời

10h10- 10h40

 

Hoạt động góc

10h40- 11h40

 

Vệ sinh, ăn trưa

11h40 - 14h20

Ngủ trưa

14h20 - 14h40

 

Vệ sinh sau ngủ trưa, ăn bữa phụ

14h20 - 15H20

HĐC:  HĐG rèn kỹ  năng  - LQ chương trình MN theo độ tuổi

Tiếng Anh
First and Friends 1: Unit 4: My things: Lesson 6.

Quan sát lá cờ
Tổ Quốc
TC: Tự chọn

 

Tạo Tâm thế cho cháu vào lớp 1

 

Học năng khiếu
Vẽ

LVPTTM(GDÂN) Biểu diễn: Dạy hát: Cho tôi đi làm mưa với. nghe hát mưa rơi

T/c Tự chọn

Học năng khiếu

Vẽ-  .

15h20 -16h00

 

Tạo tâm thế cho cháu vào lớp 1 

 

  HĐG rèn kỹ  năng - tô màu , vẽ ,xé dán, nặm , Hoặc nặn ông mặt trời 

Tạo Tâm thế cho cháu vào lớp 1

 LVPTNN: Luyện phát âm

Lao động tự phục vụ Rửa đồ dùng đồ chơi sắp xếp đúng đò chơi ở các góc

Nêu gương cuối tuần

16h00 - 16h10

 

Uống sữa bột (Vinamilk)

 

16h10 - 16h30

 

Xem phim hoạt hình

16h30 - 17h30

 

Cho trẻ chơi và hoạt động theo ý thích - Vệ sinh - Ra về

 

 

LỊCH HỌC THÁNG 4/2016- LỚP: SAO KIM

TUẦN 4: CHỦ ĐỀ NHÁNH: BÉ KHÁM PHÁ CÁC MÙA  (từ ngày: 22/04 đến 30/04/2016)

                      Thời gian

 

Hoạt động

                                             Nội dung

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

7h00 - 8h00

Đón trẻ

Ăn sáng

Cô đón trẻ và quản lý, cho trẻ chơi trong lớp học

7h30 - 8h00

Cho trẻ ăn sáng (nếu đăng ký)

8h00 - 8h15

Thể dục buổi sáng

Tập thể dục  : Tập theo động tác (Cháu yêu cô chú công nhân )

8h15 - 8h55

Hoạt động học

Học năng khiếu 
Vẽ

LVPTTM (TẠO HÌNH) - Làm đám mây bằng bông

LQCC: Trò chơi chữ cái g, y

LVPTNT 
( Làm quen với toán)
Nhận biết hôm qua, hôm nay và ngày mai

LNPTNN (Văn học) 
Thơ: Mùa Hạ Tuyệt vời

CLBT7:  Bé Học Tiếng Việt

 

8h45 - 9h00

 

Uống sữa bột (Vinamilk) - chuẩn bị học tiếng anh

9h 00- 9h40

Học chương trình Tiếng Anh

 LVPTNN : Luyện phát âm

 

  Tiếng Anh Songs: Hello/ ABC/  Head, shoulders, knees and toes /Good morni…..Goodbye/

LVPTTC 
(Thể dục giờ học) 
Kẹp bóng chạy theo đường zíc zắc

 Tiếng Anh Songs: Hello/ / ABC/ Head, shoulders, knees and toes/ Good morning/ ……Goodbye.

LVPTTM(GDÂN )
Dậy hát: Mùa Hè Đến
nghe: Lý chiều chiều

Tiếng Anh Songs: Hello/ ABC/ Head, shoulders, knees and toes/ Good morning/ …Goodbye/

9h40 - 10h20

Hoạt động ngoài trời

Quan sát đồ chơi ngoài trời

10h10- 10h40

 

Hoạt động góc

10h40- 11h40

 

Vệ sinh, ăn trưa

11h40 - 14h20

Ngủ trưa

14h20 - 14h40

 

Vệ sinh sau ngủ trưa, ăn bữa phụ

14h20 - 15H20

HĐC:  HĐG rèn kỹ  năng  - LQ chương trình MN theo độ tuổi

 Tiếng Anh Kindergarten  Aged 

LVPTTC (Thể dục giờ hoc) :Ném xa bằng 1 tay, chạy 18m 

 Tạo tâm thế cho cháu vào lớp 1 

HĐC:   rèn kỹ  năng - tô màu các bài bổ trợ trong chủ đề giao thông - LQ chương trình MN theo độ tuổi.

LVPTTM(GDÂN) Biểu diễn: Dạy hát: Cho tôi đi làm mưa với. nghe hát mưa rơi

T/c Tự chọn

Học năng khiếu

Vẽ-  .

15h20 -16h00

 

Tạo tâm thế cho cháu vào lớp 1 

 

  HĐG rèn kỹ  năng - tô màu , vẽ ,xé dán, nặm , Hoặc nặn ông mặt trời 

Học năng khiếu

Vẽ  .

 LVPTNN: Luyện phát âm

Lao động tự phục vụ Rửa đồ dùng đồ chơi sắp xếp đúng đò chơi ở các góc

Nêu gương cuối tuần

16h00 - 16h10

 

Uống sữa bột (Vinamilk)

 

16h10 - 16h30

 

Xem phim hoạt hình

16h30 - 17h30

 

Cho trẻ chơi và hoạt động theo ý thích - Vệ sinh - Ra về

 

LỊCH HỌC THÁNG 4/2016- LỚP: SAO KIM

TUẦN 3: CHỦ ĐỀ NHÁNH: BÉ KHÁM PHÁ CÁC MÙA TRONG NĂM (từ ngày: 19/04 đến 22/04/2016)

                      Thời gian

 

Hoạt động

                                             Nội dung

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

7h00 - 8h00

Đón trẻ

Ăn sáng

Cô đón trẻ và quản lý, cho trẻ chơi trong lớp học

7h30 - 8h00

Cho trẻ ăn sáng (nếu đăng ký)

8h00 - 8h15

Thể dục buổi sáng

Tập thể dục  : Tập theo động tác (Cháu yêu cô chú công nhân )

8h15 - 8h55

Hoạt động học

Học năng khiếu 
Vẽ

LVPTTM (TẠO HÌNH) - Làm đám mây bằng bông

LQCC: Trò chơi chữ cái g, y

LVPTNT 
( Làm quen với toán)
Nhận biết hôm qua, hôm nay và ngày mai

LNPTNN (Văn học) 
Thơ: Mùa Hạ Tuyệt vời

CLBT7:  Bé Học Tiếng Việt

 

8h45 - 9h00

 

Uống sữa bột (Vinamilk) - chuẩn bị học tiếng anh

9h 00- 9h40

Học chương trình Tiếng Anh

 LVPTNN : Luyện phát âm

 

  Tiếng Anh Songs: Hello/ ABC/  Head, shoulders, knees and toes /Good morni…..Goodbye/

LVPTTC 
(Thể dục giờ học) 
Kẹp bóng chạy theo đường zíc zắc

 Tiếng Anh Songs: Hello/ / ABC/ Head, shoulders, knees and toes/ Good morning/ ……Goodbye.

LVPTTM(GDÂN )
Dậy hát: Mùa Hè Đến
nghe: Lý chiều chiều

Tiếng Anh Songs: Hello/ ABC/ Head, shoulders, knees and toes/ Good morning/ …Goodbye/

9h40 - 10h20

Hoạt động ngoài trời

Quan sát đồ chơi ngoài trời

10h10- 10h40

 

Hoạt động góc

10h40- 11h40

 

Vệ sinh, ăn trưa

11h40 - 14h20

Ngủ trưa

14h20 - 14h40

 

Vệ sinh sau ngủ trưa, ăn bữa phụ

14h20 - 15H20

HĐC:  HĐG rèn kỹ  năng  - LQ chương trình MN theo độ tuổi

 Tiếng Anh Kindergarten  Aged 

LVPTTC (Thể dục giờ hoc) :Ném xa bằng 1 tay, chạy 18m 

 Tạo tâm thế cho cháu vào lớp 1 

HĐC:   rèn kỹ  năng - tô màu các bài bổ trợ trong chủ đề giao thông - LQ chương trình MN theo độ tuổi.

LVPTTM(GDÂN) Biểu diễn: Dạy hát: Cho tôi đi làm mưa với. nghe hát mưa rơi

T/c Tự chọn

Học năng khiếu

Vẽ-  .

15h20 -16h00

 

Tạo tâm thế cho cháu vào lớp 1 

 

  HĐG rèn kỹ  năng - tô màu , vẽ ,xé dán, nặm , Hoặc nặn ông mặt trời 

Học năng khiếu

Vẽ  .

 LVPTNN: Luyện phát âm

Lao động tự phục vụ Rửa đồ dùng đồ chơi sắp xếp đúng đò chơi ở các góc

Nêu gương cuối tuần

16h00 - 16h10

 

Uống sữa bột (Vinamilk)

 

16h10 - 16h30

 

Xem phim hoạt hình

16h30 - 17h30

 

Cho trẻ chơi và hoạt động theo ý thích - Vệ sinh - Ra về

 

LỊCH HỌC THÁNG 4/2016- LỚP: SAO KIM

TUẦN 2: CHỦ ĐỀ NHÁNH: BÉ KHÁM PHÁ CÁC MÙA TRONG NĂM (từ ngày: 11/04 đến 18/04/2016)

                      Thời gian

 

Hoạt động

                                             Nội dung

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

7h00 - 8h00

Đón trẻ

Ăn sáng

Cô đón trẻ và quản lý, cho trẻ chơi trong lớp học

7h30 - 8h00

Cho trẻ ăn sáng (nếu đăng ký)

8h00 - 8h15

Thể dục buổi sáng

Tập thể dục  : Tập theo động tác (Cháu yêu cô chú công nhân )

8h15 - 8h55

Hoạt động học

Học năng khiếu 
Vẽ

LVPTTM (TẠO HÌNH) - Làm đám mây bằng bông

LQCC: Trò chơi chữ cái g, y

LVPTNT 
( Làm quen với toán)
Nhận biết hôm qua, hôm nay và ngày mai

LNPTNN (Văn học) 
Thơ: Mùa Hạ Tuyệt vời

CLBT7:  Bé Học Tiếng Việt

 

8h45 - 9h00

 

Uống sữa bột (Vinamilk) - chuẩn bị học tiếng anh

9h 00- 9h40

Học chương trình Tiếng Anh

 LVPTNN : Luyện phát âm

 

  Tiếng Anh Songs: Hello/ ABC/  Head, shoulders, knees and toes /Good morni…..Goodbye/

LVPTTC 
(Thể dục giờ học) 
Kẹp bóng chạy theo đường zíc zắc

 Tiếng Anh Songs: Hello/ / ABC/ Head, shoulders, knees and toes/ Good morning/ ……Goodbye.

LVPTTM(GDÂN )
Dậy hát: Mùa Hè Đến
nghe: Lý chiều chiều

Tiếng Anh Songs: Hello/ ABC/ Head, shoulders, knees and toes/ Good morning/ …Goodbye/

9h40 - 10h20

Hoạt động ngoài trời

Quan sát đồ chơi ngoài trời

10h10- 10h40

 

Hoạt động góc

10h40- 11h40

 

Vệ sinh, ăn trưa

11h40 - 14h20

Ngủ trưa

14h20 - 14h40

 

Vệ sinh sau ngủ trưa, ăn bữa phụ

14h20 - 15H20

HĐC:  HĐG rèn kỹ  năng  - LQ chương trình MN theo độ tuổi

 Tiếng Anh Kindergarten  Aged 

LVPTTC (Thể dục giờ hoc) :Ném xa bằng 1 tay, chạy 18m 

 Tạo tâm thế cho cháu vào lớp 1 

HĐC:   rèn kỹ  năng - tô màu các bài bổ trợ trong chủ đề giao thông - LQ chương trình MN theo độ tuổi.

LVPTTM(GDÂN) Biểu diễn: Dạy hát: Cho tôi đi làm mưa với. nghe hát mưa rơi

T/c Tự chọn

Học năng khiếu

Vẽ-  .

