Truyện kể cho bé

TẾT TRUNG THU: NGUỒN GỐC VÀ Ý NGHĨA.

TẾT TRUNG THU: NGUỒN GỐC VÀ Ý NGHĨA.

Ngoài ý nghĩa là khoảng thời gian trẻ em được vui chơi, Tết Trung Thu còn là dịp để người ta ngắm trăng tiên đoán mùa màng và vận mệnh quốc gia.

TRUYỆN KỂ: KHỈ CON TẬP HÁT

TRUYỆN KỂ: KHỈ CON TẬP HÁT

Khỉ con tập hát Khỉ Screch rất thích hát, chỉ có điều chú hát không hay cho lắm. Mà thật ra thì giọng hát của chú tệ đến nỗi chỉ cần trông thấy chú từ đằng xa là con vật nào trong rừng cũng phải bỏ chạy và bịt chặt hai tai. Một bác voi già thậm chí còn nhét hai trái dừa vào tai để khỏi phải nghe tiếng ré của Srecher. Những người bạn thân nhất của Screch là hai chú khỉ tên là Monty và Mice. Cả ba thường cùng nhau chơi đùa trong rừng, chạy nhảy và đánh ...