TỔ HỢP GIÁO DỤC SAO KHUÊ

Website: truongsaokhue.edu.vn

Email: truongsaokhue.edu@gmail.com

Điện thoại: Cơ sở 1: 0221 3757 668. Cơ sở 2: 0221 3604 886

Hiệu trưởng: Bà Nguyễn Thị Luân: 0988 815 360

Mọi thông tin phản ánh, khiếu nại về chất lượng, dịch vụ xin vui lòng liên hệ số điện thoại 0968 16 26 56 – 0983 03 06 04