15h20 -16h00

 

Tạo tâm thế cho cháu vào lớp 1 

 

  HĐG rèn kỹ  năng - tô màu , vẽ ,xé dán, nặm , Hoặc nặn ông mặt trời 

Học năng khiếu

Vẽ  .

 LVPTNN: Luyện phát âm

Lao động tự phục vụ Rửa đồ dùng đồ chơi sắp xếp đúng đò chơi ở các góc

Nêu gương cuối tuần

16h00 - 16h10

 

Uống sữa bột (Vinamilk)

 

16h10 - 16h30

 

Xem phim hoạt hình

16h30 - 17h30

 

Cho trẻ chơi và hoạt động theo ý thích - Vệ sinh - Ra về

 

LỊCH HỌC THÁNG 4/2016- LỚP: SAO KIM

TUẦN 1: CHỦ ĐỀ NHÁNH: CHỦ ĐỀ HIỆN TƯỢNG THIÊN NHIÊN (từ ngày: 04/04 đến 09/04/2016)

                      Thời gian

 

Hoạt động

                                             Nội dung

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

7h00 - 8h00

Đón trẻ

Ăn sáng

Cô đón trẻ và quản lý, cho trẻ chơi trong lớp học

7h30 - 8h00

Cho trẻ ăn sáng (nếu đăng ký)

8h00 - 8h15

Thể dục buổi sáng

Tập thể dục  : Tập theo động tác (Cháu yêu cô chú công nhân )

8h15 - 8h55

Hoạt động học

LVPTNT(THMTXO)

Trò chuyện với trẻ về các nguồn nước trong thiên nhiên và đời sống hằng ngày

LVPTTM (TẠO HÌNH): vẽ cầu vòng

LVPTNN

  LQCC : p,q

LVPTNT ( Làm quen với toán) đo lượng nước bằng các đơn vị đo. So sánh và diễn đạt kết quả đó

LNPTNN (Văn học): Truyện: Sơn Tinh , Thúy tinh

CLBT7:  Tiếng Việt

 

8h45 - 9h00

 

Uống sữa bột (Vinamilk) - chuẩn bị học tiếng anh

9h 00- 9h40

Học chương trình Tiếng Anh

 LVPTNN: Luyện phát âm

 

 Tiếng Anh Songs: Hello/ ABC/  Head, shoulders, knees and toes /Good morning…..Goodbye/

Học năng khiếu 
Vẽ

 Tiếng Anh Songs: Hello/ / ABC/ Head, shoulders, knees and toes/ Good morning/ ……Goodbye.

LVPTTM(GDÂN - Trời nắng trời mưa -Nghe hát: 
T/c tự chọn

 Tiếng Anh Songs: Hello/ ABC/  Head, shoulders, knees and toes/ Good morning/ …Goodbye/

9h40 - 10h20

Hoạt động ngoài trời

Quan sát đồ chơi ngoài trời

10h10- 10h40

 

Hoạt động góc

10h40- 11h40

 

Vệ sinh, ăn trưa

11h40 - 14h20

Ngủ trưa

14h20 - 14h40

 

Vệ sinh sau ngủ trưa, ăn bữa phụ

14h20 - 15H20

HĐC:  HĐG rèn kỹ  năng  - LQ chương trình MN theo độ tuổi

 Tiếng Anh Kindergarten  Aged 

LVPTTC (Thể dục giờ hoc) :Ném xa bằng 1 tay, chạy 18m 

 Tạo tâm thế cho cháu vào lớp 1 

HĐC:   rèn kỹ  năng - tô màu các bài bổ trợ trong chủ đề giao thông - LQ chương trình MN theo độ tuổi.

LVPTTM(GDÂN) Biểu diễn: Dạy hát: Cho tôi đi làm mưa với. nghe hát mưa rơi

T/c Tự chọn

Học năng khiếu

Vẽ-  .

15h20 -16h00

 

Tạo tâm thế cho cháu vào lớp 1 

 

 Kỹ năng sống

 

Học năng khiếu

Vẽ  .

 LVPTNN: Luyện phát âm

Lao động tự phục vụ Rửa đồ dùng đồ chơi sắp xếp đúng đò chơi ở các góc

Nêu gương cuối tuần

16h00 - 16h10

 

Uống sữa bột (Vinamilk)

 

16h10 - 16h30

 

Xem phim hoạt hình

16h30 - 17h30

 

Cho trẻ chơi và hoạt động theo ý thích - Vệ sinh - Ra về

 


LỊCH HỌC THÁNG 3/2016- LỚP: SAO KIM

TUẦN 5: CHỦ ĐỀ NHÁNH: MỘT SỐ LUẬT LỆ GIAO THÔNG (từ ngày: 20/03 đến 28/03/2016)

                      Thời gian

 

Hoạt động

                                             Nội dung

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

7h00 - 8h00

Đón trẻ

Ăn sáng

Cô đón trẻ và quản lý, cho trẻ chơi trong lớp học

7h30 - 8h00

Cho trẻ ăn sáng (nếu đăng ký)

8h00 - 8h15

Thể dục buổi sáng

Tập thể dục  : Tập theo động tác (Cháu yêu cô chú công nhân )

8h15 - 8h55

Hoạt động học

LVPTNT(THMTXO)

Một số phượng tiện giao thông đường thủy

LVPTTM (TẠO HÌNH): vẽ máy bay

LVPTNN

  LQCC : p,q

LVPTNT ( Làm quen với toán) số 10

LNPTNN (Văn học): Chiếc cầu mới

CLBT7:  Tiếng Việt

 

8h45 - 9h00

 

Uống sữa bột (Vinamilk) - chuẩn bị học tiếng anh

9h 00- 9h40

Học chương trình Tiếng Anh

 Tiếng Anh Song: Hello / Abc/ Head, shoulders, knees and toes/ goodbye/happy new year

 

Tiếng Anh Kindergarten aged 5 Fist and friends 1 /Unit 1: Me/ Lesson 4

Tiếng Anh Kindergarten aged 5 Fist and friends 1 /Unit 1: Me/ Lesson 4

Tiếng Anh Kindergarten aged 5 Fist and friends 1 /Unit 1: Me/ Lesson 4

Tiếng Anh Kindergarten aged 5 Fist and friends 1 /Unit 1: Me/ Lesson 4

Tiếng Anh Songs: Hello / Abc/ Head, shoulders, knees and toes/ goodbye/happy new year

9h40 - 10h20

Hoạt động ngoài trời

Quan sát đồ chơi ngoài trời

10h10- 10h40

 

Hoạt động góc

10h40- 11h40

 

Vệ sinh, ăn trưa

11h40 - 14h20

Ngủ trưa

14h20 - 14h40

 

Vệ sinh sau ngủ trưa, ăn bữa phụ

14h20 - 15H20

HĐC:  HĐG rèn kỹ  năng  - LQ chương trình MN theo độ tuổi

Học năng khiếu: Võ(hoặc) Múa

LVPTTC (Thể dục giờ hoc) :ném trúng đích nhảy lò cò

HĐC:   rèn kỹ  năng - tô màu các bài bổ trợ trong chủ đề giao thông - LQ chương trình MN theo độ tuổi.

HĐC:   rèn kỹ  năng - tô màu các bài bổ trợ trong chủ đề giao thông - LQ chương trình MN theo độ tuổi.

LVPTTM(GDÂN) Biểu diễn: Dạy hát: Cho tôi đi làm mưa với. nghe hát mưa rơi

T/c Tự chọn

Học năng khiếu

Vẽ-  .

15h20 -16h00

 

LVPTNN: Luyên phát âm

 

 Kỹ năng sống

 

Học năng khiếu

Vẽ  .

 LVPTNN: Luyện phát âm

Lao động tự phục vụ Rửa đồ dùng đồ chơi sắp xếp đúng đò chơi ở các góc

Nêu gương cuối tuần

16h00 - 16h10

 

Uống sữa bột (Vinamilk)

 

16h10 - 16h30

 

Xem phim hoạt hình

16h30 - 17h30

 

Cho trẻ chơi và hoạt động theo ý thích - Vệ sinh - Ra về

LỊCH HỌC THÁNG 3/2016- LỚP: SAO KIM

TUẦN 4: CHỦ ĐỀ NHÁNH: MỘT SỐ LUẬT LỆ GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY - ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG (từ ngày: 20/03 đến 28/03/2016)

                      Thời gian

 

Hoạt động

                                             Nội dung

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

7h00 - 8h00

Đón trẻ

Ăn sáng

Cô đón trẻ và quản lý, cho trẻ chơi trong lớp học

7h30 - 8h00

Cho trẻ ăn sáng (nếu đăng ký)

8h00 - 8h15

Thể dục buổi sáng

Tập thể dục  : Tập theo động tác (Cháu yêu cô chú công nhân )

8h15 - 8h55

Hoạt động học

LVPTNT(THMTXO)

Một số phượng tiện giao thông đường thủy

LVPTTM (TẠO HÌNH): vẽ máy bay

LVPTNN

  LQCC : p,q

LVPTNT ( Làm quen với toán) số 10

LNPTNN (Văn học): Chiếc cầu mới

CLBT7:  Tiếng Việt

 

8h45 - 9h00

 

Uống sữa bột (Vinamilk) - chuẩn bị học tiếng anh

9h 00- 9h40

Học chương trình Tiếng Anh

 Tiếng Anh Song: Hello / Abc/ Head, shoulders, knees and toes/ goodbye/happy new year

 

Tiếng Anh Kindergarten aged 5 Fist and friends 1 /Unit 1: Me/ Lesson 4

Tiếng Anh Kindergarten aged 5 Fist and friends 1 /Unit 1: Me/ Lesson 4

Tiếng Anh Kindergarten aged 5 Fist and friends 1 /Unit 1: Me/ Lesson 4

Tiếng Anh Kindergarten aged 5 Fist and friends 1 /Unit 1: Me/ Lesson 4

Tiếng Anh Songs: Hello / Abc/ Head, shoulders, knees and toes/ goodbye/happy new year

9h40 - 10h20

Hoạt động ngoài trời

Quan sát đồ chơi ngoài trời

10h10- 10h40

 

Hoạt động góc

10h40- 11h40

 

Vệ sinh, ăn trưa

11h40 - 14h20

Ngủ trưa

14h20 - 14h40

 

Vệ sinh sau ngủ trưa, ăn bữa phụ

14h20 - 15H20

HĐC:  HĐG rèn kỹ  năng  - LQ chương trình MN theo độ tuổi

Học năng khiếu: Võ(hoặc) Múa

LVPTTC (Thể dục giờ hoc) :ném trúng đích nhảy lò cò

HĐC:   rèn kỹ  năng - tô màu các bài bổ trợ trong chủ đề giao thông - LQ chương trình MN theo độ tuổi.

HĐC:   rèn kỹ  năng - tô màu các bài bổ trợ trong chủ đề giao thông - LQ chương trình MN theo độ tuổi.

LVPTTM(GDÂN) Biểu diễn: Dạy hát: Cho tôi đi làm mưa với. nghe hát mưa rơi

T/c Tự chọn

Học năng khiếu

Vẽ-  .

15h20 -16h00

 

LVPTNN: Luyên phát âm

 

 Kỹ năng sống

 

Học năng khiếu

Vẽ  .

 LVPTNN: Luyện phát âm

Lao động tự phục vụ Rửa đồ dùng đồ chơi sắp xếp đúng đò chơi ở các góc

Nêu gương cuối tuần

16h00 - 16h10

 

Uống sữa bột (Vinamilk)

 

16h10 - 16h30

 

Xem phim hoạt hình

16h30 - 17h30

 

Cho trẻ chơi và hoạt động theo ý thích - Vệ sinh - Ra về

LỊCH HỌC THÁNG 3/2016- LỚP: SAO KIM

TUẦN 3: CHỦ ĐỀ NHÁNH: MỘT SỐ LUẬT LỆ GIAO THÔNG  (từ ngày: 14/03 đến 19/03/2016)

                      Thời gian

 

Hoạt động

                                             Nội dung

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

7h00 - 8h00

Đón trẻ

Ăn sáng

Cô đón trẻ và quản lý, cho trẻ chơi trong lớp học

7h30 - 8h00

Cho trẻ ăn sáng (nếu đăng ký)

8h00 - 8h15

Thể dục buổi sáng

Tập thể dục  : Tập theo động tác (Cháu yêu cô chú công nhân )

8h15 - 8h55

Hoạt động học

LVPTNT(THMTXO)

Tìm hiểu một số biển báo luật lệ GT phổ biến

Thực hành luật GT.

