Thông tin Liên hệ

TỔ HỢP GIÁO DỤC SAO KHUÊ

     Website: truongsaokhue.edu.vn

     Email: truongsaokhue.edu@gmail.com

      Điện thoại: Cơ sở 1: 0221 3757 668. Cơ sở 2: 0221 3604 886

                     Hiệu trưởng: Bà Nguyễn Thị Luân: 0988 815 360 

Mọi thông tin phản ánh, khiếu nại về chất lượng, dịch vụ xin vui lòng liên hệ số điện thoại 0968 16 26 56 - 0983 03 06 04