ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH SỚM NĂM HỌC 2021 – 2022

TRƯỜNG TIỂU HỌC SAO KHUÊ

ĐC: tổ dân phố Tháp, phường Dị Sử, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên

Email: tuyensinh.tieuhocsaokhue@gmail.com

ĐT: Ms Lan Anh 0969748725; Mr Ngọc Anh 0962847382; Ms Nam 0968162656

*Bắt buộc  Chú ý kiểm tra ngày tháng năm sinh theo định dạng: Tháng / Ngày / Năm.

  Đăng ký xét tuyển sinh vào lớp mấy tại Trường tiểu học Sao Khuê *

  Kết quả học tập (Liệt kê kết quả lớp 1, 2, 3, 4) *

  Hãy nói về sở trường của em *

  Hãy nói về sở thích của em *

  Môn học em yêu thích? Tại sao? *

  Họ và tên bố hoặc người giám hộ số 1: *

  Nghề nghiệp, nơi công tác: *

  Điện thoại và email liên hệ: *

  Họ và tên mẹ hoặc người giám hộ số 2 *

  Điện thoại và email liên hệ *

  Nghề nghiệp và nơi công tác: *