LVPTTM (TẠO HÌNH): Nặn cột đèn giao thông

LVPTNN

  LQCC : g,y

LVPTNT ( Làm quen với toán) số 10

LNPTNN (Văn học):Truyện qua đường

CLBT7:  Tiếng Việt

 

8h45 - 9h00

 

Uống sữa bột (Vinamilk) - chuẩn bị học tiếng anh

9h 00- 9h40

Học chương trình Tiếng Anh

 Tiếng Anh Song: Hello / Abc/ Head, shoulders, knees and toes/ goodbye/happy new year

 

Tiếng Anh Kindergarten aged 5 Fist and friends 1 /Unit 1: Me/ Lesson 4

Tiếng Anh Kindergarten aged 5 Fist and friends 1 /Unit 1: Me/ Lesson 4

Tiếng Anh Kindergarten aged 5 Fist and friends 1 /Unit 1: Me/ Lesson 4

Tiếng Anh Kindergarten aged 5 Fist and friends 1 /Unit 1: Me/ Lesson 4

Tiếng Anh Songs: Hello / Abc/ Head, shoulders, knees and toes/ goodbye/happy new year

9h40 - 10h20

Hoạt động ngoài trời

Quan sát đồ chơi ngoài trời

10h10- 10h40

 

Hoạt động góc

10h40- 11h40

 

Vệ sinh, ăn trưa

11h40 - 14h20

Ngủ trưa

14h20 - 14h40

 

Vệ sinh sau ngủ trưa, ăn bữa phụ

14h20 - 15H20

HĐC:  HĐG rèn kỹ  năng  - LQ chương trình MN theo độ tuổi

Học năng khiếu: Võ(hoặc) Múa

LVPTTC (Thể dục giờ hoc) : Trườn sấp trèo qua ghe TD.

-Trò chơi: Ai nhanh nhất

Tiếng Anh Song: Hello / Abc/ Head, shoulders, knees and toes/ goodbye/happy new year

Tiếng Anh Kindergarten aged 5 Fist and friends 1 /Unit 1: Me/ Lesson 4

LVPTTM(GDÂN) Biểu diễn: Dạy hát: Em đi qua ngã tư đường phố.

- Nghe hát: Anh phi công ơi. 

T/c Tự chọn

Học năng khiếu

Vẽ-  .

15h20 -16h00

 

LVPTNN: Luyên phát âm

 

 Kỹ năng sống

 

Học năng khiếu

Vẽ  .

 LVPTNN: Luyện phát âm

Lao động tự phục vụ Rửa đồ dùng đồ chơi sắp xếp đúng đò chơi ở các góc

Nêu gương cuối tuần

16h00 - 16h10

 

Uống sữa bột (Vinamilk)

 

16h10 - 16h30

 

Xem phim hoạt hình

16h30 - 17h30

 

Cho trẻ chơi và hoạt động theo ý thích - Vệ sinh - Ra về

LỊCH HỌC THÁNG 3/2016- LỚP: SAO KIM

TUẦN 2: CHỦ ĐỀ NHÁNH: NGÀY VUI 8 - 3 (từ ngày: 07/03 đến 12/03/2016)

                      Thời gian

 

Hoạt động

                                             Nội dung

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

7h00 - 8h00

Đón trẻ

Ăn sáng

Cô đón trẻ và quản lý, cho trẻ chơi trong lớp học

7h30 - 8h00

Cho trẻ ăn sáng (nếu đăng ký)

8h00 - 8h15

Thể dục buổi sáng

Tập thể dục  : Tập theo động tác (Cháu yêu cô chú công nhân )

8h15 - 8h55

Hoạt động học

LVPTNT(THMTXO)

Trò chuyện ngày 8/3

LVPTTM (TẠO HÌNH) vẽ về phương tiện giao thông

LVPTNN

  LQCC : Tập tô p,q

LVPTNT ( Làm quen với toán) số 10

LNPTNN (Văn học): Bó hoa tặng cô

CLBT7:  Tiếng Việt

 

8h45 - 9h00

 

Uống sữa bột (Vinamilk) - chuẩn bị học tiếng anh

9h 00- 9h40

Học chương trình Tiếng Anh

 

Tiếng Anh Kindergarten aged 5 Fist and friends 1 /Unit 1: Me/ Lesson 4

 

Tiếng Anh Song: Hello / Abc/ Head, shoulders, knees and toes/ goodbye/happy new year

Tiếng Anh Kindergarten aged 5 Fist and friends 1 /Unit 1: Me/ Lesson 4

Tiếng Anh Song: Hello / Abc/ Head, shoulders, knees and toes/ goodbye/happy new year

Tiếng Anh Kindergarten aged 5 Fist and friends 1 /Unit 1: Me/ Lesson 4

Tiếng Anh Songs: Hello / Abc/ Head, shoulders, knees and toes/ goodbye/happy new year

9h40 - 10h20

Hoạt động ngoài trời

Quan sát đồ chơi ngoài trời

10h10- 10h40

 

Hoạt động góc

10h40- 11h40

 

Vệ sinh, ăn trưa

11h40 - 14h20

Ngủ trưa

14h20 - 14h40

 

Vệ sinh sau ngủ trưa, ăn bữa phụ

14h20 - 15H20

HĐC:  HĐG rèn kỹ  năng  - LQ chương trình MN theo độ tuổi

Học năng khiếu: Võ(hoặc) Múa

LVPTTC (Thể dục giờ hoc) : Ném trúng đích thẳng đứng 

-Trò chơi: Ai nhanh nhất

HĐC:   rèn kỹ  năng - LQ chương trình MN theo độ tuổi

HĐC:   rèn kỹ  năng - LQ chương trình MN theo độ tuổi

 

LVPTTM(GDÂN) Biểu diễn: Dạy hát: Ngày vui 8/3 

- Nghe hát: Ru con 

T/c Tự chọn

Học năng khiếu

Vẽ-  .

15h20 -16h00

 

LVPTNN: Luyên phát âm

 

 Kỹ năng sống

 

Học năng khiếu

Vẽ  .

 LVPTNN: Luyện phát âm

Lao động tự phục vụ Rửa đồ dùng đồ chơi sắp xếp đúng đò chơi ở các góc

Nêu gương cuối tuần

16h00 - 16h10

 

Uống sữa bột (Vinamilk)

 

16h10 - 16h30

 

Xem phim hoạt hình

16h30 - 17h30

 

Cho trẻ chơi và hoạt động theo ý thích - Vệ sinh - Ra về

LỊCH HỌC THÁNG 2/2016- LỚP: SAO KIM

TUẦN 3: CHỦ ĐỀ NHÁNH: Các loại rau củ (từ ngày: 15/02 đến 20/02/2016)

                      Thời gian

 

Hoạt động

                                             Nội dung

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

7h00 - 8h00

Đón trẻ

Ăn sáng

Cô đón trẻ và quản lý, cho trẻ chơi trong lớp học

7h30 - 8h00

Cho trẻ ăn sáng (nếu đăng ký)

8h00 - 8h15

Thể dục buổi sáng

Tập thể dục  : Tập theo động tác (Cháu yêu cô chú công nhân )

8h15 - 8h55

Hoạt động học

LVPTNT(THMTXO)

Trò chuyện về rau củ quả

LVPTTM (TẠO HÌNH) vẽ hoa bằng vân tay hoặc dán hoa mùa xuân hoặc xé dán hoa dây 

LVPTNN

  LQCC :Ôn các chữ cái đã học

LVPTNT ( Làm quen với toán) ôn số 9

LNPTNN (Văn học): Tập cho trẻ kể lại chuyện trong chủ đề thế giới thực vật

CLBT7:  Toán

 

8h45 - 9h00

 

Uống sữa bột (Vinamilk) - chuẩn bị học tiếng anh

9h 00- 9h40

Học chương trình Tiếng Anh

 

Tiếng Anh Kindergarten aged

 

Tiếng Anh Song: Hello / Abc/ Head, shoulders, knees and toes/ goodbye/happy new year

Tiếng Anh Kindergarten aged 

Tiếng Anh Song: Hello / Abc/ Head, shoulders, knees and toes/ goodbye/happy new year

Tiếng Anh  Kindergarten aged

Tiếng Anh Songs: Hello / Abc/ Head, shoulders, knees and toes/ goodbye/happy new year

9h40 - 10h20

Hoạt động ngoài trời

Quan sát đồ chơi ngoài trời

10h10- 10h40

 

Hoạt động góc

10h40- 11h40

 

Vệ sinh, ăn trưa

11h40 - 14h20

Ngủ trưa

14h20 - 14h40

 

Vệ sinh sau ngủ trưa, ăn bữa phụ

14h20 - 15H20

HĐC:  HĐG rèn kỹ  năng  - LQ chương trình MN theo độ tuổi

Học năng khiếu: Võ(hoặc) Múa

LVPTTC (Thể dục giờ hoc) : Tung bóng và bắt bóng - T/C Tự chọn

HĐC:   rèn kỹ  năng - Vẽ, nặn, tô màu các bài trong chủ đề rau, củ-LQ chương trình MN theo độ tuổi

 HĐC:   rèn kỹ  năng   -Vẽ, nặn tô màu các bài trong chủ đề rau, củ LQ chương trình MN theo độ tuổi

 

LVPTTM(GDÂN) Biểu diễn: Đố quả - nghe hát T/c tự chọn

Học năng khiếu

Vẽ-  .

15h20 -16h00

 

LVPTNN: Luyên phát âm

 

 Kỹ năng sống

 

Học năng khiếu

Vẽ  .

 LVPTNN: Luyện phát âm

Lao động tự phục vụ Rửa đồ dùng đồ chơi sắp xếp đúng đò chơi ở các góc

Nêu gương cuối tuần

16h00 - 16h10

 

Uống sữa bột (Vinamilk)

 

16h10 - 16h30

 

Xem phim hoạt hình

16h30 - 17h30

 

Cho trẻ chơi và hoạt động theo ý thích - Vệ sinh - Ra về

LỊCH HỌC THÁNG 1/2016- LỚP: SAO KIM

TUẦN 1: CHỦ ĐỀ NHÁNH: TẾT VÀ MÙA XUÂN (từ ngày: 1/02 đến06/02/2016)

                      Thời gian

 

Hoạt động

                                             Nội dung

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

7h00 - 8h00

Đón trẻ

Ăn sáng

Cô đón trẻ và quản lý, cho trẻ chơi trong lớp học

7h30 - 8h00

Cho trẻ ăn sáng (nếu đăng ký)

8h00 - 8h15

Thể dục buổi sáng

Tập thể dục  : Tập theo động tác (Cháu yêu cô chú công nhân )

8h15 - 8h55

Hoạt động học

LVPTNT(THMTXO)

Trò chuyện về tết cổ truyền(Tết nguyên đáng)

LVPTTM (TẠO HÌNH) Trang trí bưu thiếp ngày tết

LVPTNN

  LQCC :h,k

LVPTNT ( Làm quen với toán) So sánh cao thấp của 3 đối tượng.

