Đội ngũ giáo viên

Trường mầm non Sao Khuê

Trường mầm non Sao Khuê

Với mục tiêu giáo dục “Chu đáo tin cậy – Khởi tạo thành công”, Trường mầm non Sao Khuê chú trọng đầu tư chiều sâu vào việc phát triển năng lực đội ngũ giáo viên hội tụ đủ Tâm - Tầm – Tài.