LNPTNN (Văn học): Truyện: sự tích banh trưng, Bánh giầy

CLBT7:  chữ cái

 

8h45 - 9h00

 

Uống sữa bột (Vinamilk) - chuẩn bị học tiếng anh

9h 00- 9h40

Học chương trình Tiếng Anh

 

Tiếng Anh Kindergarten aged

 

Tiếng Anh Song: Hello / Abc/ Head, shoulders, knees and toes/ goodbye/happy new year

Tiếng Anh Kindergarten aged 

Tiếng Anh Song: Hello / Abc/ Head, shoulders, knees and toes/ goodbye/happy new year

Tiếng Anh  Kindergarten aged

Tiếng Anh Songs: Hello / Abc/ Head, shoulders, knees and toes/ goodbye/happy new year

9h40 - 10h20

Hoạt động ngoài trời

Quan sát đồ chơi ngoài trời

10h10- 10h40

 

Hoạt động góc

10h40- 11h40

 

Vệ sinh, ăn trưa

11h40 - 14h20

Ngủ trưa

14h20 - 14h40

 

Vệ sinh sau ngủ trưa, ăn bữa phụ

14h20 - 15H20

HĐC:  HĐG rèn kỹ  năng  - LQ chương trình MN theo độ tuổi

Học năng khiếu: Võ(hoặc) Múa

LVPTTC (Thể dục giờ hoc) : Bật tách khép chân qua 7 ô. Đập và bắt bóng

HĐC:   rèn kỹ  năng - Vẽ, nặn, tô màu các bài trong chủ đề rau, củ-LQ chương trình MN theo độ tuổi

 

 LVPTNN: Luyện phát âm

LVPTTM(GDÂN) -Ngày tết quê em hoặc Sắp đến tết rồi - Nghe hát mùa xuân ơi

Học năng khiếu

Vẽ-  .

15h20 -16h00

 

HĐC: rèn kỹ năng - LQ chương trình MN theo độ tuổi

 

 LVPTNN: Luyên phát âm

 

Học năng khiếu

Vẽ  .

HĐC:   rèn kỹ  năng   -Vẽ, nặn tô màu các bài trong chủ đề rau, củ LQ chương trình MN thei độ tuổi

Lao động tự phục vụ Rửa đồ dùng đồ chơi sắp xếp đúng đò chơi ở các góc

Nêu gương cuối tuần

16h00 - 16h10

 

Uống sữa bột (Vinamilk)

 

16h10 - 16h30

 

Xem phim hoạt hình

16h30 - 17h30

 

Cho trẻ chơi và hoạt động theo ý thích - Vệ sinh - Ra về

LỊCH HỌC THÁNG 1/2016- LỚP: SAO KIM

TUẦN 4: CHỦ ĐỀ NHÁNH: MỘT SỐ LOẠI RAU (từ ngày: 25/1 đến 30/01/2016)

                      Thời gian

 

Hoạt động

                                             Nội dung

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

7h00 - 8h00

Đón trẻ

Ăn sáng

Cô đón trẻ và quản lý, cho trẻ chơi trong lớp học

7h30 - 8h00

Cho trẻ ăn sáng (nếu đăng ký)

8h00 - 8h15

Thể dục buổi sáng

Tập thể dục  : Tập theo động tác (Cháu yêu cô chú công nhân )

8h15 - 8h55

Hoạt động học

LVPTNT(THMTXO)

Tìm hiểu về một số loại rau

LVPTTM (TẠO HÌNH) Tô màu vườn rau nhà bé hoặc xé rán rau củ

LVPTNN

  LQCC :ôn n, l , m

LVPTNT ( Làm quen với toán) số 9

LNPTNN (Văn học): Truyện: ráu ngót, rau đay hoặc mùa của

CLBT7: Toán

 

8h45 - 9h00

 

Uống sữa bột (Vinamilk) - chuẩn bị học tiếng anh

9h 00- 9h40

Học chương trình Tiếng Anh

 

Tiếng Anh Kindergarten aged

 

Tiếng Anh Song: Hello / Abc/ Head, shoulders, knees and toes/ goodbye/happy new year

Tiếng Anh Kindergarten aged 

Tiếng Anh Song: Hello / Abc/ Head, shoulders, knees and toes/ goodbye/happy new year

Tiếng Anh  Kindergarten aged

Tiếng Anh Songs: Hello / Abc/ Head, shoulders, knees and toes/ goodbye/happy new year

9h40 - 10h20

Hoạt động ngoài trời

Quan sát đồ chơi ngoài trời

10h10- 10h40

 

Hoạt động góc

10h40- 11h40

 

Vệ sinh, ăn trưa

11h40 - 14h20

Ngủ trưa

14h20 - 14h40

 

Vệ sinh sau ngủ trưa, ăn bữa phụ

14h20 - 15H20

HĐC:  HĐG rèn kỹ  năng  - LQ chương trình MN theo độ tuổi

Học năng khiếu: Võ(hoặc) Múa

LVPTTC (Thể dục giờ hoc) : Bỏ dích dắc qua 5-6 cây

HĐC:   rèn kỹ  năng - Vẽ, nặn, tô màu các bài trong chủ đề rau, củ-LQ chương trình MN theo độ tuổi

 

 LVPTNN: Luyện phát âm

LVPTTM(GDÂN) -VĐ hoa trong vườn- cây trúc xinh

Học năng khiếu

Vẽ-  .

15h20 -16h00

 

HĐC: rèn kỹ năng - LQ chương trình MN theo độ tuổi

 

 LVPTNN: Luyên phát âm

 

Học năng khiếu

Vẽ  .

HĐC:   rèn kỹ  năng   -Vẽ, nặn tô màu các bài trong chủ đề rau, củ LQ chương trình MN thei độ tuổi

Lao động tự phục vụ Rửa đồ dùng đồ chơi sắp xếp đúng đò chơi ở các góc

Nêu gương cuối tuần

16h00 - 16h10

 

Uống sữa bột (Vinamilk)

 

16h10 - 16h30

 

Xem phim hoạt hình

16h30 - 17h30

 

Cho trẻ chơi và hoạt động theo ý thích - Vệ sinh - Ra về

LỊCH HỌC THÁNG 1/2016- LỚP: SAO KIM

TUẦN 3: CHỦ ĐỀ NHÁNH: MỘT SỐ LOẠI HOA (từ ngày: 18/1 đến 23/01/2016)

                      Thời gian

 

Hoạt động

                                             Nội dung

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

7h00 - 8h00

Đón trẻ

Ăn sáng

Cô đón trẻ và quản lý, cho trẻ chơi trong lớp học

7h30 - 8h00

Cho trẻ ăn sáng (nếu đăng ký)

8h00 - 8h15

Thể dục buổi sáng

Tập thể dục  : Tập theo động tác (Cháu yêu cô chú công nhân )

8h15 - 8h55

Hoạt động học

LVPTNT(THMTXO)

Tìm hiểu về cây xanh và môi trường sống

LVPTTM (TẠO HÌNH)   Vẽ hoa mùa xuân

LVPTNN

  LQCC : tập tô n, l , m

LVPTNT ( Làm quen với toán) số 9

LNPTNN (Văn học): Truyện: sự tích hoa hồng

CLBT7: Toán

(TV) Chữ Cái

8h45 - 9h00

 

Uống sữa bột (Vinamilk) - chuẩn bị học tiếng anh

9h 00- 9h40

Học chương trình Tiếng Anh

 

Tiếng Anh Unit - Kindergarten aged - Unit7: Clothes: Lesson 4,5,6/ letter T

 

Tiếng Anh Song: Hello / Abc/ Head, shoulders, knees and toes/ goodbye/happy new year

Tiếng Anh Unit - Kindergarten aged - Unit 8: Food: Lesson 4,5,6/ letter U

Tiếng Anh Song: Hello / Abc/ Head, shoulders, knees and toes/ goodbye/happy new year

Tiếng Anh Unit - Kindergarten aged - Unit 8: Food: Lesson 4,5,6/ letter v

Tiếng Anh Song: Hello / Abc/ Head, shoulders, knees and toes/ goodbye/happy new year

9h40 - 10h20

Hoạt động ngoài trời

Quan sát đồ chơi ngoài trời

10h10- 10h40

 

Hoạt động góc

10h40- 11h40

 

Vệ sinh, ăn trưa

11h40 - 14h20

Ngủ trưa

14h20 - 14h40

 

Vệ sinhsau ngủ trưa, ăn bữa phụ

14h20 - 15H20

HĐC:  HĐG rèn kỹ  năng  - LQ chương trình MN theo độ tuổi

Học năng khiếu: Võ(hoặc) Múa

LVPTTC (Thể dục giờ hoc) : Ném xa bằng 2 tay

HĐC:   rèn kỹ  năng - LQ chương trình MN theo độ tuổi.

 

 LVPTNN: Luyện phát âm

 

LVPTTM(GDÂN) -

Em yêu cây xanh

Học năng khiếu

Vẽ-  .

15h20 -16h00

 

HĐC: rèn kỹ năng - LQ chương trình MN theo độ tuổi

 

 LVPTNN: Luyên phát âm

 

Học năng khiếu

Vẽ  .

HĐC:   rèn kỹ  năng   -tô màu lọ hoa và quả bưởi - LQ chương trình MN theo độ tuổi

Lao động tự phục vụ Rửa đồ dùng đồ chơi sắp xếp đúng đò chơi ở các góc

Nêu gương cuối tuần

16h00 - 16h10

 

Uống sữa bột (Vinamilk)

 

16h10 - 16h30

 

Xem phim hoạt hình

16h30 - 17h30

 

Cho trẻ chơi và hoạt động theo ý thích - Vệ sinh - Ra về

LỊCH HỌC THÁNG 1/2016- LỚP: SAO KIM

TUẦN 2: CHỦ ĐỀ NHÁNH: CÂY XANH VÀ MÔI TRƯỜNG (từ ngày: 4/1 đến 10/01/2016)

                      Thời gian

 

Hoạt động

                                             Nội dung

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

7h00 - 8h00

Đón trẻ

Ăn sáng

Cô đón trẻ và quản lý, cho trẻ chơi trong lớp học

7h30 - 8h00

Cho trẻ ăn sáng (nếu đăng ký)

8h00 - 8h15

Thể dục buổi sáng

Tập thể dục  : Tập theo động tác (Cháu yêu cô chú công nhân )

8h15 - 8h55

Hoạt động học

LVPTNT(THMTXO)

Tìm hiểu về cây xanh và môi trường sống

LVPTTM (TẠO HÌNH)   Xé, dán cây ăn quả

 

LVPTNN

  LQCC : n, l , m

LVPTNT ( Làm quen với toán) số 9

LNPTNN (Văn học): Truyện: Cây tre trăm đốt

CLBT7: Toán

(TV)

8h45 - 9h00

 

Uống sữa bột (Vinamilk) - chuẩn bị học tiếng anh

9h 00- 9h40

Học chương trình Tiếng Anh

Tiếng Anh Song: Hello / Abc/ Head, shoulders, knees and toes/ goodbye/happy new year

 

Tiếng Anh Unit - Kindergarten aged

Tiếng anh unit  Kindergarten agedp'

Tiếng Anh Songs: Hello/ Abc/ Head, shoulder, knee and toes/ Goodbye/ Happy new year.

Tiếng anh unit  Kindergarten aged

Tiếng Anh Song: Hello / Abc/ Head, shoulders, knees and toes/ goodbye/happy new year

9h40 - 10h20

Hoạt động ngoài trời

Quan sát đồ chơi ngoài trời

10h10- 10h40

 

Hoạt động góc

10h40- 11h40

 

Vệ sinh, ăn trưa

11h40 - 14h20

Ngủ trưa

14h20 - 14h40

 

Vệ sinhsau ngủ trưa, ăn bữa phụ

14h20 - 15H20

HĐC:  HĐG rèn kỹ  năng  - LQ chương trình MN theo độ tuổi

Học năng khiếu: Võ(hoặc) Múa

LVPTTC (Thể dục giờ hoc) : Ném trúng đích nằm ngang

HĐC:   rèn kỹ  năng - LQ chương trình MN theo độ tuổi.

 

 LVPTNN: Luyện phát âm

 

LVPTTM(GDÂN) -

Em yêu cây xanh

Học năng khiếu

Vẽ-  .

15h20 -16h00

 

HĐC: rèn kỹ năng - LQ chương trình MN theo độ tuổi

 

 LVPTNN: Luyên phát âm

 

Học năng khiếu

Vẽ  .

HĐC:   rèn kỹ  năng   -tô màu lọ hoa và quả bưởi - LQ chương trình MN theo độ tuổi

Lao động tự phục vụ Rửa đồ dùng đồ chơi sắp xếp đúng đò chơi ở các góc

Nêu gương cuối tuần

16h00 - 16h10

 

Uống sữa bột (Vinamilk)

 

16h10 - 16h30

 

Xem phim hoạt hình

16h30 - 17h30

 

Cho trẻ chơi và hoạt động theo ý thích - Vệ sinh - Ra về

 

 

LỊCH HỌC THÁNG 1/2016- LỚP: SAO KIM

TUẦN 1: CHỦ ĐỀ NHÁNH: CÔN TRÙNG (từ ngày: 4/1 đến 10/01/2016)

                      Thời gian

 

Hoạt động

                                             Nội dung

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

7h00 - 8h00

Đón trẻ

Ăn sáng

Cô đón trẻ và quản lý, cho trẻ chơi trong lớp học

7h30 - 8h00

Cho trẻ ăn sáng (nếu đăng ký)

8h00 - 8h15

Thể dục buổi sáng

Tập thể dục  : Tập theo động tác (Cháu yêu cô chú công nhân )

8h15 - 8h55

Hoạt động học

LVPTNT(THMTXO)

Tìm hiểu một số côn trùng

LVPTTM (TẠO HÌNH) vẽ con chuột

 

LVPTNN

  LQCC :  ôn b,d,đ và những chữ cái đã học

LVPTNT ( Làm quen với toán) số 9

LNPTNN (Văn học): Thơ: nàng tiên ốc

CLBT7: Toán

(TV)

8h45 - 9h00

 

Uống sữa bột (Vinamilk) - chuẩn bị học tiếng anh

9h 00- 9h40

Học chương trình Tiếng Anh

Tiếng Anh Song: Hello / Abc/ Head, shoulders, knees and toes/ goodbye/happy new year

 

Tiếng Anh Unit Songs/Letter O

Tiếng anh unit  Songs/Letter P

Tiếng Anh Songs: Hello/ Abc/ Head, shoulder, knee and toes/ Goodbye/ Happy new year.

Tiếng anh unit  Songs/Letter Q

Tiếng Anh Song: Hello / Abc/ Head, shoulders, knees and toes/ goodbye/happy new year

9h40 - 10h20

Hoạt động ngoài trời

Quan sát đồ chơi ngoài trời

10h10- 10h40

 

Hoạt động góc

10h40- 11h40

 

Vệ sinh, ăn trưa

11h40 - 14h20

Ngủ trưa

14h20 - 14h40

 

Vệ sinhsau ngủ trưa, ăn bữa phụ

14h20 - 15H20

HĐC:  HĐG rèn kỹ  năng  - LQ chương trình MN theo độ tuổi

Học năng khiếu: Võ(hoặc) Múa

LVPTTC (Thể dục giờ hoc) : Bật qua vật cản 15 - 20 cm

HĐC:   rèn kỹ  năng - LQ chương trình MN theo độ tuổi.

 

 LVPTNN: Luyện phát âm

 

LVPTTM(GDÂN) -

ca hát: con chuồn chuồn hoặc chim vành khuyên - nghe hát lượm tròn lượn khéo - Trò chơi: ai nhanh nhất

Học năng khiếu

Vẽ-  .

15h20 -16h00

 

HĐC: rèn kỹ năng - LQ chương trình MN theo độ tuổi

 

 LVPTNN: Luyên phát âm

 

Học năng khiếu

Vẽ  .

HĐC:   rèn kỹ  năng   -tô màu lọ hoa và quả bưởi - LQ chương trình MN theo độ tuổi

Lao động tự phục vụ Rửa đồ dùng đồ chơi sắp xếp đúng đò chơi ở các góc

Nêu gương cuối tuần

16h00 - 16h10

 

Uống sữa bột (Vinamilk)

 

16h10 - 16h30

 

Xem phim hoạt hình

16h30 - 17h30

 

Cho trẻ chơi và hoạt động theo ý thích - Vệ sinh - Ra về

 

LỊCH HỌC THÁNG 12- LỚP: SAO KIM

TUẦN 5: CHỦ ĐỀ NHÁNH: ĐỘNG VẬT SỐNG DƯỚI NƯỚC (từ ngày: 28/12 đến 2/01/2016)

                      Thời gian

 

Hoạt động

                                             Nội dung

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

7h00 - 8h00

Đón trẻ

Ăn sáng

Cô đón trẻ và quản lý, cho trẻ chơi trong lớp học

7h30 - 8h00

Cho trẻ ăn sáng (nếu đăng ký)

8h00 - 8h15

Thể dục buổi sáng

Tập thể dục  : Tập theo động tác (Cháu yêu cô chú công nhân )

8h15 - 8h55

Hoạt động học

LVPTNT(THMTXO)

Trò chuyện với những con vật sống dưới nước

LVPTTM (TẠO HÌNH) 

xé dán đàn cá

LVPTNN

  LQCC :  tập tô b, d,đ và những chữ cái đã học

LVPTNT ( Làm quen với toán) số  8

LNPTNN (Văn học): Thơ: nàng tiên ốc

CLBT7: Toán

(TV)

8h45 - 9h00

 

Uống sữa bột (Vinamilk) - chuẩn bị học tiếng anh

9h 00- 9h40

Học chương trình Tiếng Anh

Tiếng Anh Song: Hello / Abc/ Head, shoulders, knees and toes/ goodbye/happy new year

 

Tiếng Anh Unit 6: Lesson 1,2,3/ letter M

Tiếng anh unit 6: lesson 1,2,3/ letter M

Tiếng Anh Songs: Hello/ Abc/ Head, shoulder, knee and toes/ Goodbye/ Happy new year.

NGHỈ TẾT

NGHỈ TẾT

9h40 - 10h20

Hoạt động ngoài trời

Quan sát đồ chơi ngoài trời

10h10- 10h40

 

Hoạt động góc

10h40- 11h40

 

Vệ sinh, ăn trưa

11h40 - 14h20

Ngủ trưa

14h20 - 14h40

 

Vệ sinhsau ngủ trưa, ăn bữa phụ

14h20 - 15H20

HĐC:  HĐG rèn kỹ  năng  - LQ chương trình MN theo độ tuổi

Học năng khiếu: Võ(hoặc) Múa

LVPTTC (Thể dục giờ hoc) : trườn sấp, trèo qua ghế băng

HĐC:   rèn kỹ  năng - LQ chương trình MN theo độ tuổi.

 

 LVPTNN: Luyện phát âm

 

LVPTTM(GDÂN) -

ca hát: chú ếch con - nghe hát bắt kim thang - trò chơi: ai dón giỏi

Học năng khiếu

Vẽ-  .

15h20 -16h00

 

HĐC: rèn kỹ năng - LQ chương trình MN theo độ tuổi

 

 LVPTNN: Luyên phát âm

 

Học năng khiếu

Vẽ  .

HĐC:   rèn kỹ  năng   -tô màu lọ hoa và quả bưởi - LQ chương trình MN theo độ tuổi

Lao động tự phục vụ Rửa đồ dùng đồ chơi sắp xếp đúng đò chơi ở các góc

Nêu gương cuối tuần

16h00 - 16h10

 

Uống sữa bột (Vinamilk)

 

16h10 - 16h30

 

Xem phim hoạt hình

16h30 - 17h30

 

Cho trẻ chơi và hoạt động theo ý thích - Vệ sinh - Ra về

 

LỊCH HỌC THÁNG 12- LỚP: SAO KIM

TUẦN 4: CHỦ ĐỀ NHÁNH CHÁU YÊU CHÚ BỒ ĐỘI (từ ngày: 21/12 đến 26/12/2015)

                      Thời gian

 

Hoạt động

                                             Nội dung

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

7h00 - 8h00

Đón trẻ

Ăn sáng

Cô đón trẻ và quản lý, cho trẻ chơi trong lớp học

7h30 - 8h00

Cho trẻ ăn sáng (nếu đăng ký)

8h00 - 8h15

Thể dục buổi sáng

Tập thể dục  : Tập theo động tác (Cháu yêu cô chú công nhân )

8h15 - 8h55

Hoạt động học

LVPTNT(THMTXO)

Trò chuyện chú bồ đội

LVPTTM (TẠO HÌNH) 

Vẽ tranh chú bồ đội bảo vệ biển

LVPTNN

  LQCC :  tập tô b, d,đ

LVPTNT ( Làm quen với toán) số  8

LNPTNN (Văn học): Thơ: chú bồ đội hành quân, đội  hành quân trong mưa

CLBT7: chữ cái

(TV)

8h45 - 9h00

 

Uống sữa bột (Vinamilk) - chuẩn bị học tiếng anh

9h 00- 9h40

Học chương trình Tiếng Anh

Tiếng Anh Little friends/  Unit / 6:Body/Lesson 1,2,3

 

Tiếng Anh  Song: Gummy bear/ we wish you a merry Christmas/ ABC song

TiếTiếng Anh

Little friends/ / Unit 7: Clothes /Lesson 1,2,3/ Letter O

Tiếng Anh Song: Song: Gummy bear/ we wish you a merry Christmas/ ABC song

Tiếng Anh

Little friends/ / Unit 6: Body /Lesson 4,5,6/ Letter N

Tiếng Anh

Song: we wish you a merry christmas

9h40 - 10h20

Hoạt động ngoài trời

Quan sát đồ chơi ngoài trời

10h10- 10h40

 

Hoạt động góc

10h40- 11h40

 

Vệ sinh, ăn trưa

11h40 - 14h20

Ngủ trưa

14h20 - 14h40

 

Vệ sinhsau ngủ trưa, ăn bữa phụ

14h20 - 15H20

HĐC:  HĐG rèn kỹ  năng  - LQ chương trình MN theo độ tuổi

LVPTNT  (THMTXQ) TH: một số con vật nuôi trong rừng

LVPTTC (Thể dục giờ hoc) : đi chạy thay đổi tốc độ hiệu lệnh.

HĐC:   rèn kỹ  năng - LQ chương trình MN theo độ tuổi.

 

 LVPTNN: Luyện phát âm

 

LVPTTM(GDÂN) -

Ca hát : cháu thương chú bồ đội - nghe hát màu áo chú bồ đội 

Trò chơi: bao nhiêu người hát

Học năng khiếu

Vẽ-  .

15h20 -16h00

 

Học năng khiếu:

 Võ(hoặc) Múa.

 

 LVPTNN: Luyên phát âm

 

Học năng khiếu

Vẽ  .

HĐC:   rèn kỹ  năng   -tô màu lọ hoa và quả bưởi - LQ chương trình MN theo độ tuổi

Lao động tự phục vụ Rửa đồ dùng đồ chơi sắp xếp đúng đò chơi ở các góc

Nêu gương cuối tuần

16h00 - 16h10

 

Uống sữa bột (Vinamilk)

 

16h10 - 16h30

 

Xem phim hoạt hình

16h30 - 17h30

 

Cho trẻ chơi và hoạt động theo ý thích - Vệ sinh - Ra về

 

 LỊCH HỌC THÁNG 12- LỚP: SAO KIM

TUẦN 3: CHỦ ĐỀ NHÁNH: ĐỘNG VẬT SỐNG TRONG RỪNG :(từ ngày: 7/12 đến 12/12/2015)

                      Thời gian

 

Hoạt động

                                             Nội dung

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

7h00 - 8h00

Đón trẻ

Ăn sáng

Cô đón trẻ và quản lý, cho trẻ chơi trong lớp học

7h30 - 8h00

Cho trẻ ăn sáng (nếu đăng ký)

8h00 - 8h15

Thể dục buổi sáng

Tập thể dục  : Tập theo động tác (Cháu yêu cô chú công nhân )

8h15 - 8h55

Hoạt động học

Kỹ Năng Sống :.

LVPTTM (TẠO HÌNH)  vẽ đàn gà bằng vân tay – dạy hoạt động chiều ( tạo hình con gà bàng nguyên)

LVPTNN

  LQCC :  tập tô b, d,đ

LVPTNT ( Làm quen với toán) số  8

LNPTNN (Văn học)  truyện bác gấu đen và 2 chú thỏ hoặc chú de đen.

CLBT7: Toán (TV)

8h45 - 9h00

 

Uống sữa bột (Vinamilk) - chuẩn bị học tiếng anh

9h 00- 9h40

Học chương trình Tiếng Anh

Tiếng Anh Little friends/  Unit / 6:Body/Lesson 1,2,3

Letter M

Tiếng Anh  Song: Gummy bear/ we wish you a merry Christmas/ ABC song

TiếTiếng Anh

Little friends/ / Unit 7: Clothes /Lesson 1,2,3/ Letter O

Tiếng Anh Song: Song: we wish you a merry christmas

Tiếng Anh

Little friends/ / Unit 6: Body /Lesson 4,5,6/ Letter N

Tiếng Anh

Song: we wish you a merry christmas

9h40 - 10h20

Hoạt động ngoài trời

Quan sát đồ chơi ngoài trời

10h10- 10h40

 

Hoạt động góc

10h40- 11h40

 

Vệ sinh, ăn trưa

11h40 - 14h20

Ngủ trưa

14h20 - 14h40

 

Vệ sinhsau ngủ trưa, ăn bữa phụ

14h20 - 15H20

HĐC:  HĐG rèn kỹ  năng  - LQ chương trình MN theo độ tuổi

LVPTNT  (THMTXQ) TH: một số con vật nuôi trong rừng

LVPTTC (Thể dục giờ hoc) : trườn sấp trèo qua nghế thể dục

HĐC:   rèn kỹ  năng   -tô màu lọ hoa và quả bưởi - LQ chương trình MN theo độ tuổi

 

Luyện phát âm

 

LVPTTM(GDÂN) -

Ca hát : voi làm xiếc , nghe hát: Tự chọn

Học năng khiếu

Vẽ-  .

15h20 -16h00

 

Học năng khiếu:

 Võ(hoặc) Múa.

 

 LVPTNN: Luyên phát âm

 

Học năng khiếu

Vẽ  .

HĐC:   rèn kỹ  năng   -tô màu lọ hoa và quả bưởi - LQ chương trình MN theo độ tuổi

Lao động tự phục vụ Rửa đồ dùng đồ chơi sắp xếp đúng đò chơi ở các góc

Nêu gương cuối tuần

16h00 - 16h10

 

Uống sữa bột (Vinamilk)

16h10 - 16h30

 

Xem phim hoạt hình

16h30 - 17h30

 

Cho trẻ chơi và hoạt động theo ý thích - Vệ sinh - Ra về

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LỊCH HỌC THÁNG 12- LỚP: SAO KIM

TUẦN 2: CHỦ ĐỀ NHÁNH MỘT SỐ CON VẬT NUÔI TRONG GIA ĐÌNH :(từ ngày: 7/12 đến 12/12/2015)

                      Thời gian

 

Hoạt động

                                             Nội dung

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

7h00 - 8h00

Đón trẻ

Ăn sáng

Cô đón trẻ và quản lý, cho trẻ chơi trong lớp học

7h30 - 8h00

Cho trẻ ăn sáng (nếu đăng ký)

8h00 - 8h15

Thể dục buổi sáng

Tập thể dục  : Tập theo động tác (Cháu yêu cô chú công nhân )

8h15 - 8h55

Hoạt động học

Kỹ Năng Sống :.

LVPTTM (TẠO HÌNH)  vẽ con lợn

LVPTNN

  LQCC : b, d,đ

LVPTNT ( Làm quen với toán) số 7

LNPTNN (Văn học) Thơ mèo đi câu cá

CLBT7: Toán (TV)

8h45 - 9h00

 

Uống sữa bột (Vinamilk) - chuẩn bị học tiếng anh

9h 00- 9h40

Học chương trình Tiếng Anh

Tiếng Anh Little friends/  Unit / 6:Body/Lesson 1,2,3

Letter M

Tiếng Anh  Song: Gummy bear/ we wish you a merry Christmas/ ABC song

TiếTiếng Anh

Little friends/ / Unit 7: Clothes /Lesson 1,2,3/ Letter O

Tiếng Anh Song: Song: we wish you a merry christmas

Tiếng Anh

Little friends/ / Unit 6: Body /Lesson 4,5,6/ Letter N

Tiếng Anh

Song: we wish you a merry christmas

9h40 - 10h20

Hoạt động ngoài trời

Quan sát đồ chơi ngoài trời

10h10- 10h40

 

Hoạt động góc

10h40- 11h40

 

Vệ sinh, ăn trưa

11h40 - 14h20

Ngủ trưa

14h20 - 14h40

 

Vệ sinhsau ngủ trưa, ăn bữa phụ

14h20 - 15H20

HĐC:  HĐG rèn kỹ  năng  - LQ chương trình MN theo độ tuổi

LVPTNT  (THMTXQ) TH: một số con vật nuôi trong gia đình

LVPTTC (Thể dục giờ hoc) : Ném trúng đích nằm ngang – t/c mèo và chim sẻ

HĐC:   rèn kỹ  năng   -tô màu lọ hoa và quả bưởi - LQ chương trình MN theo độ tuổi

 

Luyện phát âm

 

LVPTTM(GDÂN) -

Gà trống mèo con và cún con – nghe hát : cò lả - T/C nghe tiếng hát tìm đồ vật

Học năng khiếu

Vẽ-  .

15h20 -16h00

 

Học năng khiếu:

 Võ(hoặc) Múa.

Luyên phát âm

Học năng khiếu

Vẽ  .

HĐC:   rèn kỹ  năng   -tô màu lọ hoa và quả bưởi - LQ chương trình MN theo độ tuổi

Lao động tự phục vụ Rửa đồ dùng đồ chơi sắp xếp đúng đò chơi ở các góc

Nêu gương cuối tuần

16h00 - 16h10

 

Uống sữa bột (Vinamilk)

16h10 - 16h30

 

Xem phim hoạt hình

16h30 - 17h30

 

Cho trẻ chơi và hoạt động theo ý thích - Vệ sinh - Ra về

                         

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LỊCH HỌC THÁNG 12- LỚP: SAO KIM

TUẦN 1: CHỦ ĐỀ MỘT SỐ NGHỀ PHỔ BIẾN :(từ ngày: 30/11 đến 05/12/2015)

                      Thời gian

 

Hoạt động

                                             Nội dung

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

7h00 - 8h00

Đón trẻ

Ăn sáng

Cô đón trẻ và quản lý, cho trẻ chơi trong lớp học

7h30 - 8h00

Cho trẻ ăn sáng (nếu đăng ký)

8h00 - 8h15

Thể dục buổi sáng

Tập thể dục  : Tập theo động tác (Cháu yêu cô chú công nhân )

8h15 - 8h55

Hoạt động học

Kỹ Năng Sống :.

LVPTTM (TẠO HÌNH)  vẽ trang trí cái cốc

LVPTNN

  LQCC : Trò chơi và hoàn thành vở  lqcc i,t,c

LVPTNT ( Làm quen với toán) số 7

LNPTNN (Văn học) Thơ:  Bé lầm bao nhiêu nghề

CLBT7: Toán (TV)

8h45 - 9h00

 

Uống sữa bột (Vinamilk) - chuẩn bị học tiếng anh

9h 00- 9h40

Học chương trình Tiếng Anh

Tiếng Anh Little friends/  Unit / 6:Body/Lesson 1,2,3

Letter M

Tiếng Anh  Song: Gummy bear/ we wish you a merry Christmas/ ABC song

TiếTiếng Anh

Little friends/ / Unit 7: Clothes /Lesson 1,2,3/ Letter O

Tiếng Anh Song: Song: we wish you a merry christmas

Tiếng Anh

Little friends/ / Unit 6: Body /Lesson 4,5,6/ Letter N

Tiếng Anh

Song: we wish you a merry christmas

9h40 - 10h20

Hoạt động ngoài trời

Quan sát đồ chơi ngoài trời

10h10- 10h40

 

Hoạt động góc

10h40- 11h40

 

Vệ sinh, ăn trưa

11h40 - 14h20

Ngủ trưa

14h20 - 14h40

 

Vệ sinhsau ngủ trưa, ăn bữa phụ

14h20 - 15H20

HĐC:  HĐG rèn kỹ  năng  - LQ chương trình MN theo độ tuổi

LVPTNT  (THMTXQ) TH T/C Tìm hiểu một số nghề phỏ biến

LVPTTC (Thể dục giờ hoc) : Đập bóng xuống sàn và bắt bóng

HĐC:   rèn kỹ  năng   -tô màu lọ hoa và quả bưởi - LQ chương trình MN theo độ tuổi

 

Luyện phát âm

 

LVPTTM(GDÂN) -

ca hát : lớn lên cháu lái máy cày - nghe hát : Tự chọn

Học năng khiếu

Vẽ-  .

15h20 -16h00

 

Học năng khiếu:

 Võ(hoặc) Múa.

Luyên phát âm

Học năng khiếu

Vẽ  .

HĐC:   rèn kỹ  năng   -tô màu lọ hoa và quả bưởi - LQ chương trình MN theo độ tuổi

Lao động tự phục vụ Rửa đồ dùng đồ chơi sắp xếp đúng đò chơi ở các góc

Nêu gương cuối tuần

16h00 - 16h10

 

Uống sữa bột (Vinamilk)

16h10 - 16h30

 

Xem phim hoạt hình

16h30 - 17h30

 

Cho trẻ chơi và hoạt động theo ý thích - Vệ sinh - Ra về

                         

 


 

LỊCH HỌC THÁNG 11- LỚP: SAO KIM

TUẦN 4: CHỦ ĐỀ NHÁNH NGHỀ SẢN XUẤT :(từ ngày: 22/11 đến 28/11/2015)

                      Thời gian

 

Hoạt động

                                             Nội dung

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

7h00 - 8h00

Đón trẻ

Ăn sáng

Cô đón trẻ và quản lý, cho trẻ chơi trong lớp học

7h30 - 8h00

Cho trẻ ăn sáng (nếu đăng ký)

8h00 - 8h15

Thể dục buổi sáng

Tập thể dục  : Tập theo động tác (Cháu yêu cô chú công nhân )

8h15 - 8h55

Hoạt động học

Kỹ Năng Sống : Rèn nếp ăn cho các con biết ăn các nhóm thưc phẩm .

LVPTTM (TẠO HÌNH)  Tô màu sản phẩm nghề nông

LVPTNN

  LQCC : Trò chơi và hoàn thành vở  lqcc i,t,c

LVPTNT ( Làm quen với toán) số 7

LNPTNN (Văn học) Truyện thần sắt

CLBT7: Toán (TV)

8h45 - 9h00

 

Uống sữa bột (Vinamilk) - chuẩn bị học tiếng anh

9h 00- 9h40

Học chương trình Tiếng Anh

Tiếng Anh Little friends/  Unit / 6:Body/Lesson 1,2,3

Letter I

Tiếng Anh  Song: we wish you a merry christmas

Tiếng Anh

Little friends/ / Unit 6: Body /Lesson 1,2,3/ Letter M

Tiếng Anh Song: Song: we wish you a merry christmas

Tiếng Anh

Little friends/ / Unit 6: Body /Lesson 4,5,6/ Letter N

Tiếng Anh  Song: we wish you a merry christmas

9h40 - 10h20

Hoạt động ngoài trời

Quan sát đồ chơi ngoài trời

10h10- 10h40

 

Hoạt động góc

10h40- 11h40

 

Vệ sinh, ăn trưa

11h40 - 14h20

Ngủ trưa

14h20 - 14h40

 

Vệ sinhsau ngủ trưa, ăn bữa phụ

14h20 - 15H20

HĐC:  HĐG rèn kỹ  năng  - LQ chương trình MN theo độ tuổi

LVPTNT  (THMTXQ) TH T/C Tìm hiểu nghề nông.

LVPTTC (Thể dục giờ hoc) : - Bò dích dắc bằng bàn tay bàn chân

HĐC:   rèn kỹ  năng   -tô màu lọ hoa và quả bưởi - LQ chương trình MN theo độ tuổi

 

Kỹ Năng Sống : Rèn nếp ăn cho các con biết ăn các nhóm thưc phẩm .

 

LVPTTM(GDÂN) -

ca hát : lớn lên cháu lái máy cày - nghe hát : Tự chọn

Học năng khiếu

Vẽ-  .

15h20 -16h00

 

Học năng khiếu:

 Võ(hoặc) Múa.

HĐC:  HĐG rèn kỹ  năng  - LQ chương trình MN theo độ tuổi

Học năng khiếu

Vẽ  .

HĐC:   rèn kỹ  năng   -tô màu lọ hoa và quả bưởi - LQ chương trình MN theo độ tuổi

Lao động tự phục vụ Rửa đồ dùng đồ chơi sắp xếp đúng đò chơi ở các góc

Nêu gương cuối tuần

16h00 - 16h10

 

Uống sữa bột (Vinamilk)

16h10 - 16h30

 

Xem phim hoạt hình

16h30 - 17h30

 

Cho trẻ chơi và hoạt động theo ý thích - Vệ sinh - Ra về

                 

 


 

LỊCH HỌC THÁNG 11- LỚP: SAO KIM

TUẦN 3: CHỦ ĐỀ NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM  :(từ ngày: 16/11 đến 21/11/2015)

 

                      Thời gian

 

Hoạt động

                                             Nội dung

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

7h00 - 8h00

Đón trẻ

Ăn sáng

Cô đón trẻ và quản lý, cho trẻ chơi trong lớp học

7h30 - 8h00

Cho trẻ ăn sáng (nếu đăng ký)

8h00 - 8h15

Thể dục buổi sáng

Tập thể dục  : Tập theo động tác (Cháu yêu cô chú công nhân )

8h15 - 8h55

Hoạt động học

Tiếng Anh Little friends/  Unit / 6:Body/Lesson 1,2,3

Letter L

LVPTTC (Thể dục giờ hoc)- Đi trên ghế, đầu đội túi cát

Tiếng Anh

Little friends/Unit 6: Body /Lesson 1,2,3/ Letter M

LVPTNN

  LQCC : t

Tiếng Anh Little friends/ / Unit 6: Body /Lesson 4,5,6/ Letter N

Ôn : trong chủ đề nhánh ( học trong vở chủ đề )

8h45 - 9h00

 

Uống sữa bột (Vinamilk) - chuẩn bị học tiếng anh

9h 00- 9h40

Học chương trình Tiếng Anh

LVPTNT  (THMTXQ)  - Trò chuyện về ngày 20/11

Tiếng Anh

Song: we wish you a merry christmas

LVPTTM (TẠO HÌNH) - Vẽ hoa tặng cô giáo

Tiếng Anh : Song: Song: we wish you a merry christmas

LPTNT ( Làm quen với toán) - so sánh số lượng trong phạm vi 3.

Tiếng Anh Song: Song: we wish you a merry christmas

9h 40- 10h10

Hoạt động ngoài trời

Quan sát đồ chơi ngoài trời

10h10- 10h40

Hoạt động góc

Kỹ năng sống

10h40- 11h40

 

Vệ sinh, ăn trưa

11h40 - 14h20

Ngủ trưa

14h20 - 14h40

 

Vệ sinhsau ngủ trưa, ăn bữa phụ

14h20 - 15H20

Học năng khiếu- chương trình chính

LVPTNT  (THMTXQ)  - Trò chuyện về ngày 20/11

HĐC:  HĐG rèn kỹ  năng  - LQ chương trình MN theo độ tuổi

HĐC:  HĐG rèn kỹ  năng  - LQ chương trình MN theo độ tuổi

 

LVPTTM(GDÂN) dạy hát : " Thật đáng chê ". - nghe hát : tự chọn  - T/c bao nhiêu người hát

 

Học năng khiếu

Vẽ

Học năng khiếu:

 Võ(hoặc) Múa.

15h20 -16h00

 

Học năng khiếu:

 Võ(hoặc) Múa.

HĐC:  HĐG rèn kỹ  năng  - LQ chương trình MN theo độ tuổi

Học năng khiếu

Vẽ.

Kỹ Năng Sống : Rèn kỹ năng qui trình rửa tay cho trẻ

Lao động tự phục vụ Xếp đồ chơi đúng theo yêu cầu của cô

Nêu gương cuối tuần

16h00 - 16h10

 

Uống sữa bột (Vinamilk)

16h10 - 16h30

 

Xem phim hoạt hình

16h30 - 17h30

 

Cho trẻ chơi và hoạt động theo ý thích - Vệ sinh - Ra về

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LỊCH HỌC THÁNG 8. LỚP 5 TUỔI_TRƯỜNG MN “SAO KHUÊ”_

LỊCH HỌC THÁNG 7 - LỚP: SAO KIM 1
TUẦN 1: BÉ YÊU TRƯỜNG MẦM NON (từ ngày: 03/08 đến 08/08/2015)
Thời gian Hoạt động Nội dung
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
7h00 - 8h05 Đón trẻ
Ăn sáng
Cô đón trẻ và quản lý, cho trẻ chơi trong lớp học
7h30 - 8h05 Cho trẻ ăn sáng (nếu đăng ký)
8h05 - 8h25 Thể dục buổi sáng Tập thể dục theo bài hát: ….
Chơi trò chơi vận động theo bài hát: ….
8h25 - 9h05 Hoạt động học Học năng khiếu:
Âm nhạc
Học năng khiếu:
 Võ (hoặc) Múa
PTNN (toán) PTTM (Thơ, truyện) PTTM (tạo hình) CLBT7: Học kĩ năng:
9h05 - 9h35   Ăn hoa quả + Uống sữa bột (Vinamilk)
9h35 - 10h15 Chơi và hoạt động ngoài trời Cô cùng trẻ hoạt động ngoài trời Học kĩ năng:
ngoại khóa
Học năng khiếu:
Âm nhạc ngoại khóa.
Học năng khiếu
VẼ: Cô cùng trẻ hoạt động học ngoài trời.
Cô cùng trẻ hoạt động ngoài trời CLBT7: Học kĩ năng ngoại khóa:
10h15 - 10h55 Chơi, hoạt động ở các góc Cô cùng trẻ khám phá các góc chơi.
10h55 - 11h50   Vệ sinh, ăn trưa
11h50 - 14h20   Ngủ trưa
14h20 - 14h55   Vệ sinh, ăn bữa phụ
14h55 - 15h35 Hoạt động theo chủ đề để nâng cao kỹ năng Làm quen với tiếng anh cùng gv nước ngoài (hỗ trợ: trợ giảng và gv phụ trách)  Làm quen với tiếng anh cùng gv nước ngoài (hỗ trợ: trợ giảng và gv phụ trách)  Làm quen với tiếng anh cùng gv nước ngoài (hỗ trợ: trợ giảng và gv phụ trách)  Làm quen với tiếng anh cùng gv nước ngoài (hỗ trợ: trợ giảng và gv phụ trách)  Làm quen với tiếng anh cùng gv nước ngoài (hỗ trợ: trợ giảng và gv phụ trách)  CLBT7: Học kĩ năng:
15h35 - 15h55   Uống sữa bột (Vinamilk)
15h55 - 16h15   Xem phim hoạt hình
16h15 - 17h30 Trả trẻ Cho trẻ chơi và hoạt động theo ý thích
TUẦN 2: BÉ YÊU TRƯỜNG MẦM NON (từ ngày: 10/08 đến 15/08/2015)
Thời gian Hoạt động Nội dung
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
7h00 - 8h05 Đón trẻ
Ăn sáng
Cô đón trẻ và quản lý, cho trẻ chơi trong lớp học
7h30 - 8h05 Cho trẻ ăn sáng (nếu đăng ký)
8h05 - 8h25 Thể dục buổi sáng Tập thể dục theo bài hát: ….
Chơi trò chơi vận động theo bài hát: ….
8h25 - 9h05 Hoạt động học  Tiếng Anh
(theo lớp chính khóa).
Học năng khiếu:
 Võ (hoặc) Múa
 Tiếng Anh
(theo lớp chính khóa).
PTTM
 
(Thơ, truyện)
 Tiếng Anh
(theo lớp chính khóa).
CLBT7: Toán
9h05 - 9h35   Ăn hoa quả + Uống sữa bột (Vinamilk)
9h35 - 10h15 Học chương trình Tiếng Anh Học năng khiếu
 Âm nhạc
 Tiếng Anh
(sinh hoạt tập thể).
PTNN (toán)  Tiếng Anh
(sinh hoạt tập thể).
PTTM (tạo hình)  Tiếng Anh
(sinh hoạt tập thể).
10h15 - 10h55 Hoạt động ở các góc Cô cùng trẻ khám phá các góc chơi.
10h55 - 11h50   Vệ sinh, ăn trưa
11h50 - 14h20   Ngủ trưa
14h20 - 14h55   Vệ sinh, ăn bữa phụ
14h55 - 15h35 Học chương trình MN theo độ tuổi Chương trình MN theo độ tuổi Chương trình MN theo độ tuổi Chương trình MN theo độ tuổi Học năng khiếu
Vẽ
Chương trình MN theo độ tuổi CLBT7:
 Học kĩ năng sống
15h35 - 15h55   Uống sữa bột (Vinamilk)
15h55 - 16h15   Xem phim hoạt hình
16h15 - 17h30 Trả trẻ Cho trẻ chơi và hoạt động theo ý thích
TUẦN 3: BÉ YÊU TRƯỜNG MẦM NON (từ ngày: 17/08 đến 22/08/2015)
Thời gian Hoạt động Nội dung
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
7h00 - 8h05 Đón trẻ
Ăn sáng
Cô đón trẻ và quản lý, cho trẻ chơi trong lớp học
7h30 - 8h05 Cho trẻ ăn sáng (nếu đăng ký)
8h05 - 8h25 Thể dục buổi sáng Tập thể dục theo bài hát: ….
Chơi trò chơi vận động theo bài hát: ….
8h25 - 9h05 Hoạt động học MN + TA  Tiếng Anh
(theo lớp chính khóa).
Học năng khiếu:
 Võ (hoặc) Múa
 Tiếng Anh
(theo lớp chính khóa).
PTTM
 
(Thơ, truyện)
 Tiếng Anh
(theo lớp chính khóa).
CLBT7: Toán
9h05 - 9h35   Ăn hoa quả + Uống sữa bột (Vinamilk)
9h35 - 10h15 Học chương trình Tiếng Anh Học năng khiếu
 Âm nhạc
 Tiếng Anh
(sinh hoạt tập thể).
PTNN (toán)  Tiếng Anh
(sinh hoạt tập thể).
PTTM (tạo hình)  Tiếng Anh
(sinh hoạt tập thể).
10h15 - 10h55 Hoạt động ở các góc Cô cùng trẻ khám phá các góc chơi.
10h55 - 11h50   Vệ sinh, ăn trưa
11h50 - 14h20   Ngủ trưa
14h20 - 14h55   Vệ sinh, ăn bữa phụ
14h55 - 15h35 Học chương trình MN theo độ tuổi Chương trình MN theo độ tuổi Chương trình MN theo độ tuổi Chương trình MN theo độ tuổi Học năng khiếu
Vẽ
Chương trình MN theo độ tuổi CLBT7:
 Học kĩ năng sống
15h35 - 15h55   Uống sữa bột (Vinamilk)
15h55 - 16h15   Xem phim hoạt hình
16h15 - 17h30 Trả trẻ Cho trẻ chơi và hoạt động theo ý thích

 

TUẦN 4 : BÉ YÊU TRƯỜNG MẦM NON (từ ngày: 24/08 đến 29/08/2015)
Thời gian Hoạt động Nội dung
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
7h00 - 8h05 Đón trẻ
Ăn sáng
Cô đón trẻ và quản lý, cho trẻ chơi trong lớp học
7h30 - 8h00 Cho trẻ ăn sáng (nếu đăng ký)
8h00 - 8h20 Thể dục buổi sáng Tập thể dục  : Tập  động tác trường cháu đây là trường mầm non 
Chơi trò chơi vận động theo bài hát: ….
8h20 - 8h45 Hoạt động học  Tiếng Anh
(theo lớp chính khóa).
Học năng khiếu:
 Võ (hoặc) Múa
 Tiếng Anh
(theo lớp chính khóa).
LVPTNN
 
(Thơ, truyện)- LQCC : Tô các nét trong vở
 Tiếng Anh
(theo lớp chính khóa).
CLBT7: Toán
8h45-  8h55    Uống sữa bột (Vinamilk)
8h55 - 9h35 Học chương trình Tiếng Anh Học năng khiếu
 Âm nhạc
 Tiếng Anh
(sinh hoạt tập thể).
PTNN (toán)  Tiếng Anh
(sinh hoạt tập thể).
PTTM(tạo hình)( cho trẻ làm quen với bút màu - đất nặn - bảng   Tiếng Anh
(sinh hoạt tập thể).
9h35 - 10h05 Hoạt động ngoài trời Quan sát đồ chơi ngoài trời
10h05 - 10h40 Hoạt động ở các góc Cô cùng trẻ khám phá các góc chơi.
10h40- 10h45   Vệ sinh, ổn định ăn trưa
10h45 - 11h35   Ăn trưa
11h35 - 14h20   Ngủ trưa
14h20 - 14h55    Vệ sinh, ăn bữa phụ
14h55 - 15h35  HĐC: rèn kỹ năng  - LQ chương trình MN theo độ tuổi   Rèn kỹ năng - làm quen bài mới Chương trình MN theo độ tuổi   Rèn kỹ năng - làm quen bài mới Chương trình MN theo độ tuổi   Rèn kỹ năng - làm quen bài mới Chương trình MN theo độ tuổi Học năng khiếu
Vẽ
  Rèn kỹ năng - làm quen bài mới Chương trình MN theo độ tuổi CLBT7:
 Học kĩ năng sống
15h35 - 15h55   Uống sữa bột (Vinamilk)
15h55 - 16h15   Xem phim hoạt hình
16h15 - 17h30 Trả trẻ Cho trẻ chơi và hoạt động theo ý thích

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LỊCH HỌC THÁNG 11- LỚP: SAO HÔM

TUẦN 3: CHỦ ĐỀ NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM  (từ ngày: 16/11 đến 21/11/2015)

                      Thời gian

 

Hoạt động

                                             Nội dung

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

7h00 - 8h00

Đón trẻ

Ăn sáng

Cô đón trẻ và quản lý, cho trẻ chơi trong lớp học

7h30 - 8h00

Cho trẻ ăn sáng (nếu đăng ký)

8h00 - 8h15

Thể dục buổi sáng

Tập thể dục  : Tập theo động tác (Cháu yêu cô chú công nhân )

8h15 - 8h55

Hoạt động học

Tiếng Anh Little friends/  Unit / 6:Body/Lesson 1,2,3

Letter L

LVPTTC (Thể dục giờ hoc)- Đi trên ghế, đầu đội túi cát

Tiếng Anh

Little friends/Unit 6: Body /Lesson 1,2,3/ Letter M

LVPTNN

  LQCC : t

Tiếng Anh Little friends/ / Unit 6: Body /Lesson 4,5,6/ Letter N

Ôn : trong chủ đề nhánh ( học trong vở chủ đề )

8h45 - 9h00

 

Uống sữa bột (Vinamilk) - chuẩn bị học tiếng anh

9h 00- 9h40

Học chương trình Tiếng Anh

LVPTNT  (THMTXQ)  - Trò chuyện về ngày 20/11

Tiếng Anh

Song: we wish you a merry christmas

LVPTTM (TẠO HÌNH) - Vẽ hoa tặng cô giáo

Tiếng Anh : Song: Song: we wish you a merry christmas

LPTNT ( Làm quen với toán) - so sánh số lượng trong phạm vi 3.

Tiếng Anh Song: Song: we wish you a merry christmas

9h 40- 10h10

Hoạt động ngoài trời

Quan sát đồ chơi ngoài trời

10h10- 10h40

Hoạt động góc

Kỹ năng sống

10h40- 11h40

 

Vệ sinh, ăn trưa

11h40 - 14h20

Ngủ trưa

14h20 - 14h40

 

Vệ sinhsau ngủ trưa, ăn bữa phụ

14h20 - 15H20

Học năng khiếu- chương trình chính

LVPTNT  (THMTXQ)  - Trò chuyện về ngày 20/11

HĐC:  HĐG rèn kỹ  năng  - LQ chương trình MN theo độ tuổi

HĐC:  HĐG rèn kỹ  năng  - LQ chương trình MN theo độ tuổi

 

LVPTTM(GDÂN) dạy hát : " Thật đáng chê ". - nghe hát : tự chọn  - T/c bao nhiêu người hát

 

Học năng khiếu

Vẽ

Học năng khiếu:

 Võ(hoặc) Múa.

15h20 -16h00

 

Học năng khiếu:

 Võ(hoặc) Múa.

HĐC:  HĐG rèn kỹ  năng  - LQ chương trình MN theo độ tuổi

Học năng khiếu

Vẽ.

Kỹ Năng Sống : Rèn kỹ năng qui trình rửa tay cho trẻ

Lao động tự phục vụ Xếp đồ chơi đúng theo yêu cầu của cô

Nêu gương cuối tuần

16h00 - 16h10

 

Uống sữa bột (Vinamilk)

16h10 - 16h30

 

Xem phim hoạt hình

16h30 - 17h30

 

Cho trẻ chơi và hoạt động theo ý thích - Vệ sinh - Ra về

                         

 

LỊCH HỌC THÁNG 11- LỚP: SAO KIM

 

TUẦN 4: CHỦ ĐỀ NHÁNH NGHỀ SẢN XUẤT :(từ ngày: 22/11 đến 28/11/2015)

 

                      Thời gian

 

Hoạt động

                                             Nội dung

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

7h00 - 8h00

Đón trẻ

Ăn sáng

Cô đón trẻ và quản lý, cho trẻ chơi trong lớp học

7h30 - 8h00

Cho trẻ ăn sáng (nếu đăng ký)

8h00 - 8h15

Thể dục buổi sáng

Tập thể dục  : Tập theo động tác (Cháu yêu cô chú công nhân )

8h15 - 8h55

Hoạt động học

Kỹ Năng Sống : Rèn nếp ăn cho các con biết ăn các nhóm thưc phẩm .

LVPTTM (TẠO HÌNH)  Tô màu sản phẩm nghề nông

LVPTNN

  LQCC : Trò chơi và hoàn thành vở  lqcc i,t,c

LVPTNT ( Làm quen với toán) số 7

LNPTNN (Văn học) Truyện thần sắt

CLBT7: Toán (TV)

8h45 - 9h00

 

Uống sữa bột (Vinamilk) - chuẩn bị học tiếng anh

9h 00- 9h40

Học chương trình Tiếng Anh

Tiếng Anh Little friends/  Unit / 6:Body/Lesson 1,2,3

Letter I

Tiếng Anh  Song: we wish you a merry christmas

Tiếng Anh

Little friends/ / Unit 6: Body /Lesson 1,2,3/ Letter M

Tiếng Anh Song: Song: we wish you a merry christmas

Tiếng Anh

Little friends/ / Unit 6: Body /Lesson 4,5,6/ Letter N

Tiếng Anh  Song: we wish you a merry christmas

9h40 - 10h20

Hoạt động ngoài trời

Quan sát đồ chơi ngoài trời

10h10- 10h40

 

Hoạt động góc

10h40- 11h40

 

Vệ sinh, ăn trưa

11h40 - 14h20

Ngủ trưa

14h20 - 14h40

 

Vệ sinhsau ngủ trưa, ăn bữa phụ

14h20 - 15H20

HĐC:  HĐG rèn kỹ  năng  - LQ chương trình MN theo độ tuổi

LVPTNT  (THMTXQ) TH T/C Tìm hiểu nghề nông.

LVPTTC (Thể dục giờ hoc) : - Bò dích dắc bằng bàn tay bàn chân

HĐC:   rèn kỹ  năng   -tô màu lọ hoa và quả bưởi - LQ chương trình MN theo độ tuổi

 

Kỹ Năng Sống : Rèn nếp ăn cho các con biết ăn các nhóm thưc phẩm .

 

LVPTTM(GDÂN) -

ca hát : lớn lên cháu lái máy cày - nghe hát : Tự chọn

Học năng khiếu

Vẽ-  .

15h20 -16h00

 

Học năng khiếu:

 Võ(hoặc) Múa.

HĐC:  HĐG rèn kỹ  năng  - LQ chương trình MN theo độ tuổi

Học năng khiếu

Vẽ  .

HĐC:   rèn kỹ  năng   -tô màu lọ hoa và quả bưởi - LQ chương trình MN theo độ tuổi

Lao động tự phục vụ Rửa đồ dùng đồ chơi sắp xếp đúng đò chơi ở các góc

Nêu gương cuối tuần

16h00 - 16h10

 

Uống sữa bột (Vinamilk)

16h10 - 16h30

 

Xem phim hoạt hình

16h30 - 17h30

 

Cho trẻ chơi và hoạt động theo ý thích - Vệ sinh - Ra về

 

                      Thời gian

 

Hoạt động

                                             Nội dung

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

7h00 - 8h00

Đón trẻ

Ăn sáng

Cô đón trẻ và quản lý, cho trẻ chơi trong lớp học

7h30 - 8h00

Cho trẻ ăn sáng (nếu đăng ký)

8h00 - 8h15

Thể dục buổi sáng

Tập thể dục  : Tập theo động tác (Cháu yêu cô chú công nhân )

8h15 - 8h55

Hoạt động học

Kỹ Năng Sống :.

LVPTTM (TẠO HÌNH)  vẽ trang trí cái cốc

LVPTNN

  LQCC : Trò chơi và hoàn thành vở  lqcc i,t,c

LVPTNT ( Làm quen với toán) số 7

LNPTNN (Văn học) Thơ:  Bé lầm bao nhiêu nghề

CLBT7: Toán (TV)

8h45 - 9h00

 

Uống sữa bột (Vinamilk) - chuẩn bị học tiếng anh

9h 00- 9h40

Học chương trình Tiếng Anh

Tiếng Anh Little friends/  Unit / 6:Body/Lesson 1,2,3

Letter M

Tiếng Anh  Song: Gummy bear/ we wish you a merry Christmas/ ABC song

TiếTiếng Anh

Little friends/ / Unit 7: Clothes /Lesson 1,2,3/ Letter O

Tiếng Anh Song: Song: we wish you a merry christmas

Tiếng Anh

Little friends/ / Unit 6: Body /Lesson 4,5,6/ Letter N

Tiếng Anh

Song: we wish you a merry christmas

9h40 - 10h20

Hoạt động ngoài trời

Quan sát đồ chơi ngoài trời

10h10- 10h40

 

Hoạt động góc

10h40- 11h40

 

Vệ sinh, ăn trưa

11h40 - 14h20

Ngủ trưa

14h20 - 14h40

 

Vệ sinhsau ngủ trưa, ăn bữa phụ

14h20 - 15H20

HĐC:  HĐG rèn kỹ  năng  - LQ chương trình MN theo độ tuổi

LVPTNT  (THMTXQ) TH T/C Tìm hiểu một số nghề phỏ biến

LVPTTC (Thể dục giờ hoc) : Đập bóng xuống sàn và bắt bóng

HĐC:   rèn kỹ  năng   -tô màu lọ hoa và quả bưởi - LQ chương trình MN theo độ tuổi

 

Luyện phát âm

 

LVPTTM(GDÂN) -

ca hát : lớn lên cháu lái máy cày - nghe hát : Tự chọn

Học năng khiếu

Vẽ-  .

15h20 -16h00

 

Học năng khiếu:

 Võ(hoặc) Múa.

Luyên phát âm

Học năng khiếu

Vẽ  .

HĐC:   rèn kỹ  năng   -tô màu lọ hoa và quả bưởi - LQ chương trình MN theo độ tuổi

Lao động tự phục vụ Rửa đồ dùng đồ chơi sắp xếp đúng đò chơi ở các góc

Nêu gương cuối tuần

16h00 - 16h10

 

Uống sữa bột (Vinamilk)

16h10 - 16h30

 

Xem phim hoạt hình

16h30 - 17h30

 

Cho trẻ chơi và hoạt động theo ý thích - Vệ sinh - Ra vềOther news